De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraaggerichte docentenondersteuning met behulp van ict

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraaggerichte docentenondersteuning met behulp van ict"— Transcript van de presentatie:

1 Vraaggerichte docentenondersteuning met behulp van ict
Darco Jansen Miriam Goes

2 Vraaggerichte ondersteuning
Hoe maken we kennis voor een ieder praktisch toegankelijk? Schrijf op ‘grijsjes’ hoe jij kennis van anderen wilt hebben Media: gesprek, papier, internet Vorm: informatie, casus, handreiking, checklist, stappenplan, verdiepingsmateriaal, vrij toegankelijk cursusmateriaal, artikel, cursus met begeleiding/certificaat, minor, opleiding, persoonlijk f2f, persoonlijk internet, netwerksite (facebook, twitter), workshop op school, landelijk congres, nazomerschool, Waarop moeten we vooral kennis ontwikkelen? Met welke brandende kwesties of vraagstukken zit je? Schrijf op ‘groentjes’ de onderwerpen waarover je kennis wilt krijgen

3 Vraaggerichte ondersteuning RdMC
Hoe ontwikkelen we kennis? Positionering RdMC binnen Onderwijs Wat doet het RdMC? Vraagsturing 2009, 2010 en 2011 Voorbeelden, resultaten Aanvragen voor vraagsturing 2012 Criteria, Procedure Kennismakelen…grijsjes…groentjes…..

4 Kennisontwikkeling in de oude wereld
Redelijk overzichtelijk

5

6

7

8 8

9 Kennisinnovatie Macht is aan de klant (je beste klant is je partner)
De massamarkt is dood, leve de massa niches Marketing is niet het belangrijkste maar het “in gesprek zijn” (markten zijn mensen) Economie is meer en meer gebaseerd op kennis overvloed Gratis is een business model Het leven is een betaversie en continue live Klantenparticipatie wordt ingezet bij ontwikkeling Meest succesvolle ondernemingen hebben netwerken en platforms (get connected) De macht is aan de openheid en niet aan het intellectueel eigendom (Knowledge is public) Denk gedecentraliseerd (klein is het nieuwe groot)

10 Ruud de Moor Centrum Taakstellende subsidie (k€7.860)
Vraagsturing: Aanvragen naar inzet RdMC 2010: >50% over 32 projecten Basisdeel Langjarige thematieken, generieke kennis, actuele ontwikkelingen, enz. Onderzoeksprogramma Geborgd in basisdeel Geïntegreerd in vraagsturingsprojecten!!

11 Ruud de Moor Centrum: Missie
Een wetenschappelijke én praktische bijdrage leveren aan: het leven lang professionaliseren van de leraar, de beroepsgroep beter te positioneren, de aantrekkelijkheid van het beroep zélf te versterken en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren

12 Ruud de Moor Centrum (RdMC)
Onderdeel Open Universiteit Kennis- en expertisecentrum voor de professionalisering van docenten op de (online) werkplek. focus op professionaliseren in netwerken en in teams Focus op vernieuwende / weerbarstige vraagstukken geen herhalende vraagstukken -> LPCs, OBD, LPN, enz. oplossen samen met scholen / netwerken / teams uit de opgedane ervaringen conclusies te trekken over wat, waarom (evidence based) en waar werkt Opgedane kennis toegankelijk maken Open en gratis Brugfunctie wetenschap, praktijk en beleid

13 Macht is aan de docent / participatie
Klantenparticipatie / participatieladder; bij RdMC wordt de docent uitgebreid betrokken Raadplegen (o.a. onderzoek) Advies (o.a. review en klankbord) Co-productie / co-creatie (in projecten mede op aanvraag docent) Meebeslissen (o.a. aanvragen indienen, programmaraad)

