De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 maart 2010. Rachel van Wijngaarden Functionaris gezondheidsbevordering GGD Hollands Midden, vestiging Gouda Depressieve klachten in Midden-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 maart 2010. Rachel van Wijngaarden Functionaris gezondheidsbevordering GGD Hollands Midden, vestiging Gouda Depressieve klachten in Midden-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 18 maart 2010

2 Rachel van Wijngaarden Functionaris gezondheidsbevordering GGD Hollands Midden, vestiging Gouda Depressieve klachten in Midden-Holland Hoe vaak komt het voor?

3 • Periodiek onderzoek door GGD Hollands Midden • Vragenlijst over gezondheid, leefstijl en sociale omgeving • Respons: 2161 volwassenen regio MH (19-65 jaar) 2373 ouderen regio MH (65-plussers) • Depressieve klachten nagevraagd via Kessler Psychological Distress Scale (K10) Gezondheidsmonitor 2009

4 Hoe vaak was u, of voelde u zich, in de afgelopen maand: 1. Erg vermoeid zonder duidelijke reden? 2. Zenuwachtig? 3. Zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen? 4. Hopeloos? 5. Rusteloos of ongedurig? 6. Zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten? 7. Somber of depressief? 8. Het gevoel dat alles veel moeite kostte? 9. Zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken? 10. Afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos? Kessler Psychological Distress Scale (K10)

5 • Meer dan een derde van de volwassenen rapporteert depressieve klachten • Vrouwen vaker dan mannen Depressieve klachten onder 19-65 jarigen (gegevens uit 2009)

6 Depressieve klachten onder 65-plussers in Midden-Holland: • In 2005 rapporteerde 37% matig tot ernstig depressieve klachten • Alleenstaande 65-plussers vormen een risicogroep: Psychische gezondheid van de jeugd in Midden-Holland: 10% heeft een risicoscore op psychosociale problemen (o.b.v. de SDQ, Strength and Difficulties Questionnaire) Bron: Gezondheidsmonitor 4-12 jarigen en Gezondheidsmonitor 12-19 jarigen (GGD HM, 2006 en 2008) Gegevens ouderen en jeugd 65-plussersNiet alleenstaandAlleenstaand Matige klachten 26%43% Ernstige klachten 4%8%

7 WimEls StanleyPeter Marijke

8 Depressie is omvangrijk gezondheidsprobleem • Groot verlies aan kwaliteit van leven • Grote maatschappelijke gevolgen: arbeidsverzuim, schooluitval, zorgkosten Nog veel winst te boeken met preventie: • Er zijn geschikte effectieve interventies, echter: -Veel depressieleed blijft nog onopgemerkt -Slechts een fractie van de doelgroep maakt gebruik van het aanbod •Maatschappelijke factoren zijn van invloed op psychische gezondheid Dit vraagt om een brede aanpak, met oog voor o.a. werk en inkomen, huisvesting, onderwijs, veiligheid, zorg en welzijn. Conclusies Belang van preventie

9 Lisette van Dingenen, arts Maatschappij en Gezondheid Programmaleider Zorgketens Transmuraal Netwerk Midden-Holland Regionale visie op de preventie en zorg van depressie

10 Visie gericht op de vier stadia: geestelijke gezondheid, psychosociale problemen, depressieve klachten, depressie Determinanten van invloed binnen de 3 gebieden: •Fysieke (leef) omgeving •Sociale relaties en verbanden •Individuele competenties, veerkracht en kwetsbaarheden Gericht op preventie en zorg Onder verdeeld in: •Publiek •Cliënten •Professional- en hulpverlener •Structuur en organisatie Uitgangspunten

11 Erkenning dat depressie het welbevinden ernstig kan verstoren. Preventie, (vroeg)signalering, behandeling en begeleiding/ondersteuning is hiervoor noodzakelijk. Complexiteit vraagt om integrale aanpak met maatwerk en samenwerking. Integrale aanpak vraagt om een regionaal preventie- en zorgprogramma dat organisatorisch en inhoudelijk de doelen/resultaten en werkwijze regelt. Visie

12 Bevorderen van geestelijke gezondheid; versterken psychisch welbevinden Universele, selectieve preventie. Voorlichting en bewustwording psycho-educatie, lokale media, voorlichtingsbijeenkomsten Preventie- en zorgprogramma publiek

13 Mensen leren hun depressieve klachten beter herkennen en erkennen Geïndiceerde, zorggerichte preventie. Voor iedereen een passend aanbod en het bereik van interventies wordt vergroot. Depressiegids. E-mental health. Preventie- en zorgprogramma cliënt

14 Professionals binnen en buiten de zorg leren depressieve klachten eerder en beter signaleren. Scholing vroegsignalering, transmurale richtlijn depressie, landelijke- en disciplinerichtlijnen Preventie- en zorgprogramma professional- en hulpverlener

15 De continuïteit van zorg en ondersteuning is gewaarborgd. Depressieketen; open communicatie, goede afstemming, overdracht en coördinatie. O.b.v. wettelijke en financiële kaders nemen gemeenten hun verantwoordelijkheid voor universele en selectieve preventie en dragen zij bij aan een goede aansluiting op de geïndiceerde en zorggerichte preventie. Preventie- en zorgprogramma structuur en organisatie

16 Is dit dé visie voor de regio Midden- Holland? Welke rol of bijdrage kan uw organisatie leveren aan het invullen van deze visie? Vragen

17 Regionaal overzicht preventieactiviteiten Rachel van Wijngaarden Functionaris gezondheidsbevordering GGD Hollands Midden, vestiging Gouda

