De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom !!

2 Algemene Visie & Doelstellingen !!!

3 Doelstelling Jeugdopleiding
KFC Dessel Sport Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen 1STE ELFTAL, door het aanbieden van een optimale begeleiding waarin doorstroming van jeugdspeler van belang is. Het aanbieden en promoten van de voetbalsport voor ALLE jongeren , ongeacht hun kwaliteiten . Voornaamste doelstelling is tenslotte dat alle jeugdspelers betere voetballers worden en dat elke speler maximaal plezier beleeft aan het voetbalspel en kan spelen op zijn niveau.

4 Doelstelling Jeugdopleiding
KFC Dessel Sport SOCIALE FUNCTIE Jeugd Gewestelijk -provinciaal (gemengd) Niet-selectie ploegen Nationaal (leeftijd) Selectie ploegen Voetbal promoten En aan CLUB binding werken Lange termijn relatie met de club-’cultuur’ DOORSTROMING Jeugd Aansluiten met de TOP Structuur SPORTIEF en ORGANISATORISCH

5 OPVOEDING HET KIND STAAT CENTRAAL. Jeugdtrainers
Pedagogische principes OPVOEDING HET KIND STAAT CENTRAAL. Jeugdtrainers

6 Organisatie Jeugdopleiding !!!

7 Organisatie jeugdopleiding
Algemeen bestuur leden Dagelijks bestuur jeugdtrainers ploegafgevaardigden losse medewerkers Dagelijks bestuur voorzitter TVJO + JC MB + JC OB administratief JC secretaris penningmeester coördinator infrastructuur coördinator nevenactiviteiten coördinator PR coördinator sponsoring & kledij coördinator ploegafgevaardigden 1x maand 1x week

8 Organisatie Dagelijks bestuur
Voorzitter Penningmeester Secretaris Willy Vice-voorzitter Administratief JC Marcel Sponsoring Kledij Joost + Nancy Infrastructuur Ronny Marc Lievens TVJO +JC BB Marc JC Onderbouw Eddy JC OB Kris Nevenactiviteiten Benny PR Herman Bezoekersonthaal Ploegafgevaardigden Marc

9 Organisatie sportieve cel
Jeugdbestuur TVJO Marc Lievens Adm JC +Scouting + individuel trainers + medische staf Marcel Sterckx JC Onderbouw Chris Van Echelpoel JC Middenbouw JC Bovenbouw Eddy Ooms Marc Lievens Trainers U6- U9 N/G Trainers U10-U13 P/GMIN P/GPrMin Trainers U14 –Bel P/GKAD PU17/23

10 Verantwoordelijkheden
Sportieve Cel !!!

11 Marc TVJO + JC BB Algemeen verantwoordelijke voor de sportieve jeugdopleiding Organisatie van infoavonden Externe vergaderingen Deelname vergadering DBJO Overleg met A kern Verantwoordelijk voor organisatie vriendschappelijke wedstrijden Supervisie van scouting 1ste sportief aanspreekpunt voor trainers BB. 2de sportief aanspreekpunt voor trainers MB & OB. Organisatie van overlegmomenten met trainers BB. Opvolgen van trainingen en wedstrijden BB. Opvolgen van functioneringsgesprekken van BB. Begeleiden trainers BB. Aanspreekpunt voor spelers/ouders BB

12 Chris JC OB Externe vergaderingen Deelname vergadering DBJO
Overzicht scouting OB Verantwoordelijke Voetbalschool 1ste sportief aanspreekpunt voor trainers OB. Organisatie van overlegmomenten met trainers OB. Opvolgen van trainingen en wedstrijden OB. Opvolgen van functioneringsgesprekken van OB. Begeleiden trainers OB 1ste Aanspreekpunt voor de spelers /ouders van de OB

13 Verwachtingen !!!

14 Wat mag je verwachten van TVJO / JC??
5/7 ter beschikking ouders Niet in het WE !! Hoogdringend !!! 24 hr regel voor trainers !! Communicatie Via mail ( algemeen) Persoonlijk Vergaderingen Evaluaties : 2x Nat – 1 x Gew Website !!! ( favorieten !!) Wederzijds respect !!

