De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4/5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4/5"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4/5
Welkom!

2 Wat komt er vanavond aan de orde
Visie en missie Nieuwe regels in de school Zelfstandig werken Zorgstructuur Methoden Ouderhulp

3 Visie en Missie Goede sfeer Prettige en veilige omgeving
In openheid met elkaar omgaan! Streven naar een veelzijdige ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief als motorisch en sociaal-emotioneel gebied Hanteren van verschillende werkvormen Inspelen op individuele behoeften van het kind : extra zorg, kwaliteiten/talenten verder ontwikkelen Respect voor elkaar Communicatie is belangrijk, samen staan we sterk Openheid

4 Schoolregels Nieuwe regels in school/ klas:
Iedere groep heeft zijn/haar eigen ingang. Groep 4/5 gaat via de voordeur. Je tas en andere spullen liggen in je vakje op de gang. Je eten en drinken ligt in je vakje of in de koelkast voor het overblijven. Uitnodigingen en kerstkaarten uitdelen buiten schooltijd! De kinderen mogen zonder te vragen naar het toilet gaan. Tijdens de instructie en tijdens de leesles gaan we in principe niet naar het toilet. (uitzonderingen daargelaten) Groep 4 gaat op bepaalde momenten van de week samen met de andere groep 4 activiteiten doen zoals: taal, godsdienst/ HVO, gym, verkeer etc.. Alle andere/ algemene schoolregels kunt u vinden in de schoolgids die u digitaal heeft ontvangen en anders kunt u hem downloaden via de website van school.

5 Zelfstandig werken De leerkracht geeft instructies bij diverse vakken. Kinderen die de instructie niet nodig hebben of een korte instructie mogen zelfstandig aan het werk gaan. Het BEO model (‘’Boeiend effectief onderwijs’’) Wanneer het opgegeven werk af is, kunnen de kinderen uit de kasten (taal/rekenen/lezen) kiezen en hiermee zelfstandig aan het werk gaan. Ook de computer wordt hierbij ingezet. Bij het zelfstandig werken mag er, hetzij zachtjes, overlegd worden en mag men elkaar helpen, mits het programma het toelaat. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen materiaal aangeboden waarmee ze zelfstandig aan het werk kunnen. Ook kinderen die extra oefenmomenten nodig hebben, kunnen tijdens het zelfstandig werken met de materialen uit de kast oefenen. -

6 We werken met het IGDI-model en met blokjes
We werken met het IGDI-model en met blokjes. Rood= je mag me niet storen en je mag een ander ook niet storen, blauw= ik heb een vraag voor de juf, maar werk wel verder aan iets dat ik wel kan/ weet, geel= je mag me storen en ik overleg zachtjes. Tijdens het zelfstandig werken kan de leerkracht kinderen helpen die meer hulp/uitleg of uitdaging nodig hebben. (instructietafel) In de klas staat een stoplicht. Deze is bedoeld voor de groep die zelfstandig aan het werk is. Rood= je mag de juf niet storen en je bent stil, oranje= je mag zachtjes met elkaar overleggen, groen= je mag ook de juf iets vragen.

7 Ook wordt de taakwerk ingezet
Ook wordt de taakwerk ingezet. Er zijn bijvoorbeeld werkbladen op het gebied van rekenen, taal, puzzels, spelling etc.. De opdrachten zijn voor het individuele kind of voor alle kinderen van de groep. De kinderen gaan met taakwerk aan het werk als ze klaar zijn met het reguliere werk, of wanneer het zelfstandig werken op het programma staat. Wanneer taakwerk klaar is, blijft het kiezen uit de kast en vrij lezen van toepassing. Het taakwerksysteem wordt dit schooljaar aangepast en is dus nog in ontwikkeling.

8 Zorgstructuur op de Keikamp
De groepsleerkracht houdt de ontwikkeling van het kind bij en schrijft dit op in de groepsmap. (vorderingen, bijzonderheden, gesprekken e.d.) Deze gegevens komen in het dossier en worden aan het eind van het schooljaar in de groepsoverdracht mee genomen, Hierbij is de huidige leerkracht, de nieuwe leerkracht en de directeur aanwezig. VISEON (leerlingvolgsysteem, sociaal emotionele ontwikkeling) Cito-toetsen 2 keer per jaar voor lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen. De volledige zorgstructuur staat beschreven in de schoolgids.

