De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.generatio.nu Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Generatio helpt, traint en coacht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.generatio.nu Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Generatio helpt, traint en coacht."— Transcript van de presentatie:

1 Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Generatio helpt, traint en coacht bij het ontdekken en in de praktijk brengen van deze principes in het dagelijks leven. Zo verbinden we generaties met elkaar en met God. Jaarverslag 2012

2 Generatio helpt en verbindt Generatio traint Generatio coacht
Inhoud jaarverslag Generatio helpt en verbindt Generatio traint Generatio coacht Financieel overzicht Generatio in 2013 Stichting Generatio wordt opgericht op 17 december In 2012 telt de stichting één betaalde medewerker (16 uur per week) en een tiental vrijwilligers. In oktober 2012 betrekt dit enthousiaste team een – gratis te gebruiken – kantoorpand in Hendrik Ido Ambacht.

3 Generatio helpt en verbindt Digitale nieuwsbrief Website
Samenwerking: Rondom het Kind en BUtogether Generatio helpt en verbindt. Alle generaties kunnen bij ons terecht. Door middel van onze digitale nieuwsbrief informeren we onze lezers en rusten we hen toe. Maar ook onze website en verschillende Social Media gebruiken we als communicatiemiddelen richting de verschillende generaties. Zo sluiten we aan bij ieders behoefte. En verbinden we generaties met elkaar én met God.

4 Generatio helpt Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief van Generatio verschijnt zes keer per jaar. Eind 2012 telt de nieuwsbrief ruim honderd ontvangers. De nieuwsbrief wordt goed gelezen (gemiddeld opent 80% de nieuwsbrief) en er wordt veel doorgeklikt naar de website van Generatio (ruim de helft van de nieuwsbrieflezers klikt door naar de website).

5 Generatio helpt Website De website van Stichting Generatio is constant in beweging. Naast meer informatie over het werk en aanbod van Generatio, kan men er terecht voor meningvormende artikelen en praktische handvatten aangaande de (geloofs)opvoeding (Family Builders). Ook op de website zijn de verschillende generaties vertegenwoordigd. Op de homepage verschijnen regelmatig blogs geschreven door de drie verschillende generaties. In 2013 wordt de website verder uitgebreid. Generatio zoekt altijd naar de juiste kanalen om haar doelgroepen te bereiken. Bijvoorbeeld door middel van Social Media, events en een gedrukte nieuwsbrief (verschijnt in 2013). Ook in 2013 zullen we blijven ontwikkelen en aansluiten bij de behoefte van onze doelgroepen. Zij zijn tenslotte degenen waarvoor we dit werk doen.

6 Want samen staan we sterk!
Generatio helpt Samenwerking: Rondom Het Kind en BUtogether Stichting Generatio zoekt de samenwerking met andere christelijke organisaties die haar visie delen. Eén van de samenwerkingen die Generatio is aangegaan, betreft Rondom Het Kind. Dit is een initiatief van verschillende christelijke organisaties die rondom het kind staan. Door het samenbrengen en verbinden van christelijke organisaties, rust zij (groot)ouders, leerkrachten, kinderwerkers en gemeenteleiders toe aangaande de (geloofs)opvoeding van kinderen. De samenwerking met BUtogether krijgt vorm door het organiseren van de JongeGezinnenDag ‘Bouwen aan je gezinscarrière?!’, die op 23 maart 2013 wordt gehouden. Ook in 2013 zal Generatio de samenwerking blijven zoeken. We maken dankbaar gebruik van de kennis en expertise van andere christelijke organisaties die onze visie delen. En we zetten onze kwaliteiten ook graag in voor anderen. Want samen staan we sterk!

7 Generatio traint Family Builders No Apologies
Trainen zit in ons bloed. Bij elkaar opgeteld hebben onze trainers meer dan dertig jaar ervaring. Family Builders en No Apologies zijn onze grootse projecten. Daarmee bereikten we in 2012 bijna 900 ouders en 810 jongeren.

