De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Congestiemanagement Voorstel alternatief CM Model Westland Case Danny Klaar Arnhem, 16 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Congestiemanagement Voorstel alternatief CM Model Westland Case Danny Klaar Arnhem, 16 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Congestiemanagement Voorstel alternatief CM Model Westland Case Danny Klaar Arnhem, 16 mei 2008

2 2 Inhoud 1.Reeds overwogen alternatieven door TenneT 2.Aangedragen alternatieven CM Westland –Alternatief: Westland Infra en LTO –Alternatief: Westland Energie Services

3 3 Overwogen alternatieven •Niets doen •Aansluitverbod •Uitkopen •Runback •Veilen •Market splitting •Locational Marginal Pricing •Centrale Dispatch •Reallocatie congestiekosten •Efficientie •Effectiviteit (oplossingsgericht) •Verifieerbaarheid •Uitvoerbaarheid (generiek toepasbaar voor NL) •Transparantie •Non-discriminatoir •Marktconformiteit •Robuustheid •Kostenveroorzakingsprincipe •Stimuleert duurzaam •Investeringsklimaat Toetsingskaders Overwogen Opties

4 4 Voorstel LTO en Westland Infra versie 2 Creatie bijzonder afschakel systeem voor nieuwe WKK’s (d.m.v. hard stuur signaal) – Westland Infra realiseert een sturingsysteem op de nieuw aan te sluiten WKK’s die afschakeling op afstand mogelijk maakt Uitgangspunten -Alle klanten  100 kW komen in Westland onder congestiemanagement. -Nieuwe producenten moeten – en bestaande producenten mogen – bieden op een portal van TenneT. Er wordt een minimum biedprijs gehandteerd en alleen producenten kunnen bieden. -Bieders (producenten) mogen niet hernomineren. (geen gesplitste onbalans verrekening) Veranderingen voor: Producenten – bieden prijs op portal TenneT – betalen biedprijs aan TenneT indien en voor zolang ‘afgeregeld’ door TenneT

5 5 Voorstel LTO en Westland Infra versie 2 Veranderingen voor: PV partij -stuurt deel – E-programma congestiegebied naar TenneT (Westland) -laten geen hernomatie toe door bieders (dit in verband met tegengaan gaming) TenneT –ontvangt critirium 1 (maximale belasting N-1) van Westland Infra ontvangt deel –E-programma van PV-partijen in congestiemanagementgebied –ontvangt biedingen (op EAN-code) van producenten –selecteert, bij overschrijding van C1, producenten uit biedingslijst en stuurt bericht ‘afregelen’ naar geselecteerde producten –verzorgt redispatch, separeert en alloceert congestiemanagementkosten Westland Infra –stelt criterium 1 vast –‘verhoogt’ de meetwaarden van de afgeregelde producenten voordat deze het proces ingaan (verhoging met afgesproken ‘afregelvolume’ zodat, als producent toch geproduceerd heeft, sprake is van onbalans).

6 6 Voorstel LTO en Westland Infra versie 2 Voordelen –Snelle Implementatie Nadelen –Het voorstel is discriminerend (alleen nieuwe WKK's betrokken) het voorstel is dan ook ingetrokken. –Waarborg voor de netveiligheid niet ingebed in de operationele planning –Geen gesplitste onbalansverrekening betekent geen sancties bij afwijken op nominaties in de uitvoering –Incidentie neemt toe door noodzaak voor het aanhouden van ruime bandbreedte voor landelijk meeregelen Verschillen met CM concept TenneT -Producenten communiceren met Westland Infra via portal (niet met TenneT) -Westland Infra voert acties uit en stuur resultaat naar TenneT om door TenneT te laten compenseren dmv landelijke biedladder

7 7 Voorstel Westland Energie Services –Netbeheerder stelt een vrijwillige deelname voor aan de aangeslotenen > 1 MW. (Overleg met leverancier voor mogelijke aanpassing contracten.) –Bij overschrijding CM in uitvoering of voorbereiding worden alle producenten CMG gebied verplicht aan programma gehouden. –Bij constatering overschrijding CM Criteria redispatch door TenneT op basis inschrijvingen –Boete voor afwijken programma uitgevoerd door Netbeheerder. Verplichte nominatie alle producenten!

8 8 Westland Energie Services Procedure De netbeheerder bepaalt of en waar congestie optreedt en selecteert een aantal aansluitingen welke niet mogen produceren en gedurende welke PTE’s. Hierbij volgt de netbeheerder het volgende schema: 1.Netbeheerder communiceert dit naar de betrokken klanten ca. 15:00 uur (email, portal) 2.Netbeheerder communiceert dit naar betrokken PV - Totaal vermogen per PTE, per leverancier. 3.Netbeheerder communiceert dit naar betrokken LEV - Per PTE de betrokken aansluitingen. 4.Netbeheerder communiceert totale vermogen per PTE per PV naar TenneT.

9 9 Verrekening –De leverancier vergoedt de klanten alsof het ingediende nominatie schema op de momenten van congestie is gevolgd –De aangeslotenen die niet mochten terugleveren tijdens congestie uren ontvangen een contractuele vergoeding voor niet geleverde KWh –deelnemers waarover geen congestie was afgeroepen ontvangen een vergoeding op basis van de nominatie (eventuele onbalans wordt niet verrekend door de leverancier)

10 10 Boete systeem bij overschrijding congestie criteria De netbeheerder controleert en voert uit voor alle aangemelde aansluitingen aan de hand van meetdata: –Voor aansluiting wel congestie afgeroepen, niet teruggeleverd. -> Geen actie noodzakelijk –Voor aansluiting wel congestie afgeroepen, toch teruggeleverd. -> Boete in rekening brengen bij aangeslotene (voorbeeld: 2x onbalansprijs) –Voor aansluiting geen congestie afgeroepen, meer teruggeleverd dan nominatie. -> Boete in rekening brengen bij aangeslotene (voorbeeld 2x onbalansprijs) –Voor aansluiting geen congestie afgeroepen, minder teruggeleverd dan nominatie ). -> Boete in rekening brengen bij de aangeslotene voor te weinig teruggeleverd volume (deze boete gaat eventuele gaming tegen). –Geïnde boetes worden door de netbeheerder aan TenneT afgedragen als bijdrage in de kosten.

11 11 Effecten –De netbeheerder kan op de kritische momenten de kritische aansluitingen kiezen –PV zal geen extra onbalans hebben door het afroepen van een congestiegebied –De netbeheerder implementeert en onderhoudt het systeem. –Kosten worden gesocialiseerd over alle aangeslotenen.

12 12 Gevolgen voorstel Voordelen * Lijst van deelnemers is beperkt * Extra belasting voor PV partijen is beperkt * Systeem biedt vrijheid van transactie en dispatch * Voorstel discrimineert niet tussen nieuwe en bestaande aansluitingen Nadelen * Vrijwillige deelname is onzeker * Extensieve code wijzigingen vereist * Verkeerde prikkel => het wordt aantrekkelijk om nieuwe productie binnen het CMG te plaatsen * Intensieve redispatch op D kan leiden tot zeer hoge redispatchkosten, t.g.v. slechte planbaarheid


Download ppt "Workshop Congestiemanagement Voorstel alternatief CM Model Westland Case Danny Klaar Arnhem, 16 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google