De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPSO – 11 februari 2006 Dr. Wilbert Linnemans

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPSO – 11 februari 2006 Dr. Wilbert Linnemans"— Transcript van de presentatie:

1 SPSO – 11 februari 2006 Dr. Wilbert Linnemans
Psychosomatiek SPSO – 11 februari 2006 Dr. Wilbert Linnemans

2 achtergronden en concepten
Deel I – 2006 achtergronden en concepten

3 Lezen: Antonio R. Damasio
Ik Voel Dus Ik Ben Hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen

4 Aanvullende literatuur? Incl. deze presentatie
Downloaden van [Opleiding] [Nascholing]

5 Processen en therapeutische benaderingen
Deel II – 2007 Processen en therapeutische benaderingen

6 Het probleem . Wikipedia: Psychosomatiek is de geest die invloed uitoefent op het lichaam. Daarbij staat psycho voor de geest en somatiek voor het lichaam en de lichamelijke functies. Psychosomatiek is iets dat in iedereen zit, een voorbeeld is dat je als je geestelijk niet zo goed voelt, je daar lichamelijk ook last van hebt.

7 Het probleem .. Wikipedia: … Er zijn patiënten die door het geloven dat ze een ziekte hebben ook daadwerkelijk de symptomen beginnen te vertonen, of dat zelf denken; het placebo-effect. Bij patiënten bij wie dit veelvuldig voorkomt wordt soms door de dokter een zogenaamde placebo voorgeschreven.

8 Het probleem … “Met de term ‘psychosomatisch’ wordt aangegeven dat aan het ontstaan of de evolutie van lichamelijke klachten andere dan louter fysieke oorzaken ten grondslag liggen. Volgens Van Dale zijn psychosomatische klachten; “lichamelijke klachten die voortkomen uit psychische problemen”. [

9 Het probleem …. .. Het begrip ‘psychosomatisch’, zoals omschreven in Van Dale impliceert de idee dat de wisselwerking gebeurt volgens het principe van oorzaak en gevolg. Het begrip brengt twee gescheiden domeinen, lichaam en geest, samen door een onderlinge causale wisselwerking. Dit causale principe is mede oorzaak voor de verdere koppeling van ziekte aan schuld.

10 Het probleem ….. “.. Het zoeken naar de oorzaak van ziekte, binnen het begrip ‘psychosomatisch’, legt een directe verantwoordelijkheid bij de zieke en vormt zo de eerste stap naar een onaangenaam schuldbesef. De vraag naar de oorzaak is de vraag naar het ‘waarom’. Waarom ik? Deze vraag wordt maar al te vaak gesteld wanneer er geen gegronde fysieke oorzaak van de klachten gevonden wordt. Al te snel verwordt deze waaromvraag tot een schuldvraag; ‘wat heb ik verkeerd gedaan?’ ..”

11 Het probleem …… “.. Een zondeboksysteem dat verdacht sterk doet denken aan de heksenjacht van weleer. Het begrip ‘psychosomatisch’ doet hier nog een schepje bovenop; degene die lijden aan een psychosomatisch ziekte zijn de echte zondebokken en helpen zo, zonder dat ze het beseffen, mee om de dualiteit gezondheid-ziekte te verscherpen. Zieken zijn arme slachtoffers, gezonden de maatschappelijk sterken en de psychosomatici de zondebokken. ..”

12 Het probleem ……. Ziek of gek? [ Burnout, ME, RSI: vele duizenden Nederlanders lijden aan ziektes die veel artsen geen ziekte willen noemen. Hoe moet dat straks, als ze herkeurd worden voor een uitkering? Zijn ze niet ziek, maar gek?

