De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij PENTA academie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij PENTA academie"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij PENTA academie
Duaal opleidingstraject docenten voortgezet onderwijs Samenwerking van PENTA college CSG en Hogeschool Rotterdam

2 Programma Waarom een nieuwe opleiding? Studeren en werken
Begeleiding studie en werkgebied Wat houdt functie docentassistent in? Kosten,faciliteiten en voorwaarden Planning en inschrijving

3 Waarom een nieuwe opleiding ?

4 Waarom doen we dit ? Het leraarsberoep is een mooi beroep en daarbij past een moderne opleiding Samen opleiden door scholen en hogescholen: duaal traject Vernieuwing van beroepen in het onderwijs Investeren in meer aanbod op de arbeidsmarkt door te investeren in kwaliteiten van onze eigen leerlingen Verantwoordelijk voor goed personeelsbeleid

5 Wat bieden we je ? Doelgerichte en eigentijdse opleiding
Baangarantie na behalen diploma Zeer gunstige bekostiging Behoud van zelfde faciliteiten als andere studenten 2 instellingen bieden begeleiding voor goed verloop van je studie en je werknemerschap

6 Wat vragen we van je ? Rolverwisseling van leerling naar werknemer
Collegiale houding en positief kritisch zijn Stevig kunnen aanpakken en tegen een stootje kunnen Hard werken Kunnen relativeren: ‘betrokken’ zijn en ‘afstand’ kunnen nemen

7 Wanneer kun je deelnemen ?
Is het beroep van leraarschap wel iets voor mij? Welke vak(ken) spreken mij het meest aan? Wil en kan ik zelf vormgeven aan mijn loopbaan? Ben ik in voor ondernemerschap en kan ik tegen enige mate van onzekerheid? Zijn er nog plaatsen beschikbaar? Word ik toegelaten op basis van geschiktheidsonderzoek?

8 Verschil en overeenkomst met PABO
Verschillen: PABO gericht op andere leeftijdsgroepen leerlingen Bredere opleiding, niet in vakken Overeenkomsten Duaal gericht op beroep van leraar In onderbouw voortgezet onderwijs ontwikkeling meer gericht op kernteams en cluster van vakken

9 Studeren en werken

10 Duaal studeren, een bijzonder traject….
Werken en leren als opleiding tot ‘het beroep docent’ Bekwaamheid leren in de praktijk en op de hogeschool Opleidingsprogramma in de vorm van een ‘eigen’ portfolio

11 Het eerste jaar Je hebt 2 sociale omgevingen: collega’s in je werkomgeving en medestudenten op de hogeschool Je werkt meteen aan je portfolio (programma) Start als duo op een andere vestiging dan je vertrouwde school, maar wel in zelfde tutor-groep met ‘mede’-PENTA-studenten Tot de herfstvakantie 5 dagen op de lerarenopleiding Vanaf de herfstvakantie 2 dagen op school en 3 dagen op de lerarenopleiding Even wennen... en direct begeleiding

12 Begeleiding en werkgebied

13 Wie zijn je begeleiders op school en de lerarenopleiding ?
Op school/werk: begeleiding: de coach beoordeling: directeur onderwijs van de vestiging Op de lerarenopleiding: begeleiding: de tutor beoordeling: docenten Overleg school en lerarenopleiding begeleiding: tutor en coach beoordeling: ambassadeur lerarenopleiding en directeur onderwijs vestiging deelname in tutorgroep

14 Waar en wanneer inzetbaar met verworven bekwaamheden ?
Bij positieve beoordeling door lerarenopleiding m.b.t. studie PENTA m.b.t. functioneren als werknemer (i.v.m. rechtspositie) Docentassistent B: brede inzet onderbouw Docentassistent A: volledige 2e graadsgebied voortgezet onderwijs en als 2e graadsdocent: ………….

15 De scholen en klassen waar je les mag geven met een tweedegraads bevoegdheid

16 Wat houdt de functie docentassistent in ?

17 Algemene en vakgerichte werkzaamheden docentassistent B
Vak(ken)gerichte werkzaamheden ondersteuning leerlingen en docenten in lessen, bij ontwikkeling lesmateriaal en van practica en praktische opdrachten in studiehuis/mediatheek, deelname aan vakgroepoverleg Algemene werkzaamheden: afnemen tentamens/examens, buiten- en naschoolse activiteiten, ontvangst van leerlingen basisschool bij voorlichting schoolkeuze, beroepenmarkt, beheer van lesmaterialen

18 Algemene en vakgerichte werkzaamheden docentassistent A
Lestaken onder verantwoordelijkheid van docent/coach, o.a. zelfstandig verzorgen van lessen ontwikkelen lesmateriaal vakgroepoverleg samenstellen, afnemen en correctie van toetsen

19 Studiekosten Faciliteiten en Voorwaarden voor deelname

20 Studiekosten en studiefinanciering duaal traject
Collegegeld volledig : € 1395,83 Voorgeschreven studieboeken variabel per vak overige kosten Studiefinanciering verschil uitwonend/thuiswonend recht op OV-jaarkaart identieke regels bijverdienen Renteloze aflossingsvrije lening Penta Alleen aflossing bij tussentijdse uitstroom met beperkt risico (aflosvoorwaarden)

21 Studiefinanciering en inkomen als docentassistent B en A
Uitgangspunt is de optimale mix Als werknemer bij PENTA een startsalaris gebaseerd op schaal 4 Omvang van de baan 1e jaar wordt als volgt berekend: inzet als docentassistent B ongeveer 640 klokuur per jaar, dit is 640:1659 = ,4 FTE Omvang van de baan 2-4e jaar loopt op tot 0,5 (optimalisatie)

22 Voorwaarden deelname Positief assessment (toelatingsgesprek met PENTA en HR) Leerovereenkomst van 3 partijen : de student, de school en de lerarenopleiding Arbeidsovereenkomst met PENTA Inschrijving als duale student bij de Hogeschool Rotterdam

23 Studielening PENTA Oplopende lening ter bekostiging van
Jaarlijks collegegeld Voorgeschreven studieboeken Met maximum van 4 jaar Lening is renteloos en wordt pas ‘afgelost’ na behalen diploma Aflossingsvrije lening Penta Alleen aflossing bij tussentijdse uitstroom (met beperkt risico:vrijvalvoorwaarden)

24 Voorwaarden voor vrijval studielening

25 Assessment Planning en inschrijving

26 Assessment School maakt portret van de leerling op basis van model waarin bekwaamheden zijn beschreven Leerling maakt zelfportret en geeft motivatie voor keuze Leerling bereidt zich voor op een oefensituatie: bijvoorbeeld hoe leg ik iets uit omtrent mijn hobby/onderwerp aan leerlingen 3-gesprek waarin simulatie (oefensituatie) plaatsvindt tip:... blijf vooral jezelf en vertrouw op jezelf

27 Planning uiterlijk 17 april 2002: voorlopige inschrijving bij PENTA en met keuze van vak (of vakken naar voorkeur) bij algemene directie 17 tot 26 april of na afspraak: assessment op school 7 juni: definitieve inschrijving via PENTA 13 juni: 2e informatie-avond over start in september 2002


Download ppt "Welkom bij PENTA academie"

Verwante presentaties


Ads door Google