14 Co-creatie / docentparticipatie
Voor aanvragen naar docentondersteuning geldt: Vraagstukken worden met actieve participatie docenten uitgevoerd eigen bijdrage met inzet docenten Activiteiten zijn direct te verankeren in de praktijk Niet naast de school maar direct in de school Commitment management (niet alleen op papier) Directe relatie met de dagelijkse praktijk Inzet van ICT bij de vernieuwing van de beroepspraktijk

15 Kennisontwikkeling binnen het onderwijs
Get connected! Get open! Go co-created!

16 LERAREN Ruud de Moor Centrum:
professionalisering van onderwijsgevenden Get connected : leren in netwerken Get open : ondersteuning en producten open en gratis Go co-create : samen met docenten Selfmanaging Knowledge Professionals LERAREN

17

18 Met wie vraagsturing 2009 Blariacumcollege; KW1C; SBL; Leeuwenborgh Opleidingen; OMO; Dr. Moller college; St. VO Parkstad Limburg; ROC Midden Nederland; OBS 1000-poot; Consortium Vmbo-mbo; Fontys OSO; Hofscholen Bergeijk; Lucas Onderwijs; Seminarium +SDS; PO-Raad; Stg Digilessen VO; NVORWO; NHL e.a.; Ichtus college Kampen / Zeeuwse bibl.; Vecon; Freudenthalinstituut; WOSO; Eckhardt pleincollege; Fontys Tilburg; Dominicus college; AOB; Alliantie VO Nijmegen; PO-Raad; Stg Digilessen VO; Samenscholing.nu; Strabrecht college; Pius College; Conexus; SG VO-Best; HAVO Notre Dame des Anges

19 Met wie vraagsturing 2010 Stichting Digilessen VO; Basisschool Sint Jozef (de Hofscholen) MosaLira ;Koning Willem 1 College ; Blariacum College ; Lucas Onderwijs ; Trinitas College Heerhugowaard; ROC van Amsterdam Gooi en Overvecht ; Stg. BVE Westelijk Zuid-Limburg ; Baken Trinitas Gymnasium ; Almeerse Scholen Groep ; Dynamiek Scholengroep; Stichting Fortior Venlo; Stichting Primair Onderwijs Venray; Ver. Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs; Stichting; Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe; De Boor Academie; Vecon; Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken; Da Vinci College Leiden; Praktijknetwerken VM2; SG Were Di; Het Assink Lyceum; Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Bs. Aan de bron – Weert; Bisschop Möller Stichting; Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht; Deltion College; NHL; WOSO; Fontys Lerarenopleiding Tilburg; NHL; Conexus

20 Met wie vraagsturing 2011 Dutch HealthTec Academy, Christelijke scholengemeenschap Groningen, Vivente Zwolle, Samenwerkingsstg VO regio Venlo (OGVO), Baken Trinitas Gymnasium, Dynamiek Scholengroep, Roc Aventus, Zwijsen College Veghel, Beroepsvereniging Docenten MBO, Stichting LVO, Stg Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven, WOSO+SBL+, Roelof van Echten College, Leidsche Rijn College, Stichting de Eenbes, Da Vinci College, Stg Platform vmbo Zorg en Welzijn, Stg Hogeschool Zeeland, Koning Willem I College, Platform Midden Nederland, Scholengemeenschap Were Di, Sintermeertencollege, het 4e gymnasium als onderdeel van esprit SG, Gilde Opleidingen, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO), Almeerse Scholen Groep, Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit (SKOZOK), Stg Carmelcollege, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), Alliantie Voortgezet Onderwijs, ROC Landstede Zwolle, ROC Da Vinci College Dordrecht, ROC Leiden

21 Waarop kennis ontwikkelen?
Schrijf op ‘groentjes’ de onderwerpen waarover je kennis wilt krijgen Met welke brandende kwesties of vraagstukken zit je? Discussie Trendanalyse aanvragen

