De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de Nieuwe Kaart van Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "de Nieuwe Kaart van Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 de Nieuwe Kaart van Nederland
Inhoud en techniek Nieuwe kaart in gebruik informeren, attenderen agenderen Ambitie en toekomst

2 Wat houdt het in? Sinds 1997 een verzameling van:
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen In opdracht van VROM Is zowel een kaart als een database

3 Webservices Opgebouwd volgens OpenGIS-specificaties
Geografische gegevens vergelijken en combineren Met Mapinfo en ArcGIS data binnenhalen WMS WFS Via URL (data blijft bij bronhouder)

4 Kaart Geeft 12.000 plannen weer
nieuwe woningen, nieuwe bedrijventerreinen, nieuwe winkels, nieuwe wegen, waterplannen, enz. Info komt van: gemeenten, provincies, waterschappen, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, enz. Nieuwsberichten, websites, telefonisch contact

5 Originele plankaart (via IKC RO en gemeente Almere)

6 interactieve kaart met laag nieuwe woningen

7 + gemengde functies (woon/werk…)

8 + bedrijventerreinen, kantoren

9 + natuur, groen, water

10 + voorzieningen, receatie

11 + landbouw, infrastructuur

12 Database Van alle plannen wordt een set van gegevens vastgelegd:
plansoort, planstatus, startdatum, einddatum, woningaantal, ha uitgeefbaar terrein e.d.

13 informatie over nieuwe ontwikkeling
Klik met

14 informatie over nieuwe ontwikkeling

15 Verschijningsvormen

16

17 wandkaart

18 Google Earth

19 Navigatiebestanden

20 Nieuwe kaart in gebruik
informeren attenderen agenderen maatwerk / onderzoek Quickscans Conferenties en debatten

21 Maatwerk kaart: Nieuwe Kaart Groene Hart
In opdracht van Randstedelijke Rekenkamer

22 Maatwerk kaart: Nieuwe Kaart en Krimp
In opdracht van gemeente Alblasserwaard

23 Onderzoek rekenkamer Oost
Geplande ontwikkelingen in Nationale Landschappen in Overijssel en Gelderland

24 Quickscan Overstromingsrisico nieuwbouwlocaties september 2008
Van de bijna 1,2 miljoen woningen die op de Nieuwe Kaart van Nederland zijn terug te vinden in woningbouwplannen, zijn er meer dan gepland in gebieden met een zekere mate van overstromingsrisico bij het falen van de primaire waterkering. Dit blijkt uit een quickscan die is uitgevoerd door het Nirov op basis van de Nieuwe Kaart van Nederland en de overstromingsrisicokaart.

25

26 Quickscan: Leegstand vs nieuwbouw
Nauwelijks plandynamiek op leegstandplekken juni 2008 Leegstaand object Woningbouw Bedrijventerrein Kantoren Gemengd stedelijk

27

28 Output Bodemvenster Wat is het nut van gestapelde geo-informatie en wie heeft er baat bij?

29

30

31 Gloeikaart van de woningmarkt
gepresenteerd tijdens Bouwcrisisconferentie Amersfoort juni 2009 Verschilkaart : veel transacties, hoge prijzen : bestaand stedelijk gebied : woningbouwplannen uit de Nieuwe Kaart van Nederland

32 Over en ondermaat in woningbouwplanning
gepresenteerd tijdens het Nieuwjaarsdebat Nieuwspoort, 28 januari 2010 52 woningmarktregio’s 6 regio’s < 100% 32 regio’s > 130%, waarvan 5 > 320% 3 krimpregio’s

33 Lagere behoeftevariant
0 regio’s < 100% 43 regio’s > 130%

34 21% van de gemeenten heeft onvoldoende planologische capaciteit tov behoefte (< 100%)
60% van de gemeenten heeft een planologische capaciteit van meer dan 130% tov behoefte (ex krimpgemeenten)

35 Indien de huidige leegstand wordt meegerekend, hebben 8 van de 15 regio’s > 325% van de behoefte In de regio’s Rotterdam, Haarlemmermeer en Twente gaat het om > 625% van de behoefte

36 Bij de bedrijventerreinen nu onder controle?
Planologische capaciteit voor bedrijventerreinen volgens DNK: : ha Historische gronduitgifte op bedrijventerreinen afgelopen 10 jaar ca ha (IBIS) Convenant IPO, VNG, EZ, VROM: ca ha

37 Planologische capaciteit DNK tov Convenant:
overschotten en tekorten zichtbaar 5 provincies < 100% 3 provincies > 200%

38 Ambitie bijdrage aan RO en regionale samenhang
kans om in te spelen op de huidige aktualiteit toepassen van NK i.s.m. programma’s toepassen van NK i.s.m. derden Maatwerk leveren icm onderzoeksopdrachten Duurzaamheidskaart / groene blauwe kaart

39 onderzoeksterreinen Monitoring ontwikkeling in Nationale landschappen
Monitoring ontwikkeling van planvoorraad Mogelijke gebieden voor WKO (duurzaam bouwen) Bouwcrisiskaart verdiepen Waterretentiegebieden in kaart Bodemregistratie kaart Bestemmen van de ondergrond


Download ppt "de Nieuwe Kaart van Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google