De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op afstand elektriciteit opwekken en dynamische energieprijzen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op afstand elektriciteit opwekken en dynamische energieprijzen"— Transcript van de presentatie:

1 Op afstand elektriciteit opwekken en dynamische energieprijzen
Pilot Jouw Energie Moment in Breda Een samenwerkingsproject van Enexis en Greenchoice Roelof Dijkstra, Enexis Emile Püttmann, Greenchoice Join Smart, 27 november 2013

2 Politici over lokale opwek en dynamische energieprijzen
Videofragmenten van een drietal politici

3 Zonnepalen op afstand salderen
Pilot Jouw Energie Moment in Breda Zonnepalen op afstand salderen Enexis Roelof Dijkstra Zonnepanelen Onderzoek Energie Computer (Slimme) apparaten App Leverancier Greenchoice Emile Püttmann Variabele tarieven Slimme Meter

4 Salderen voor de meter Easystreet
Op afstand elektriciteit opwekken Roelof Dijkstra, Enexis 27 november 2013

5 Standaard tot nu toe Zon-PV op de eigen woning
Zonnepanelen Omvormer Meterkast en elektriciteitsmeter Elektriciteitsnetwerk netbeheerder Zon-PV eigenaren zijn vaak intensief betrokken bij de Zon-PV 5

6 Standaard tot nu toe ZonPV op eigen woning
Verzegeld aansluitdomein van de Netbeheerder Installatie gedeelte van Klant Meter Netaansluiting Duurzame Productie Klant-Installatie Meterkast

7 PV op afstand is veelal duurzamer
PV op eigen dak vaak niet goed mogelijk/niet optimaal Geen eigen dak bij appartement Geen geschikt eigen dak (verkeerde oriëntatie/hellingshoek) Schaduw door bomen en omliggende gebouwen PV op eigen dak is kostbaarder Kleinschalige inkoop (onvoldoende massa), Wp tot Wp per installatie Installatiewerk en bijkomende werkzaamheden zijn niet proportioneel PV op eigen dak vaak niet wenselijk Esthetisch minder verantwoord Leidt tot een gebouwde omgeving die rommelig over komt. Op monumenten niet toegestaan. Bij PV op afstand lagere kosten en hogere opbrengsten: Grootschalige inkoop leidt tot lagere aanschafprijzen Bijkomende kosten en overhead kunnen over meer PV panelen worden verdeeld Mogelijkheid gezamenlijk gebruik omvormers (gelijk- naar wisselspanning) en meting Optimalisatie oriëntatie hellingshoek en vermijden van schaduw op de panelen 7

8 PV op afstand 8

9 Salderen voor de meter met Zon-PV op afstand.
De Zon-PV installatie zit op een andere plaats dan de aansluiting van de woning van de aangeslotenen, hier EAN-4 Op de aansluiting (EAN-1, EAN2, EAN-3) wordt alleen levering gemeten, er is geen daadwerkelijke teruglevering Van Zon-PV installatie, die elders staat, wordt de opbrengst van de panelen toegerekend naar de deelnemende aansluitingen, EAN 1, EAN-2, EAN-3. In dit geval 246 EAN’s Van ZonPV wordt levering en teruglevering apart doorgegeven aan de leveranciers. EAN-1 EAN-4 EAN-2 EAN-3 9

10 Easystreet Breda 246 appartementen
Dak vol met zonnepanelen en vier omvormers, totaal ca Wp, aangesloten op vier (Centrale) KV-aansluiting. Opbrengst per jaar circa kWh, te verdelen over 246 aansluitingen, met fictieve tellerstanden Leverancier bepaalt levering op reguliere wijze. Teruglevering wordt door Enexis apart doorgegeven. Leverancier berekent slotfactuur op basis van saldo.

11 Bericht/spreadsheet naar Leverancier
Naam LV / EAN aansluiting START-DATUM EIND-DATUM OPWEK HOOG OPWEK LAAG STAND HOOG STAND LAAG Greenchoice 35 14 279 134

12 Inzoomen op de spreadsheet
Naam LV / EAN aansluiting START-DATUM EIND-DATUM OPWEK HOOG OPWEK LAAG Greenchoice 35 14

13 Inzoomen op de spreadsheet
Naam LV / EAN aansluiting EIND-DATUM STAND HOOG STAND LAAG Greenchoice 279 134

14 Standaardsituatie Easystreet Breda
Bij de allocatie benadert Easystreet de werkelijkheid, allocatie levering op basis van profiel en teruglevering op basis van werkelijkheid (telemetrie)(Geel). Geel = Saldo verbruik en productie Rose = Gealloceerd verbruik Blauw = Verbruik Lichtblauw = Productie Oranje = geprofileerd verbruik Werkelijkheid Basis Easystreet

15 Ervaringen met salderen voor de meter
Enexis Aanzienlijke aanpassingen aan systemen nodig bij Enexis. Dagelijkse werkzaamheden gaan automatisch Leveranciers Pilot geeft veel handwerk bij leveranciers. Leverancier is positief over de Pilot Vooraf is niet te zien of iemand mee doet Rapportage is aangepast, tellerstand is toegevoegd. Nog veel verbetering mogelijk

16 Dynamische Energieprijzen
Emile Püttmann, Greenchoice 27 november 2013

17 Jouwenergiemoment Breda
Sinds krijgt een groep van ca. 150 deelnemers dynamische tarieven. Voor de berekening veel data benodigd. Conventionele jaarafrekening Klant geeft jaarlijks standen door Klant kent hooguit paar verschillende tarieven binnen het jaar Een vast tarief per dag aan netbeheerderskosten Dynamische jaarafrekening Leverancier ontvangt standen per jaar Per kwartier wordt uitgerekend hoeveel afname/teruglevering plaatsvindt en wordt vermenigvuldigd met de geldende tarieven voor dat kwartier Beperkte vaste tarieven Pilots; Verschil met SMP. MP test in de operatie uit wat wel en niet kan.

18 Jouwenergiemoment Breda
Maandelijks overzicht richting de deelnemers Gerealiseerde tarieven Afname, teruglevering en netto afname Vaste lasten (meterhuur, systeemdiensten) Huidig voorschotbedrag Resultaat beter/slechter dan gemiddeld Uitdagingen Verschillen tussen de maanden (winter/zomer) Negatieve nettotarieven bij netto teruglevering wanneer afname op ‘slechte’ momenten plaatsvinden en teruglevering op ‘goede’ momenten Soms hogere netwerkkosten dan capaciteitstarief Voorschotbedrag Pilots; Verschil met SMP. MP test in de operatie uit wat wel en niet kan.

19 Jouwenergiemoment Breda
Deelnemers geven aan: Inzicht prettig te vinden Financiële prikkel voornamelijk belangrijk te vinden Bij voordeel graag dynamische tarifering te behouden Uitdagingen voor de sector Inkoopkant, splitsing profiel en dynamisch Splitsing in klantgroepen en voorspelling Interessant maken en houden voor klanten Dynamische netwerkkosten, of alternatief? Kan en wil de politiek meegaan met de idee dat dynamische tarifering voor sommige groepen financieel slechter uitvalt? Missende data Combinaties met andere projecten (Easystreet) Pilots; Verschil met SMP. MP test in de operatie uit wat wel en niet kan.

20 Vragen


Download ppt "Op afstand elektriciteit opwekken en dynamische energieprijzen"

Verwante presentaties


Ads door Google