De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !!. Algemene Visie & Doelstellingen !!! Doelstelling Jeugdopleiding KFC Dessel Sport  Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !!. Algemene Visie & Doelstellingen !!! Doelstelling Jeugdopleiding KFC Dessel Sport  Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen 1."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom !!

2 Algemene Visie & Doelstellingen !!!

3 Doelstelling Jeugdopleiding KFC Dessel Sport  Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen 1 STE ELFTAL, door het aanbieden van een optimale begeleiding waarin doorstroming van jeugdspeler van belang is.  Het aanbieden en promoten van de voetbalsport voor ALLE jongeren, ongeacht hun kwaliteiten.  Voornaamste doelstelling is tenslotte dat alle jeugdspelers betere voetballers worden en dat elke speler maximaal plezier beleeft aan het voetbalspel en kan spelen op zijn niveau.

4 SOCIALE FUNCTIE Jeugd Nationaal (leeftijd) Selectie ploegen Aansluiten met de TOP Structuur SPORTIEF en ORGANISATORISCH Voetbal promoten En aan CLUB binding werken Lange termijn relatie met de club-’cultuur ’ Gewestelijk -provinciaal (gemengd) Niet-selectie ploegen DOORSTROMING Jeugd Doelstelling Jeugdopleiding KFC Dessel Sport

5 OPVOEDING Pedagogische principes

6 Organisatie Jeugdopleiding !!!

7 Organisatie jeugdopleiding  Algemeen bestuur leden Dagelijks bestuur jeugdtrainers ploegafgevaardigden losse medewerkers  Dagelijks bestuur voorzitter TVJO + JC MB + JC OB administratief JC secretaris penningmeester coördinator infrastructuur coördinator nevenactiviteiten coördinator PR coördinator sponsoring & kledij coördinator ploegafgevaardigden 1x maand 1x week

8 Organisatie Dagelijks bestuur Voorzitter Penningmeester Vice-voorzitter Administratief JC Marcel JC Onderbouw Eddy Secretaris Willy Sponsoring Kledij Joost + Nancy PR Herman Nevenactiviteiten Benny Bezoekersonthaal Ploegafgevaardigden Marc Infrastructuur Ronny TVJO +JC BB Marc Lievens JC OB Kris

9 Organisatie sportieve cel Adm JC Marcel Sterckx +Scouting + individuel trainers + medische staf Trainers U6- U9 N/G JC Onderbouw Chris Van Echelpoel Trainers U10-U13 P/GMIN P/GPrMin JC Middenbouw Eddy Ooms Trainers U14 –Bel P/GKAD PU17/23 JC Bovenbouw Marc Lievens TVJO Marc Lievens Jeugdbestuur

10 Verantwoordelijkheden Sportieve Cel !!!

11 Marc TVJO + JC BB  Algemeen verantwoordelijke voor de sportieve jeugdopleiding  Organisatie van infoavonden  Externe vergaderingen  Deelname vergadering DBJO  Overleg met A kern  Verantwoordelijk voor organisatie vriendschappelijke wedstrijden  Supervisie van scouting  1 ste sportief aanspreekpunt voor trainers BB.  2 de sportief aanspreekpunt voor trainers MB & OB.  Organisatie van overlegmomenten met trainers BB.  Opvolgen van trainingen en wedstrijden BB.  Opvolgen van functioneringsgesprekken van BB.  Begeleiden trainers BB.  Aanspreekpunt voor spelers/ouders BB

12 Chris JC OB  Externe vergaderingen  Deelname vergadering DBJO  Overzicht scouting OB  Verantwoordelijke Voetbalschool  1 ste sportief aanspreekpunt voor trainers OB.  Organisatie van overlegmomenten met trainers OB.  Opvolgen van trainingen en wedstrijden OB.  Opvolgen van functioneringsgesprekken van OB.  Begeleiden trainers OB  1 ste Aanspreekpunt voor de spelers /ouders van de OB

13 Verwachtingen !!!

14  5/7 ter beschikking ouders o Niet in het WE !! Hoogdringend !!! o 24 hr regel voor trainers !!  Communicatie o Via mail ( algemeen) o Persoonlijk o Vergaderingen o Evaluaties : 2x Nat – 1 x Gew o Website !!! ( favorieten !!)  Wederzijds respect !! Wat mag je verwachten van TVJO / JC??

