De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kan ik mijn kind thuis het beste begeleiden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kan ik mijn kind thuis het beste begeleiden?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kan ik mijn kind thuis het beste begeleiden?
Tips en ideeën om uw kind thuis verder te helpen bij het maken van huiswerk, het oefenen met lezen etc.

2 Welkom! Programma van de avond:
Tips en ideeën voor begeleiding thuis voor groep 1 t/m 4 Tips en ideeën voor begeleiding thuis voor groep 5 t/m 8 Vragen?

3 Doel van deze workshop Het geven van concrete tips aan ouders om hun kind thuis te begeleiden

4 Groep 1-2 Begeleiding in spel:
Spel als leidende activiteit , spelenderwijs laten leren. Sociaal contact Herhaling Vrijheid om het op je eigen manier te ontdekken De rol van een volwassenen: Niet verbieden maar verbeteren (ombuigen van het spel) Zeggen wat je doet Laat je kind vrij experimenteren in zijn spel.

5 Stimuleren van taalontwikkeling
Waar kijken wij naar op school? - ontwikkeling van de woordenschat, receptief en productief; – leren luisteren; – leren spreken; – beginnende geletterdheid; – oriëntatie op geschreven taal; – taalbewustzijn en auditieve vaardigheden als analyse en synthese

6 Stimuleren van taalontwikkeling
Wat kunt u thuis o.a. doen? Zelf rustig en duidelijk praten! Vooral veel interactief voorlezen Vragen stellen over het verhaal, verwijzen naar de geschreven tekst Baby’s, peuters en kleuters die worden voorgelezen, groeien op latere leeftijd uit tot vaardigere lezers. Voorlezen verklaart in een meta-analyse van 33 internationale voorleesonderzoeken 8% van de verschillen in de groei van woordenschat, ontluikende geletterdheid en beginnende leesvaardigheid (Bus, 1994). Peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, presteren op school beter in taal en rekenen. Ook hebben ze een voorsprong in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling (Millenium Cohort Study, 2010). Sesamstraat Rijmspelletjes Analyse en synthese (hakken en plakken) ik zie ik zie wat jij niet ziet.. Herkennen van de eigen naam en letters Internet is een bron van inspiratie… heel veel is goed! Bij voorkeur interactief! Aanmoediging, beloning, enthousiasme, rust, samen doen, ontdekken, uitdagen, ondernemen, beleven, volgen... het zijn allemaal woorden die passen bij de taalstimulering van een kind.

7 Stimuleren van rekenontwikkeling
Waar kijken wij naar op school? - Getalbegrip (omgaan met de telrij, omgaan met hoeveelheden, omgaan met getallen) - Meten (lengte, omtrek en oppervlakte, inhoud en Gewicht en Tijd) - Meetkunde (oriënteren en lokaliseren, construeren, opereren met vormen en figuren)

8 Stimuleren van rekenontwikkeling
Wat kunt u o.a. thuis doen? Belangrijk is dat de kinderen inzicht krijgen: In dagelijkse situaties komt vrijwel overal rekenen voor: Betalen in de winkel Dekken van de tafel Gebruik maken van rekenbegrippen dik, dun, lang, kort, groot, klein, meeste , minste, breed, smal, zwaar, licht. Tellen, maar ook weten welke getallen de “buurgetallen” zijn. ( Inzicht in de getal rij). Vormen en kleuren. Veel laten bouwen met blokken. (ruimtelijk inzicht en visuele waarneming). Samen knutselen. Met bijv: papier, karton, knutsel-bouwpakketten. Zo is je kind onbewust bezig met meten en meetkunde.

9 Overige ontwikkelingsgebieden
Lichamelijke ontwikkeling Motoriek: Fijne motoriek: Veters strikken, knippen/plakken, kleuren Voorbereidend schrijven. Potlood goed vasthouden. Grove motoriek: Vrij bewegen, vangen, mikken, gooien, springen, huppelen Zindelijk worden Sociaal emotionele ontwikkeling samen spelen, morele ontwikkeling, op je beurt wachten, empathie

10 Voorwaarden Positief stimuleren
Maak er geen schoolse situatie van, zorg dat het leuk is! Herhaling Niet te lang, liever drie keer tien minuten per week dan één keer een half uur Ouders als rolmodel Maak er een gewoonte van..