9 Thuis de tafels oefenen!!!!!
Rekenen De methode wereld in getallen Rekenboek en werkboek Opbouw : We starten met het vooruit toetsen. N.a.v. de resultaten krijgt iedere leerling een individueel programma. Alle kinderen volgen de basis. Daarna krijgen sommige kinderen verrijkings opdrachten en andere kinderen extra instructie. We werken twee dagen aan 1 taak 1 keer in de week een projecttaak Aan het einde van het blok volgt weer een methodegebonden toets en worden de resultaten individueel besproken. Computerprogramma Accenten groep 4 liggen op: tafels 0 t/m 5 en 10 automatiseren en oriëntatie van de overige tafels oriëntatie van de getallen t/m 100 in het eerste deel van groep 4 en een oriëntatie van de getallen boven de 100 in het tweede deel van groep 4 optellen/ aftrekken t/m 100 meten, gewichten, spiegelen, bouwen, grafieken, geld, tijd Accenten groep 5 liggen op: oriëntatie op de getallen boven de 100 optellen/aftrekken t/m 100 optellen/aftrekken t/m 1000 delen en de tafels 1 t/m 10 BELANGRIJK Thuis de tafels oefenen!!!!!

10 Taal De methode lesboek en werkboek Opbouw van de methode:
Iedere dag een les We werken aan spreken/luisteren, woordenschat, woordbouw, taal verkennen en schrijven. Taaltoets aan het einde van week 3 (toets bestaat o.a. uit meerkeuze vragen. De toets bestaat uit 3 onderdelen: woordenschat, taal en plusvragen Werken op je eigen niveau Weet wat je leert  Directe instructie Veel oefenen Rijke context Strategisch leren

11 Spelling De methode Taal Actief Spelling werkboek
Opbouw van de methode: 4 lessen in de week Kenmerken: Het spellingprogramma is overzichtelijk. Per week wordt er één nieuwe spellingcategorie aangeboden en worden er categorieën herhaald. Werken op je eigen niveau Weet wat je leert  instapkaartje ----- Directe instructie Structureel herhalen en inoefenen Rijke context Oefen dictees Thema dictee aan het einde van week 4

12 Schrijven De methode Novoskript diverse materialen
Opbouw van de methode: 2 schrijflessen per week 1 motorieklessen per week Het leren aan elkaar schrijven

13 Technisch lezen De methode Lekker lezen
leesboeken, werkboeken en leeskaarten Opbouw van de methode: 4 keer in de week Basislessen en zelfstandige lessen Leeskaarten 1x in de week Computerprogramma 3 Niveaugroepen. Niveaugroep A, B en C. De C groep krijgt verlengde instructie, de B groep krijgt korte instructie en de A groep leest in eigen leesboek, maar zijn wel bezig met hetzelfde lesdoel Ook weer instructie via het IGDI-model

14 Begrijpend lezen groep 5
De methode Nieuwsbegrip teksten, filmpjes, opdrachten Opbouw van de methode: 2 keer in de week Basisles met filmpje en opdrachten Aanvullende les NieuwsbegripXL Sluit aan bij het nieuws van de dag CITO-hulpboeken – voorbereiding op CITO begrijpend lezen toets

15 Zaakvakken groep 4 Verkeer Natuur/ aardrijkskunde/ geschiedenis
televisie-uitzendingen van huisje boompje beestje, werkbladen

16 Zaakvakken groep 5 De methode Wijzer door de wereld (Aardrijkskunde)
lesboek en werkboek De methode Een zee van tijd (Geschiedenis) Biologie televisie-uitzendingen van nieuws uit de natuur, werkboekjes

17 Overige vakken De methode Moet je doen voor: Muziek Dans Drama Tekenen
Handvaardigheid De methode Beter omgaan met jezelf en een ander Sociaal-emotionele lessen, aangevuld met taakspel Bewegingsonderwijs Twee keer in de week Groep 4 heeft op maandag met de hele groep 4 en 5 gym. op dinsdag met de hele groep 3 en 4 gym. Groep 5 heeft op maandag met de hele groep 4 en 5 gym. op vrijdag met groep 6 gym. (handdoek meenemen)

18 Huiswerk Groep 5 Geschiedenis/aardrijkskunde (toetsen) Een week voor de toets krijgen ze een samenvatting mee van de tekst. Als ze o.a. de dikgedrukte woorden weten dan kunnen ze een groot deel van de toets goed maken. Spreekbeurt  vanaf november Groep 4/5 Boekenbeurt  vanaf maart

19 Ouderhulp Elke klas heeft een klassenouder
Deze ouder helpt de leerkracht bij het regelen van ouders bij de volgende activiteiten: - vervoer naar uitstapjes - begeleiding van excursies - ondersteuning in de klas enz. De klassenouder vraagt u persoonlijk of u bereid bent te helpen bij een activiteit. Wij zijn op zoek naar een BIEB ouder! Iemand die voor groep 4/5 naar de bibliotheek wil en boeken wil halen. Daarnaast helpen de ouders uit de ouderraad ons met diverse feestelijke activiteiten

20 Vragen?


Download ppt "Informatieavond groep 4/5"

Verwante presentaties


Ads door Google