De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertisecentrum ICT in het onderwijs 23-6-20141 Leercompetenties over de levensloop P. Robert-Jan Simons IVLOS Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertisecentrum ICT in het onderwijs 23-6-20141 Leercompetenties over de levensloop P. Robert-Jan Simons IVLOS Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leercompetenties over de levensloop P. Robert-Jan Simons IVLOS Universiteit Utrecht

2 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Nieuwsgierigheid Uitdaging Interesse Voorkennis Selecteren Analyseren Gedeeltelijk begrijpen Opnemen Oefenen Uitproberen Gebruiken Toepassen Mening vormen Interacteren Betekenisconstructie Formuleren Vastleggen Reflecteren Relateren Overzicht krijgen Organiseren

3 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leervermogen vanuit dit model 1.Nieuwsgierig blijven 2.Focussen 3.Interacties opzoeken 4.Inhoudelijke verbindingen maken 5.Reflecteren 6.Oefeningen / toepassingen opzoeken

4 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leer- doelen Leer- resultaten Tijd Plaats Hoe Regulatie van het leren Feedback op leren Oriën- teren, Plannen

5 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leervermogen: extern gestuurd leren •Opleidingsbereidheid •Vaardigheden met betrekking tot het voorbereiden van leren: verwachtingen en voorkennismobilisatie •Vaardigheden met betrekking tot het verwerken van leerstof: diepe leerstrategieën •Vaardigheden met betrekking tot het reguleren van het leren: metacognitieve vaardigheden •Affectieve vaardigheden: motivatie- en emotiecontrole

6 Expertisecentrum ICT in het onderwijs eigen leer- doelen zelf- toetsing eigen tijd eigen plaats eigen leer- strategie zelf-regulatie van het leren zelf-feedback op leren zelf oriën- teren, zelf plannen

7 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leervermogen: zelfgestuurd leren •Bereidheid om zelf-gepland te leren: leerbereidheid •Vaardigheden die nodig zijn om eigen leerdoelen te kunnen realiseren: self- management •Persoonlijke autonomie en handelingscontrole

8 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Persoonlijke Autonomie •Initiatieven nemen in verband met het bepalen van leerbehoeften; •Het onderkennen van criteria die gelden bij het evalueren van leren; •Het zich bewust zijn van alternatieve keuzen in leersitaties; •Continue het leerproces reviewen en aanpassen;

9 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Persoonlijke Autonomie •Doelen hebben en plannen maken zonder anderen; •Een voortschrijdend begrip van verschijnselen ontwikkelen; •Leerdoelen nastreven zonder druk van anderen; •Bepalen van datgene wat persoonlijke waarde heeft;

10 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leervermogen: zelfgestuurd leren Vervolg •Anticipatory schemes •Adequate leer- en denkstrategieën •Vakspecifieke vaardigheden: subject matter autonomy •Metacognitieve vaardigheden (regulatievaardigheden) •Affectieve vaardigheden: motivatie- en emotie- controle

11 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Loeiende koeien?

12 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Probleem Werk Oplossing Resultaat Tijd Plaats Hoe Regulatie van het werken Feedback op werk Oriën- teren, Plannen

13 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Impliciet leren •Zonder dat je je bewust bent dat je leert •Zonder expliciet leerdoel •Zonder planning en organisatie van leeractiviteiten en leerprocessen vooraf •In het kader van werken, leven, ervaren, reflecteren

14 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Impliciet leren kun je organiseren bijvoorbeeld: •feedback op werkgedrag •tijd nemen voor reflectie •visie-ontwikkeling stimuleren •vernieuwingen en veranderingen stimuleren •variatie in werksituaties organiseren •verantwoordelijkheid lager

15 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leervermogen: impliciet leren •Bereidheid om spontaan te leren •Acties opzoeken om ervan te leren •Het achteraf reflecteren op leermomenten •Open staan voor feedback •Het expliciteren en veralgemeniseren van leerervaringen achteraf •Het treffen van transfermaatregelen

16 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leervermogen: impliciet leren •Het opsporen van noodzaak en wenselijkheden voor gepland of extern gestuurd leren •Het gebruik maken van geboden leermogelijkheden en het opzoeken van ervaringsmogelijkheden

17 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Probleem Werk Oplossing Resultaat Tijd Plaats Hoe Regulatie van het werken Regulatie van het leren? Feedback op werk Feedback op leren Leer- doelen? Leer- toets Oriën- teren, Plannen Hoe Leren? Hoe Leren?

18 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Onderzoek naar werk-gerelateerd leren: Anja Doornbos •Individueel leren •Leren samen met anderen (reciproke relatie) •Leren van anderen –Hoger in hiërarchie –Peers –Lager in hiërarchie –Externen: •klanten, familie, •concullega’s

19 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Onderzoek naar werk-gerelateerd leren: Anja Doornbos •Individueel leren 10% •Leren samen met anderen (reciproke relatie) 10% •Leren van anderen 80% –Hoger in hiërarchie 20% –Peers 40% –Lager in hiërarchie 10% –Externen: 10% •klanten, familie, •concullega’s

20 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Dus: •Een groot deel van het werk gerelateerde leren is leren van en met anderen. •Wat zijn de hiermee verbonden leercompetenties?