11 Groep 3 en 4 Lezen Naar de bieb, voorlezen.
Samen oefenen Voor-Koor-Door. Veel herhalen. Niet te lang, liever drie keer tien minuten per week dan één keer een half uur Vooral lezen in weekenden en vakanties.

12 Rekenen groep 3 Telspelletjes: Heen en terugtellen Telliedjes Spelletjes met een dobbelsteen. Getalbegrip: maak van de trap een getalrij en doe telspelletjes op de trap. Splitsen: Met een eierdoos

13 Rekenen groep 4 Vanaf december kunnen de tafels worden geoefend.
We hebben in de klas de opbouw van de tafelstructuur behandeld (Als je 10 x 4 weet, kun je 9 x 4 uitrekenen door er een groepje van 4 af te halen). Het memoriseren van de tafels kan thuis geoefend worden. Dat kan d.m.v. kaartjes, tafelmemory, tafelblad op het toilet hangen, overhoren, oefenen op onlineklas.nl enz.  Kinderen kunnen een tafeldiploma halen als ze de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 kennen. Heel af en toe krijgt een (zwakke) leerling extra oefenstof mee. Dit doen we als blijkt dat een kind de minimumeisen voor groep 4 nog niet beheerst (splitsen, inzicht in getal structuur tot 100). Van ouders vragen we dan of ze per week een of twee bladzijdes uit het "bijwerkboek" van WIG willen maken.

14 Verteltas Elke week krijgt een leerling uit groep 4 de verteltas mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze daar iets in stoppen wat specifiek is voor het kind (hobby, bijzondere gebeurtenis). Aan de hand van wat er in de tas zit, wordt een gesprekje gehouden in de kring. Het is fijn als ouders meedenken over wat het kind meeneemt. En het gesprekje thuis oefent.

15 Welke soorten huiswerk?
Toetsen (zaakvakken) Topografie Tafels leren en of oefenen Lezen van boeken en teksten Rekenen Spreekbeurten/werkstuk/boekbespreking Afmaken van werk dat op school is begonnen

16 Hoe leren kinderen voor een toets?
Leerlingen hebben een patroon ontwikkeld waarop zij leren. Herkent u het leergedrag van uw kind in een of meerdere van onderstaande dieren- leermethoden?

17

18 Hoe naar Leren Leren Methode?
Tijdsplanning maken verdelen in gelijke porties Meerdere leeringangen gebruiken Oren, ogen, lichaam Verbinden Het reeds geleerde herhalen Combineren met ‘nieuwe’ stof

19 Toetsen (bijv. topografie/zaakvakken)
Leer in groepjes Stel open vragen Overhoor steeds na het leren Beter 10 keer 10 minuten dan 1 uur Maak een samenvatting of mindmap (Mindmappen met Marja en Moes)

20 Tafels leren Leer een tafel per dag
Begin met het oplezen van een tafel Vervolg met het opdreunen Overhoor de tafel als laatste door elkaar Blijf de tafels herhalen Hang de tafels bv op de wc

21 Lezen Het blijft belangrijk dat kinderen hardop lezen.
Vloeiend en vlot Overhoren door vragen te stellen Wie, Wat, Waar, Waarom, en Hoe Moeilijke woorden bespreken en betekenis opzoeken in de tekst of visueel maken via google afbeeldingen. Verwijswoorden (zijn, haar, die, enz)

22 Rekenen Bij hulpvraag van uw kind:
Op school naar de manier van oplossen vragen; of naar bijvoorbeeld deze website gaan:

23 Overig Spreekbeurten/werkstuk/boekbespreking
Per onderdeel krijgen de kinderen een begeleidende brief mee naar huis Afmaken van werk dat op school is begonnen

24 Wat kunt u als ouder doen?
Begin met belangstelling tonen Maak een afspraak over nakijken en of overhoren Vaste rustige plek in huis Vaste tijd Help het kind met een plan maken Overhoor Help met opzoeken, bibliotheek

25 Vragen


Download ppt "Hoe kan ik mijn kind thuis het beste begeleiden?"

Verwante presentaties


Ads door Google