De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Gras)krachten bundelen Strategie-ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels Linde Raport, DLV-InnoVision Studiedag Graskracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Gras)krachten bundelen Strategie-ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels Linde Raport, DLV-InnoVision Studiedag Graskracht."— Transcript van de presentatie:

1 (Gras)krachten bundelen Strategie-ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels Linde Raport, DLV-InnoVision Studiedag Graskracht 25 november 2011 125/11/2011

2 2 1.Bedrijfsvoorstelling - DLV InnoVision 2.Strategie-ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels 2.1 Strategie 1 – Coverwerking maaisels met intercommunaal afval 2.2 Strategie 2 – Coverwerking maaisels in landbouwvergisting 2.3 Strategie 3 – Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 25/11/2011 (Gras)krachten bundelen - Overzicht

3 325/11/2011 "DLV-InnoVision is een joint venture opgericht door DLV en Innova Manure / Innova Energy om bedrijven bij te staan in aanpak van bedrijfsinnovatie en de verwerving van innovatie-steun (subsidies en fiscale voordelen)." 1. Bedrijfsvoorstelling - DLV InnoVision

4 425/11/2011 “DLV InnoVision helps you to make your innovative ideas reality ” Bedrijfs- wereld Kenniscentra & spin-offs Innova & DLV Business Units Bedrijfspartners Administraties & Overheden Commissies & platformen 1. Bedrijf (agr/ind) met specifieke innovatievraag of nood 2. Consortiumvorming, subsidie- Aanvraag, projectcoördinatie, Communicatie en kennisverspreiding 3. Samenwerkingsverbanden met uitvoerende partners in project consortium

5 5 1.Bedrijfsvoorstelling - DLV InnoVision 2.Strategie ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels 2.1 Strategie 1 – Coverwerking maaisels met intercommunaal afval 2.2 Strategie 2 – Coverwerking maaisels in landbouwvergisting 2.3 Strategie 3 – Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 25/11/2011 (Gras)krachten bundelen - Overzicht

6 2. Strategie ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels 6 Mogelijke strategieën: • Strategie 1: Coverwerking maaisels met intercommunaal afval • Strategie 2: Coverwerking maaisels in landbouwvergisting • Strategie 3: Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 25/11/2011

7 2.1 Coverwerking maaisels met intercommunaal afval 7 Verwerking van intercommunaal afval gebeurt in verschillende stappen: Stap 1 Inzameling gft-afval, groenafval en maaisels op gemeentelijk/intercommunaal niveau Stap 2Maximale scheiding, voorbewerking en opslag in functie van de verwerkingswijze Stap 3Verwerking → Focus op 2 en 3 25/11/2011

8 2.1 Coverwerking maaisels met intercommunaal afval 8 Stap 2. Maximale scheiding, voorbewerking en opslag in functie van de verwerkingswijze • Doorgedreven sortering door burger op de containerparken → Aantal inzamelfracties ↗, beschikbare ruimte ↘ → Meer optimale valorisatiemogelijkheden • Verdere scheiding van gemengde houtige/niet-houtige fracties op containerpark + verwijderen van onzuiverheden → Integratie van sociale economie • Opslag: maaisels inkuilen → Betere afstemming vraag-aanbod → Integratie van sociale economie 25/11/2011

9 2.1 Coverwerking maaisels met intercommunaal afval 9 Project ‘Innovatie in de sociale economie’: “Groenafval en bermmaaisel van afval tot grondstof via de containerparken en sociale economie” • Containerpark naast inzamelplaats van afvalstromen ook locatie voor opwerking van afval tot grondstof • Partners: 25/11/2011

10 2.1 Coverwerking maaisels met intercommunaal afval 10 Project ‘Innovatie in de sociale economie’: “Groenafval en bermmaaisel van afval tot grondstof via de containerparken en sociale economie” 25/11/2011 Doelen: • Sturing van de inzameling van gemeentelijke maaisels naar de containerparken • Prototype zuiveringsstraat voor biomassastromen (vnl. bermmaaisel) aangepast aan containerpark • Inzet van sociale economie voor verdere zuivering en conservering

11 2.1 Coverwerking maaisels met intercommunaal afval 11 Stap 3. Verwerking: • Vergisting van de niet-houtige fractie -Omschakeling naar GFT-vergisting met covergisting van maaisels -Eventueel gevolgd door nacompostering • Drogen en opschonen van houtige fractie -Gebruik warmte van vergister voor drogen -Gebruik biomassa in biomassacentrales -OF mogelijke lokale opwerking biomassa in pellets/briketten: opslag van energie 25/11/2011

12 2. Strategie-ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels 12 Mogelijke strategieën: • Strategie 1: Coverwerking maaisels met intercommunaal afval • Strategie 2: Coverwerking maaisels in landbouwvergisting • Strategie 3: Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 25/11/2011