22 Onderwerpen vraagsturing 2010
inzet open methodes bij arrangeren digitaal lesmateriaal geef de leraar de middelen voor zijn vak terug het op gang krijgen van de kenniscirculatie binnen grote schoolbesturen inzetten POP’s in relatie tot teamontwikkelplannen opzetten van een professionaliseringseconomie enz. (32 projecten, zie website RdMC)

23 Trends vraagsturing VO (1)
Passend onderwijs pas in de aanvragen in 2011 (PO al 2009) Steeds: ICT, bijhorende vaardigheden, didactische nieuwigheden, digitale leermiddelen is een blijver. ICT wordt vaak gezien als het middel de motivatie van studenten te verhogen, bijdragen tot meer maatwerk en differentiatie in de klas. kennisdeling en het bevorderen of faciliteren van samenwerking tussen de leraren.

24 Trends vraagsturing VO (2)
Aantal aanvragen rond samenwerkend leren of sociaal leren neemt toe Afnemend: instrumenten en methodieken rond beoordelen, reflecteren, begeleiden en coachen van leraren. Kwaliteitszorg is ook een steeds terugkerend thema toch verschilt de invulling sterk per aanvraag.

25 Vraaggerichte ondersteuning
Hoe maken we kennis voor een ieder praktisch toegankelijk? Schrijf op ‘grijsjes’ hoe jij kennis van anderen wilt hebben Media: gesprek, papier, internet Vorm: informatie, casus, handreiking, checklist, stappenplan, verdiepingsmateriaal, vrij toegankelijk cursusmateriaal, artikel, cursus met begeleiding/certificaat, minor, opleiding, persoonlijk f2f, persoonlijk internet, netwerksite (facebook, twitter), workshop op school, landelijk congres, nazomerschool Discussie

26 Aanvragen RdMC-ondersteuning 2012
Het RdMC biedt (gratis) ondersteuning bij professionaliseringsvraagstukken van groepen docenten. 2011: mensuren aan expertise. eenjarige en meerjarige aanvragen Wie kan een aanvraag indienen? Instellingen die worden gefinancierd uit publieke middelen (scholen, opleidingsinstituten, non-profit organisaties) De beroepsgroep / groepen docenten community’s, (op te richten) vak- en beroepsverenigingen, netwerken van docenten of kenniskringen (zowel schoolgebonden, regionaal als landelijk). 26

27 RdMC- criteria vraagsturing
Informele leeractiviteiten in teams of netwerken Overdraagbaarheid aan collega-docenten en andere scholen Directe relatie met de dagelijkse praktijk Vernieuwend en/of weerbarstig karakter Inzet van ICT bij de vernieuwing van de beroepspraktijk Activiteiten zijn direct te verankeren Versterking van de beroepsgroep docenten

28 RdMC- voorwaarden (1) Gevraagde RdMC-ondersteuning in het project ligt tussen de en uur Voor aanvragen vanuit de ‘beroepsgroep’ geldt een minimum van 200 in plaats van uur. Het project wordt samen met de aanvragers uitgevoerd. Gezamenlijke betrokken- en verantwoordelijkheid De eigen bijdrage is minimaal 25 procent van de gevraagde inzet. Voor aanvragen vanuit de ‘beroepsgroep’ dient de eigen inzet aannemelijk te worden gemaakt. Voor andere aanvragen dient deze eigen inzet expliciet zichtbaar te zijn. 28

29 RdMC- voorwaarden (2) De looptijd is een kalenderjaar; de ondersteuning wordt uiterlijk tot 31 december geboden. De aanvrager behoort tot de doelgroep van RdMC. Aanvragers gaan akkoord met de bijzondere (juridische) voorwaarden voor professionaliseringsprojecten; hierin wordt onder andere geregeld dat het RdMC ontwikkelde materialen en instrumenten gratis ter beschikking stelt aan het onderwijsveld. 29


Download ppt "Vraaggerichte docentenondersteuning met behulp van ict"

Verwante presentaties


Ads door Google