De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 3 P’s in het grafisch proces

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 3 P’s in het grafisch proces"— Transcript van de presentatie:

1 De 3 P’s in het grafisch proces
Prepress, press en postpress Een presentatie over de verschillende productiestadia

2 Prepress Press Postpress
Prepress kan zowel op de traditionele als op de elektronische manier gebeuren. Zowel de traditionele als de elektronische manier worden in deze presentatie uitgebreid uitgelegd en weergegeven. Press daarentegen gebeurt vooral op de traditionele manier, terwijl postpress dan weer op de elektronische manier gebeurt. Prepress Press Postpress

3 Prepress Prepress kan zowel op de traditionele als op de
elektronische manier gemaakt worden. Het is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur of je kiest voor de traditionele, dan wel voor de elektronische manier. In deze presentatie bespreek ik ze echter alletwee. Traditioneel Elektronisch

4 Traditionele prepress
Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De verschillende stappen in het traditionele prepress-proces Hiernaast vindt u, in het kader, de verschi!llende stappen die doorlopen worden in het traditionele prepress-proces. Door op een link te klikken krijgt u een uitgebreide uitleg.

5 Briefing Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress Het woord briefing is afgeleid van het Engelse woord ‘brief' en dat betekent kort en instructief. In een briefing geeft de opdrachtgever achtergrondinformatie, aangevuld met probleemstelling, doelstelling, aanwijzingen, wensen en voorschriften. Ook eventuele foto’s, dia’s, tekeningen, kunnen door de opdrachtgever aangeleverd worden.

6 Ontwerper Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress Na de briefing maakt de ontwerper een ruw ontwerp (de zogenaamde rough) met viltstiften, blindtekst, kopies, gedrukte foto’s, enz…

7 Ontwerpproef Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De ontwerper heeft een voorstel gemaakt, dit voorstel wordt voorgelegd aan de opdrachtgever. Het is zeker niet het definitieve eindontwerp. De opdrachtgever kan wijzigingen aanbrengen.

8 Goedkeuring ontwerp Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress Het gemaakte ontwerp wordt door de opdrachtgever goedgekeurd

9 Ontwerper Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De ontwerper selecteert foto’s, dia’s en tekeningen, er kunnen ook foto-opnames of tekeningen worden gemaakt door de ontwerper. Er wordt ook een kopijvoorbereiding gedaan, taalkundig gebeurt dit door de copywriter, typografisch door de ontwerper.

10 Zetter Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De zetter zet de teksten volgens de instructies van de ontwerper op fotografisch papier of film

11 Opmaak Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress Het zetwerk wordt op een drager gemonteerd. Er worden aanduidingen van plaats, grootte en vorm van het beeldmateriaal voorzien. De lijnelementen worden in het net getekend, tekst- of taalwissel worden met overlay’s aangebracht. Beelden worden voorbereid voor de fotogravure.

12 Goed voor druk Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress Het netdocument wordt aan de opdrachtgever voorgelegd. Deze geeft zijn goedkeuring Als de opdrachtgever geen goedkeuring geeft, worden de drie vorige stappen herhaald. Deze kunnen net zolang herhaald worden tot dat de opdrachtgever zijn goedkeuring geeft.

13 Scannen Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De fotograveur scant, corrigeert, snijdt en scheidt foto’s volgens de ontwerpspecificaties. Hier zijn enkele voor- en nadelen aan verbonden. Voordelen: getrainde specialisten werken op hun gekend terrein, de ontwerper moet enkel de productie superviseren. Nadelen: de beginprijzen kunnen redelijk zijn in het begin, maar het aanbrengen van wijzigingen kost zeer veel geld.

14 Filmvoorbereiding Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De filmmonteur brengt gerasterde beelden, rasterleggingen en teksten bij elkaar op film. Deze stap is zeer tijd- en kostenrovend

15 Definitieve proef Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De definitieve proef kan gebeuren aan de hand van: - een chemische contactproef - een proef op de drukpers Proeven op de drukpers zijn gedrukte stalen die volledig identiek zijn aan het uiteindelijke drukwerk.

16 Goed voor druk Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De definitieve kleurenproeven worden aan de opdrachtgever voorgelegd. Indien er op dit moment wijzigingen dienen te gebeuren, moet het monteren en proeven opnieuw gebeuren. Op de traditionele manier is dit zeer tijd- en kostenrovend.