13 2.2 Coverwerking maaisels in landbouwvergisting 13 • Landbouwvergisters draaien vnl. op mest, aangevuld met o.a. oogstresten en energiemaïs → Debat: landgebruik energiemaïs in competitie met voedsel/voeder • Onderzoek naar mogelijkheden van substitutie van energiemaïs met landbouw gerelateerde stromen, o.a. maaisels: – Berm- en beheermaaisels → Enkel haalbaar indien in landbouwvergisting erkend als onder de 60% landbouw gerelateerde stromen ( geen concurrentie met de 40% OBAs) – Grastussenteelten in najaar/voorjaar Erosie ↘, uitloging ↘ 25/11/2011

14 2.2 Coverwerking maaisels in landbouwvergisting 14 DLV InnoVision: onrechtstreeks betrokken bij overkoepelende Europese projecten • Interreg ARBOR = Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Organic Raw Material (2011-2015) ‘ Wegwerken van technologische en logistieke barrières bij de uitbouw van een efficiënte en performante waardeketen voor de conversie van biomassastromen naar energie en valorisatie van reststromen uit de conversieprocessen” → Partner ‘Provincie Utrecht’ zet specifiek in op bermgras 25/11/2011

15 2.2 Coverwerking maaisels in landbouwvergisting 15 • Interreg - ARBOR 25/11/2011 Hoofdpartners Vlaanderen Ind. co-partners Vlaanderen Aanvullende stuurgroep () lopende gesprekken

16 2.2 Coverwerking maaisels in landbouwvergisting 16 DLV InnoVision: onrechtstreeks betrokken bij overkoepelende Europese projecten • INEMAD = Improved Nutrient and Energy Management through Anaerobic Digestion (2012-2016) ‘Ontwikkeling van innovatieve strategieën voor het opnieuw koppelen van gewasproductie en veehouderij door analyse van energie- en nutriëntenstromen.’ → Verduurzaming van landbouwsystemen 25/11/2011

17 2.2 Coverwerking maaisels in landbouwvergisting 17 • FP7 - INEMAD 25/11/2011 Partners Vlaanderen

18 2. Strategie ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels 18 Mogelijke strategieën: • Strategie 1: Coverwerking maaisels met intercommunaal afval • Strategie 2: Coverwerking maaisels in landbouwvergisting • Strategie 3: Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 25/11/2011

19 2.3 Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 19 Pocketvergisting = kleinschalig vergistingssysteem → Energie voor het bedrijf geproduceerd door op het bedrijf beschikbare biomassastromen: Kosten voor afzet afvalstromen ↘ Energiefactuur ↘ Algemene karakteristieken: • Motor van max. 200 kW • Maximale input van 5000 ton/jaar • Eigen afval- en nevenstromen • Elektriciteit en warmte ter plaatse verbruikt • Technologie aangepast aan de hoeveelheid inputstromen 25/11/2011

20 2.3 Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 20 Voordelen Pocketvergister ten opzichte van ‘grote’ installaties: • Vergunbaarheid binnen sterk verstedelijkte Vlaamse context – NIMBY ↘ – Wetgevend kader? → Aanpassing specifiek voor kleine vergisters is noodzakelijk! • Grens grote – kleine ikv vergunningsprocedure • Erkenning verwerking dierlijke producten • Afzet digestaat • … 25/11/2011

21 2.3 Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 21 Voordelen Pocketvergister ten opzichte van ‘grote’ installaties: • Toestand elektriciteitsnet – Evt. geen transformator of middenspanningsaansluiting nodig (afhankelijk van lokale situatie!) – < 10 kW el : geen netstudie, ‘terugdraaiende teller’ – Mogelijkheid lokale productie en verbruik van enkel warmte? (gebrek steun groene warmte!) • Grote installatie: arbeidsintensief – Administratie ↘ 25/11/2011

22 2.3 Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 22 Voordelen Pocketvergister ten opzichte van ‘grote’ installaties: • Beschikbaarheid betaalbare biomassastromen (& logistiek) – Transport (waterrijke) afval- en nevenstromen ↘ → Kosten- en energiebesparing – Inputstromen in eigen handen → onafhankelijk van de marktprijs van biomassa 25/11/2011

23 2.3 Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 23 Toepassingsmogelijkheden • Landbouwbedrijven beperkte hoeveelheid organisch afval (intensieve veehouderij: varkens- en pluimvee- en melkveehouderij). • Kmo-voedingsverwerkende bedrijven Wortelafval, witloofafval (GreenWatt) • In geclusterde residentiële en tertiaire gebouwde omgeving 25/11/2011

24 2.3 Pocketvergisting: een stijlbreuk door schaalverkleining? 24 Toepassing pocketvergisting van bermmaaisel op containerparken? Openstaande vragen: • Proces-technisch haalbaar? • Hoe omgaan met pieken en dalen in aanvoer? • Aanpassingen containerparken? • Lokaal energie- en warmteverbruik? • Financiële haalbaarheid? Kost per ton? 25/11/2011

25 2525/11/2011 Vragen? Voor meer info: DLV InnoVision Linde.Raport@dlv-innovision.be Tel: 016 74 53 00 www.dlv-innovision.be


Download ppt "(Gras)krachten bundelen Strategie-ontwikkeling voor energetische valorisatie van berm- en beheermaaisels Linde Raport, DLV-InnoVision Studiedag Graskracht."

Verwante presentaties


Ads door Google