De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trends in anticonceptie Rik van Lunsen Lars van Dalen AMC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trends in anticonceptie Rik van Lunsen Lars van Dalen AMC."— Transcript van de presentatie:

1 Trends in anticonceptie Rik van Lunsen Lars van Dalen AMC

2 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Seksuele Gezondheid  De mogelijkheid om door middel van kennis en vaardigheden en met gebruikmaking van gezondheidsbevorderende middelen en diensten seksualiteit te kunnen beleven hoe en wanneer men wil zonder risico voor de eigen psychische en lichamelijke gezondheid en die van anderen.

3 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Anticonceptiegebruik in Nederland, per leeftijdscategorie (2000) leeftijdgeen ac pil* prikpil iud sterilisatie condoom** overige 15–19 45 53 0 0 0 2 0 20–24 20 76 0 0 0 2 0 25–29 28 59 1 2 4 6 0 30–34 32 42 1 4 18 6 0 35–39 21 34 1 4 30 8 0 40–44 21 32 1 3 44 7 1 45–49 19 26 1 3 45 4 0 * inclusief combinatie met condoom; ** condoom alleen als anticonceptie, in combinatie met andere methoden. Bron: Arnolds, Van Lunsen, Louwen et al. 2000.

4 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Abortuscijfer per 1000 vrouwen (15-44) Land Peiljaar Abortuscijfer Nederland (1994) 5.4 Nederland (2000) 8.0 België (1997)* 5.7 Duitsland (1997)** 7.7 Engeland & Wales (1997) 15.8 Zweden (1996) 18.7 Verenigde Staten (1996) 22.9 Bulgarije (1996) 51.3 Estland (1996) 53.8 * inclusief Belgische vrouwen die in Nederland behandeld worden ** exclusief Duitse vrouwen die in Nederland behandeld worden bron: Jaarverslag landelijke abortus, J Rademakers (2002)

5 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Abortuscijfer per 1000 vrouwen in Nederland woonachtig Jaar Abortuscijfer per 1000 vrouwen1 5-44 jaar* 1990 18.384 5,2 1991 19.568 5,5 1992 19.422 5,5 1993 19.804 5,7 1994 20.811 6,0 1995 20.932 6,0 1996 22.441 6,5 1997 22.413 6,5 1998 24.141 7,0 * Van 1990 t/m 1995 gemiddeld over het jaar. 1999 25.318 7,4 Van 1996 t/m 2002 peildatum 1 januari. 2000 27.205 8,0 2001 28.437 8,4 IGZ Jaarrapportage WAZ 2002 29.450 8,7

6 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Frequentie verdeling naar leeftijd bij het totaal aantal abortus Abortus totaal (N = 34.168) % Jonger dan 15 jaar 0,7 15 t/m 19 jaar 16,1 20 t/m 24 jaar 23,4 25 t/m 29 jaar 19,9 30 t/m 34 jaar 19,1 35 t/m 39 jaar 14,5 40 t/m 44 jaar 5,7 45 t/m 49 jaar 0,5 50 jaar en ouder 0,0 niet ingevuld 0,0 IGZ Jaarrapportage WAZ 2002

7 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Abortus en ethnische achtergrond (jaarverslag landelijk abortus,2000) Etnische achtergrond1992 2000 Suriname 31.539.2 Antillen 34.586.8 Turkije17.421.8 Marokko13.724.5

8 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Determinanten van preventief gedrag 1. Gebruiker afhankelijke variabelen 2. Methode afhankelijke variabelen 3. Situatieve context

9 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Verklaring van de relatief gunstige Nederlandse cijfers met betrekking tot seksuele gezondheid (1)  De kwaliteit van (seksuele)voorlichting in het gezin en in het onderwijs.  De openheid ten aanzien van (tiener)seksualiteit in maatschappij en media.  De beschikbaarheid en toegankelijkheid van eerstelijns gezondheidsvoorzieningen

10 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Verklaring van de relatief gunstige Nederlandse cijfers met betrekking tot seksuele gezondheid (2)  De communicatieve vaardigheden van jongeren t.a.v. hun wensen en grenzen met betrekking tot seksualiteit en preventiegedrag.  Minder bevoogding en medicalisering binnen de anticonceptiehulpverlening  Betrouwbare vormen van anticonceptie ( pil en sterilisatie) worden vaker toegepast.  Bij het gebruik van anticonceptiva maken Nederlandse vrouwen minder fouten