15 Wat mag je verwachten van de jeugdtrainer ??  Werken volgens de visie van KFC Dessel Sport  Gemotiveerd & Kindvriendelijk  Werken op niveau van de spelers  Training geven volgens de didactische principes van een jeugdtrainer  Technische en tactisch bekwaam  Evalueren van de spelers  Goede communicatie  Stimuleren interactie met de spelers  Aanspreekpunt voor spelers  Creëren van een intrinsiek motiverend klimaat !!

16 Wat verwacht KFC Dessel van zijn jeugdspelers ??  Gemotiveerd – Focus op voetbal ! ( zeker Nationaal !!)  Maximale aanwezigheid ( uitz. studies & ziekte)  Goede communicatie  Vertrouwen in trainer  Juiste sportieve winnaarsmentaliteit o Leren winnen – kunnen verliezen  Verantwoordelijkheid  Fairplay  Loyaliteit t.o.v. club  Maximaal naleven afspraken  Voetbaldier!!

17

18 Wat verwacht KFC Dessel van zijn ouders ??  Betrokkenheid t.o.v. de speler Ouders houden rekening met zowel de praktische als de mentale behoeften van hun kind. Zij laten de motivatie en het plezier van hun kind bij het sporten voorop staan en leggen niet de prioriteit bij de prestaties  Betrokkenheid t.o.v. de jeugdopleiding Maximale aanwezigheid trainingen/wedstrijden/activiteiten allerlei  Betrokkenheid t.o.v. de club Maximale aanwezigheid wedstrijd 1 ste elftal/activiteiten allerlei  Communicatie en wederzijds respect !!  Positieve,affectieve betrokkenheid

19 Seizoen 2013 – 2014 !!!

20  Uitdaging Sportief :  2 Niveaus !!!! :  Nationaal - Gewestelijk  Nationaal 2 de Nationale !!!!

21 Situatie 2013-2014 Onze plaats !!! Elite A Nationaal voetbal Provinciaal voetbal Gewestelijk voetbal 1° Nationale (18) 3/4 de Nationale 1 ste provinciale -label -per leeftijd Vrije inschrijving -per 2 leeftijden 1 ploeg per categorie vanaf U11 -per 2 leeftijden Elite B 2 de Nationale (16) U8-1 ste Elftal

22  Per ploeg : ploegtrainer (31)  Specialisatietrainers ( Nationaal ) –Individuele looptrainers –Linietrainers –Individuele keeperstrainer –Revalidatietrainer  Medische begeleiding ( iedereen) -Sportverzorger -Sportkiné -Dokter  Afgevaardigden/begeleiders ( +/- 60) Olv jeugdcoordinator (OB ) Kris Algemene leiding TVJO Marc Situatie 2013-2014 Onze begeleiding - praktisch

23 Sportieve Visie !!!

24 Opleiding algemeen •Opleiding primeert op resultaat !!! •“FUN” omgeving •Elke speler staat centraal ! •Speelwijze : - attractief / effectief - aanvallen / scoren - dribbelen / positiespel - creativiteit - dominant

25  Opleidingsfilosofie… ALLE ploegen in de ZONE  Deb/Duiv in ruit  Waarbij resultaat totaal ondergeschikt is aan de Opleiding - begeleiding van jeugdspelers  Mentale vaardigheden  Steeds in overeenstemming met niveau en belevingswereld van het kind We spelen niet in functie van de eerste ploeg We leiden op in functie van de eerste ploeg

26 Voetbal is een individuele sport, beoefend in ploegverband !!!

27 INHOUD => doelstellingen per ontwikkelingsfase, met aandacht voor de individuele spelers  Alle aandacht voor BASICS (individuele basistechnieken in spelsituaties)  Doorschuiftrainingen met opgelegde doelstellingen  Voetbal is een INDIVIDUELE sport  Maximale aandacht voor TEAMTACTICS (spelen in ploegverband)  Thematrainingen  Met blijvende aandacht voor BASICS Wedstrijdgericht  Introductie TEAMTACTICS (spelen in ploegverband)  Thematrainingen  Met maximale aandacht voor BASICS

