De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen"— Transcript van de presentatie:

1 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Clara Ceyssens Ass. Klinische Biologie UZ Gasthuisberg Leuven

2 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Epidemiologie: Belgische/Europese antigifcentra Accidentele > intentionele intoxicaties Kinderen (0-4 jaar !) versus volwassenen: 1/1 farmaceutica > huishoudprodukten> pesticiden, planten, paddestoelen…

3 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Accidentele intoxicaties Huishoudprodukten > geneesmiddelen < 5 jaar of > 65 jaar Lage morbiditeit en mortaliteit Intentionele intoxicaties 2/3 van intoxicaties op spoedgevallen Geneesmiddelen, alcohol Multi-drug ingestion Mortaliteit < 1%, < ICU 10%, verblijfsduur 24 uur Dr. A. Meulemans, Dr. E Dhondt (spoedgevallen UZ gasthuisberg Leuven)

4 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Verdeling intoxicaties bij mensen 2002 (antigifcentrum)

5 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Intoxicaties met geneesmiddelen bij volwassenen (intentioneel) waarbij een ziekenhuisopname vereist is. (antigifcentrum 2002)

6 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Management Waakzaamheid en supportieve therapie Klinische en medisch-technische diagnostiek Detoxificatie Psycho-sociale evaluatie Dr. A. Meulemans, Dr. E Dhondt (spoedgevallen UZ gasthuisberg Leuven) Adult Toxicology in Critical Care. Part I: Specific Poisonings. Chest 2003; 123: Up to date online 2004

7 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Management Waakzaamheid en supportieve therapie Klinische en medisch-technische diagnostiek Detoxificatie Psycho-sociale evaluatie

8 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Waakzaamheid en supportieve therapie Coma a causa ignota, cardiale aritmieën (jonge pers), metabole acidose, slachtoffers van brand, lethargie/atoon/hypotoon coma bij kind, heterogene  , MVG…

9 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Management Waakzaamheid en supportieve therapie Klinische en medisch-technische diagnostiek Detoxificatie Psycho-sociale evaluatie

10 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Anamnese patiënt, familie… gevonden verpakkingen… Tijdstip…

11 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Klinische evaluatie CZS (GCS) Ademhaling Longauscultatie Ademgeur Pupildiameter Cardiovasc Gastro-intest Lichaamstemp Diurese… toxidroom

12 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Biochemische en radiografische evaluatie Routine laboratoriumtesten RX-thorax ECG RX-abdomen (body packers) Toxicologische investigaties

13 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Management Waakzaamheid en supportieve therapie Klinische en medisch-technische diagnostiek Detoxificatie Psycho-sociale evaluatie

14 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Ondersteunende therapie ABC (ventilatie, circulatie, aritmie…) correctie lichaamstemp Convulsies (Coma-cocktail) Vermijden absorptie gif Absorptie door aktieve kool Verwijderen maaginhoud Emesis

15 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Eliminatie van het toxische agens Kunstmatige ventilatie met hyperventilatie Geforceerde diurese Hemodialyse en hemoperfusie Wisseltransfusie Repetitieve doses aktieve kool Antidota

16 Up to date online 2004

17 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Management Waakzaamheid en supportieve therapie Klinische en medisch-technische diagnostiek Detoxicatie Psycho-sociale evaluatie Dr. A. Meulemans, Dr. E Dhondt (spoedgevallen UZ gasthuisberg Leuven)

18 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
3297 pt met intoxicatie van in UZ Leuven 2827 intentioneel intoxicatie 10 lethaal Cholinesterase inh. Paraquat methanol benzodiazepines Ethanol, benzo’s, drugs, antidepressiva, analgetica, chemicalien, andere… Fatal intentional poisoning cases admitted to the University Hospitals of Leuven, Belgium from 1993 to Bruyndockx RB, Meulemans AI, Sabbe MB et al. Eur J of Emergency Medicine 2002;9:

19 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Chemicalien (organofosfaten, carbamaten, paraquat, methanol) Mortaliteit van 11,8% Chol. esterase inh: cardiaal arrest, primaire opvang, co-morbiditeit, concentratie… Paraquat: [plasma], start van R/ (dialysis…) Methanol: direct toxisch effect Benzodiazepines Mortaliteit van 0.52% Medische complicaties, co-morbiditeit, therapie uitstel

20 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Top 4 (UZ Gasthuisberg): 1. Alcohol 2. Benzodiazepines 3. Illegale drugs 4. Antidepressiva

