De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op afstand elektriciteit opwekken en dynamische energieprijzen Pilot Jouw Energie Moment in Breda Roelof Dijkstra, Enexis Emile Püttmann, Greenchoice Join.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op afstand elektriciteit opwekken en dynamische energieprijzen Pilot Jouw Energie Moment in Breda Roelof Dijkstra, Enexis Emile Püttmann, Greenchoice Join."— Transcript van de presentatie:

1 Op afstand elektriciteit opwekken en dynamische energieprijzen Pilot Jouw Energie Moment in Breda Roelof Dijkstra, Enexis Emile Püttmann, Greenchoice Join Smart, 27 november 2013 Een samenwerkingsproject van Enexis en Greenchoice

2 Politici over lokale opwek en dynamische energieprijzen Videofragmenten van een drietal politici

3 3 Pilot Jouw Energie Moment in Breda App Slimme Meter Energie Computer Zonnepanelen (Slimme) apparaten Variabele tarieven Leverancier Greenchoice Emile Püttmann Onderzoek Zonnepalen op afstand salderen Enexis Roelof Dijkstra

4 Salderen voor de meter Easystreet Op afstand elektriciteit opwekken 4 Roelof Dijkstra, Enexis 27 november 2013

5 5 Standaard tot nu toe Zon-PV op de eigen woning 5 A. Zonnepanelen B. Omvormer C. Meterkast en elektriciteitsmeter D. Elektriciteitsnetwerk netbeheerder  Zon-PV eigenaren zijn vaak intensief betrokken bij de Zon-PV

6 6 T3 872647 T1 182365 T2 482749 T4 316290 Verzegeld aansluitdomein van de Netbeheerder Installatie gedeelte van Klant Meter Netaansluiting Duurzame Productie Klant-Installatie Meterkast Standaard tot nu toe ZonPV op eigen woning

7 7 7 PV op afstand is veelal duurzamer PV op eigen dak vaak niet goed mogelijk/niet optimaal –Geen eigen dak bij appartement –Geen geschikt eigen dak (verkeerde oriëntatie/hellingshoek) –Schaduw door bomen en omliggende gebouwen PV op eigen dak is kostbaarder –Kleinschalige inkoop (onvoldoende massa), 2.000 Wp tot 4.000 Wp per installatie –Installatiewerk en bijkomende werkzaamheden zijn niet proportioneel PV op eigen dak vaak niet wenselijk –Esthetisch minder verantwoord –Leidt tot een gebouwde omgeving die rommelig over komt. –Op monumenten niet toegestaan. Bij PV op afstand lagere kosten en hogere opbrengsten: –Grootschalige inkoop leidt tot lagere aanschafprijzen –Bijkomende kosten en overhead kunnen over meer PV panelen worden verdeeld –Mogelijkheid gezamenlijk gebruik omvormers (gelijk- naar wisselspanning) en meting –Optimalisatie oriëntatie hellingshoek en vermijden van schaduw op de panelen

8 8 8 PV op afstand

9 9 9 Salderen voor de meter met Zon-PV op afstand. •De Zon-PV installatie zit op een andere plaats dan de aansluiting van de woning van de aangeslotenen, hier EAN-4 •Op de aansluiting (EAN-1, EAN2, EAN-3) wordt alleen levering gemeten, er is geen daadwerkelijke teruglevering •Van Zon-PV installatie, die elders staat, wordt de opbrengst van de panelen toegerekend naar de deelnemende aansluitingen, EAN 1, EAN-2, EAN-3. In dit geval 246 EAN’s •Van ZonPV wordt levering en teruglevering apart doorgegeven aan de leveranciers. EAN-1 EAN-4 EAN-2EAN-3

10 10 Easystreet Breda • 246 appartementen • Dak vol met zonnepanelen en vier omvormers, totaal ca 160.000 Wp, aangesloten op vier (Centrale) KV- aansluiting. • Opbrengst per jaar circa 140.000 kWh, te verdelen over 246 aansluitingen, met fictieve tellerstanden • Leverancier bepaalt levering op reguliere wijze. • Teruglevering wordt door Enexis apart doorgegeven. • Leverancier berekent slotfactuur op basis van saldo.