28 OPLEIDINGSMODEL van de jeugdvoetballer EXPLORATIE debutantjes Duiveltjes Preminiemen Miniemen 13 Kadetten Junioren/ Beloften BASICS HET FUNCTIONEREN IN PLOEGVERBAND (TEAMWORK) OPLEIDINGSDOELEN Scholieren

29 Praktijk !!!

30 Trainingen U7: Woensdag 1800 hr -1915 hr U8 : Woensdag & Vrijdag 1830 hr-2000 hr U9 : Dinsdag (N) & Woensdag & Vrijdag 1830 hr -2000 hr  Wedstrijd : Zaterdag VM  Doorschuiftrainingen  Techniektrainers (U8-U9N)  Trainers Duiveltjes praktijk VOETBAL is een individuele sport !! Oef 1 Oef 2 Oef 3 WV groot

31 OPLEIDINGSPLAN VAN DE KEEPERS Elke keeper VERPLICHT !!!!  Jef (OB) : Woe : 1830 Hr U8-9  Individuele keeperstraining LEERPLAN KEEPERS KFC Dessel Sport

32 Afspraken & accenten !!!

33 SPEELGELEGENHEID SPEELMINUTENSYSTEEM DUIVELS (U7/8/9) Evenveel minutenDoorschuifsysteem = meerdere posities PRE MINIEMEN (U10/11) Evenveel minutenDoorschuifsysteem = meerdere posities MINIEMEN (U12/13) Min halve wedstrijd per spelerPer linie zowel links of rechts KNAPEN (U14/15) Min halve wedstrijd per spelerLinie - Positioneel Vaste posities = specialisatie SCHOLIEREN (U16/17) Selectief veranderen Min halve wedstrijd per speler Linie - Positioneel Vaste posities = specialisatie JUNIOREN/BELOFTEN (U19/Bel.) Prestatief vervangenPositioneel Vaste posities = specialisatie i.f.v. het naleven van de gemaakte afspraken Vanaf 11/11 ‘Ruggegraat’ van de ploeg speelt maximaal !!!

34 Wat te doen bij kwetsuren ? administratie -Standaardformulier ( invullen door dokter en Uzelf ) -Binnen de week,persoonlijk, binnen brengen bij secretaris !! -Alle facturen bijhouden en afrekenen via ziekenkas -Verschilstaat -Dossier afsluiten met standaardformulier van KBVB ( door dokter / genezen verklaring) SecretarisWilly Smets0474/477521secretariaat@jeugdkfcdesselsport.be

35 Communicatie is en blijft een terugkerend werkpunt in alle geledingen van de club, zowel intern ( spelers,trainers, ouders,verantwoordelijken,…) als extern ( gemeente, KBVB,…). Hier moet blijvend aan gewerkt worden!! Praktisch Communicatie tussen club en ouders : • via een infoavond aan het begin van het seizoen ( eind Juni) • via een tussentijdse infoavond per categorie(en) ( December) • optimaliseren van het gebruik van de jeugdwebsite • via periodieke Nieuwsbrieven •www.jeugdkfcdesselsport.be Communicatie tussen trainer en speler • frequentie van functioneringsgesprek van 1 naar 2 • individuele gespreken van trainer/speler ( min 1 maand) Communicatie

36 -Bus : verplicht voor ALLE spelers ( uitz.medisch attest !! ) -Individueel bespreken met trainer !! ( ism JC) -Kledij !! Clubkledij = verplicht !! -Meespelen andere ploegen ! -Nood : verplicht ! Praktische afspraken

37  Extra trainers !!!  U6 / U7/ U9  Extra begeleiders / afgevaardigden !!  Extra scheidsrechters !!!  Extra ( losse ) medewerkers !!!  Extra sponsors !!! Oproep !!

38

39 -

40 - Afkomen bij problemen en/of vragen !! - Open Communicatie - Samenwerking


Download ppt "Welkom !!. Algemene Visie & Doelstellingen !!! Doelstelling Jeugdopleiding KFC Dessel Sport  Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google