21 x2

22

23

24

25 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Paracetamol Salicylaten Benzodiazepines Antidepressiva Cocaïne Opioïden Amfetamines Barbituraten Neuroleptica Organofosfaten/carbamaten Methanol/ethyleen glycol

26 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Paracetamol (1): 7,5 tot 10 g voor gezonde volwassenen 150 mg/kg volwassenen en 200 mg/kg kinderen Cave: chronische alcoholici, malnutritie, glutathion depletie > 4 uur, éénmalig R/ 8 tot 12 uur na inname Normogram Adult Toxicology in Critical Care. Part II: Specific Poisonings. Chest 2003; 123:

27

28 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Paracetamol (2): 5% NAPQI (n-acetyl-p-benzoquinomine) Cytochroom P450 Irreversiebele conjugatie met gluthation Centrolobulaire hepatische necrosis

29

30 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Salicylaten (1) T ½: 2 tot 4 uur Tinnitus, nausea, vertigo Metabole acidose en respiratoire alkalose Laboratory analyses for poisoned patients: joint position paper. Ann Clin Biochem 2002;39:

31 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Salicylaten (2) Bepaling: > 2uur herh / 2 uur tot afname Gestegen anion gap R/ ABC, akieve kool, alkalinisatie…

32 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Benzodiazepines Anxiolyticum, sedativum, hypnoticum, spierrelaxantia, anticonvulsie : depressie CZS (vertraagde spraak coma, < pupillen…) T ½ : 2 uur – verschillende dagen Grote range van veiligheid R/ supportief, flumazenil

33 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Antidepressiva Depressie, chronische pijn, paniekstoornissen… TCA: cardiale aritmieën (†), anticholinerge , convulsies, hypotensie… Cardiale aritmieën: Na-kanaal inhibitie met vertraging van depolarisatie (QRS-verlenging) R/ supportief, levensbedreigende  , ECG-monitoring, aktieve kool ( tot 12 uur na inname) Na-bicarbonaat… Adult Toxicology in Critical Care. Part II: Specific Poisonings. Chest 2003; 123:

34 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Cocaïne : CNS stimulatie, inhibitie catecholamine uptake T ½ : 60 min, metabolieten tot uur in urine R/ ABC, convulsies, hyperthermie, agitatie, aktieve kool (orale inname) Urine: immunoassay

35 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Opioïden  : Depressie CNS (lethargie, resp falen tot coma), pinpoint pupillen Klinische diagnose, GCS, naloxone Urine: immunoassay R/ ABC, aktieve kool, naloxone

36 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Amfetamines CNS stimulatie R/ ABC, supportief Urine: immunoassay

37 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Barbituraten Verlaten Sedativa, anxiolytica, hypnotica, anti-epileptica CV en respiratoire depressie R/ supportief

38 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Neuroleptica Antipsychotica extrapyramidale  , cardiale aritmieën R/ supportief

39 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Organofosfaten/ Carbamaten Resp irreversiebele en reversiebele inhibitie van acetylcholinesterase accumelatie acetylcholine : uur, resp falen, ventriculaire aritmieën, CNS depressie Overstimulatie van muscarine, nicotine, centrale receptoren SLUDGE Rbc- en pseudocholinesterase R/ stabilisatie, atropine…

40 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Methanol/ethyleen glycol Anamnese, metabole acidose, anion gap R/ supportief, antidota, voorkoming drugabsorptie, hemodialyse

41 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Bij een patiënt die zich meldt met een acute intoxicatie,welke laboratoriumdiagnostiek is hierbij verantwoord/noodzakelijk en heeft invloed op de therapeutisch beleid van de patiënt? A en B = level of evidence

42 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Artikels Wu AHB, McKay C, Broussard LA, Hoffman RS, Kwong TC, Moyer TP et al. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: Recommendations for the use of laboratory test to support poisoned patients who present to the emergency departement. Clinical Chemistry 2003; 49(3): National poisons information service and association of clinical Biochemist. Laboratory analyses for poisoned patients: joint position paper. Ann Clin Biochem 2002; 39:

43 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Supportieve diagnostiek Complet Natrium, Kalium, ureum, creatinine Glucose Calcium, albumine, magnesium INR Leverfunctietesten Anion gap (chloride, bicarbonaat) Plasmaosmolaliteit, osmol gap Arteriële bloedgassen Creatine kinase Laboratory analyses for poisoned patients: joint position paper. Ann Clin Biochem 2002;39:

44 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Welke testen ?