8 Generatio traint Family Builders
Ouders helpen met de geloofs(opvoeding), dat is waar Family Builders om draait. En dan niet met behulp van eindeloze verhalen en theorieën, maar door middel van praktisch onderwijs dat direct toepasbaar is in de praktijk van het gezin. Family Builders is een project dat voortdurend ontwikkelt en wordt aangepast op de behoefte van de ouder van nu. Een voorbeeld hiervan is de ‘Gezinsmap’ die tijdens de JongeGezinnenDag in maart 2013 wordt geïntroduceerd. Een ‘bouwpakket’ waarmee ouders direct aan de slag kunnen in hun eigen gezin. “Wat een prachtig initiatief is Family Builders. Het heeft ons geholpen om de (geloofs)opvoeding van onze kinderen verder vorm te geven. Het is een training die alle ouders zouden moeten volgen. Het liefste al wanneer hun kinderen nog klein zijn!” – moeder over Family Builders

9 Generatio traint No Apologies
No Apologies is een weerbaarheidsproject voor jongeren. Een project dat uitdaagt. Een project dat aansluit op de leefwereld van de jongere van nu. Een project dat jongeren helpt de juiste keuzes te maken op het gebied van onder andere relaties, media en seksualiteit. Het is een interactief project dat in geen enkel ander project zijn gelijke kent. Belangstellenden kunnen terecht op voor alle ins & outs.

10 Generatio coacht Voorlichtingen (S)preekbeurten
Coachen is een vak apart. Het is meer dan mensen wat theorie meegeven voor de praktijk van alle dag. Het draait om meeleven, meedenken en het aanreiken van praktische handvatten. Generatio verstaat het vak van coachen en voert dit uit in binnen- én buitenland.

11 Generatio coacht Voorlichtingen
In 2012 gaf Generatio voorlichtingen in binnen- en buitenland. De thema’s waren divers en de doelgroepen behelsden alle verschillende generaties. Enkele voorbeelden van gegeven voorlichtingen zijn ‘Geloofsopvoeding’, ‘Regels en grenzen binnen het gezin’, ‘Seksuele opvoeding’, ‘Succesvol vaderschap’ en ‘Social Media, de andere opvoeder?’. Het complete aanbod van Generatio is te vinden op

12 Generatio coacht (S)preekbeurten Directeur en oprichter Rob Hondsmerk ging in 2012 regelmatig voor in kerkelijke gemeenten. Daarnaast verzorgde Generatio verschillende spreekbeurten op mannengroepen, gemeenteavonden e.d. Eén van de opdrachtgevers van 2012 was het Europees Parlement. Daar sprak Rob over ‘De toekomst van het gezin in Europa’. Hieruit volgden verschillende uitnodigen voor training en coaching in onder andere België en Duitsland. In 2012 coachte Generatio ook in Suriname op het gebied onder andere van kinder- en tienerpastoraat. In 2013 zijn we daar wederom uitgenodigd. Hetzelfde geldt voor Barcelona waar oprichter en directeur Rob Hondsmerk spreekt op de conferentie ‘Reaching Europe’s Children’. Met onze voorlichtingen en spreekbeurten bereikten we in 2012 ongeveer personen (exclusief preekbeurten in kerken).

13 Financieel overzicht Stichting Generatio is afhankelijk van giften. Aan het hoofd van de stichting staat het bestuur, bestaande uit Joop Gankema (bestuurslid), Peter van Roon (bestuurslid), Pascal de Jong (voorzitter), Christa Hondsmerk (secretaris) en Simon Langerak (penningmeester). Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de financiën. Alle gelden die worden gegenereerd door middel van spreekbeurten & voorlichtingen en trainingen & cursussen komen volledig ten goede aan het werk van de stichting. Oprichter en directeur Rob Hondsmerk is als vrijwilliger betrokken bij Stichting Generatio.

14 Financieel overzicht

15 Generatio in 2013 Helpen, trainen en coachen Evenementen Communicatie en fondsenwerving Personeel Ontwikkelen, innoveren en verbinden. Dat zijn de sleutelwoorden voor We willen de generaties met elkaar en met God blijven verbinden. Daarvoor ontwikkelen we verschillende gemeente overstijgende programma’s. Een eerste aanzet hiertoe wordt gedaan op de JongeGezinnenDag van 23 maart 2013.