21 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Bijdragen aan het team-leervermogen •Groepsleerdoelen / ambities bepalen •Tijd nemen voor oriëntatie op strategie •Gezamenlijke leerstrategie afspreken •Gebruik maken van en ruimte voor verschillen in kennis en leerstijlen •Bepalen van groepsleersresultaten •Leiderschap over leren regelen •Reflecteren op groepsleerproces

22 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leren van en met anderen: •Collegae vanwege noodzaak van team-leren •Experts vanwege inbreng van theorie •Managers vanwege organisatie-perspectief •Klanten vanwege bijdrage aan markt en samenleving •Ondergeschikten / nieuwkomers vanwege neiwue perspectieven

23 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Impliciet leren

24 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Met elkaar leren •Samen met collegae leren •Elkaar helpen bij het leren op de werkplek: feedback als kerncompetentie •Leren en veranderen: collectieve leeruitkomsten (“shared meaning”) •Communities of practice •Multiprofessioneel leren: ketendenken

25 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Sanne Akkerman (2006) •Teams leggen niet vast waarover ze het eens zijn (geworden). •Teams onderzoeken de diversiteit onvoldoende •Teams laten te weinig ruimte voor veranderingen in opvattingen in de loop der tijd •Teams richten zich te weinig op het gemeenschappelijk belang

26 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Wenger: kenmerken van Communities of practice: •Shared interest in product or service or in learning (but continuous renegotiation) •Mutual commitment / engagement that fosters social unity •A shared repertoire of collective resources (routines, sensibilities, artifacts, vocabulary, styles, etc.)

27 Expertisecentrum ICT in het onderwijs KUNNEN ORGANISATIES LEREN? •Neen, alleen individuen kunnen leren •Neen, maar we kunnen wel enige parallelliteit in het leren van individuen en organisaties ontdekken •Ja, organisaties kunnen net zo goed leren als individuen

28 Expertisecentrum ICT in het onderwijs DEFINITIE VAN ORGANISATIELEREN Vrij naar Dixon(1994): Opnemen, verspreiden, construeren, opslaan, gebruiken en opdiepen van informatie leidend tot veranderingen in organisatiecultuur en -structuur.

29 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Informatie opnemen en selecteren Verspreiden en delen Opdiepen: mentale modellen expliciteren Mening vormen Interacteren Betekenisconstructie Uitproberen Gebruiken Toepassen Vastleggen in structuur en cultuur

30 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Bijdragen aan organisatie- leervermogen •Selecteren van relevante informatie •Verspreiden van informatie in de organisatie •Gemeenschappelijke betekenisconstructie •Vastleggen in structuren en cultuur •Effectief gebruik maken van nieuw geleerde en kerncompetenties •Expliciteren van vastgeroeste mentale modellen

31 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leercompetenties per levensfase •Voorschools: impliciet leren en zelf gestuurd leren •School en HO: extern gestuurd leren •Tijdens schoolloopbaan steeds meer ook: zelf gestuurd leren •Buitenschools leren: teamleren •Daarna: Impliciet leren, team- en organisatieleren en steeds meer zelfgestuurd leren

32 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Verschillen in leervoorkeuren Kunst afkijken: wat werkt? Participeren: dialoog, vertrouwen Kennis verwerven: objectieve, doelgericht Oefenen: echt, in veilige situatie Ontdekken: in het diepe springen

33 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leren door kunst afkijken •Horen en zien wat werkt (‘best practice’) •Meelopen, analyseren, overnemen •Floreert onder spanning, hectiek •In echte, complexe wereld •Niet zo gemotiveerd door spel/oefensituatie

34 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leren door participeren •Dialoog: eigen ideeën verhelderen en leren van reacties van anderen, van verschillen in perspectief (niet één waarheid) •(Zoeken naar) gemeenschappelijk belang •Onderling vertrouwen •Gedeelde sturing

35 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leren door kennis verwerven •Behoefte aan objectieve kennis •Gestructureerd, expliciet leren •Doelgerichte leersituatie •Gepland, stapsgewijs •Niet zo gemotiveerd door groepswerk en open opdrachten

36 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leren door oefenen •Simulatie, rollenspel, training, stage •Gelegenheid tot proberen, vragen stellen, fouten maken, herhalen •Realistische, maar relatief veilige leersituatie •met voldoende tijd en rust

37 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leren door ontdekken •In diepe springen •Zelf willen beleven, doen, uitvinden •Zoekt inspiratie, vernieuwing •Vrijheid, eigen keuzes maken •Hoeft niet efficiënt of doelgericht (=saai), als het maar wel interessant, spannend is •Chaos geen probleem

38 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leervermogen per leervoorkeur? •Uitdagende en spannende taken opzoeken •Je nieuwsgierigheid prikkelen en in stand houden •Bewust oefengelegenheden creëren •Gelijkgezinden opzoeken •Veilige situaties creëren om te kunnen leren

39 Expertisecentrum ICT in het onderwijs Leercompetenties over de levensloop: vormen •Voorschools: kunst afkijken, ontdekken en oefenen •Schools / HO: kennis verwerven en oefenen •Tijdens de schooltijd / HO steeds meer ook: ontdekken en participeren •Buitenschools: participeren, ontdekken •Na de school / HO: participeren, ontdekken en kunst afkijken


Download ppt "Expertisecentrum ICT in het onderwijs 23-6-20141 Leercompetenties over de levensloop P. Robert-Jan Simons IVLOS Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google