13 Het probleem …….. De gezondheidszorg is volop in beweging en ook op het terrein van de fysiotherapie zijn diverse ontwikkelingen zichtbaar. De rol van psychosociale aspecten binnen de fysiotherapie is veel groter dan een aantal jaren geleden. De psychosomatische fysiotherapie wordt daarom een steeds belangrijker domein binnen de fysiotherapie. [aldus NFP]

14 Het probleem ……… NFP (vervolg) ... Vanuit de neurobiologie is er duidelijke evidentie dat de mens op te vatten is als een biopsychosociale eenheid, waarbij de relaties tussen biologische, psychische en sociale factoren als reciproque beschouwd moeten worden. Dit is één van de redenen om de gezondheidsproblematiek van de cliënt vanuit een biopsychosociaal systeem-perspectief te benaderen. De psychosomatische fysiotherapeut beïnvloedt vanuit bovengenoemd perspectief de relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren en de psychosociale context op positieve wijze.

15 Drie krachtvelden De mens als biologisch wezen
De mens als cultureel wezen De mens als menselijk wezen

16 ik noem een mens, een ieder die zijn moedertaal beheerst
Don Lorenzo Milani

17 cultuur is altijd zo: een opeenstapeling van citaten, ideeën die andere ideeën uitlokken, sprankelende woordenstromen die ruimte en tijd doorkruisen Rosa Montero (1951)

18 Betekenis gegeven aan je (biologische) leven _ = cultureel bepaald
Bestaan Betekenis gegeven aan je (biologische) leven _ = cultureel bepaald

19 Bestaan = betekenis van je leven
Verhaal bij diverse anderen, dichtbij en veraf Verhaal bij jezelf onder diverse omstandigheden: Ik als man, Ik als vader; Ik als minnaar; Ik als docent; Ik als Nederlander; Ik als …

20 Verhaal achter de uitspraak “Ik ben wie ik ben”
Bestaan Verhaal achter de uitspraak “Ik ben wie ik ben”

21 De mate van overlap tussen al die verhalen is bepalend voor je gevoel van welbevinden

22 Samenleven is óók elkaar wederkerig bekrachtigen in het bestaan

23 Wederkerig bekrachtigen van bestaan
Ik bekrachtig mezelf in mijn bestaan Ik bekrachtig jou in jouw bestaan Jij bekrachtigt jezelf in jouw bestaan Jij bekrachtigt mij in mijn bestaan

24 Bestaan komt tot uitdrukking in:
Mijn daden – “Ik ben wie ik ben en daarom doe ik als volgt …” Het effect die gebeurtenissen op me hebben – “Ik ben wie ik ben en daarom beleef ik wat er plaats vindt als volgt …” “ …daar kan niemand anders iets aan doen!”

25 Daden Door mezelf aanspreekbaar te maken op mijn daden bekrachtig ik mijn bestaan Door aangesproken te worden op mijn daden word ik bekrachtigd in mijn bestaan Voor de ander geldt hetzelfde

26 Effect Door het effect wat iets op me heeft, me toe te eigenen bekrachtig ik mijn bestaan: “Ik ben wie ik ben en daarom heeft deze gebeurtenis, deze daad, DIT effect op me. Dat is louter en alleen van/voor mij en daar kan niemand anders iets aan doen!”

27 Effect Door het effect van mijn daad op een ander aandachtig onder ogen te zien bekrachtig ik de ander in zijn bestaan “Jij bent wie je bent en daarom heeft mijn daad blijkbaar dit effect op je. Dat is van/voor jou, maar desalniettemin heb ik het bedoeld of onbedoeld veroorzaakt.”

28 Wederzijds bekrachtigen van bestaan:
Mezelf aanspreekbaar maken op mijn daden De ander aanspreken op zijn daden Het effect van de daad van een ander me toe-eigenen Het effect van mijn daad op de ander aandachtig onder ogen zien De ander maakt zich aanspreekbaar op zijn daden De ander spreekt mij aan op mijn daden De ander eigent zich het effect toe van mijn daden op hem De ander ziet het effect van zijn daden op mij aandachtig onder ogen

29


Download ppt "SPSO – 11 februari 2006 Dr. Wilbert Linnemans"

Verwante presentaties


Ads door Google