16 Generatio in 2013 Helpen, trainen en coachen
Mensen helpen, trainen en coachen door middel van spreekbeurten & voorlichten en cursussen & trainingen blijft in 2013 onze core-business. Daarbij zijn we te vinden in binnen- en buitenland. In Suriname bijvoorbeeld. En in Barcelona. We zijn altijd bereid om – letterlijk én figuurlijk – over onze eigen grenzen heen te kijken zonder daarbij onze identiteit te verliezen. In 2015 is Stichting Generatio is de denktank en het kenniscentrum van Nederland en West-Europa op het gebied van Gods principes in de dagelijkse praktijk aangaande huwelijk, gezin en opvoeding – doelstelling uit ondernemingsplan Generatio

17 Generatio in 2013 Evenementen
Door middel van evenementen rusten we onze doelgroepen toe. Daarbij helpen we hen om het geleerde direct in de praktijk te brengen. In 2013 zijn de volgende evenementen gepland: 23 maart JongeGezinnenDag – ‘Bouwen aan je gezinscarrière?!’ 5 oktober Dag voor alleenstaande ouders 6 november Opa en oma dag “We bepalen welke evenementen we organiseren aan de hand van de wensen van onze doelgroepen. Zo krijgen we in de praktijk bijvoorbeeld regelmatig vragen van alleenstaande ouders. Er blijkt weinig toerusting en coaching voor hen te zijn vanuit de christelijke hoek. Ditzelfde geldt voor grootouders. Aan die behoefte willen we graag tegemoet komen”. – Rob Hondsmerk, oprichter en directeur Stichting Generatio

18 Generatio in 2013 Communicatie en fondsenwerving
Ook in 2013 ontwikkelen we nieuwe middelen om de aansluiting bij onze doelgroepen te behouden. Denk hierbij aan een gedrukte nieuwsbrief, waar behoefte aan is bij de oudere generatie(s). Maar ook communicatie via Social Media, uitbreiding van de website en het maken van een promotiefilm staan op het programma voor Natuurlijk is de fondsenwerving een aandachtspunt voor het komende jaar. Want als stichting zijn we afhankelijk van giften. Het verder uitbouwen van onze achterban heeft hierbij de prioriteit. “Als Communicatiemedewerker ben ik verantwoordelijk voor de communicatie en fondsenwerving. Maar ook als het gaat om de organisatie en inhoud van de evenementen, draag ik mijn steentje bij. Werken bij Generatio is een enorme uitdaging. Ik geniet ervan met volle teugen. Ik heb zin om ook in 2013 mijn handen weer flink te laten wapperen!” – Diana Langerak, Communicatiemedewerker Stichting Generatio

19 Generatio in 2013 En dan nog dit… In 2013 beogen we een groei. Dat we daarbij afhankelijk zijn van giften, is een feit. Structurele subsidie is voor ons werk niet te verkrijgen. Gelden uit spreekbeurten e.d. komen direct ten goede aan het werk van de stichting. Generatio kent in 2013 – zoals het er nu uitziet – één betaalde medewerker (16 uur per week). Ook in 2013 zal de stichting zoveel mogelijk werken met vrijwilligers. Gezien de vele sollicitaties die binnenkomen, zal het team het komende jaar ongetwijfeld verder groeien. Ook voor stagiaires is plek bij Generatio. In 2012 werkte er één stagiair in ons team. In 2013 zullen dat er minimaal drie zijn. Anja, vrijwilligster

20 Je bekeek het online jaarverslag 2012 van Stichting Generatio
Je bekeek het online jaarverslag 2012 van Stichting Generatio. Voor vragen, opmerkingen en of het aanvragen van de volledige financiële jaarrekening mail je naar Meer informatie over onze stichting vind je op


Download ppt "Www.generatio.nu Gods principes over huwelijk, gezin en opvoeding zijn aansprekend, praktisch en relevant voor iedereen. Generatio helpt, traint en coacht."

Verwante presentaties


Ads door Google