De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING 31.03.2014 Verblijf, werk en toegang tot organisaties EU-ers Luc Vanden Berge Integratiedienst stad Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING 31.03.2014 Verblijf, werk en toegang tot organisaties EU-ers Luc Vanden Berge Integratiedienst stad Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING 31.03.2014 Verblijf, werk en toegang tot organisaties EU-ers Luc Vanden Berge Integratiedienst stad Gent

2 INSCHRIJVING EU-ERS 2 MOGELIJKHEDEN 1. kort verblijf  < 3 maanden als ‘toerist’  aanvraag te gebeuren bij gemeente binnen 10 werkdagen na aankomst  ontvangst Bijlage 3 TER ‘melding van aanwezigheid’  geen adrescontrole  niet in register  niet (dadelijk) te verlengen  Na/tijdens 3 TER aanvraag inschrijving > 3 maanden mogelijk

3 INSCHRIJVING EU-ERS 2. verblijf > 3 maanden  verblijfsprocedure voor EU-ers in kader vrij verkeer sinds 1.6.2008  aanvraag te gebeuren bij gemeente binnen 3 maanden na aankomst  (boete DVZ 200 €)  procedure in stappen

4 FLOW VERBLIJF EU-ER > 3MAANDEN

5 FLOW VERBLIJF FAMILIELID EU-ER > 3MAANDEN

6 BIJLAGE 19  ‘verklaring van aanvraag van inschrijving’  reden van verblijf en aan te leveren documenten vermeld  inschrijving in wachtregister WR EU; nationaal nummer aangemaakt  3 maanden geldig; in die periode moeten nodige documenten aangeleverd

7 BIJLAGE 19  woonstcontrole door politie (mogelijk knelpunt)  na positieve woonstcontrole inschrijving in vreemdelingen register VR; uittreksel uit rijksregister mogelijk (gewoonlijk 3 à 4 weken na inschrijving)  indien in termijn 3 maanden de nodige documenten niet worden aangeleverd verlenging mogelijk met 1 maand (:bijlage 20 ‘beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 3 maanden’), tweede verlenging met 1 maand mogelijk (:bijlage 20 ‘beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 3 maanden’ met Bevel Grondgebied te Verlaten BGV)

8 BIJLAGE 19 Statuten met voorwaarden:  Werknemer regulier contract > 3 maanden  Aanleveren arbeidscontract > 12 u/week  Bevoegdheid gemeente  Werknemer interim, dienstencheque, contract < 3 maanden  Aanleveren arbeidscontract en loonbriefjes  Bevoegdheid gemeente of DVZ  Werkzoekende  Aanleveren inschrijvingsbewijs VDAB, bewijs reële kans op werk (belofte werkgever, gedane interims, taalattesten, diploma’s, ….)  Bevoegdheid DVZ (95 % geweigerd)  Steeds opnieuw bewijzen hoe reëel kans op werk is  Zelfstandige  Aanleveren bewijs inschrijving kruispuntbank ondernemingen + bewijs aansluiting sociale zekerheidskas zelfstandigen

9 BIJLAGE 19  Andere statuten als werknemer  werknemer uit Kroatië (overgangsmaatregel)  werknemer gedetacheerde  werknemer au-pair  Andere statuten  student  beschikker voldoende bestaansmiddelen  gezinshereniger

10 E-KAART  ‘verklaring van inschrijving’  5 jaar geldig  Verblijf onder voorwaarden; controle door DVZ  Onredelijke belasting sociale bijstand (steun door OCMW, na 3 maanden in steun aflevering bijlage 21 met BGV, intrekken E-kaart, verlies steun)  Niet langer voldoen aan statuut voorwaarden (Zelfstandigen maximaal 12 maanden na stopzetten aansluiting sociale zekerheidskas zelfstandigen aflevering bijlage 21 met BGV)

11 VERBLIJF EU-ER Commentaar :  Vrij verkeer : fundamenteel recht  Inschrijving/vestiging is onder voorwaarden; principe economische zelfstandig zijn  Termen legaal en illegaal voor EU-ers zijn relatief (vb. voor persoon met bijlage 21 met BGV die verstreken is kan wettelijke arbeidsovereenkomst afgesloten worden, waardoor er terug een inschrijvings mogelijkheid ontstaat)

