De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Welkom op de info-bijeenkomst BeroepsPraktijkVormers Leerbedrijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Welkom op de info-bijeenkomst BeroepsPraktijkVormers Leerbedrijf."— Transcript van de presentatie:

1 1 Welkom op de info-bijeenkomst BeroepsPraktijkVormers Leerbedrijf

2 2 Doel van de bijeenkomst: • Een fijne en effectieve BPV-periode Even voorstellen….

3 3 Opleidingstructuur Allround Zwembadmedwerker Instructeur zwem ABC 10 dagen van 6 uur of 15 avonden van 4 uur Lifeguard/ Toezichthouder 6 dagen van 6 uur of 9 avonden van 4 uur Recreatie Zwemleider 4 dagen van 8 uur of 8 avonden van 4 uur Instructeur Doelgroepen (Specialisatie naar keuze) 4 dagen van 8 uur of 8 avonden van 4 uur Je kiest als start zelf voor: Lifeguard/ Toezichthouder of Instructeur Zwem ABC. Om in de zwembaden goed te kunnen functioneren zou je deze twee opleidingen in ieder geval moeten doen. Wil je breed inzetbaar of allround zijn dan moet je hierna de twee overige opleidingen Instructeur Doelgroepen en Recreatie Zwemleider nog afronden. Heb je alle 4 de opleidingen afgerond dan ontvang je het branchediploma Allround Zwembadmedewerker.

4 4 Proeve van Bekwaamheid/ Examen Instructeur Zwem ABC • Doornemen portfolio (controle BPV-er): Geldig legitimatiebewijs 80% aanwezig Ja Alle lesgeefopdrachten (in map)Ja Alle competentieopdrachten (in map)Voldoende Praktijkexamen zwemmend reddenJa C-diploma (NPZ|NRZ)Ja • 1 Praktijkles: in het Voor- of Hoofdtraject (op weg naar A) • Groepsgesprek met 4 personen (60 min)

5 5 Herkansing •Opnieuw aanvragen Proeve van Bekwaamheid/ Examen of onderdelen daarvan •Een herexamen wordt in het algemeen niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 12 maanden na de eerste examen afgenomen.

6 6 Competentiegericht onderwijs  onze opleiding is vanuit deze structuur opgebouwd

7 7 BCP, Competenties, Portfolio’s •BeroepsCompetentieProfiel (BCP): Lijst met competenties die je moet bezitten om je beroep goed uit te kunnen voeren. •Competenties: Benodigde vaardigheden, kennis en beroepshouding. •Portfolio: Persoonlijke map, die je vult met bewijsstukken die door de opleiding worden voorgeschreven en waaruit blijkt welke competenties je hebt verworven.

8 8 KERNTAAK INSTRUCTEUR ZWEM ABC het verzorgen van zweminstructie en zwembewegingsactiviteiten. Bijbehorende competenties2.22.32.52.62.7 C BegeleidenX E Samenwerken en OverleggenXXXX I PresenterenXX J Formuleren en RapporterenXX K Vakdeskundigheid toepassenXXXX L Materialen en middelen inzettenXXX O Creëren en innoverenX Q Plannen en OrganiserenX R Op de behoefte en verwachtingen van de klant richtenXX T Instructies en procedures opvolgenXX Werkprocessen 2.2: schrijft een instructieplan voor zweminstructie 2.3: bereidt de zwembewegingsactiviteiten en -instructie op praktische wijze voor. 2.5: verzorgt de zweminstructie 2.6: evalueert de zwembewegingsactiviteiten en -instructie 2.7: verbetert en vernieuwt de zwembewegingsactiviteiten en instructie

9 9 Beroepspraktijkvorming (BPV) Voorbeeld opdracht A: Kerntaak 2 verzorgt zweminstructie Werkproces 2.7 Verbetert en vernieuwt de zweminstructie Competentie(s) E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen O Creëren en innoveren R Op de behoefte en verwachtingen van de “klant “ richten

10 10 Beroepspraktijkvorming (BPV) Voorbeeld opdracht B: Omschrijving opdracht: Plan een werkoverleg waarbij je voorstellen doet. Het gaat hierbij om voorstellen ter verbetering en vernieuwing van de zweminstructie. Breng hierbij tevens de wensen van de kinderen / ouders ter sprake. Deze heb je middels een vragenlijst/gesprekjes verkregen. Verwerk dit in een verslag. N.B.: De BPV-er beoordeelt niet het verslag, maar de uitvoering van de opdracht met de genoemde competenties.

11 11 Beroepspraktijkvorming (BPV) Inwerken, oriënteren en oefenen (fase 1): a)Assisteer 25 klokuren bij de verschillende niveaus. Maak hier een verslag van (25 + 5 klokuren) b)Bereid 10 lesdelen van 15 minuten voor en voer deze uit(2,5 + 2,5 klokuren) c)Bereid 10 klokuren voor en voer deze uit (10 + 5 klokuren) d)10 uur competentie (praktische) opdrachten (10 klokuren) Totaal 60 klokuren

12 12 Beroepspraktijkvorming (BPV) Beheersen van competenties (fase 2): •Assisteer 10 klokuren bij de verschillende niveaus/ maak hier een verslag van (10 + 2 klokuren) •Bereid 10 klokuren voor en voer deze uit (10 + 5 klokuren) •Voer 30 klokuren uit –zonder voorbereiding/ maak hier een verslag van (30 + 9 klokuren) •30 uur competentie (praktische) opdrachten (30 klokuren) Totaal 96 klokuren

13 13 Verwachtingen  BPV-er Leerbedrijf & Coördinator NBZ

14 14 Dia 1 Wat mag de cursist van de BPV-er verwachten? •Deze draagt er zorg voor dat de opdrachten op de werkplek uitgevoerd kunnen worden. •Deze houdt rekening met de opbouw van je stage in de inwerkingfase, oefenfase en beheersingsfase. •Deze ondersteunt de cursist bij het uitvoeren van de opdrachten. •Deze voert regelmatig begeleidingsgesprekken met de cursist.

