De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 9u.00 - 9u.30Onthaal 9u.30 - 9u.40Verwelkoming 9u.45 - 10u.15projectvoorstelling “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland” door Jonathan Vercruysse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 9u.00 - 9u.30Onthaal 9u.30 - 9u.40Verwelkoming 9u.45 - 10u.15projectvoorstelling “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland” door Jonathan Vercruysse."— Transcript van de presentatie:

1 programma 9u.00 - 9u.30Onthaal 9u.30 - 9u.40Verwelkoming 9u.45 - 10u.15projectvoorstelling “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland” door Jonathan Vercruysse 10u.15 - 11u.15Praktijkvoorbeelden “Speelnatuur” door Jean-François Van den Abeele en Evelyne Fiers van het studiebureau “Fris in het Landschap” 11u.15 - 11u.45Rondgang op het terrein “de Zandakkers” te Adegem samen met de jeugddienst van Maldegem 11u.45 - 11u.50Slotwoord 11u.50 - 13u.00Broodjesmaaltijd en ruimte voor vragen natuurlijke speelruimte in het Meetjesland Jonathan Vercruysse, Projectmedewerker natuurlijke speelterreinen

2 natuurlijke speelruimte in het Meetjesland Jonathan Vercruysse, Projectmedewerker natuurlijke speelterreinen infovergadering 15 maart 2011, Adegem

3 Ontstaan van het project “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland” AS 4 / LEADER AS 3 / PDPO Project “natuurlijke speelruimte” REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLANDREGIONALE JEUGDDIENST MEETJESLAND Projecten ter bevordering van de plattelandsontwikkeling

4 Projectvisie •Speelruimte wordt schaars •Onveiligheidsgevoel •Wat kinderen willen… •Traditie van formele speelterreinen

5 Projectvisie Waarom natuurlijke speelruimte…? • Belang algemene ontwikkeling van het kind • Zelfstandiger • Risico’s inschatten • Fit en gezond • Band met natuur • Sociale vaardigheden

6 Projectvisie Doelstellingen… •Kinderen in directe omgeving met natuur in contact brengen •Meetjeslandse gemeenten hierbij aansporen en ondersteunen •Werken vanuit een inzicht op het gemeentelijk speelweefsel •Capaciteit van gemeenten om deze ruimten zelf te ontwerpen en in te richten

7 PARTNERS Participatie Streven naar een samenwerking tussen de Meetjeslandse gemeentebesturen, regionale (en externe) organisaties en jeugd OMDAT Een breed gedragen project meer effect heeft en succesvoller kan zijn Regionale jeugddienst en regionaal landschap Meetjesland DOELGROEP

8 KERNGROEP “Natuurlijke speelterreinen” Participatie: PARTNERS Sturen van het project “Natuurlijke speelterreinen” op regionaal niveau • Regionale jeugddienst Meetjesland • Regionaal landschap Meetjesland • Ondersteunende instanties per thema • Steunpunt Jeugd • Agentschap voor Natuur en Bos • … WERKGROEP“ Natuurlijke speelterreinen” Werking van het project “Natuurlijke speelterreinen” op gemeentelijk niveau Meetjeslandse gemeenten hebben in … wilsverklaring ondertekend om het thema “natuurlijke speelterreinen” op te nemen in het gemeentelijk beleid.

9 Participatie: PARTNERS WERKGROEPEN Gemeentebestuur Gemeentelijke jeugddienst, groendienst, milieudienst,… + Afgevaardigden jeugdverenigingen Afgevaardigden natuurverenigingen Afgevaardigden school of oudercomité Andere belanghebbende… = Per gemeente Projectgericht

10 Participatie: DOELGROEP DOELGROEP Kinderen, jeugdwerk, … Alle inwoners van het Meetjesland • Door inrichting van speelnatuur ontmoetingskansen creëren • Impulsen geven aan de buurt en het verenigingsleven = +

11 Opwaarderen openbaar groen Activiteiten Sociale cohesie Binnen wordt buiten Ontmoetingsplekken creëren

12 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN Ondersteuning van de gemeentelijke diensten m.b.t. het thema “natuurlijke speelterreinen” advies, projectondersteuning, participatie… 1.Inventarisatie (natuurlijke) speelruimte. 2.Identificatie behoefte aan natuurlijke speelruimte 3.Werken vanuit een speelweefsel-kaart voor het Meetjesland 4.Uitwerking van enkele pilootprojecten 5.Vorming en kennisoverdracht

13 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 1. inventarisatie Wat? Scholen Buitenruimte jeugdlokalen Skate-bike- blade Groene- avontuurlijke speelplekken Sportgerichte voorzieningen Naschoolse opvang Speelbossen Speeltuin buurtparkje

14 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 1. inventarisatie Hoe? Aanvullen inventarisatiefiche Aanduiding op kaart In samenwerking met gemeentelijke jeugddiensten 1.scholen 2.Actief jeugdwerk 3.Bestaande spelaanbod 4.Park, bos of natuurgebied… 5.Geplande ontwikkelingen 6.+ Potentiële plekken natuurlijke speelterreinen 7.…