17 Grootmontage Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De paginafilms worden volgens het uiteindelijke drukformaat en in de overeenkomstige volgorde ingevormd

18 Goed voor druk Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress Van de ingevormde pagina’s wordt een blauwdruk op het definitieve formaat gemaakt

19 Kopie Briefing Ontwerper Ontwerpproef Goedkeuring ontwerp Zetter Opmaak Goed voor druk Scannen Filmvoorbereiding Definitieve proef Grootmontage Kopie Elektronische prepress Press Postpress De definitieve films worden op de drukvorm gekopieerd. De procedure verschilt van drukprocédé tot drukprocédé.

20 Elektronische prepress
Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De verschillende stappen in het elektronisch prepress-proces Hiernaast vindt u, in het kader, de verschi!llende stappen die doorlopen worden in het elektronische prepress-proces. Door op een link te klikken krijgt u een uitgebreide uitleg.

21 Briefing Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress In een briefing geeft de opdrachtgever achtergrondinformatie, aangevuld met probleemstelling, doelstelling, aanwijzingen, wensen en voorschriften. Ook foto’s, dia’s of tekeningen kunnen door de opdrachtgever aangeleverd worden. Deze kunnen eventueel op photo-cd, of CD- rom staan. Er kunnen eventueel ook videobeelden gebruikt worden

22 Ontwerper Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De ontwerper maakt een elektronisch ontwerp met de (bijna) definitieve teksten in een definitieve stijl, met ruw ingescande beelden, beeld- of illustratievoorstellen,… Dit ontwerp geldt als een ruwe opmaak.

23 Scannen Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress Een scanner leest elektronisch dia’s, doorzichtoriginelen of foto’s en converteert ze in bitmap-beelden. Binnen de grenzen van de nu beschikbare hulpmiddelen kunnen de scans gekadreerd, gecorrigeerd, geretoucheerd worden. Scans kunnen door de ontwerper op een high-end of desktopscanner gemaakt worden.

24 Ontwerp-laser-proef Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De ontwerper legt zijn voorstel of voorlopige opmaak voor aan de opdrachtgever in de vorm van een zwartwit- of kleurenlaserprint.

25 Goedkeuring ontwerp Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress Het gemaakte ontwerp wordt door de opdrachtgever goedgekeurd

26 Ontwerper Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress Foto’s, dia’s of tekeningen worden geselecteerd, gezocht, foto-opnames of tekeningen worden gemaakt en eventueel digitaal als EPS of TIFF besteld bij een fotogravure of een servicebureau. De kopij wordt verbeterd, taalkundig door de copywriter en typografisch door de ontwerper.

27 Scannen Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress Een scanner leest elektronisch de definitieve dia’s, doorzichtoriginelen of foto’s in. De scans worden gekadreerd, gecorrigeerd, geretoucheerd, gemanipuleerd en gesepareerd.

28 Opmaak Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De ontwerper corrigeert het zetwerk en maakt elektronisch het definitief document op. Voordelen: een persoon of groep kan, op een enkele plaats, zowel ontwerp en zetwerk als pagina-opmaak uitvoeren. Hierdoor bespaart men tijd en materialen. Veranderingen op het laatse ogenblik zijn minder duur en vaak makkelijker aan te brengen. Nadelen: de ontwerper wordt een manusje-van-alles. Machines kunnen defect raken, vaak op kritieke momenten.

29 Goed voor druk Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress Desktop-bestanden kunnen op kleurenprinters worden afgedrukt. Deze afdrukken zijn voldoende voor het proeflezen en voor een voorafgaandelijke goekeuring. Deze proef dient ter controle of indicatie van de kleurelementen. De ontwerper zendt zijn defintief document naar de fotogravure of het servicebureau

30 Servicebureau Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De technicus opent elk bestand en selecteert de vereiste drukopties. In dit stadium kunnen kleine aanpassingen nog uitgevoerd worden door het servicebureau.

31 RIP Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress Het werk wordt doorgestuurd naar de Raster Image Processor die de Postscript instructies converteert naar een bitmap-beeld in de resolutie van het geselecteerde afdruktoestel.

