De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A.I.S.E. Werkgroep “Wasmiddeltesten”

Verwante presentaties


Presentatie over: "A.I.S.E. Werkgroep “Wasmiddeltesten”"— Transcript van de presentatie:

1 A.I.S.E. Werkgroep “Wasmiddeltesten”
Minimum protocol voor vergelijkend onderzoek van productkwaliteiten v.5. – November 2013

2 A.I.S.E. Werkgroep “Wasmiddeltesten”
Test Protocol Uitgangspunten Minimum vereisten – vrijheid tot uitbreiding, niet tot vermindering Toepassing in verschillende landen/regio‘s, bij verschillende wasgewoontes, wastemperaturen, aanbevolen doseringen, etc. Toepassingsgebied Logistiek; communicatie, productselectie, productaanschaf, monstername Test uitvoering Resultaten: berekening, beoordeling, verslaglegging Categories Hoofdwasmiddelen (met bleek), Fijnwasmiddelen, Wastoevoegingen (b.v. wasverzachter) Landen Toepasbaar voor alle A.I.S.E. lidstaten Voordelen Realistischer en betrouwbaardere vergelijking van productkwaliteiten voor consumenten Verbetering in testkwaliteit Eenvoudige benadering

3 A.I.S.E. Werkgroep “Wasmiddeltesten”
Hoofdzaken van het Protocol Informatie over start van de test Kwaliteitsborging in test lab Wasmachine, wasprogramma, temperatuur Aantal herhalingen Dosering Vuil bron Vlekkenset Kleurstoffen om kleuroverdracht-inhibitie te testen* Kleurstoffen om kleurbehoud te testen* Test uitvoering Statistische evaluatie Communicatie van resultaten vóór publicatie Toekomstige verbeteringen van het protocol * in ontwikkeling

4 Informatie/Communicatie vóór de Test
ISO/IEC NORM “Elke redelijke inspanning zou gemaakt moeten worden om te reflecteren wat er op de markt beschikbaar is …” Dit zou fabrikanten consulteren of actuele literatuur en catalogi checken kunnen omvatten. Het is in het belang van de consumenten en fabrikanten dat zulke informatie beschikbaar zou moeten worden gesteld. (ontleend aan ISO/IEC NORM sectie 2.1) DOEL: voorstel “Gedragscode voor vergelijkend onderzoek van Consumenten Producten” Vergelijkend onderzoek zal worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in een Test Programma. Het Test Programma zal naar de Leverancier worden gestuurd voor commentaar, voordat de test begint. Van de leverancier wordt binnen 21 dagen een antwoord verwacht. Het Instituut kan van die periode afwijken als de studie urgent is. Het Instituut zal de urgentie rechtvaardigen in een begeleidende brief die samen met het Test Programma zal worden verzonden. Het Instituut waarborgt dat commentaar van de leverancier over het testprogramma in overweging wordt genomen, voordat de test of analyse start. Het Instituut zal de leverancier, mondeling of schriftelijk (op verzoek), van redenen voorzien indien niet volgens dat commentaar gehandeld zal worden. (ontleend aan AIM proposal V.7 section ‘Proposed Test Phase’)

5 Te volgen proces vóór het Testprotocol
Bestudeer bestaande test protocollen in West-Europa, bijvoorbeeld: Que Choisir, StiWa, Which?, Consumentenbond, Test Achat, AFISE Werkgroep – ballast vuil (Terpstra, Univ.Wageningen) Heroverwegen en delen van interne bedrijfsdata van: consument gewoontes (vlekken/vuil, wastemperatuur) textiel/verfstof markt/trends interne & externe test-ervaring Test protocol ontwikkelt op basis van “consensus”

6 Belangrijke Leerpunten en Principes-1
Alleen een representatieve vlekkenset kan een consument relevante beoordeling geven van de prestatie van een product – maakt gebruik van vlekken die representatief zijn voor consumenten problemen in de meest realistische zin. Vlekken moeten commercieel verkrijgbaar zijn. Voeg (lichaams-) vuil toe omdat testen zonder vuil tot ernstig misleidende resultaten kan leiden aangezien (lichaams-) vuil een significante invloed op het absolute prestatieniveau heeft en ook invloed kan hebben op de relatieve prestatie en ordening van producten (ref. Werkgroep ballast vuil –Univ.Wageningen).