11 11 Bericht/spreadsheet naar Leverancier Leverancier Naam LV / EAN aansluiting START- DATUM EIND- DATUM OPWEK HOOG OPWEK LAAG STAND HOOG STAND LAAG 8712423009752Greenchoice 8712423009097 8716879400317609881-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317609951-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317610151-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317610221-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317610391-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317610771-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317610911-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317611141-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317611451-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317611521-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317611691-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317611761-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317611831-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317611901-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317612061-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317612131-9-20131-10-2013 35 14 279 134 8716879400317612371-9-20131-10-2013 35 14 279 134

12 12 Inzoomen op de spreadsheet Naam LV / EAN aansluiting START- DATUM EIND- DATUM OPWEK HOOG OPWEK LAAG Greenchoice 8712423009097 8716879400317609881-9-20131-10-2013 35 14 8716879400317609951-9-20131-10-2013 35 14 8716879400317610151-9-20131-10-2013 35 14 8716879400317610221-9-20131-10-2013 35 14 8716879400317610391-9-20131-10-2013 35 14 8716879400317610771-9-20131-10-2013 35 14

13 13 Inzoomen op de spreadsheet Naam LV / EAN aansluitingEIND-DATUM STAND HOOG STAND LAAG Greenchoice 8712423009097 8716879400317609881-10-2013 279 134 8716879400317609951-10-2013 279 134 8716879400317610151-10-2013 279 134 8716879400317610221-10-2013 279 134 8716879400317610391-10-2013 279 134 8716879400317610771-10-2013 279 134

14 14 Standaardsituatie Easystreet Breda Bij de allocatie benadert Easystreet de werkelijkheid, allocatie levering op basis van profiel en teruglevering op basis van werkelijkheid (telemetrie)(Geel). Geel = Saldo verbruik en productie Rose = Gealloceerd verbruik Blauw = Verbruik Lichtblauw= Productie Oranje= geprofileerd verbruik Basis Easystreet Werkelijkheid

15 15 Ervaringen met salderen voor de meter Enexis • Aanzienlijke aanpassingen aan systemen nodig bij Enexis. • Dagelijkse werkzaamheden gaan automatisch Leveranciers • Pilot geeft veel handwerk bij leveranciers. • Leverancier is positief over de Pilot • Vooraf is niet te zien of iemand mee doet • Rapportage is aangepast, tellerstand is toegevoegd. • Nog veel verbetering mogelijk

16 Dynamische Energieprijzen 16 Emile Püttmann, Greenchoice 27 november 2013

17 Jouwenergiemoment Breda 17 Sinds 01-01-2013 krijgt een groep van ca. 150 deelnemers dynamische tarieven. Voor de berekening veel data benodigd. Conventionele jaarafrekening  Klant geeft jaarlijks standen door  Klant kent hooguit paar verschillende tarieven binnen het jaar  Een vast tarief per dag aan netbeheerderskosten Dynamische jaarafrekening  Leverancier ontvangt 35.040 standen per jaar  Per kwartier wordt uitgerekend hoeveel afname/teruglevering plaatsvindt en wordt vermenigvuldigd met de geldende tarieven voor dat kwartier  Beperkte vaste tarieven

18 Jouwenergiemoment Breda 18 Maandelijks overzicht richting de deelnemers  Gerealiseerde tarieven  Afname, teruglevering en netto afname  Vaste lasten (meterhuur, systeemdiensten)  Huidig voorschotbedrag  Resultaat beter/slechter dan gemiddeld Uitdagingen  Verschillen tussen de maanden (winter/zomer)  Negatieve nettotarieven bij netto teruglevering wanneer afname op ‘slechte’ momenten plaatsvinden en teruglevering op ‘goede’ momenten  Soms hogere netwerkkosten dan capaciteitstarief  Voorschotbedrag

19 Jouwenergiemoment Breda 19 Deelnemers geven aan:  Inzicht prettig te vinden  Financiële prikkel voornamelijk belangrijk te vinden  Bij voordeel graag dynamische tarifering te behouden Uitdagingen voor de sector  Inkoopkant, splitsing profiel en dynamisch  Splitsing in klantgroepen en voorspelling  Interessant maken en houden voor klanten  Dynamische netwerkkosten, of alternatief?  Kan en wil de politiek meegaan met de idee dat dynamische tarifering voor sommige groepen financieel slechter uitvalt?  Missende data  Combinaties met andere projecten (Easystreet)

20 Vragen 20


Download ppt "Op afstand elektriciteit opwekken en dynamische energieprijzen Pilot Jouw Energie Moment in Breda Roelof Dijkstra, Enexis Emile Püttmann, Greenchoice Join."

Verwante presentaties


Ads door Google