De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De leerkracht als dj? Meisjes luisteren, jongens knikken, de school twijfelt. P. De Bruyckere Arteveldehogeschool, Gent, met steun van het CompAHS-fonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De leerkracht als dj? Meisjes luisteren, jongens knikken, de school twijfelt. P. De Bruyckere Arteveldehogeschool, Gent, met steun van het CompAHS-fonds."— Transcript van de presentatie:

1 De leerkracht als dj? Meisjes luisteren, jongens knikken, de school twijfelt. P. De Bruyckere Arteveldehogeschool, Gent, met steun van het CompAHS-fonds Silver - Comeniusproject funded with support of the European Commission: 141858-2008-LLP-BE-COMENIUS-CMP

2 Onderzoek  Onderzoek in Vlaanderen bij 1783 leerlingen en 105 leerkrachten naar gebruik van muziek op school.  Matchen van leerkrachten aan eigen leerlingen.  Vooral eerste en tweede graad, goede spreiding over de verschillende onderwijsniveaus, ook representatief qua geslacht.

3 Onderzoeksvragen  Hoe vaak wordt popmuziek in de klas gebruikt?  Waarvoor wordt de popmuziek gebruikt?  Hoe denken leerkracht over het gebruik van popmuziek in de klas?  Hoe is de houding van de leerlingen op het gebruik van popmuziek in de klas?

4 Onderzoeksvragen  Hoe vaak wordt popmuziek in de klas gebruikt?  Waarvoor wordt de popmuziek gebruikt?  Hoe denken leerkracht over het gebruik van popmuziek in de klas?  Hoe is de houding van de leerlingen op het gebruik van popmuziek in de klas?

5 Onderzoeksvragen  Hoe vaak wordt popmuziek in de klas gebruikt?  18% tijdens de week van afname  23% tijdens de voorbije maand van afname  22% al tijdens het lopende trimester.  38% had geen muziek gebruikt.  Waarvoor wordt de popmuziek gebruikt?  Vooral in godsdienst en vreemde talen, maar ook in geschiedenis, wiskunde en informatica.

6 Songs in handboeken Willekeurige greep  Hotel Barcelona (Stef Bos)  Imagine (Lennon)  Harlekijnlied (Van Veen) (uit oefening van mijn studenten: de 21 ste eeuw is nog niet doorgebroken in de handboeken)

7 Onderzoeksvragen  Hoe denken leerkracht over het gebruik van popmuziek in de klas?  58% vindt popmuziek hoort thuis in de klas vs 19% niet  Is een handig middel om de aandacht vast te grijpen (69% vs 16%) + met effectief meer aandacht (82%)  12 % zegt dat het de aandacht afleidt  49 % vindt dat de leerlingen moeten leren luisteren naar populaire muziek (vs 32%)  Geen invloed van leeftijd, geslacht, enkel van zelf muziek maken + waar men studeerde.

8 Onderzoeksvragen  Hoe is de houding van de leerlingen op het gebruik van popmuziek in de klas?  76% is niet afkerig van popmuziek in de klas,  In de klas thuishoren: 33 % neutraal 23% contra Meisjes echter significant overtuigd van wel.  De leerlingen vinden eerder niet dat muziek de aandacht afleidt, maar zijn terug eerder op hun goede of ze wel beter opletten als er muziek gebruikt wordt. 40% niet, 38% wel, met invloed van leeftijd.

9 Opmerkelijk  Enerzijds: Meisjes vinden muziek in de klas significant belangrijker dan jongens  Anderzijds: de bepalende factor hoe vaak muziek in de klas gebruikt wordt… is het aantal jongens. Dus hoe meer jongens in de klas, hoe vaker de muziek.  Voor beide geslachten: wel met mate (zie ook Roe 2001)

10 2 interessante vragen 1. Waarom appreciëren meisjes meer muziek in de klas? 2. Waarom maken leerkrachten deze fout?