45 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
NACB guidelines (art 1) NPIS guidelines (art 2) Ethanol Salicylaten Paracetamol Lithium Theophyllines Digoxine Ijzer Carboxyhemoglobine Carboxyhemoblobine Methemoglobine Valproaat Methanol Ethyleenglycol Carbamazepine Phenobarbital ( zo barb positief) Transferrine

46 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
NACB guidelines (Tier 1) B NPIS guidelines (groep 1) Barbituraten Opiaten Cocaine Amphetamines Propoxyfeen PCP TCA ( ECG,ervaring nz) Paraquat (kwalitatieve urine test)

47 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
NACB guidelines (Tier 2) A Phenothiazines Calcium kanaal blokkers Beta-blokkers Hypnotica en tranquilizers Anticholinergica Spierrelaxantia Antidepressiva (fluoxetine) Behavorial drugs ‘Rape’ drugs Sommige anesthetica (vb ketamine) Sommige analgetica ( vb fentanyl)

48 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
NPIS ( groep 2: specialistische of infrequente assays) Acetylcholinesterase TAT 3 uur, rbc-: TAT 6 uur tijdens dag Carbamazepine* TAT 2 uur, zz, twijfel Ethyleen glycol/Methanol* TAT 4 uur Zware metalen TAT < 24 uur Methotrexaat Paraquat (quantitatief plasma) Zo qualitatief +, niet dringend Phenobarbital* TAT 2-4 uur ( twijfel, neonaten) Phenytoïne TAT 2 uur ( zz geïndiceerd, zo twijfel) Thyroxine Niet dringend * : Tier 1 bij NACB

49 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Cyanide/hydrogeen sulfide: bloedcollectie voor latere bepaling (A), niet en acute setting Arseen/kwik: uurs urine collectie, resultaat binnen 48 uur (A) Spoorelementen: onvoldoende gevalideerde testen (B) Pseudocholinesterase (B) met TAT van 4 uur. RBC-cholinesterase is te gecompliceerd

50 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Uitvoering testen Kwantitatief (bloed) kwalitatief (urine)

51 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Immunoassays (1) Nood voor kwalitatieve testen? Verbetering analytische procedures noodzakelijk vb: benzo’s Beperkingen (A): sensitiviteit en specificiteit Kruisreaktiviteit Moeten gekend zijn door clinici Cutoff (werk kliniek) Updating AS (nieuw, kliniek)

52 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Immunoassays (2) Resultaat = “screening test” (A) Opioid detectie (A): breed spectrum Amfetamines (A): breed spectrum? sympatomimetische amines

53 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Wat is de plaats van sneltesten ?

54 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Sneltesten < TTAT maar < LOS? Limitaties moeten gekend zijn Opgeleid personeel, calibratie, kwaliteitscontrole… Kosten besparend? Bevestiging nz bij positief resultaat Laboratorium afhankelijk Use of On-Site Testing for Drugs of Abuse. Clinical Chemistry :10; review. Point of Care testing in the emergency department. Clin Lab J Emerg Med May;22(4): Review. A review of biological indicators of illicit drug use, practical considerations and clinical usefulness. Addiction Sep;94(9): Review.

55 Use of On-Site Testing for Drugs of Abuse
Use of On-Site Testing for Drugs of Abuse. Clinical Chemistry :10; review.

56 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Welke conclusie kunnen we hieruit maken ?

57 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Volledige toxicologische screening is zelden noodzakelijk. GC/MS heeft geen plaats in de acute setting owv > TAT Maagvocht bepalingen passen niet in de acute setting (A) Beperkt aantal testen uitvoeren bij acuut geïntoxiceerde patiënten

58 Methode-identificatie indicatie tijdstip herhaling
Agentia Methode-identificatie indicatie tijdstip herhaling Klinisch significante conc Carboxyhemoglobine Art bloedgassen CO/ rook intox. onmiddellijk nee > 10 % wijst op significante blootstelling (slecht gekoppeld met outcome en ernst)* Digoxine Dimension Rxl Digoxine intox. > 3 µg/l Ethanol Coma van ongekende etio met vergrote osmol gap, voor narcose, Bij ernstige intoxicatiemet mogelijks dialysenood Bij gebruik als antidotum Om de 2 uur bij gebruik als antidota Na hemodialyse mg/l bij gebruik als antidota > 1800 mg/l significante toxiciteit (afw van andere agentia)* Ethyleenglycol / methanol GC Verdacht voor inname (anamnese, metabole acidose, pH, anion gap…) Zz, onmiddellijk Dagelijkse monitoring voor stopzetten dialyse/antidota. Positief Ijzer Modular > 20 mg/kg ijzeringestie gedurende laatste 6 uur.  suggestief voor ijzerintox, ongeacht tijdstip van inname > 4 uur na inname overdosis 300 µg/dl*