7 Belangrijke Leerpunten en Principes-2
Selecteer de meest consument/markt relevante kleurstoffen voor Kleuroverdracht en Kleurbehoud. Selecteer de meest consument relevante wastemperatuur voor de product- categorieën die getest moeten worden. Voor wastoevoegingen, selecteer wasmiddelen als “uitgangspunt” die representatief zijn voor de wasgewoontes

8 Kwaliteitsborging Betrouwbare wasmachines, representatief voor de lokale markt Fuzzy logic uitgeschakeld om een gelijk programma te verzekeren; ook wat betreft lengte/spoelgangen voor alle testproducten (om hinder van schuim te vermijden in verband met de lengte van de wascyclus) Kalibratie van machines en jaarlijkse validatie Aankoop van vlekken en ander test materiaal van dezelfde productie partijen Vervaldatum en aanbevolen opslagcondities worden in acht genomen Testweefsels niet in een wasdroger drogen en waarborg constante blootstellingcondities aan licht

9 Wastemperatuur Selecteer de meest relevante temperatuur die in het land gebruikt wordt. Verschillende temperaturen mogen gebruikt worden als dat gerechtvaardigd is t.o.v. de productcategorie. In de meeste landen is dit 40°C voor algemene wasmiddelen en hoofdwasmiddelen.

10 Dosering/Gebruik Doseringen moeten gebaseerd zijn op de aanbevelingen van de fabrikant: Algemeen wasmiddel: normale bevuiling/gemiddelde waterhardheid Toevoegingen: een overeengekomen dosering (indien niet duidelijk uit de instructies); mechanische actie (wrijving) en blootstellingtijd moeten worden geselecteerd volgens de testdoelstelling In het geval dat de doseringsinstructie van de fabrikant tot grote verschillen leidt tussen producten, moet dit aangegeven worden. Dosering van poeders is volgens het vastgestelde gewicht (in grammen) op de verpakking. Voor vloeibare wasmiddelen is dit het volume in ml.

11 Bevuiling Toevoeging van 4 SBL 2004 strips, zodat ongeveer 32 gram ballastvuil geïntroduceerd wordt. SBL 2004 is een verbeterde versie van SBL (met verhoogd sebum/olie gehalte en een “bleek consumerend reagens”) en is de meest actuele optie om een normale bevuilde was te simuleren (bij afwezigheid van natuurlijk bevuilde bundels of was&draag testen).

12 Vlekkenset – Uitgangspunten
Een representatieve vlekkenset zou een minimum van ongeveer 15 vlekken moeten bevatten. De grootte van een vlek moet een accurate meting mogelijk maken (minimum diameter ca. 50 mm). De totale hoeveelheid vuil, komend uit ballastvuil en vlekken, moet overeenkomstig zijn met consumentengewoontes. Vlekken moeten alle relevante vlekcategorieën dekken m.b.t. de producten die worden getest. Vlekken moeten worden geproduceerd met een reproduceerbare kwaliteit. Selecteer bruikbare vlekken van beschikbare leveranciers (Warwick Equest, WFK, EMPA, CFT) – gebruik een mix van “natuurlijke” en “standaard” vlekken. Neem geen vlekken met kunstmatige bewerkingen/toevoegingen zoals b.v. hoge temperatuur veroudering of met toegevoegd pigment, norit, roet etc. wat het chemische gedrag van de “vlek” kan veranderen. Weinig variabiliteit (voor en na de was) Hoge discriminatie

13 AISE VLEKKEN SET – November 2013

14 Kleurstoffen (1) Kleurbehoud
Gebruik de AISE 14 kleuren monitorenset als gangbare, meest relevante consument/markt kleurenset. Voeg lokale consument-/marktrelevante kleurstoffen / -schakeringen (pastel, zonder optisch wit) toe indien nodig of gewenst.

15 AISE 14 Kleuren Set

16 Kleurstoffen (2) Kleuroverdracht
Het huidige StiWa protocol is gebaseerd op de volgende kleuren zonder finish-laag: Direct Black 22 Direct Orange 39 Direct Red 83.1 Acid Blue 113 Markt realiteit is dat de meeste directe kleurstoffen één of andere finish laag zullen hebben. Daardoor is kleur- overdracht afhankelijk van de duurzaamheid van die finish. Aan verdere ontwikkeling en optimalisatie van deze kleurenset wordt gewerkt.

17 Test Uitvoering

18 Test uitvoering – Vlekverwijdering en Witheid
Aantal wassen: minimum 6, ideaal 8 # Vlekken set per herhaling: 1 intern Standaard wit weefsel: Katoen, polyester/katoen, polyester en polyamide om witheid te meten Ballast belading: 3 kg, schone witte ballast belading, genormaliseerd met 3 wassen op 60°C met ECE (88031 ex WFK) wasmiddel zonder fluorescer en bleek om vergelijkbaar lager niveau van optisch wit te bereiken voor ALLE test producten Ballast bevuiling: 4 SBL 2004 strips voor Hoofdwasmiddelen Dosering: aanbevolen dosering voor normale bevuiling / gemiddelde waterhardheid voor algemene wasmiddelen of hoofdwasmiddelen Temperatuur: 40°C (of lokaal aangepast) voor algemene wasmiddelen of hoofdwasmiddelen

