De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mycologie: hoeveel en hoever?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mycologie: hoeveel en hoever?"— Transcript van de presentatie:

1 Mycologie: hoeveel en hoever?

2 Mycologie: “the face behind the sample”

3 Mycologie in de routine
Routinestalen (urines, wondvochten, hemoculturen, luchtwegen): opsporen van gisten en filamenteuze fungi Dermatologische stalen (huidschilfers, nagels, haren): vooral opsporen van dermatofyten (uitz.: Candida in plooien)

4 Mycologie in de routine
Rechtstreeks onderzoek: lichtmicroscopie versus calcofluor

5 Mycologie in de routine
Routinestalen: enting en incubatie Chromagar Candida 2 dagen aan 37°C en 8 dagen op kamertemperatuur Sabouraud (buis): respiratoire stalen 6 dagen aan 37°C (minder uitdroging en contaminatie, betere groei van filamenteuze fungi)

6 Mycologie in de routine
Routinestalen: identificatie van gisten groene kolonies: C. albicans niet-groene kolonies: galerij (Auxacolor, …) Corn meal: morfologie API ID 32 C PCR ?

7 Mycologie in de routine
Routinestalen: identificatie van filamenteuze fungi macroscopisch bekijken (stereoscoop??) microscopisch bekijken (lactofenol)

8 Mycologie in de routine
Dermatologische stalen: rechtstreeks onderzoek: zie routinestalen, behalve voor nagels Dermatologische stalen: enting en incubatie: Sabouraudbuis Sabouraudbuis met actidione

9 Mycologie in de routine
Dermatologische stalen: identificatie macroscopisch en microscopisch (belang verdunde Sabouraud) expertise !!!

10 Mycologie in labo en kliniek
Hysterie of revisionisme? Hoe reëel is het mycologisch gevaar bij de ziekenhuispatiënten en erbuiten? Wordt het in alle disciplines (hemato-onco, intensieve, andere) even goed of even slecht ingeschat? Wat is de rol van het labo in de diagnostiek en de therapie en hoever kunnen we hierin gaan?

11 Mycologie in labo en kliniek
Hoe zwaar weegt Candida? “Candidemia now represents the fourth most common nosocomial bloodstream infection in the United States”. En in de rest van de wereld? “Geassocieerde” mortaliteit: 38% (-75%) Wie zijn nog kandidaat-slachtoffers naast de neutropene patiënten? Wat is de invloed van een voorafgaande breedspectrum antibacteriële behandeling?

12 Breedspectrumantibiotca (langdurig)
Risicofactoren voor invasieve candidose en candidemie op intensieve zorgen: “de Candida score” Breedspectrumantibiotca (langdurig) Chirurgie (vooral abdominale waarbij de darmwand ingesneden wordt) Diabetes Nierinsufficiëntie Hemodialyse Totale parenterale voeding Immuunsuppressieve therapie (vooral corticoïden) Kanker en chemotherapie Transplantatie Zeer ernstige algemene toestand of sepsis (gaan dan ook meestal dood met een Candidaprobleem en niet door een invasieve candidose) Langdurige hospitalisatie Candida kolonisatie op verschillende plaatsen Centraal veneuze katheter?

13 De Candida score De meeste patiënten op een intensieve afdeling zullen wel minstens één van deze risicofactoren vertonen. Maar niet elk van deze factoren geeft u al “het recht” op een levensbedreigende candidose. Het is meestal een reeks van deze omstandigheden in combinatie met een gekende multifocale kolonisatie door Candida die leidt tot een echt gistprobleem. Bepaalde factoren zoals langdurig breedspectrum antibiotica en dan spreken we van 10 dagen behandeling of meer, diabetes mellitus en opstarten van hemodialyse wegen ook veel zwaarder door bij de risicoberekening, dit volgens een Amerikaanse studie. Volgens een Spaanse studie van 2006 kom je al heel ver als je 1 punt geeft voor elk van de factoren parenterale voeding, chirurgie en multifocale Candida kolonisatie en 2 punten voor klinisch ernstige sepsis. Een score van hoger dan 2,5 punten geeft dan aan dat uw patiënt een serieuze kans loopt op een invasieve candidose.

14 Mycologie in labo en kliniek
Invasieve candidosen en adders onder het gras: Hoe lang duurt het voor een invasieve candidose kan optreden bij een zware abdominale ingreep? Wat is het gevolg van profylactisch en overvloedig gebruik van antifungische middelen op de epidemiologie? Van Candida sp. en van andere fungi?

15 Mycologie in labo en kliniek
Andere adders in de diagnose van een candidose: De opbrengst van de hemoculturen en de eventuele invloed van antifungica hierop De rol van andere disciplines zoals beeldvorming en oogfundusonderzoek En de moleculaire biologie? Andere testen zoals mannandetectie zijn dood en vergeten.

16 Mycologie in labo en kliniek
Therapie van een candidemie: alle katheters uit of niet? Keuze, dosering, duur van de behandeling Zal fluconazole van de eerste plaats verdrongen worden? Hoe reëel is het probleem van de verworven resistentie? En wat doe we met C. glabrata? En met de groeifactoren?

