De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dynamische HRM in de Beroepsonderwijskolom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dynamische HRM in de Beroepsonderwijskolom"— Transcript van de presentatie:

1 Dynamische HRM in de Beroepsonderwijskolom
HRM-instrumenten samen met het bedrijfsleven ontwikkelen Theo de Wit, Hans Baan en Nicolette Boekhorst e.a.

2 deelnemende Partners en visie
Alliantie, Quadraam ROC –Nijmegen Graafschap College Aeresgroep AOC-Oost en Metzo HAN Bij (onderwijs)innovaties is rol en positie HRM doorslaggevend. weblog dynamische HRM

3 deelprojecten Imagoverbetering gesprekscyclus
gezamenlijke praktijkbegeleiding: loket competentieprofielen rollenportfolio’s Management development meer info:

4 vervlechting met bedrijfsleven
visie ontwikkelen op HRM beleid: Vergrijzing , arbeidsmarkt , ‘nieuwe leerling’ , samenwerkingsverbanden nieuwe uitdagingen aan HRM-beleid uitwisseling anders vormgeven, minder ad hoc, professionaliseren, meer structureel en duurzaam invullen

5 docent centraal stellen: sluit aan bij wat je nu al doet!
Kernvragen vervlechting: Hoe kunnen we de betrokkenheid van de docent als individuele professional en teamlid bij de afstemming met het bedrijfsleven verder ontwikkelen? Hoe kunnen we mensen uit het bedrijfsleven op een professionele wijze betrekken bij onderwijs?

6 HRM beleid goed implementeren
Dialoog In de gesprekscyclus: hoe maak je die afstemming duurzaam? Welke faciliteiten zijn hiervoor beschikbaar? aansluiten bij bestaande (leerling en adviesraden) contacten: niet opnieuw het wiel uitvinden. Halen en brengen in balans om tot oplossingen passend bij de eigen situatie van de instelling te komen, zal binnen de instellingen een dialoog gevoerd moeten worden tussen de docenten en leidinggevenden over de invulling van de diverse rollen van de docent.

7 HRM-beleid goed implementeren
Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht in het proces van strategie- en visie- ontwikkeling binnen de (hoge)school, daar waar het gaat om het onderwijsproces, afstemming bedrijfsleven, het onderwijsaanbod en het onderzoek? Wat betekent dat voor de directe betrokkenheid van de docenten en PenO-ers ? Kan iedereen elke rol vervullen? Keuzes maken en goed communiceren.

8 Vertrekpunt is goed HRM-beleid
nu is veel beleid gericht op begeleiding studenten en leerlingen. Weinig aandacht voor vervlechting met bedrijfsleven. geen aandacht voor professionalisering van docenten m.b.t. samenwerking met bedrijfsleven De arbeidsmarkt verandert dramatisch voor leraren: meer vervlechting is daarvan het gevolg. het HRM-beleid meer richten op de nieuwe rollen en taken van de ‘nieuwe’ docent. Wil je een echte doorbraak hebben t.a.v. onderwijsinnovaties dan zullen je dat samen met het bedrijfsleven moeten doen (coproductie)

9 vervolg Wat betekent dat voor de positie en rol van de personeelsadviseur in het beroepsonderwijs?: - strategisch-operationeel - change-agent? - ontwikkeling instrumenten - adviserend of uitvoerend - regierol - afstemming met schoolleiding

10 Adresgegevens Theo de wit
Theo de Wit Hogeschool Arnhem en Nijmegen projectleider DHRM weblog dynamische HRM en docent opleidingskunde Heijendaalseweg 141 /  6525 AJ Nijmegen / / adres: Ik ben op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar  

11 Praktijk Metzo-college
Hans Baan en Nicolette Boekhorst

12

13 Wie zijn wij 150 medewerkers 1160 leerlingen Sectoren:
Techniek (bouwtechniek en MEVI) Economie (ook consumptief) Zorg & Welzijn (zorg en uiterlijke verzorging) MAVO beroepsgericht

14 Prioriteiten Herkenbare kwaliteit van docenten Hoog niveau kernvakken
Professionele ruimte voor de docent Prioriteit Techniek Regionale binding Weinig regels: krachtige regels

15 Professionele ruimte: concreet
Beleid organisatie financiën onderwijs schoolklimaat Uitvoering

16 Aansluiting DHRM Regionale keuzes: mag dat?
Verbinding met On Stage (Loopbaanoriëntatie) Handhaven van smalle uitstroomprofielen Sturende competenties in het personeelsbeleid (karakter van de school)

17 SMART op zoek Projectplan: moeilijk faseren en invullen
Gevolgen voor de interne organisatie Doelstelling deelproject: Gelders (generiek) competentieprofiel Hoe betrekken we iedereen

18 Wat doen we nu? Interne vervlechting P&O-er veelzijdig in de school
P&O-er gaat met docent op bedrijfsbezoek Docenten adopteren bedrijven? Docenten brengen externe contacten in school Netwerk- en communicatietraining Relatiebeheer: opzetten gestructureerde database Interne vervlechting

19 Succesfactoren Koppel beleid aan belang voor de leerling
Directe samenwerking directie en P&O Kleine stappen en succes halen Combinatie onderwijskundig beleid en personeelsbeleid Waarderen van externe gerichtheid (en niet alles regelen) Ruimte voor interne vervlechting

20 Wat zeggen anderen Onderwijs en beroepenveld: ken de ontwikkeling
Docenten moeten leerlingen coachen in hun keuzes: dus Docenten moeten hun regio kennen Leerlingen zijn geen zorgvraagstuk maar een opdracht Doe mee, sta klaar Bedrijfsleven wil meedenken met onderwijs

21 Opbrengst Goede instrumenten voor ontwikkelgesprekken
Natuurlijke beweging naar buiten toe (externe vervlechting); Natuurlijke beweging in de school (interne vervlechting) Differentiatie profielen in de school, accenten per vakgroep Het proces, niet alleen het product Benutten van succesfactoren.

22 Tot slot Heeft u nog vragen of wilt u meer weten waarom dit project ons zo enthousiast heeft gemaakt, neem dan contact op met: Nicolette Boekhorst Personeelsadviseur Metzo College


Download ppt "Dynamische HRM in de Beroepsonderwijskolom"

Verwante presentaties


Ads door Google