32 Laserbelichter Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress Met behulp van lasertechnologie brengt de laserbelichter de pagina of kleurselectie over op film. Er zijn heel wat modellen die verschillen in snelheid, precisie, resolutie en verwerking van fotografische materialen. Het belichte materiaal van de laserbelichter wordt dan ontwikkeld in een ontwikkeltoestel.

33 Definitieve proef De definitieve proef bestaat uit:
Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De definitieve proef bestaat uit: - Fotografische proef - Overlay-proef - Chemische contactproef - Proef op de drukpers

34 Goed voor druk Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De definitieve kleurenproeven worden aan de opdrachtgever voorgelegd. Zo er nu correcties dienen te gebeuren, kan dit snel en relatief kostenvriendelijk gebeuren.

35 Grootmontage Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De paginafilms worden volgens het uiteindelijke drukformaat en in de overeenkomstige volgorde ingevormd. Dit kan elektronisch reeds gebeuren bij het belichten van de films.

36 Goed voor druk Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress Van de ingevormde pagina’s wordt een blauwdruk op het definitieve formaat gemaakt.

37 Kopie Briefing Ontwerper Scannen Ontwerp-laser-proef Goedkeuring ontwerp Opmaak Goed voor druk Servicebureau RIP Laserbelichter Defintieve proef Grootmontage Kopie Traditionele prepress Press Postpress De definitieve films worden op de drukvorm gekopieerd. De procedure verschilt van drukprocédé tot drukprocédé. Elektronisch kan de filmaanmaak overgeslagen worden. De drukvorm kan direct aangemaakt worden of er kan direct op een digitale pers geprint worden.

38 Press Press gebeurt nog altijd op de traditionele manier.
Ook hier zijn er weer verschillende stappen die gevolgd worden voor men aan de uiteindelijke postpress begint. Zo wordt het papier eerst voorgesneden, dan gedrukt en tot slot aan de opdrachtgever voor gelegd. Deze beslist dan of het ontwerp goed is of niet. Voorsnijden papier Druk Goed voor druk Prepress Postpress Hiernaast vindt u, in het kader, de verschi!llende stappen die doorlopen worden in het press-proces. Door op een link te klikken krijgt u een uitgebreide uitleg.

39 Voorsnijden papier Voorsnijden papier Druk Goed voor druk Prepress Postpress In vele gevallen moet bij vellenpersen het papier vooraf op maat worden gesneden.

40 Druk Het drukproces is afhankelijk van de gekozen druktechniek tussen vellen- en rotatiepers Vooral besturingssystemen ondergaan de invloed van de elektronica. Gestandariseerd drukken is hiervan het resultaat. Afwerking en papierveredeling kunnen soms in één drukgang gebeuren. Voorsnijden papier Druk Goed voor druk Prepress Postpress

41 Goed voor druk Voorsnijden papier Druk Goed voor druk Prepress Postpress Bij kleurkritische drukwerken in grote oplage wordt door de ontwerper, het reclame- of ontwerpbureau of de opdrachtgever een goed voor druk op de pers gegeven.

42 Postpress Papierveredeling Afwerking Verpakken, distributie Prepress Press De derde en laatste productiestap is de postpress. Hier gebeurt de dag van vandaag alles elektronisch. Er moeten ook weer enkele stappen doorlopen worden om tot het uiteindelijke eindresultaat te komen.

43 Papierveredeling Papierveredeling Afwerking Verpakken, distributie Prepress Press Zo papierveredeling niet rechtstreeks op de pers gebeurt, moet zij gerealiseerd worden op andere persen of bij toeleveringsbedrijven.

44 Afwerking Papierveredeling Afwerking Verpakken, distributie Prepress Press Heel wat afwerkingstechnieken gebeuren op gespecialiseerde machines of door toeleveringsbedrijven (vouwen, verzamelen, rillen, kleven, nieten, nasnijden,…

45 Verpakken en distributie
Papierveredeling Afwerking Verpakken, distributie Prepress Press Verpakken is meer dan drukwerk in een papiertje te wikkelen of in om het even welek doos te verpakken. Tijdschriften worden onder wikkel of in folie verpakt en dikwijls voorzien van adreslabels.


Download ppt "De 3 P’s in het grafisch proces"

Verwante presentaties


Ads door Google