11 Leerlingen  Mogelijke verklaringen  Link met lyrics  Gebruikte genres in de klas  Geen link met muziek maken

12 Leerlingen  Geen link met muziek maken  beide geslachten spelen quasi even vaak muziek, wel andere instrumenten (opvallend, Green 1997 toonde aan dat muziekleerkrachten meisjes inferieur inschatten, maar meer meisjes gaan naar bvb het deeltijds kunstonderwijs, 66% (gegevens Klasse, Vlaamse overheid)

13 Leerlingen: “It’s got vocals” (M. Monroe)  Veel van het gebruik in de klas draait rond de teksten:  Voorbeelden in de taallessen  Basis voor poëzie  Basis voor zingeving in godsdienstlessen of zedenleer  Onderzoek van Schwartz uit 1999 toonde al dat de betekenisgeving en de lyrics bij meisjes een meer belangrijke rol spelen dan bij jongens.

14 Leerlingen: genres  Genres die gebruikt worden in de klas stellen lyrics centraal of ritme  Ritme:  Lichamelijke opvoeding, (scoort hoog)  Dactylo

15 Leerlingen: genres  Populaire genres in de klas  Frans chanson  Dance  Kleinkunst  Vlaamse rock  Wereldmuziek (terug in godsdienst, maar ook aardrijkskunde)  Allemaal genres die significant hoger gewaardeerd worden door meisjes.

16 Leerkrachten:  Waarom maken leerkrachten deze fout?  Jongens opvallender?  Link met jeugdcultuur?  Weinig sociologie bij lerarenopleidingen, CCCS-idee over jeugdcultuur nog meest levend  Jongens moeilijker te motiveren?  Heeft veel met perceptie te maken, minder met feitelijkheid.

17 Contactgegevens  Pedro De Bruyckere  Pedro.debruyckere@arteveldehs.be Pedro.debruyckere@arteveldehs.be  debruyckere@gmail.com debruyckere@gmail.com  www.xyofeinstein.be www.xyofeinstein.be

18 Bibliografie  Green, Lucy (1997), Music, gender, education, Cambridge: Cambridge University Press  Lincoln, Sian (2004), Teenage Girls’ ‘Bedroom Culture’: codes versus Zones, In: Bennet, A, Kahn-Harris, K, (ed) After Subculture, New York: Palgrave  Schwartz, Kelly (1999), "music test, The". Group. FindArticles.com. 26 May. 2008. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3835/is_199909/ai_n8867129music test, The http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3835/is_199909/ai_n8867129  Voor onderzoek:  Roe, K., Van den Bulck, J., De Cock, K. & Dusart, C.(2001), Het onderwijs in een concurrentiestrijd. Een studie naar de positie van formele leerkanalen in een informele kennismaatschappij, K.U.Leuven, Departement Communicatiewetenschap.  De Groof, S., Leerlingenparticipatie nader bekeken. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de betekenis en het belang van participatie op school. Eindverslag van het OBPWO-project 00.01 in opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en op initiatief van de Vlaamse Minister voor Onderwijs, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, 2003.  Kavadias, Dimokritos, (2001) De houdingen van adolescente Vlamingen aan de dageraad van de 21ste eeuw. Een overzicht., Onuitgegeven onderzoeksrapport, VUB, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Brussel)  Smits, W., (2004) Maatschappelijke participatie van jongeren. Bewegen in de vrijetijds-, sociale en culturele ruimte. Eindverslag van het Programma Beleidsgericht Onderzoek 'Maatschappelijke participatie van jongeren'. PBO99A/14/85 in opdracht van de Administratie Cultuur, Afdeling Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschap, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, 2004.  Stevens, F., (2001) Gemaakte keuzes? Een analyse van de muziek- en mediapreferenties van Vlaamse jongeren. In: Sociologische Gids, 2001, 48, 2: 138-155. Stevens, F. & Elchardus, M, (2001) De Speelplaats als cultureel centrum. De beleving van de leefwereld van jongeren. Eindverslag voor het PBO-project PBO 97/16/115, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel.


Download ppt "De leerkracht als dj? Meisjes luisteren, jongens knikken, de school twijfelt. P. De Bruyckere Arteveldehogeschool, Gent, met steun van het CompAHS-fonds."

Verwante presentaties


Ads door Google