11 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie “Double Dutch” attitudes en ervaring studenten 20-25 jaar vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal positieve ervaringen22.015.319.1 positieve attitude64.249.657.5 neutrale attitude12.626.318.7 negatieve attitude 1.3 8.8 4.7 Rademakers et al. 1996

12 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Compliance Determinanten condoomgebruik  Voorlichting  Communicatieve vaardigheden  Vrouwelijke autonomie  Mannelijk verantwoordelijkheid  Imago gebruik  Verkrijgbaarheid

13 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie maar sinds 1996.................  Geen verbetering dubbele bescherming  Algehele verslechtering preventief gedrag

14 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Oorzaken toename ongewenste zwangerschap, tienerzwangerschap en abortus (1)  Het groter wordende aandeel van niet in Nederland geboren vrouwen.  Daling van het gebruik van OAC, zonder dat dit leidt tot een even grote toename van het gebruik van qua betrouwbaarheid vergelijkbare vormen van anticonceptie.Deze daling is waarschijnlijk gerelateerd aan een afname van het vertrouwen in de “pil”, veroorzaakt door berichtgeving in de media over de gezondheidsrisico’s van pilgebruik sinds 1995.

15 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Oorzaken toename ongewenste zwangerschap, tienerzwangerschap en abortus (2)  Toename van onbeschermde contacten, ook tot uiting komend in stijgende incidentie van seksueel overdraagbare aandoeningen, mogelijk samenhangend met een afname van voorlichtingsactiviteiten  Daling van het gebruik van OAC, zonder dat dit leidt tot een even grote toename van het gebruik van qua betrouwbaarheid vergelijkbare vormen van anticonceptie.Deze daling is waarschijnlijk gerelateerd aan een afname van het vertrouwen in de “pil”, veroorzaakt door berichtgeving in de media over de gezondheidsrisico’s van pilgebruik sinds 1995.

16 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Top 5 van gebruikte bronnen over anticonceptie en de tevredenheid met deze bronnen Gebruikte informatie bron tevredenheid over de bron Gebruikte informatie bron tevredenheid over de bron 1) Huisarts96% 2) Ouders96% 3) Goede vriendin96% 4) School88% 5) Damesblad95% Bron: Arnolds, van Lunsen, Louwen et al. 1997.

17 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Sterilisatie in Nederland  Mannen  15-50j : 19.2%  45-49j : 32.0%  Vrouwen  15-50j : 8.9%  45-50j : 16.6%

18 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Anticonceptie uit pakket • Ja? • Nee? • Boven de 21?

19 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Gevolgen AC uit pakket (1)  Toename ongewenste zwangerschap >4500  Toename abortus >8%  Toename medische prescripties  Meer non-compliance door bijwerkingen  Grijs en zwart circuit  Toename sterilisatie  Toename refertilisaties

20 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Gevolgen AC uit pakket (2)  16,4 % van de vrouwen van 20 jaar en ouder vindt het bijbetalen van een bedrag van 8 € per 6 maanden (6 pilstrips) onacceptabel hoog. Bij een bedrag van 9 € per 6 maanden is dit 77 % van de pilgebruiksters boven de 20 jaar.  Als de pil helemaal niet meer vergoed wordt, geeft ruim 10% van de vrouwen aan dat zij zullen stoppen. Dit zou op dit moment betekenen dat tenminste 180.000 vrouwen het pilgebruik zouden staken.

21 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Gevolgen AC uit pakket (3)  Dat een deel van hen de dubbele bescherming van pil en condoom laat varen of kiest voor een minder betrouwbare vorm van anticonceptie leidt jaarlijks tot tenminste 4500 extra ongewenste zwangerschappen, waarvan 77% bij vrouwen ouder dan 20 jaar. Van deze 4500 zwangerschappen zal ruim de helft eindigen in een abortus provocatus. Dit betekent een toename van de abortuscijfers van minstens 8%.

22 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Pil en Seksualiteit (1)  20-40% rapporteert verandering seksueel verlangen  Afname seksueel verlangen meest onderschatte oorzaak non- compliance(Bancroft 2000)  Afname biologisch beschikbaar T is oorzaak

23 17 oktober 2003Trends in a.c.gebruik en soa-preventie Pil en Seksualiteit (2) Deze afname is gevolg van: 1. 50% afname ovariële androgeen productie 2. Oestrogeen afhankelijke toename SHBG 3. Differentiële effecten van progestogenen door effecten op SHBG en door (anti)androgene effecten op SHBG en door (anti)androgene eigenschappen eigenschappen


Download ppt "Trends in anticonceptie Rik van Lunsen Lars van Dalen AMC."

Verwante presentaties


Ads door Google