De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stellingen De wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten is gebaseerd op verouderde opvattingen en waarden. Toegenomen vrijheid voor werk- nemer wordt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stellingen De wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten is gebaseerd op verouderde opvattingen en waarden. Toegenomen vrijheid voor werk- nemer wordt."— Transcript van de presentatie:

1

2 Stellingen De wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten is gebaseerd op verouderde opvattingen en waarden. Toegenomen vrijheid voor werk- nemer wordt onvoldoende benut.

3 “Mensen als ik vind je overal op de arbeidsmarkt in dit tranendal.” Bron: Mia, Gorki We houden niet van de arbeidsmarkt.

4 De verdringing van de arbeidsmarkt

5 Onze visie op arbeidsmarkt bevat middel- eeuwse trekjes

6 ‘Ik wilde geen beroep doen op de zogeheten lange arm. Daar komt nog bij dat ik volstrekt niet wist hoe ik aan het beroepsleven moest beginnen. Dat kwam voort uit een soort onhandigheid denk ik … Een baantje zoeken was destijds net zo moeilijk, onbegonnen werk haast.’ Bron: Humo 2006 Jef Lambrecht: over zijn intrede op de arbeidsmarkt

7 •Er zijn zeer grote machtsverschillen tussen werk- gevers en werknemers. •Werknemers zijn passief en ondergaan de grillen van werkgevers en arbeidsmarkt. •Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor lot werknemer. •Er is weinig mobiliteit. •Loopbanen voltrekken zich idealiter binnen één bedrijf. •Intermediaire structuren worden geweerd. ‘Middeleeuws’ denken

8 •Creatie van de Euro (devaluatie niet meer mogelijk). •Lissabonproces en invloed Europa. •Structurele problemen zoals vergrijzing, werkzaamheids-graad wordt belangrijker dan werkloosheidsgraad. •Groeiend inzicht dat het niet volstaat om jobs te scheppen, je moet ze ook invullen. De (her)ontdekking van de arbeidsmarkt

9 •Oude vormen en gedachten. •Institutionele traagheid. Waarom gaat het fout?

10 •Instituties spelen belangrijke rol op elke markt en zeker op arbeidsmarkt. •Institutionalisering is een bewust of onbewust proces van verduurzaming van normen, waarden en doelstellingen. •Eens instituties en zeker structuren gevestigd zijn ze moeilijk te wijzigen. Oude vormen, institutionele traagheid

11 •Zorgt ervoor dat nieuwe normen en waarden moeilijk ingang kunnen vinden. •België kent heel uitgebreide bureaucratie van publieke, semi-publieke en private organisaties of structuren die zich met arbeidsmarkt bezig houden. •Padafhankelijkheid. Oude vormen, institutionele traagheid

12 TraditioneelModern visie op arbeidsmarktgeslotenopen wereldbeeldbedrijfarbeidsmarkt machtsverhoudingzeer ongelijk ten voordele van werkgever meer gelijk en wisselend verantwoordelijkheidwerkgevergedeelde verantwoor- delijkheid werkgever/ werknemer emotienegatief, bedreigingpositief, kansen sociale bescherming‘vast’ contract opzegtermijnen opzegvergoeding Mobiliteit, employability twee jobs zekerheidjobzekerheidwerkzekerheid basiskenmerkhomogeniteitdiversiteit, pluriformiteit

13 •Talent. •Technologische innovatie. •Aanpassen arbeidsmarktinstituties. Wat te doen?

14 •Op zoek naar het kerntalent. •Talent is belangrijker dan vooruitzichten op de arbeidsmarkt. •Meer aandacht voor loopbaancompetenties. •Talent is niet voldoende: 10 000 uren oefenen om expert te worden. Talentontwikkeling

15 de arbeidsmarkt-gps: het kloppend hart van de arbeidsmarkt Technologische innovatie

16 •Activering. •Ontslagregeling. •Tijdsparen. •Nieuw arbeidscontract. Betere arbeidsmarktinstituties

17 •Combineer 2 specialiteiten. •Combineer 2 jobs. •De fuik van deeltijds werk. •Permanente benchmark met externe arbeidsmarkt. •Plan B. •De versheiddatum van functies. •Hanteer lange termijn perspectief Moderne loopbanen

18 De modale mens vraagt niet beter dan een mak- kelijk antwoord, waarbij men noch het eigen aan- deel hoeft te erkennen, noch zelf een inspanning hoeft te leveren om er iets aan te doen. Professor Pol Verhaeghe Slotbedenking

19 De pil heeft enorme invloed gehad op de arbeidsmarkt (feminisering). Voor open en moderne arbeidsmarkt bestaat geen pilletje. De pil en de arbeidsmarkt

20 Hoe kunnen bedrijven anticiperen op meer moderne arbeidsmarkt? •Kennismanagement •Detacheren van personeel •Talent delen binnen netwerken •Actieve alumniwerking van ex-werknemers •Correcte beloftes (cfr. werkzekerheid) •Investeren in employer branding

21 En nu allemaal aan het werk … jan_denys@randstad.be


Download ppt "Stellingen De wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten is gebaseerd op verouderde opvattingen en waarden. Toegenomen vrijheid voor werk- nemer wordt."

Verwante presentaties


Ads door Google