15 Wat mag je verwachten van de jeugdtrainer ??
Werken volgens de visie van KFC Dessel Sport Gemotiveerd & Kindvriendelijk Werken op niveau van de spelers Training geven volgens de didactische principes van een jeugdtrainer Technische en tactisch bekwaam Evalueren van de spelers Goede communicatie Stimuleren interactie met de spelers Aanspreekpunt voor spelers Creëren van een intrinsiek motiverend klimaat !!

16 Wat verwacht KFC Dessel van zijn jeugdspelers ??
Gemotiveerd – Focus op voetbal ! ( zeker Nationaal !!) Maximale aanwezigheid ( uitz. studies & ziekte) Goede communicatie Vertrouwen in trainer Juiste sportieve winnaarsmentaliteit Leren winnen – kunnen verliezen Verantwoordelijkheid Fairplay Loyaliteit t.o.v. club Maximaal naleven afspraken Voetbaldier!!

17

18 Wat verwacht KFC Dessel van zijn ouders ??
Betrokkenheid t.o.v. de speler Ouders houden rekening met zowel de praktische als de mentale behoeften van hun kind. Zij laten de motivatie en het plezier van hun kind bij het sporten voorop staan en leggen niet de prioriteit bij de prestaties Betrokkenheid t.o.v. de jeugdopleiding Maximale aanwezigheid trainingen/wedstrijden/activiteiten allerlei Betrokkenheid t.o.v. de club Maximale aanwezigheid wedstrijd 1ste elftal/activiteiten allerlei Communicatie en wederzijds respect !! Positieve ,affectieve betrokkenheid

19 Seizoen 2013 – 2014 !!!

20 Nationaal 2de Nationale !!!!
Uitdaging Sportief : 2 Niveaus !!!! : Nationaal - Gewestelijk Nationaal 2de Nationale !!!!

21 Situatie 2013-2014 Onze plaats !!! Elite B Elite A Nationaal voetbal
1° Nationale (18) Elite B 2de Nationale (16) U8-1ste Elftal 3/4de Nationale 1ste provinciale -label -per leeftijd Nationaal voetbal 1 ploeg per categorie vanaf U11 -per 2 leeftijden Provinciaal voetbal Vrije inschrijving -per 2 leeftijden Gewestelijk voetbal

22 Situatie 2013-2014 Onze begeleiding - praktisch
Per ploeg : ploegtrainer (31) Specialisatietrainers ( Nationaal ) Individuele looptrainers Linietrainers Individuele keeperstrainer Revalidatietrainer Medische begeleiding ( iedereen) Sportverzorger Sportkiné Dokter Afgevaardigden/begeleiders ( +/- 60) Olv jeugdcoordinator (OB ) Kris Algemene leiding TVJO Marc

23 Sportieve Visie !!!

24 FUN !!! Opleiding algemeen Opleiding primeert op resultaat !!!
“FUN” omgeving Elke speler staat centraal ! Speelwijze : attractief / effectief - aanvallen / scoren - dribbelen / positiespel - creativiteit - dominant FUN !!!

25 FORMATION !!! We spelen niet in functie van de eerste ploeg
Opleidingsfilosofie… ALLE ploegen in de ZONE Deb/Duiv in ruit Waarbij resultaat totaal ondergeschikt is aan de Opleiding - begeleiding van jeugdspelers Mentale vaardigheden Steeds in overeenstemming met niveau en belevingswereld van het kind We spelen niet in functie van de eerste ploeg We leiden op in functie van de eerste ploeg FORMATION !!!

26 beoefend in ploegverband !!!
Voetbal is een individuele sport , beoefend in ploegverband !!!