15 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 2. Identificatie behoefte natuurlijke speelterreinen Wat + Hoe? Digitale bevraging In eerste fase bevraging van het jeugdwerk…later uit te breiden 1.Het eigen terrein • Types buitenruimte… • Welke activiteiten… • Toegankelijkheid • Voor- en nadelen… 2.Andere buitenspeelterreinen • Types buitenruimte… • Bereikbaarheid… 3.Gewenste speelruimte • Gewenste inrichting • Potentiele plekken

16 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 3. Werken met een speelweefselkaart INVENTARISATIE Spreiding Conflictzones Verbindingen Blind-spots … WENSEN EN Potentiële PLEKKEN SPEELWEEFSELKAART NETWERK VAN TRAGE WEGEN (RLM) + Speelweefsel = ruimtelijk netwerk van : formele speelplekken + informele speelplekken + verbindingen Hoe deze gegevens verwerken en gebruiken?

17 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 3. Speelweefselkaart als gebruiks- en werkinstrument Gebruik : een speelkaart

18 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 3. Speelweefselkaart als gebruiks- en werkinstrument Werkinstrument ruimtelijke planning, beheer,… Basiskaart Kaart met visie op gemeentelijk speelweefsel Luchtfoto of topografische kaart + Data inventarisatie invoeren in GIS + combineren met data Trage wegen netwerk Is een werkkaart die kan dienen voor de uitwerking van een speelweefsel-visie

19 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 4. Uitwerken van enkele pilootprojecten Een avontuurlijke en natuurlijke inrichting van groene speelruimte Inrichting afhankelijk van: Wat/wie je wil bereiken? • is het voor jeugdwerk, gezinnen, kinderen uit de buurt… De eigenheid van de plek • Historiek, bestaande vegetatie, bodemgesteldheid, hydrografie,… Praktische randvoorwaarden? • Oppervlakte, ligging,… • Budget voor aanleg en beheer • Huidige inrichting en gebruik

20 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 4. Uitwerken van enkele pilootprojecten Oproep naar de verschillende gemeenten Voordragen van een project waarbij ondersteuning en begeleiding gewenst is… Indienen tegen uiterlijk 15 april 2011 Belangrijke criteria? • Verscheidenheid in typologie • Oppervlakte • Mate van participatie • Beschikbaar budget • Landschappelijke meerwaarde • … Onderzoek door stuurgroep in welke mate ondersteund kan worden

21 Speelbossen Verschillende typologieën

22 Openbare natuurspeelzones Verschillende typologieën

23 Groene schoolspeelplaatsen Verschillende typologieën

24 Enkele bouwstenen… terreinmodulatie

25 Terreinmodulatie…? • Variatie van het terrein, spelmogelijkheden,… • Klimmen, klauteren en crossen • Zachte begrenzing (onderhoud, veiligheid, leeftijd,…) • Overzicht over het terrein en de omgeving

26 water Enkele bouwstenen…

27 Water…? • beek, vijver, poel, stromend water… • Uitdagend voor kinderen • Zand en waterspeeltuintjes • Nieuwe biotopen met eigen fauna en flora • Veiligheid?

28 Aarde, zand, kiezel,…VERANDERLIJKHEID Enkele bouwstenen…

29 Vegetatie Enkele bouwstenen… Beplanting…? • Ruimtelijke opbouw van de speelruimte • Indeling en/of de afscherming van het terrein • Rol van spelelement, verstopplekje,… • Natuurbeleving van kinderen stimuleren • Creatief spelmateriaal

30 Ruimtelijke opbouw

31 Speelwaarde van beplanting

32 Natuurwaarde en beleving Aantrekkelijk voor vogels, vlinders en insecten Opvallende bloemen en bladeren Eetbare vruchten, noten of bessen

33 Spelprikkels

34 PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN 4. Uitwerken van enkele pilootprojecten Oproep naar de verschillende gemeenten Voordragen van een project waarbij ondersteuning en begeleiding gewenst is… Indienen tegen uiterlijk 15 april 2011 Belangrijke criteria? • Verscheidenheid in typologie • Oppervlakte • Mate van participatie • Beschikbaar budget • Landschappelijke meerwaarde • … Onderzoek door stuurgroep in welke mate ondersteund kan worden

35 Praktische info Met dank aan… contact Jonathan Vercruysse Hofbouwstraat 1 9930 Zomergem telefoon09 218 95 55 emailgroenespeelruimte@meetjesman.begroenespeelruimte@meetjesman.be Noteer alvast : Studiedag natuurlijke speelruimte 17 juni 2011!!


Download ppt "Programma 9u.00 - 9u.30Onthaal 9u.30 - 9u.40Verwelkoming 9u.45 - 10u.15projectvoorstelling “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland” door Jonathan Vercruysse."

Verwante presentaties


Ads door Google