18 Doel Met elkaar in gesprek raken over een sluitende keten in Midden-Holland Inhoud •Kaders depressiepreventie •Strategieën depressiepreventie •Voorlopige conclusies o.b.v. huidig overzicht •Discussie Doel en inhoud presentatie

19 Landelijk • Nota ‘Kiezen voor gezond leven’ (VWS) - speerpunt depressiepreventie • Partnership Depressiepreventie sinds 2007 Regio Midden-Holland • Regionale/lokale nota’s gezondheidsbeleid • Raakvlakken met WMO • Regionaal uitvoeringsplan OGGZ (onderdeel van WMO) • Gemeenten ontvangen sinds 2007 een deel van het AWBZ-budget voor Collectieve Preventie GGZ • Handleiding preventie van depressie in lokaal gezondheidsbeleid (Trimbos instituut, 2007) Kaders depressiepreventie

20 Doel •Versterken emotionele, sociale, cognitieve vaardigheden •Vergroten zelfredzaamheid en controle  Investering in goede geestelijke conditie / mentaal vermogen Strategieën: •Gericht op mensen die nog géén klachten hebben – universele preventie = gericht op de algemene bevolking – selectieve preventie = gericht op risicogroepen (bv mantelzorgers, chronisch zieken, alleenstaanden) •Gericht op mensen die reeds klachten/symptomen hebben – geïndiceerde preventie •Gericht op patiënten die herstellen of hersteld zijn van depressie – zorggerelateerde preventie Doel en strategie depressiepreventie

21

22 • Op zich breed aanbod beschikbaar voor diverse doelgroepen in MH -Vooral activiteiten gericht op risicogroepen en mensen met klachten (selectieve en geïndiceerde preventie) - Universele preventie lijkt nog weinig aandacht te hebben  voorlichting en bewustwording / competentieversterking gericht op het algemene publiek - Niet voor iedereen is er een aanbod ‘dichtbij huis’ • Laag bereik, mogelijke oorzaken: –Veel leed blijft nog onopgemerkt –Aanbod onvoldoende bekend bij zowel professionals als publiek –Hoge drempels, schaamte en angst –Aard van de klachten maakt ‘passief’ –Geen aanbod in de eigen woonplaats –Gebruik van medicatie i.p.v. deelname aan preventieve interventies Voorlopige conclusies

23 •Hoopgevend: –Nieuwe technieken en methoden via internet: E-mental Health, bijvoorbeeld de internetcursus ‘Kleur in je leven’ Laagdrempelig en goedkoop! –Steeds meer landelijke aandacht voor depressiepreventie en mentaal vermogen (www.mentaalvitaal.nl)www.mentaalvitaal.nl –Steeds meer zicht op kwaliteit van interventies via www.loketgezondleven.nl/i-database www.loketgezondleven.nl/i-database •Gluren bij de buren: -Samenwerkingsverband Veerkracht Depressiepreventie Zuid-Holland Noord (o.l.v. GGD HM, vestiging Leiden) -Huidige actiepunten: digitaal overzicht van aanbod depressiepreventie, inzet van ervaringsdeskundigen in voorlichting Voorlopige conclusies

24

25 1. Publiek 2. Cliënt 3. Professional 4. Structuur en organisatie Discussie

26 Afsluiting

27 De volgende sheets bevatten nog extra achtergrondinformatie, mocht dat nodig zijn

28 Lokaal basispakket depressiepreventie Bron: Handleiding preventie van depressie in lokaal gezondheidsbeleid

29 PrenataalVroege jeugd (0-4) Kind (5-12) AdolescentVolwassen SchoolWerk Mental Vermogen in levensloop Gezondheidsmanagement Mentaal Vermogen  levensloop  Vroege ontwikkeling Leervermogen Zelfvertrouwen, Opleiding Sociale omgeving Foetale invloeden Cognitieve weerbaarheid en vaardigheiden Cognitieve reserve Pensioen naar Beddington e.a., 2008 Vroege Stress Alcohol/Drugs Jeugdtrauma Sociale uitsluiting Stress Angst Depressie Slechte voeding Tabak Chronische ziekten Vroege ervaring Ondersteunende en uitdagende opleiding Sociale betrokkenheid Optimisme Missie Bewust leven Goede opvoeding Sociaal actief Gezonde leefstijl Geluk delen Werken met anderen Ruimtegevend leiderschap Aansprekende missie Genetisch uitrusting Druk weerstaan verspilling van mentale vermogens

30 Welbevinden in een gemeenschap individualisme, “ik” cultuur televisie en internet andere gezinsstructuur auto minder vertrouwen “wij” betekenisvol leven anderen bijstaan vrijwilligers- werk

31

32 •Proces van individualisering  gevolgen voor sociale samenhang Traditionele sociale kaders en instituties vergruizen •Keuzebiografie / ‘knutsel-biografie’ Ieder wordt geacht regisseur te zijn van zijn eigen bestaan •Toename psychische belasting Niet iedereen kan beantwoorden aan de hoge maatschappelijke eisen •Ander kaliber oplossingen nodig - investeren in maatschappelijke structuren, brede aanpak met oog voor o.a. werk en inkomen, huisvesting, onderwijs, veiligheid en welzijn - investeren in ‘mentaal vermogen’ van burgers Maatschappelijke veranderingen vragen nieuwe oplossingen


Download ppt "18 maart 2010. Rachel van Wijngaarden Functionaris gezondheidsbevordering GGD Hollands Midden, vestiging Gouda Depressieve klachten in Midden-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google