15 15 Dia 2 Wat mag de cursist van de BPV-er verwachten? •Deze neemt bij ongewenste of onvoorziene situaties contact op met de coördinator BPV van NBZ. •Deze vult van tenminste 30 gegeven lessen een kleine evaluatie in (zie bijlage B1). •Deze vult minimaal 5x een beoordelingsformulier in (zie bijlage B2). •Deze kan je tijdens de stage extra opdrachten verstrekken.

16 16 Wat mag de cursist van de coördinator BPV van NBZ verwachten? •Deze voert op initiatief van de cursist tijdens de cursus voortgangsgesprekken. •Deze bespreekt op initiatief van de cursist portfolio/ BPV-map en de voortgang daarvan. •Deze bezoekt de cursist minimaal 1 keer op zijn leerbedrijf. Tijdens dit bezoek, het praktijkexamen, worden de lesgeefcompetenties beoordeeld. •Deze vult dan een evaluatie/ beoordelingsformulier in (zie bijlage B1 en B2).

17 17 Introductie taak BeroepsPraktijkVormer (BPV-er) BeroepsPraktijkVorming is meer dan een cursist les laten geven. Stelling

18 18 Introductie taak BeroepsPraktijkVormer (BPV-er) Heeft de cursist het recht om dat wat hij in de cursus leert in het leerbedrijf te oefenen. Stelling

19 19 BPV-periode Proces waarbij deelnemers aan de opleiding tot Instructeur Zwem ABC de theorie van het lesgeven in de praktijk toepassen. Doel: het behalen van een certificaat en het zelfstandig kunnen geven van een kwalitatief goede zwemles. Het kunnen toepassen en uitproberen van de geleerde methodieken, didactieken en technieken in de praktijk!

20 20 Taken van de BeroepsPraktijkVormer (BPV-er) •Het deskundig begeleiden van cursisten bij hun leer- en ontwikkelingsproces •Het objectief beoordelen van zwemlessen

21 21 Kenmerken van een ‘goede les’ Bij een goede les moet de lesgever: •Een veilige les geven •Alle basiselementen aan de orde laten komen •Aansluiten bij de fasen van het motorisch leerproces + ook oefenen in diep water •Oefenen in korte blokjes (maximaal 7\8 minuten)

22 22 •Leren in totalen •Aanbiedingsvormen zijn aangepast •De deelnemers bewegen veel ( 70% of meer van de lestijd) •Een juiste opstelling van de lesgever ( optimaal overzicht) Kenmerken van een ‘goede les’

23 23 •Adequate individuele / klassikale leerhulp •Veel voorbeelden •Taalgebruik aangepast aan de deelnemers •Positieve interactie met de deelnemers Kenmerken van een ‘goede les’

24 24 Bekijk de video en beoordeel deze a.d.h. van een beoordelingsformulier (bijlage D2)

25 25 Kijk samen naar het filmpje van de opleiding Instructeur Zwem ABC dag 4 hoofdstuk 4.4

26 26 Objectief beoordelen? Problemen •De gekleurde bril •Leve je evenbeeld

27 27 Beoordelingsgesprek of

28 28 Doel beoordelingsgesprek •Het benoemen van de sterke punten en de verbeterpunten naar aanleiding van de les van een cursist •Veelal geeft de BPV’er teveel tips tijdens het gesprek •Beter is: Veel objectieve vragen stellen, waardoor de cursist gaat nadenken en zijn eigen tips benoemt

29 29 Rollenspel BPV-er / cursist n.a.v. de getoonde film en de beoordeling

30 30 Voorbereidingsfase van het gesprek •Reserveer tijd en ruimte •Vul het beoordelingsformulier in •Bedenk de belangrijkste vervolgacties

31 31 Middenfase van het gesprek •Geef eerst een globaal oordeel •Bespreek alle onderdelen •Geef concrete argumenten •Maak afspraken per onderwerp

32 32 Slotfase van het gesprek •Laat de cursist de belangrijkste verbeterpunten samenvatten •Leg deze verbeterpunten schriftelijk vast •Plan een datum voor een vervolg

33 33 Succes met: • Het deskundig begeleiden van: –cursisten bij hun leerproces • Het objectief beoordelen –van zwemlessen

34 34 PROBLEMEN / SUGGESTIES / TIPS •Neem contact op met de docent/ coördinator BPV van de cursist •Of mail naar : info@nbz.nl


Download ppt "1 Welkom op de info-bijeenkomst BeroepsPraktijkVormers Leerbedrijf."

Verwante presentaties


Ads door Google