De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus Pestgedrag op het werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus Pestgedrag op het werk"— Transcript van de presentatie:

1 Casus Pestgedrag op het werk
Psychologische modellen van de hulpverlening

2 Situering Mobbing : Elke vorm van systematisch vijandig gedrag op de werkvloer dat gericht is tegen één of meerdere specifieke medewerker(s). Kenmerkend : groepsproces keert tegen gepeste / roddelen / productiviteit Gevolgen : ziekte, zelfvertrouwen, psychisch, Maatschappij : kostelijk

3 Situering Preventieve aanpak = prioriteit Situatieanalyse Specifiek
Rol leidinggevenden Evaluatiestrategie adhv doelen en problemen Kwaliteit en effectiviteit

4 Casus

5 Samengevat Vaststelling Gevolg Probleem Klachten Vraag directeur

6 Probleemanalyse Klachten: Break-even
Principe: ‘Wie niet presteert, of komt klagen, gaat er meteen uit’. Verziekte werksfeer Rotte appels uit het team, om zo de productie de hoogte in te krijgen (= aanmeldingsprobleem) Pestgedrag door vijf ervaren werknemers Gepesten: geen coherente groep, niet mondig Directeur toont onbegrip Middengroep houdt zich stil

7 Bedrijf : break-even Daling productie (gepesten) Negatieve werksfeer : concurrentie angst conflicten en intriges Maatregelen directeur: principe : presteren/ontslag dreiging ontslag geen persoonlijke bekommernissen Pestgedrag Extra druk Daling mondigheid gepesten

8 Targetgedrag en baselinemeting
Negatieve werksfeer = targetgedrag Baselinemeting = pre- en postvragenlijst subjectieve beleving van de werksfeer anoniem Vragenlijst Leymann

9 Functie-analyse Sd . R → +S+

10 Functie-analyse Uitlokkende factoren (antecedenten of Sd) Gedrag (R)
Instandhoudende factoren (consequenten of +S+)

11 Uitlokkende factoren Sd
Maatregelen directeur Negatieve werksfeer

12 Link met wetenschappelijke literatuur (1a)
ONRECHTSTREEKS: Individu-gerelateerde factoren (zowel bij gepesten als pesters) Werk-gerelateerde factoren Organisatorische factoren: - taak- vs. werknemergericht - negatieve vs. te informele sfeer - te weinig vs. te veel hiërarchie

13 Link met wetenschappelijke literatuur (1b)
RECHTSTREEKS: Resultaat van frustraties en manier van hiermee omgaan (‘coping’) Resultaat van conflicten en uitkomst van dit conflict (‘escalating conflict’) Resultaat van factoren binnen team of organisatie die pestgedrag stimuleren

14 Link met wetenschappelijke literatuur (2)
WANNEER LOOPT HET MIS (eigenschappen van managers) : Macht en prestige het belangrijkste vinden Pesten …… moraal en productiviteit, stress, boosheid, gevechten, afwezigheid, het persoonlijke en zieken weggaan

15 Link met wetenschappelijke literatuur (3)
Organisatorische factoren: Verkeerd gestructureerd en georganiseerd (= chaotische setting) Stress-situaties Geen pestbeleid, werknemers machteloos, niet terecht kunnen bij beleid

16 Link met wetenschappelijke literatuur (4)
Oorzaak mobbing karakteristieken slachtoffer collega’s superieuren frustraties stress Beste preventie : goede werksfeer

17 Link met wetenschappelijke literatuur (5)
Leiding heeft doorslaggevende rol : Concurrentiebeleid Organisatorische en sociale werkomgeving frequentie

18 Gedrag (R) pestgedrag

19 Link met wetenschappelijke literatuur (1)
Verschillende mechanismen: Onmacht Elkaar moeilijk iets gunnen Niet kunnen uitstaan. Vooroordelen tegenover nieuwkomers Alle middelen goed om doel te bereiken.

20 Instandhoudende factoren (+S+)
Pesters krijgen een positieve evaluatie van de directeur (hoge persoonlijke productie)

21 Link met wetenschappelijke literatuur (1)
‘De samenzwering om te zwijgen’ Omstandersdilemma De mythe van het slachtoffer

22 Link met wetenschappelijke literatuur (2)
Factoren waardoor pesten toeneemt: werknemersstatuut vrouwenarbeid neemt toe, en vrouwen zouden vaker het slachtoffer van pestgedrag zijn dan mannen spanningen op de werkplek

23 Oplossing: gedragsmodificatie
Oplossingen ten aanzien van de directeur: Psycho-educatie: Adviseren Alternatieven: Invoering arbeidsreglement Sociale dienst

24 Oplossing: gedragsmodificatie
Oplossingen ten aanzien van het personeel Combinatie van sensibilisering & social stories: Psycho-educatie & advisering Prompting Rollenspel en modeling In het werk geïntegreerde teambuilding

25 Oplossing: gedragsmodificatie
Oplossingen ten aanzien van de sociale dienst : klinische ondersteuning : luisteren, begrijpen pragmatische ondersteuning : hulp in het ondernemen van concrete acties; ondersteuning binnen het bedrijf : advies, oriënteren; juridische ondersteuning : informeren, oriënteren.

26 Link met wetenschappelijke literatuur (1)
Ter plaatse aanpakken Management aanpakken Psycho-educatie, rollenspelen en videofragmenten Institutionalisering Arbeidsreglement

27 BEDANKT VOOR HET LUISTEREN!

28 Sarah Blomme Els De Waele Freya Geinger Michiel Lippens Kitty Van Hoecke Katrijn Vanhoutte


Download ppt "Casus Pestgedrag op het werk"

Verwante presentaties


Ads door Google