De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het Assink Lyceum. Haaksbergen BAVO VWO HAVO VMBO-GTL Eibergen BAVO 3VWO 3HAVO VMBO-GTL VMBO-KB VMBO-BB Neede BAVO 3VWO 3HAVO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het Assink Lyceum. Haaksbergen BAVO VWO HAVO VMBO-GTL Eibergen BAVO 3VWO 3HAVO VMBO-GTL VMBO-KB VMBO-BB Neede BAVO 3VWO 3HAVO."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het Assink Lyceum

2 Haaksbergen BAVO VWO HAVO VMBO-GTL Eibergen BAVO 3VWO 3HAVO VMBO-GTL VMBO-KB VMBO-BB Neede BAVO 3VWO 3HAVO

3 VWO HAVO GTL/KB/BB WO HBO ROC DOORSTROMING NA V.O.

4 HAAKSBERGEN Locatie Van Brakelstraatleerjaar 1 en 2 VMBO-T, VMBO-BB, VMBO-KB leerjaar 3 VMBO GTL en 4 VMBO GTL Locatie Bouwmeester Onderbouwleerjaar 1 en 2 VWO/HAVO leerjaar 3 HAVO en VWO Locatie Bouwmeester Bovenbouwleerjaar 4 en 5 HAVO leerjaar 4, 5 en 6 VWO (2e Fase, Studiehuis)

5 KERNTEAMS (kern van de organisatie) -geleid door een kernteamleider - gesteund door unitspecialist Onderwijs, Opleiden en Zorg -vast team van medewerkers ( 10 – 15) -docenten geven in hoofdzaak les aan leerlingen van het eigen team -team is verantwoordelijk voor het onderwijsproces en de begeleiding

6 LOCATIE VAN BRAKELSTRAATLOCATIE BOUWMEESTER LEERJAAR 1 en 2VMBO KB/BB (INCL. LWOO) LEERJAAR 1HAVO/VWO/GYM LEERJAAR 1 en 2VMBO-T (INCL. LWOO) LEERJAAR 2HAVO/VWO/GYM LEERJAAR 3 en 4VMBO GTLLEERJAAR 3HAVO/VWO/GYM LOCATIE BOUWMEESTER: DOCENTENTEAMS LIFTEN MEE NAAR HET VOLGENDE LEERJAAR KERNTEAMS

7 PLAATSING Uitgangspunten bij plaatsing zijn: -Het advies van de basisschool, o.a. gebaseerd op het leerling- volgsysteem ( LVS) -De wens van ouders/leerling -De toets (Cito) -Bij verschillen tussen wens/ advies/test speelt de plaatsingscommissie een beslissende rol Plaatsing in niveaugroepen Wens ouders/ verzorgers Advies basisschool Leerlingvolgsysteem/ test/toets

8 PLAATSING EN DOORSTROMING in het 1e en 2e leerjaar Eind tweede leerjaar: bevorderingsbesluit naar 3 BB, 3 KB, 3 GTL, 3 HAVO, 3 VWO GYM/VWO/HAVO VMBO-T VMBO-KB, -BB DOORSTROOM

9 Plaatsing en doorstroming Locatie Bouwmeester 10

10 EXAMENEISEN Vanaf schooljaar 2011-2012 • Het CE (centraal examen) moet gemiddeld voldoende zijn. Vanaf schooljaar 2012-2013 H/V • Voor één van de vakken EN, NE en WI mag het eindcijfer (= gem. CE en SE)maar een 5 zijn.

11 LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs voor VMBO-BB, KB en VMBO-T -Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben -Extra faciliteiten -VMBO-BB, KB: -Kleine groepen, kleiner aantal docenten -Aangepast lesprogramma -Geen FA en DU, wel PSO -Meer praktisch gericht onderwijs Test in januari -extra voorlichting voor ouders/leerlingen en onderwijzers: vanavond en tijdens het Open Huis op maandag 24 januari locatie Van Brakelstraat

12 GYMNASIUM -Vanaf klas 1 Latijn ( leerjaar 1 kennismaking na 2 e rapport voortgangskeuze voor klas 2 en 3) -Start Grieks in klas 2 -Bij ongedeeld VWO-advies -Goede aanleg, doorzettingsvermogen en goede studiezin -Aangepast lesprogramma -Leerjaar 1: 1 uur minder wiskunde en Nederlands -Leerjaar 2: Latijn in combinatie met techniek en verzorging Grieks als extra uren -Leerjaar 3: Latijn/Grieks in F-uren en als extra uren (2x)