12 E+ KAART  ‘document ter staving duurzaam verblijf’  Aanvraag mogelijk 5 jaar na inschrijving  Bijlage 22 ‘aanvraag duurzaam verblijf’ wordt afgeleverd na aanvraag  Beslissing DVZ na 5 maanden  Looptijd 5 jaar maar automatisch verlengbaar  Steun vragen aan OCMW met E+ kaart heeft geen gevolg meer voor inschrijving in gemeente

13 INFO VERBLIJF Contact: Infopunt Migratie stad Gent Administratief Centrum Zuid Blok A 3e verdieping - Lokaal 313 Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent Tel.: 09 266 71 40 algemeen nummer E-mail: infopuntmigratie@gent.be E-mail: contact.integratie@gent.be Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en op woensdag ook van 14 tot 17 uur.infopuntmigratie@gent.becontact.integratie@gent.be

14 TOEGANG TOT WERK  EU-nationaliteit bewijzen: ID-kaart, paspoort, ander officieel document; GEEN ‘Belgisch’ inschrijvingsdocument nodig  GEEN RRNR nodig; werkgever kan BIS- nummer (INSZ-nummer) aanvragen bij SIGEDIS; antwoord binnen 24 uur

15 TOEGANG TOT WERK contact: Inspectie Werk en Sociale Economie Elfjulistraat 43 9000 Gent 09/2350149 Inspecteur: david.matthijs@wse.vlaanderen.be Inspectie Werk en Sociale Economie, Brussel 02/5530888 SIGEDIS Bis-nummer aanvragen via formulier website www.sigedis.be. tel. 02/212 02 55 fax 02/212 03 01 ident@sigedis.fgov.be.

16 TOEGANG TOT WERK  bankrekeningnummer nodig: recht op ‘basisbankdienst’, geen wettig verblijf en geen RRNR nodig; wel identificatie (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats) aantonen; adres aantonen door schriftelijk ondertekend document  aansluiting ziekenfonds noodzakelijk; kan o.a. op basis officiële tewerkstelling (attest werkgever dat persoon onderworpen is aan sociale zekerheid)

17 TOEGANG TOT INTERIM  Idem als voor klassiek werkgever  Instructie van juridische dienst FEDERGON (koepel interimsector) is duidelijk maar niet bekend; er wordt een aangepaste instructie opgemaakt door Federgon  Mogelijke administratieve drempels bij inschrijving

18 TOEGANG TOT VDAB  Inschrijving kan met EU ID-kaart land van oorsprong  VDAB vraagt aan werkzoekende stappen te zetten voor verblijf op langere termijn; bij uitnodiging (en later bij elk contact) zal VDAB-medewerker vragen naar nodige documenten (recent uittreksel rijksregister of bijlage 19 of E kaart of E+ kaart)  Indien niet binnen redelijke termijn voorgelegd: uitschrijving

19 TOEGANG TOT VDAB  Indien niet reageren op uitnodiging: uitschrijving  Werkzoekende met niet-permanent verblijf, die in traject/activiteit zit, een waar einde gesteld wordt aan verblijf (bijlage 20, 21): traject/activiteit individueel bekeken of al dan niet continuering  (attestering voor WEP+ enkel indien geldige E/E+ kaart; anders niet starten)

20 VDAB Contact: Louise Van Couillie Coördinator Inwerking / Expert inschrijfbaarheid VDAB Kongostraat 7 9000 Gent Tel. 09 265 48 56 louise.vancouillie@vdab.be

21 TOEGANG TOT OCMW STEUN  LM/LL mogelijk na 3 maanden vanaf bijlage 19  Voorwaarde:  bijlage 19, bijlage 20, bijlage 20 met BGV, bijlage 35, E-kaart : zolang niet verstreken  E+ kaart  Geen steun voor statuut student en werkzoekende

