De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stellingen De wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten is gebaseerd op verouderde opvattingen en waarden. Toegenomen vrijheid voor werk-nemer wordt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stellingen De wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten is gebaseerd op verouderde opvattingen en waarden. Toegenomen vrijheid voor werk-nemer wordt."— Transcript van de presentatie:

1

2 Stellingen De wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten is gebaseerd op verouderde opvattingen en waarden. Toegenomen vrijheid voor werk-nemer wordt onvoldoende benut.

3 We houden niet van de arbeidsmarkt.
“Mensen als ik vind je overal op de arbeidsmarkt in dit tranendal.” Bron: Mia, Gorki

4 De verdringing van de arbeidsmarkt

5 Onze visie op arbeidsmarkt bevat middel-eeuwse trekjes

6 Jef Lambrecht: over zijn intrede op de arbeidsmarkt
‘Ik wilde geen beroep doen op de zogeheten lange arm. Daar komt nog bij dat ik volstrekt niet wist hoe ik aan het beroepsleven moest beginnen. Dat kwam voort uit een soort onhandigheid denk ik … Een baantje zoeken was destijds net zo moeilijk, onbegonnen werk haast.’ Bron: Humo 2006

7 ‘Middeleeuws’ denken Er zijn zeer grote machtsverschillen tussen werk-gevers en werknemers. Werknemers zijn passief en ondergaan de grillen van werkgevers en arbeidsmarkt. Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor lot werknemer. Er is weinig mobiliteit. Loopbanen voltrekken zich idealiter binnen één bedrijf. Intermediaire structuren worden geweerd.

8 De (her)ontdekking van de arbeidsmarkt
Creatie van de Euro (devaluatie niet meer mogelijk). Lissabonproces en invloed Europa. Structurele problemen zoals vergrijzing, werkzaamheids-graad wordt belangrijker dan werkloosheidsgraad. Groeiend inzicht dat het niet volstaat om jobs te scheppen, je moet ze ook invullen.

9 Waarom gaat het fout? Oude vormen en gedachten.
Institutionele traagheid.

10 Oude vormen, institutionele traagheid
Instituties spelen belangrijke rol op elke markt en zeker op arbeidsmarkt. Institutionalisering is een bewust of onbewust proces van verduurzaming van normen, waarden en doelstellingen. Eens instituties en zeker structuren gevestigd zijn ze moeilijk te wijzigen.

11 Oude vormen, institutionele traagheid
Zorgt ervoor dat nieuwe normen en waarden moeilijk ingang kunnen vinden. België kent heel uitgebreide bureaucratie van publieke, semi-publieke en private organisaties of structuren die zich met arbeidsmarkt bezig houden. Padafhankelijkheid.

12 Traditioneel Modern visie op arbeidsmarkt gesloten open wereldbeeld bedrijf arbeidsmarkt machtsverhouding zeer ongelijk ten voordele van werkgever meer gelijk en wisselend verantwoordelijkheid werkgever gedeelde verantwoor-delijkheid werkgever/ werknemer emotie negatief, bedreiging positief, kansen sociale bescherming ‘vast’ contract opzegtermijnen opzegvergoeding Mobiliteit, employability twee jobs zekerheid jobzekerheid werkzekerheid basiskenmerk homogeniteit diversiteit, pluriformiteit

13 Wat te doen? Talent. Technologische innovatie.
Aanpassen arbeidsmarktinstituties.

14 Talentontwikkeling Op zoek naar het kerntalent.
Talent is belangrijker dan vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Meer aandacht voor loopbaancompetenties. Talent is niet voldoende: uren oefenen om expert te worden. 

15 het kloppend hart van de arbeidsmarkt
Technologische innovatie de arbeidsmarkt-gps: het kloppend hart van de arbeidsmarkt

16 Betere arbeidsmarktinstituties
Activering. Ontslagregeling. Tijdsparen. Nieuw arbeidscontract.

17 Moderne loopbanen Combineer 2 specialiteiten. Combineer 2 jobs.
De fuik van deeltijds werk. Permanente benchmark met externe arbeidsmarkt. Plan B. De versheiddatum van functies. Hanteer lange termijn perspectief

18 Slotbedenking De modale mens vraagt niet beter dan een mak-kelijk antwoord, waarbij men noch het eigen aan-deel hoeft te erkennen, noch zelf een inspanning hoeft te leveren om er iets aan te doen. Professor Pol Verhaeghe

19 De pil en de arbeidsmarkt
De pil heeft enorme invloed gehad op de arbeidsmarkt (feminisering). Voor open en moderne arbeidsmarkt bestaat geen pilletje.

20 Hoe kunnen bedrijven anticiperen op meer moderne arbeidsmarkt?
Kennismanagement Detacheren van personeel Talent delen binnen netwerken Actieve alumniwerking van ex-werknemers Correcte beloftes (cfr. werkzekerheid) Investeren in employer branding

21 En nu allemaal aan het werk …


Download ppt "Stellingen De wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten is gebaseerd op verouderde opvattingen en waarden. Toegenomen vrijheid voor werk-nemer wordt."

Verwante presentaties


Ads door Google