De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HRM-instrumenten samen met het bedrijfsleven ontwikkelen Theo de Wit, Hans Baan en Nicolette Boekhorst e.a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HRM-instrumenten samen met het bedrijfsleven ontwikkelen Theo de Wit, Hans Baan en Nicolette Boekhorst e.a."— Transcript van de presentatie:

1 HRM-instrumenten samen met het bedrijfsleven ontwikkelen Theo de Wit, Hans Baan en Nicolette Boekhorst e.a.

2  Alliantie,  Quadraam  ROC –Nijmegen  Graafschap College  Aeresgroep  AOC-Oost en Metzo  HAN  Bij (onderwijs)innovaties is rol en positie HRM doorslaggevend.  weblog dynamische HRM weblog dynamische HRM

3  Imagoverbetering  gesprekscyclus  gezamenlijke praktijkbegeleiding: loket  competentieprofielen  rollenportfolio’s  Management development  meer info: http://blog.han.nl/dynamischehrm/ http

4  Vervlechting met bedrijfsleven  visie ontwikkelen op HRM beleid:  Vergrijzing, arbeidsmarkt, ‘nieuwe leerling’, samenwerkingsverbanden  nieuwe uitdagingen aan HRM-beleid  uitwisseling anders vormgeven, minder ad hoc, professionaliseren, meer structureel en duurzaam invullen

5 Kernvragen vervlechting: Hoe kunnen we de betrokkenheid van de docent als individuele professional en teamlid bij de afstemming met het bedrijfsleven verder ontwikkelen? Hoe kunnen we mensen uit het bedrijfsleven op een professionele wijze betrekken bij onderwijs?

6  Dialoog  In de gesprekscyclus:  hoe maak je die afstemming duurzaam?  Welke faciliteiten zijn hiervoor beschikbaar?  aansluiten bij bestaande (leerling en adviesraden) contacten: niet opnieuw het wiel uitvinden.  Halen en brengen in balans

7 • Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht in het proces van strategie- en visie- ontwikkeling binnen de (hoge)school, daar waar het gaat om het onderwijsproces, afstemming bedrijfsleven, het onderwijsaanbod en het onderzoek? • Wat betekent dat voor de directe betrokkenheid van de docenten en PenO-ers ? • Kan iedereen elke rol vervullen? Keuzes maken en goed communiceren.

8  nu is veel beleid gericht op begeleiding studenten en leerlingen. Weinig aandacht voor vervlechting met bedrijfsleven.  geen aandacht voor professionalisering van docenten m.b.t. samenwerking met bedrijfsleven  De arbeidsmarkt verandert dramatisch voor leraren: meer vervlechting is daarvan het gevolg.  het HRM-beleid meer richten op de nieuwe rollen en taken van de ‘nieuwe’ docent.  Wil je een echte doorbraak hebben t.a.v. onderwijsinnovaties dan zullen je dat samen met het bedrijfsleven moeten doen (coproductie)

9  Wat betekent dat voor de positie en rol van de personeelsadviseur in het beroepsonderwijs?:  - strategisch-operationeel  - change-agent?  - ontwikkeling instrumenten  - adviserend of uitvoerend  - regierol  - afstemming met schoolleiding

10  Theo de Wit Hogeschool Arnhem en Nijmegen  projectleider DHRM weblog dynamische HRMweblog dynamische HRM  en docent opleidingskunde Heijendaalseweg 141 / 6525 AJ Nijmegen / 024-3530124 / 06-44736141 emailadres: Theo.deWit@HAN.nl Ik ben op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaarTheo.deWit@HAN.nl  www.han.nl/opleidingskundewww.han.nl/opleidingskunde 

11  Hans Baan en Nicolette Boekhorst

12

13 Wie zijn wij •150 medewerkers •1160 leerlingen •Sectoren: –Techniek (bouwtechniek en MEVI) –Economie (ook consumptief) –Zorg & Welzijn (zorg en uiterlijke verzorging) –MAVO beroepsgericht

14 Prioriteiten •Herkenbare kwaliteit van docenten •Hoog niveau kernvakken •Professionele ruimte voor de docent •Prioriteit Techniek •Regionale binding •Weinig regels: krachtige regels

15 Professionele ruimte: concreet Beleid Uitvoering onderwijs schoolklimaat organisatie financiën

16 Aansluiting DHRM •Regionale keuzes: mag dat? •Verbinding met On Stage (Loopbaanoriëntatie) •Handhaven van smalle uitstroomprofielen •Sturende competenties in het personeelsbeleid (karakter van de school)

17 SMART op zoek •Projectplan: moeilijk faseren en invullen •Gevolgen voor de interne organisatie •Doelstelling deelproject: Gelders (generiek) competentieprofiel Hoe betrekken we iedereen

18 Wat doen we nu? •P&O-er veelzijdig in de school •P&O-er gaat met docent op bedrijfsbezoek •Docenten adopteren bedrijven? •Docenten brengen externe contacten in school •Netwerk- en communicatietraining •Relatiebeheer: opzetten gestructureerde database Interne vervlechting

19 Succesfactoren •Koppel beleid aan belang voor de leerling •Directe samenwerking directie en P&O •Kleine stappen en succes halen •Combinatie onderwijskundig beleid en personeelsbeleid •Waarderen van externe gerichtheid (en niet alles regelen) •Ruimte voor interne vervlechting

20 Wat zeggen anderen •Onderwijs en beroepenveld: ken de ontwikkeling •Docenten moeten leerlingen coachen in hun keuzes: dus •Docenten moeten hun regio kennen •Leerlingen zijn geen zorgvraagstuk maar een opdracht •Doe mee, sta klaar •Bedrijfsleven wil meedenken met onderwijs

21 Opbrengst •Goede instrumenten voor ontwikkelgesprekken •Natuurlijke beweging naar buiten toe (externe vervlechting); •Natuurlijke beweging in de school (interne vervlechting) •Differentiatie profielen in de school, accenten per vakgroep •Het proces, niet alleen het product •Benutten van succesfactoren.

22 Tot slot •Heeft u nog vragen of wilt u meer weten waarom dit project ons zo enthousiast heeft gemaakt, neem dan contact op met: •Nicolette Boekhorst •Personeelsadviseur Metzo College •nboekhorst@metzocollege.nlnboekhorst@metzocollege.nl •0314-323426


Download ppt "HRM-instrumenten samen met het bedrijfsleven ontwikkelen Theo de Wit, Hans Baan en Nicolette Boekhorst e.a."

Verwante presentaties


Ads door Google