27 INHOUD => doelstellingen per ontwikkelingsfase , met aandacht voor de individuele spelers
Wedstrijdgericht Maximale aandacht voor TEAMTACTICS (spelen in ploegverband) Thematrainingen Met blijvende aandacht voor BASICS Introductie TEAMTACTICS (spelen in ploegverband) Thematrainingen Met maximale aandacht voor BASICS Alle aandacht voor BASICS (individuele basistechnieken in spelsituaties) Doorschuiftrainingen met opgelegde doelstellingen Voetbal is een INDIVIDUELE sport

28 van de jeugdvoetballer
OPLEIDINGSMODEL van de jeugdvoetballer OPLEIDINGSDOELEN Postformatie EXPLORATIE BASICS HET FUNCTIONEREN IN PLOEGVERBAND (TEAMWORK) Duiveltjes Miniemen 13 Scholieren Junioren/ Beloften debutantjes Preminiemen Kadetten

29 Praktijk !!!

30 is een individuele sport !!
Duiveltjes praktijk Trainingen U7: Woensdag hr hr U8 : Woensdag & Vrijdag hr-2000 hr U9 : Dinsdag (N) & Woensdag & Vrijdag 1830 hr hr Wedstrijd : Zaterdag VM Doorschuiftrainingen Techniektrainers (U8-U9N) Trainers Oef 1 Oef 2 Oef 3 WV groot VOETBAL is een individuele sport !!

31 LEERPLAN KEEPERS KFC Dessel Sport
OPLEIDINGSPLAN VAN DE KEEPERS Elke keeper VERPLICHT !!!! Jef (OB) : Woe : 1830 Hr U8-9 Individuele keeperstraining LEERPLAN KEEPERS KFC Dessel Sport

32 Afspraken & accenten !!!

33 ‘Ruggegraat’ van de ploeg speelt maximaal !!!
SPEELGELEGENHEID SPEELMINUTEN SYSTEEM DUIVELS (U7/8/9) Evenveel minuten Doorschuifsysteem = meerdere posities PRE MINIEMEN (U10/11) MINIEMEN (U12/13) Min halve wedstrijd per speler Per linie zowel links of rechts KNAPEN (U14/15) Linie - Positioneel Vaste posities = specialisatie SCHOLIEREN (U16/17) Selectief veranderen JUNIOREN/BELOFTEN (U19/Bel.) Prestatief vervangen Positioneel i.f.v. het naleven van de gemaakte afspraken Vanaf 11/11 ‘Ruggegraat’ van de ploeg speelt maximaal !!!

34 Wat te doen bij kwetsuren ? administratie
Standaardformulier ( invullen door dokter en Uzelf ) Binnen de week ,persoonlijk , binnen brengen bij secretaris !! Alle facturen bijhouden en afrekenen via ziekenkas Verschilstaat Dossier afsluiten met standaardformulier van KBVB ( door dokter / genezen verklaring) Secretaris Willy Smets 0474/477521

35 Communicatie www.jeugdkfcdesselsport.be
 Communicatie is en blijft een terugkerend werkpunt in alle geledingen van de club , zowel intern ( spelers ,trainers, ouders ,verantwoordelijken,…) als extern ( gemeente, KBVB,…). Hier moet blijvend aan gewerkt worden!! Praktisch Communicatie tussen club en ouders : via een infoavond aan het begin van het seizoen ( eind Juni) via een tussentijdse infoavond per categorie(en) ( December) optimaliseren van het gebruik van de jeugdwebsite via periodieke Nieuwsbrieven Communicatie tussen trainer en speler frequentie van functioneringsgesprek van 1 naar 2 individuele gespreken van trainer/speler ( min 1 maand)

36 Bus : verplicht voor ALLE spelers ( uitz.medisch attest !! )
Praktische afspraken Bus : verplicht voor ALLE spelers ( uitz.medisch attest !! ) Individueel bespreken met trainer !! ( ism JC) Kledij !! Clubkledij = verplicht !! Meespelen andere ploegen ! Nood : verplicht !

37 Oproep !! Extra trainers !!! Extra begeleiders / afgevaardigden !!
U6 / U7/ U9 Extra begeleiders / afgevaardigden !! Extra scheidsrechters !!! Extra ( losse ) medewerkers !!! Extra sponsors !!!

38

39 -

40 - Afkomen bij problemen en/of vragen
- Afkomen bij problemen en/of vragen !! - Open Communicatie - Samenwerking


Download ppt "Welkom !!."

Verwante presentaties


Ads door Google