13 VWO+ Project in Haaksbergen, gestart in 2004-2005 -voor pientere en hoogbegaafde leerlingen -test (in april) voor alle leerlingen met een directe plaatsing in GYM/VWO/HAVO-niveau -extra test heeft geen invloed op toelating tot GYM/VWO/HAVO- niveau -overleg over de keuze voor VWO+ met ouders en leerlingen -extra voorlichting voor ouders/leerlingen en onderwijzers: vanavond en tijdens het Open Huis op maandag 24 januari locatie De Bouwmeester

14 VAKKEN IN DE BASISVORMING - Nederlands - Latijn bij keuze voor gymnasium - Grieks vanaf klas 2 - Frans niet in VMBO-P - Duits - Engels - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Natuurkunde/Scheikunde vanaf klas 2 - Biologie - Economie vanaf klas 2 - Levensbeschouwing - Handvaardigheid - Tekenen - Muziek - Lichamelijke opvoeding - Techniek - Verzorging - Mentorles (klas 1) - Praktische sectororiëntatie KB-BB klassen

15 LEERLINGBEGELEIDING Kernteamleider Vakdocent Interne specialist Mentor

16 LEERLINGBEGELEIDING Mentorklas is thuisbasis De mentor -Verzorgt de introductie -Houdt mentoravond -Contactpersoon voor ouders/verzorgers -Geeft studielessen -Bijhouden studieresultaten -Motivator van de leerlingen -Belangenbehartiger van de leerling -Inspirator bij buitenlesactiviteiten -Doet de algehele begeleiding van de groep

17 LEERLINGBEGELEIDING Begeleiding door interne specialisten -Begeleidingslessen: -Lezen/spelling -Dyslexie/dyslexiecoach -Rekenen/wiskunde -Motorische Remedial Teaching (fijne en grove motoriek) -Faalangstreductietraining -Sociale Vaardigheidsbegeleiding -Leerlingbegeleider/ Vertrouwenspersoon -Keuzebegeleiding

18 ICT/WEBPORTAAL VOOR LEERLINGEN: • Eigen (school)e-mailadres • Inzien cijfers • Inzien dagrooster VOOR OUDERS: • Inzien cijfers • Verzuimmelding • Communicatiekanaal ouders/school

19 MAATSCHAPPELIJKE STAGE Schooljaar 2011-2012: Wettelijke bepaling VMBO:48 uren Havo:60 uren Vwo:72 uren

20 BUITENLES EducatiefInternationaal Muziek/toneel Sportief In-theater Ideëel

21 DATA 15 novemberInformatieavond ouders 19 januariInformatiemiddag leerlingen 24 januariOpen Huis 8 juniKennismakingsmiddag leerlingen-mentor augustus/septemberIntroductie/ Ouderavond september/oktoberLeerling-bespreking/Mentoravond novemberCijferrapport decemberGesprekken n.a.v. rapport

22 BOEKEN en KOSTEN • Leer- en werkboeken zijn gratis • Ouderbijdrage*: •Tekenset€ 10 •Overige schoolkosten€23,50 ( kopieerpasje, lockerhuur) •Introductie€46 •Vrijwillige bijdrage€42 * Voorbeeld schooljaar 2010-2011 1e leerjaar (zie ook schoolgids)

23 PROGRAMMA NA DE PAUZE Programma na de pauze: LOKAAL -VWO+Theater -GymnasiumTheater -LWOO 044 (leerweg ondersteunend onderwijs) 046 -Dyslexie061

24 Bedankt voor uw komst! Koffie en thee staat voor u klaar in de hal/kantine als u na de pauze de themavoorlichting volgt. EINDE


Download ppt "Welkom op het Assink Lyceum. Haaksbergen BAVO VWO HAVO VMBO-GTL Eibergen BAVO 3VWO 3HAVO VMBO-GTL VMBO-KB VMBO-BB Neede BAVO 3VWO 3HAVO."

Verwante presentaties


Ads door Google