59 Lithium Dimension Rxl Verdacht chronisch/acute intoxicatie Zz, onmiddellijk bij verdenking van acute/chronische intox of bij patiënten met  suggestief voor intox. Na 6 uur bij a acute overdosis 6-12 uur bij zware intox of bij slow-release preparaten, tot conc daalt. Na hemodialyse Streefwaarde: 0,4-1,5 mmol/l (12 u na inname) Methemoglobine Co-oximetrie Blootstelling aan relevante toxines onmiddellijk Toename  > 20 % (slechte correlatie met klinische ) Paracetamol Tdx-FLx Verdacht voor intoxicatie, Drugoverdosis waar paracetamol niet uitsluitbaar is > 4 uur Zz, onzekerheid over innametijdstip Op normogram uitzetten (Rumack-Matthew) Phenobarbital ( zo barb positief) Twijfel over diagnose Monitoring anti-epileptica bij neonaten Onmiddellijk Controle dosis bij hervatten therapie > 50 mg/l Salicylaten Enkel zo patiënt een metabole acidose heeft, verdacht voor intoxicatie,  suggestief voor salicylaten  2 uur zo  Na 2 uur bij patiënten met verdachte ernstige intox. Herh meting tot daling conc Therapeutische conc: Analgetisch en antipyretisch: < 100 mg/l Anti-inflammatoir mg/l Manifest toxisch vanaf > 500 mg/l

60 Pseudocholinesterase
(Organofosfaten/carbamaten) Dimension Rxl Verdacht voor inname Zz, onmiddellijk Opvolging via rbc-cholinesterase (niet in acute setting) Mogelijks bij gedaalde waardes Theophyllines Dimension Rxl Kliniek suggestief voor theophylline intox Onmiddellijk zo klinische .  4 uur zo a. Herhaling om de 2-4 uur bij ernstige intox of conc > 25 mg/L, en bij inname slow-release preparaten. > 25 mg/l

61 Amfetamines Axsym1 Bij vermoeden intoxicatie en enkel wanneer patiënt symptomatisch is. Onmiddellijk Nee Te interpreteren in functie van kliniek en innametijdstip Barbituraten Benzodiazepine Onmiddellijk immunologische screening, TLC en GC/MS overdag Cocaïne Opiaten Paraquat urine spot test Verdacht voor inname Zz, onmiddellijk Herh zo initieel staal ( afgenomen < 4 uur na inname) negatief was positief

62 Synthetische opiaten GC/MS Bij vermoeden intoxicatie en enkel wanneer patiënt symptomatisch is. Zz, staalafname met uitvoering analyse tijdens werkuren Nee Te interpreteren in functie van kliniek en innametijdstip TCA TLC (GC/MS) Bij klinisch vermoeden van intox ( verdacht ECG) Te interpreteren in functie van kliniek en innametijdstip Neuroleptica TLC (GC/MS) Organofosfaten/carbamaten Verdacht voor inname Zz Opvolging via rbc-cholinesterase (niet in acute setting) positief

63 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
bloed urine uitzonderingen Carboxyhemoglobine Amfetamines Synth. opiaten Digoxine Barbituraten TCA Ethanol Benzodiazepines Neuroleptica Ethyleenglycol/ methanol Cocaïne Organofosfaten/ carbamaten Ijzer Opiaten Lithium paraquat Methemoglobine Paracetamol Phenobarbital Salicylaten Theophyllines Samenspraak urgentieartsen

64 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Welke opmerkingen ?

65 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Europa vs Amerika: Paraquat wel in NPIS niet bij NACB NPIS vermeldt bijna geen qualitatieve urine testen Epidemiologische verschillen Coma cocktail Beperkingen immunoassays Sneltesten nog geen éénduidigheid Bevestigen positieve immunoassays TAT voor de meeste testen in Tier 1 is 1 uur bij NACB (B) en 2 uur bij NPIS Afname? Aankomst in labo? Management blijft afhankelijk van kliniek

66 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Wat te doen ?

67 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Aanpassen aanvraagbon: verbergen: “toxicologische screening” screening “drugs of abuses” “Synthetische opiaten” verplaatsen

68

69

70 Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen
Advies urgentieartsen Resultaat immunoassays = Immunologische screening Geen maagvocht in de acute setting

71 Einde


Download ppt "Laboratoriumdiagnostiek bij de geïntoxiceerde patiënt op spoedgevallen"

Verwante presentaties


Ads door Google