De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het Assink Lyceum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het Assink Lyceum."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het Assink Lyceum

2 Neede Haaksbergen Eibergen BAVO 3VWO 3HAVO BAVO VWO HAVO VMBO-GTL BAVO
3VWO 3HAVO VMBO-GTL VMBO-KB VMBO-BB

3 DOORSTROMING NA V.O. VWO WO HAVO HBO GTL/KB/BB ROC

4 HAAKSBERGEN Locatie Van Brakelstraat leerjaar 1 en 2 VMBO-T, VMBO-BB, VMBO-KB leerjaar 3 VMBO GTL en 4 VMBO GTL Locatie Bouwmeester Onderbouw leerjaar 1 en 2 VWO/HAVO leerjaar 3 HAVO en VWO Locatie Bouwmeester Bovenbouw leerjaar 4 en 5 HAVO leerjaar 4, 5 en 6 VWO (2e Fase, Studiehuis)

5 KERNTEAMS (kern van de organisatie)
- geleid door een kernteamleider gesteund door unitspecialist Onderwijs, Opleiden en Zorg - vast team van medewerkers ( 10 – 15) - docenten geven in hoofdzaak les aan leerlingen van het eigen team - team is verantwoordelijk voor het onderwijsproces en de begeleiding

6 LOCATIE VAN BRAKELSTRAAT
KERNTEAMS LOCATIE VAN BRAKELSTRAAT LOCATIE BOUWMEESTER LEERJAAR 1 en 2 VMBO KB/BB (INCL. LWOO) LEERJAAR 1 HAVO/VWO/GYM VMBO-T LEERJAAR 2 LEERJAAR 3 en 4 VMBO GTL LEERJAAR 3 LOCATIE BOUWMEESTER: DOCENTENTEAMS LIFTEN MEE NAAR HET VOLGENDE LEERJAAR

7 PLAATSING Uitgangspunten bij plaatsing zijn:
- Het advies van de basisschool, o.a. gebaseerd op het leerling- volgsysteem ( LVS) - De wens van ouders/leerling - De toets (Cito) - Bij verschillen tussen wens/ advies/test speelt de plaatsingscommissie een beslissende rol Leerlingvolgsysteem/ test/toets Plaatsing in niveaugroepen Advies basisschool Wens ouders/ verzorgers

8 PLAATSING EN DOORSTROMING in het 1e en 2e leerjaar
GYM/VWO/HAVO VMBO-T DOORSTROOM VMBO-KB, -BB Eind tweede leerjaar: bevorderingsbesluit naar 3 BB, 3 KB, 3 GTL, 3 HAVO, 3 VWO

9 Plaatsing en doorstroming
Locatie Bouwmeester 10

10 EXAMENEISEN Vanaf schooljaar 2011-2012 Het CE (centraal examen)
moet gemiddeld voldoende zijn. Vanaf schooljaar H/V Voor één van de vakken EN, NE en WI mag het eindcijfer (= gem. CE en SE)maar een 5 zijn.

11 LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs voor VMBO-BB, KB en VMBO-T
- Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben - Extra faciliteiten - VMBO-BB, KB: - Kleine groepen, kleiner aantal docenten - Aangepast lesprogramma - Geen FA en DU, wel PSO - Meer praktisch gericht onderwijs Test in januari - extra voorlichting voor ouders/leerlingen en onderwijzers: vanavond en tijdens het Open Huis op maandag 24 januari locatie Van Brakelstraat

12 GYMNASIUM - Vanaf klas 1 Latijn ( leerjaar 1 kennismaking na 2e rapport voortgangskeuze voor klas 2 en 3) - Start Grieks in klas 2 - Bij ongedeeld VWO-advies - Goede aanleg, doorzettingsvermogen en goede studiezin - Aangepast lesprogramma - Leerjaar 1: 1 uur minder wiskunde en Nederlands - Leerjaar 2: Latijn in combinatie met techniek en verzorging Grieks als extra uren - Leerjaar 3: Latijn/Grieks in F-uren en als extra uren (2x)

13 VWO+ Project in Haaksbergen, gestart in 2004-2005
- voor pientere en hoogbegaafde leerlingen - test (in april) voor alle leerlingen met een directe plaatsing in GYM/VWO/HAVO-niveau - extra test heeft geen invloed op toelating tot GYM/VWO/HAVO- niveau - overleg over de keuze voor VWO+ met ouders en leerlingen - extra voorlichting voor ouders/leerlingen en onderwijzers: vanavond en tijdens het Open Huis op maandag 24 januari locatie De Bouwmeester

14 VAKKEN IN DE BASISVORMING
- Nederlands - Latijn bij keuze voor gymnasium Grieks vanaf klas 2 - Frans niet in VMBO-P - Duits - Engels - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Natuurkunde/Scheikunde vanaf klas 2 - Biologie Economie vanaf klas 2 - Levensbeschouwing - Handvaardigheid - Tekenen - Muziek - Lichamelijke opvoeding - Techniek - Verzorging - Mentorles (klas 1) - Praktische sectororiëntatie KB-BB klassen

15 LEERLINGBEGELEIDING Kernteamleider Vakdocent Mentor Interne specialist

16 LEERLINGBEGELEIDING Mentorklas is thuisbasis De mentor
Verzorgt de introductie Houdt mentoravond Contactpersoon voor ouders/verzorgers Geeft studielessen Bijhouden studieresultaten Motivator van de leerlingen Belangenbehartiger van de leerling Inspirator bij buitenlesactiviteiten Doet de algehele begeleiding van de groep

17 LEERLINGBEGELEIDING Begeleiding door interne specialisten
- Begeleidingslessen: - Lezen/spelling - Dyslexie/dyslexiecoach - Rekenen/wiskunde - Motorische Remedial Teaching (fijne en grove motoriek) - Faalangstreductietraining - Sociale Vaardigheidsbegeleiding - Leerlingbegeleider/ Vertrouwenspersoon - Keuzebegeleiding

18 ICT/WEBPORTAAL VOOR LEERLINGEN: Eigen (school)e-mailadres
Inzien cijfers Inzien dagrooster VOOR OUDERS: Verzuimmelding Communicatiekanaal ouders/school

19 MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Schooljaar : Wettelijke bepaling VMBO: 48 uren Havo: 60 uren Vwo: 72 uren

20 BUITENLES Sportief Ideëel In-theater Muziek/toneel Educatief
Internationaal

21 DATA 15 november Informatieavond ouders 19 januari Informatiemiddag leerlingen 24 januari Open Huis 8 juni Kennismakingsmiddag leerlingen-mentor augustus/september Introductie/ Ouderavond september/oktober Leerling-bespreking/Mentoravond november Cijferrapport december Gesprekken n.a.v. rapport

22 BOEKEN en KOSTEN Leer- en werkboeken zijn gratis Ouderbijdrage*:
Tekenset € 10 Overige schoolkosten € 23,50 ( kopieerpasje, lockerhuur) Introductie € 46 Vrijwillige bijdrage € 42 * Voorbeeld schooljaar e leerjaar (zie ook schoolgids)

23 PROGRAMMA NA DE PAUZE Programma na de pauze: LOKAAL - VWO+ Theater
- Gymnasium Theater - LWOO 044 (leerweg ondersteunend onderwijs) 046 - Dyslexie 061

24 EINDE Bedankt voor uw komst!
Koffie en thee staat voor u klaar in de hal/kantine als u na de pauze de themavoorlichting volgt. EINDE


Download ppt "Welkom op het Assink Lyceum."

Verwante presentaties


Ads door Google