19 Test uitvoering – Vlekverwijdering en Witheid
Evaluatie Vlekverwijdering: Reflectie via de spectrofotometer, gebruikmakend van de Y-waarde van de Y, x, y kleur coördinaten meting, lichtbron D65 met UV uitgeschakeld filter op 420 nm. Opening voor normale vlekken van 15 mm (minimum 12 mm). De vlekken worden ongevouwen gemeten, 2 metingen per vlek (in het centrum van het cirkel oppervlak, of op het meest homogene oppervlak binnen de cirkel). Metingen van elke vlek worden VOOR de was uitgevoerd (om de kwaliteit van de vlekken te controleren) tenzij er al een kwaliteitscontrole vooraf is gedaan en NA de was, standaarddeviaties worden bepaald en worden gerapporteerd. Orden de producten gebaseerd op statistische evaluatie(95% betrouwbaarheidsinterval). Een opzet hoe dit te doen voor een veelheid van test producten wordt voorgesteld. Orden de producten op alle vlekken, en indien gewenst per consumentrelevante vlekklasse.

20 Test uitvoering – Vlekverwijdering en Witheid
Evaluatie Witheid: Basis witheid als de Y-waarde en Zichtbare witheid gesimuleerd door Ganz-Griesser waarde op 4 standaard weefsels (CO, PES/CO, PES en PA) na 6 (8) cumulatieve wassen.

21 Test Uitvoering – Kleurbehoud
Gekleurde weefsels 14 AISE Monitor Kleurenset (plus aanvullend “lokale weefsels” indien nodig/gewenst) Temperatuur 40°C voor algemene wasmiddelen (of aangepast aan consument gewoontes) Referentie: Tenside 2004, Dosering Aanbevolen dosering voor normaal bevuild wasgoed/gemiddelde water- hardheid (15l water / machine) of een overeengekomen dosering Ballast 3.0 kg (genormaliseerd zoals in vlekverwijderingstesten) Toevoeging van 2 SBL 2004 strips om buitensporige schuimvorming te onderdrukken Aantal wassen 20 Evaluatie Voor en Na de was : Meten van kleurverschil dE uitgedrukt in Grijsschaal eenheden (ISO 105 A 05)

22 Test Uitvoering – Kleuroverdracht
Apparaat Linitester Kleur Donor Direct Orange 39 Direct Black 22 Acid Blue 113 Direct Red 83.1 Kleur Acceptor Katoen en polyamide (6 x 16 cm) Temperatuur 60°C Tijd 30 minuten Dosering Zie dosering/gebruik (slide10) Water volume 100 ml Aantal herhalingen (intern/extern) 1 donor weefsel per cylinder / 2 externe herhalingen Evaluatie Meten van kleurverschil dE uitgedrukt als Grijsschaal eenheden ISO 105 A 04)

23 Test Uitvoering voor Fijnwasmiddelen
Bevuiling 2 SBL 2004 strips Temperatuur 30°C Dosering Aanbevolen dosering voor licht bevuild wasgoed/gemiddelde waterhardheid (15l water / machine) Ballast 2.5 kg (genormaliseerd zoals in vlekverwijderingstesten voor algemene wasmiddelen) Wasprogramma Fijnwasprogramma (GEEN katoen of wol), hoog water niveau

24 Communicatie van Resultaten vóór Publicatie
Volgens ISO/IEC GUIDE “…. informeer de fabrikant (agent/vertegenwoordiger/importeur) over de test- resultaten van zijn eigen product en vraag zijn commentaar binnen afzienbare tijd vóór publicatie. De testresultaten zoals voorgelegd aan de fabrikant (agent/ vertegenwoordiger/importeur) moeten begeleid zijn van een lijst met de geteste karakteristieken en de gebruikte testmethode. Indien de fabrikant (agent/vertegenwoordiger/importeur) het oneens is met de testresultaten, wordt aanbevolen dat hij snel data aanlevert om te laten zien dat de testresultaten fout zijn of afwijkend, of dat de gebruikte testmethodes ongeschikt waren. In het geval van afwijkende resultaten, zou het passend zijn om meer monsters te nemen.” (ontleend aan ISO/IEC NORM sectie 3.2)

25 Toekomstige Verbeteringen
Verder onderzoek ter verbetering van consumentenrelevantie, wat betreft vlekverwijdering, ballastvuil, behoud van witheid, kleurbehoud of kleuroverdrachtstesten, zullen geëvalueerd worden als deze beschikbaar komen. Dit zal op een jaarlijkse basis opnieuw bekeken worden.


Download ppt "A.I.S.E. Werkgroep “Wasmiddeltesten”"

Verwante presentaties


Ads door Google