17 Mycologie in labo en kliniek
Aspergillosen en andere filamentosen zeg:” invasieve mycose door Fusarium sp. , Trichosporon sp.,..” en niet: “ Fusariose, Trichosporonose, …” Wie zijn er nog kandidaten voor invasieve aspergillose buiten de neutropene patiënten die op zichzelf al een heterogene groep vormen? Hoe zit het met de COLD patiënten onder corticotherapie: een verwaarloosde populatie? Anti-TNF

18 Mycologie in labo en kliniek
De diagnose van de invasieve aspergillose: De kliniek??? De beeldvorming? Het visualiseren van fungische elementen in stalen + cultuur? De galactomannantest? De moleculaire biologie???

19 Mycologie in labo en kliniek
Invasieve aspergillose: hoe vroeger de diagnose/behandeling hoe beter de prognose: Welke van de diagnostische interventies heeft ooit bewezen levensreddend te zijn? En welke therapeutische aanpak? De profylactische? De “pre-emptive”? Of de start bij “bewezen” of “waarschijnlijke” of mogelijke “aspergillose” (proven-probable-possible)

20 Mycologie in labo en kliniek
Amfo B en aspergillose: van gouden standaard naar plaats ? De mortaliteit onder amfo B en lipidengebonden derivaten was altijd > 50%(hoogst bij BMT) De reële invloed van een agressieve chirurgische aanpak is nooit goed geëvalueerd voriconazole doet het beter En er is hoe dan ook - met of zonder studies - de druk om voriconazole te gaan combineren met caspofungine

21 Mycologie in labo en kliniek
Aspergillus en de patiënt met chronische respiratoire problemen: van kolonisatie over allergie tot invasie, of het verhaal van de vergeten corticoïden HHR-M: drie gevallen van “overwhelming pneumonia” bij niet-neutropene longpatiënten onder corticoïden die een repetitief positieve galactomannantest ontwikkelden en dood gingen En thuis?

22 Mycologie in labo en kliniek
Correcte identificatie van gisten Niet alle gisten zijn even gevoelig voor de gebruikelijke antifungische middelen, zodat vooral bij diepe Candida-infecties de behandeling aangepast wordt aan de identificatie die wij doorgeven Daarnaast kan een correcte identificatie een hulpmiddel zijn bij het opsporen van de bron van de infectie (bv. Saccharomyces cerevisiae/ boulardii, C. parapsilosis)

23 Mycologie in labo en kliniek

24 Mycologie in labo en kliniek
Onychomycosen : RO soms suggestief voor gericht behandelen

25 Mycologie in labo en kliniek
Onychomycosen : belang van kweek Bevestigen van RO : behandeling OK Aanpassen of starten van behandeling bij vals negatief of misleidend RO

26 Mycologie in labo en kliniek
Onychomycosen : RO Mycelium en arthrosporen

27 Mycologie in labo en kliniek
Onychomycosen : RO Gisten en pseudomycelium

28 Mycologie in labo en kliniek
Onychomycosen : RO Sporen van Scopulariopsis

29 Mycologie in labo en kliniek
Dermatomycosen : Candidose van de huidplooien gisten en pseudomycelium

30 Mycologie in labo en kliniek
Dermatomycosen : Pityriasis versicolor Spaghetti and meatballs (gisten en dikke filamenten in RO)

31 Mycologie in labo en kliniek
Tinea capitis : ectothrix Kleine sporen in een mof aan de buitenkant van het haar, soms mycelium in het haar

32 Mycologie in labo en kliniek
Tinea capitis : endothrix Mycelium en/of arthrosporen binnen in het haar

33 Invasive candidiasis “one form of invasive candidiasis, candidemia, is the fourth most common bloodstream infection among hospitalized patients in the United States” (CDC) true or not true in Europe? on the rise or not on the rise?

34 Invasive candidiasis there is a shift toward non-albicans yeasts in invasive yeast infections if so, this is due to (over)use of fluconazole Saccharomyces cerevisiae fungemia has something to do with use of (Per)Enterol®

35 Invasive candidiasis HHRM 2005 2004 2003 2002 C. albicans 18 22 15 9
C. glabrata 6 3 8 andere 7 10 2 totaal 34 28 19

36 Invasive candidiasis crude mortality and attributable mortality has dramatically decreased over the years, at least in the literature some patients die with an invasive candidiasis, others due to an invasive candidiasis

37 Invasive candidiasis surveillance cultures are important in early detection of possible invasive candidiasis they also may lead to more adequate treatment

38 Invasive candidiasis calculating a “Candida score” based on known risk factors makes sense such a “Candida score” could lead to early treatment and thus prevent “full blown” candidiasis such a “Candida score” could save lifes

39 Invasive candidiasis “Candida score”:
broad spectrum antibiotics (for a long time) major surgery (abdominal) with incision of the gut diabetes hemodialysis total parenteral nutrition very severe underlying disease multifocal Candida colonization others: renal failure, corticosteroids, cancer en chemotherapy, transplantation, CVC, … “all (ICU) patients are not the same” and all risk factors have not the same value

40 Invasive candidiasis once blood cultures grow “yeasts” you should start treatment with amphotericin B or another recent antifungal drug with a broad spectrum encompassing Candida glabrata ? you can start safely with fluconazole ?? the “expertise” of your lab may play a role in the choice of the initial drug

41 Invasive candidiasis the most forgotten investigation in the diagnosis of invasive candidiasis is fundoscopy deep venous thrombosis may be an important cause of persistent candidemia

42 Invasive candidiasis

43 Mycology: the future? More patients at risk? More antifungal agents?
More resistance? Substitution of expertise in molecular diagnostics for expertise in traditional mycology? Role of antigen/antibody detection?


Download ppt "Mycologie: hoeveel en hoever?"

Verwante presentaties


Ads door Google