22 OCMW Contact voor EU-burgers met duurzaam verblijf, of van wie de familie bij wie ze samenwonen een duurzaam verblijf heeft en reeds bekend bij een welzijnsbureau: • OCMW Welzijnsbureau Bloemekenswijk OCMW Welzijnsbureau Bloemekenswijk • OCMW Welzijnsbureau Brugse Poort OCMW Welzijnsbureau Brugse Poort • OCMW Welzijnsbureau Gent Zuid OCMW Welzijnsbureau Gent Zuid • OCMW Gent - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg OCMW Gent - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg • OCMW Welzijnsbureau Gentbrugge/Ledeberg OCMW Welzijnsbureau Gentbrugge/Ledeberg • OCMW Welzijnsbureau Gent-Noord OCMW Welzijnsbureau Gent-Noord • OCMW Welzijnsbureau Nieuw Gent OCMW Welzijnsbureau Nieuw Gent • OCMW Antenne Brugse Poort OCMW Antenne Brugse Poort • OCMW Antenne Drongen-Afsnee OCMW Antenne Drongen-Afsnee • OCMW Antenne Mariakerke OCMW Antenne Mariakerke • OCMW Antenne Muide-Meulestede OCMW Antenne Muide-Meulestede • OCMW Antenne Oostakker OCMW Antenne Oostakker • OCMW Antenne Rabot OCMW Antenne Rabot • OCMW Antenne Scheldeoord OCMW Antenne Scheldeoord • OCMW Antenne Sint-Denijs-Westrem OCMW Antenne Sint-Denijs-Westrem • OCMW Antenne Zwijnaarde OCMW Antenne Zwijnaarde Contact voor EU-burgers zonder duurzaam verblijf: • Dienst Vreemdelingen Offerlaan 6 9000 Gent [T] 09 266 93 07 onthaal.vreemdelingen@ocmwgent.be onthaal.vreemdelingen@ocmwgent.be

23 TOEGANG TOT OCMW/OTC PERMANENT VERBLIJF EU-ER  Voorwaarde verblijfsdocument: E+, B, C kaart (permanent verblijf)  Taalvoorwaarde 1.1 (A1) / 1.2 (A2)  Differentiatie naar profiel  Arbeidsbegeleiding en Art. 60 tewerkstelling mogelijk  Toeleiding vanuit wijkwerking OCMW

24 TOEGANG TOT OCMW/OTC VERBLIJF EU-ER ONDER VOORWAARDEN (WEINIG VOORKOMEND)  Voorwaarde verblijfsdocument: E kaart  Taalvoorwaarde 1.1 (A1) / 1.2 (A2)  Differentiatie naar profiel  Differentiatie al dan niet onder overgangsmaatregelen  GEEN Art. 60 mogelijk

25 OCMW/OTC Contact OTC: Johan Maekelberg Hoofdmaatschappelijk Werker OCMW Gent - OTC Maïsstraat 142, 9000 Gent Tel.: 09 266 96 38 - Fax.: 09/266 96 22 johan.maekelberg@ocmwgent.be johan.maekelberg@ocmwgent.be

26 TOEGANG TOT ONTHAALBUREAU  EU-ers = rechthebbend inburgeraar, niet- verplicht  Voorwaarde verblijfsdocument: minimaal bijlage 19, later geen controle meer  RRNR geen voorwaarde maar wel nuttig; eventueel wordt BIS-nummer aangevraagd  Aanbod: Cursus M.O., NT2, oriëntatie, secundair traject bij VDAB

27 ONTHAALBUREAU Contact: Kom-Pas Gent vzw Kongostraat 42 9000 Gent Tel. 09 265 78 40 Fax 09 265 78 49 http://gent.inburgering.be/ Lieve Daeren Coördinatie Trajectbegeleiding Tel.: 09 235 04 41 lieve.daeren@kompasgent.be lieve.daeren@kompasgent.be

28 TOEGANG TOT VOLWASSENENONDERWIJS  Voor het aantonen van een wettelijk verblijf is voor EU-ers een ID-kaart land van oorsprong voldoende  Mogelijke drempel door inschrijvingsgeld  Vrijstellingen voor inschrijvingsgeld:  OCMW-steun  Werkloosheids-/wachtuitkering  Basiseducatie richtgraad 1  Andere -----------------------------------------------------------------

29 NEDERLANDSE WEBSITE NU 1 MAART 2014

30


Download ppt "Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING 31.03.2014 Verblijf, werk en toegang tot organisaties EU-ers Luc Vanden Berge Integratiedienst stad Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google