De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Improving Mental Health by Sharing Knowledge Positieve psychologie en justitie Jan Walburg Symposium resocialisatie Utrecht 18 april 2013 Expertisecentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Improving Mental Health by Sharing Knowledge Positieve psychologie en justitie Jan Walburg Symposium resocialisatie Utrecht 18 april 2013 Expertisecentrum."— Transcript van de presentatie:

1 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Positieve psychologie en justitie Jan Walburg Symposium resocialisatie Utrecht 18 april 2013 Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

2 Gedetineerden psychisch ongezond • Prevalentie van psychische stoornissen onder gedetineerden beduidend hoger dan die in de algemene bevolking. • Angststoornissen gemiddeld bij 10 tot 20% van de gedetineerden aanwezig. • Aanwezigheid depressieve stoornissen varieert tussen 14 en 40% • Ongeveer 30% van de gedetineerden voldoet aan de criteria voor middelenafhankelijkheid • 20% van de Nederlandse gedetineerden kreeg de hoofddiagnose 'persoonlijkheidsstoornis.' 2

3 Detentie ongezond •vervreemding •gebrek aan privacy •verlies van onafhankelijkheid •bewaking •deprivatie •gebrek aan ontwikkeling •stress •risicogedrag •afname eigenwaarde •afname motivatie •suicidaliteit •depressie( 50% mild, 8% zwaar) •somatisering. 3

4 0mgeving ongezond Partner financieel emotioneel sociale isolatie verbreken relatie Kinderen depressie agressie regressie schoolresultaten 4

5 Vanuit perspectief gezondheid •Aandacht voor mentale gezondheid gedetineerden •Beperking schade detentie •Aandacht voor mentale gezondheid omgeving 5

6 Vanuit perspectief recidive • Sancties hebben op hun best matig positieve invloed op recidive maar meer nog negatieve. • Psychologische interventies hebben grote positieve effecten op recidive met een zeer aanzienlijke variatie. 6

7 7 The effectiveness of correctional rehabilitation: annual review Law. Soc. Sci. 2007, 3, p.301

8 8 The effectiveness of correctional rehabilitation: annual review Law. Soc. Sci. 2007, 3, p.303

9 Meta-analyse reportTreatmentMean effect size a (N)Change in recidivism b Andrews et al. 1990Appropriate: behavioral and social-learning treatment addressing risk and needs (juveniles and adults) -0.30 (39)-60% Woolfenden et al. 2002Family and parenting (juveniles) -0.27 (5)-52% Curtis et al. 2004Multisystemic therapy (juveniles) -0.24 (7)-46% Reitzel & Carbonell 2006Programs for ex offenders (juveniles) -0.24 (9)-46% Lipsey & Wilson 1998Interpersonal skills (juveniles) -0.18 (6)-36% 9 Top 5 effectieve interventies

10 Tussentijdse conclusie • Gedetineerden hebben veel psychische problemen. • Die problemen worden versterkt gedurende de detentie die ook negatieve effecten heeft op de directe omgeving. • Psychologische interventies hebben een sterk effect op het verminderen van de recidive. 10

11 Wat is positieve psychologie? • Stelt net zoveel belang in gezondheid en welbevinden als in ziekte. • Onderzoekt condities waaronder mensen tot bloei komen op individueel, groeps- en sociaal niveau. • Richt zich op professionals en leken. 11

12 Werkdefinitie positieve psychologie Toegepaste positieve psychologie is de toepassing van onderzoek teneinde optimaal functioneren te bevorderen. 12

13 • Bevorderen • Optimaal functioneren(geluk, welbevinden) • Waarde positie • Niveau van toepassing • Volle gebied van menselijk functioneren • Geen nieuw specialisme 13

14 Positieve psychologe en de forensische psychiatrie • Preventie • Behandeling • Maatschappelijk herstel 14

15 PAD AUTORITEITSCONFLICT (voor het 12 e jaar) OPENLIJK PAD HEIMELIJK PAD (voor het 15 e jaar) AUTHORITY AVOIDANCE LICHTE AGRESSIE FYSIEKE CONFRONTAT IES GEWELD NIET-ERNSTIG HEIMELIJK GEDRAG VANDALISME MATIGE – ERNSTIGE DELINGQUENTIE ERNSTIGE DELINQUENTIE Toenemende slachtofferkosten Opstandigheid/ ongehoorzaamheid Koppig gedrag Gezags- ontwijking Slachtofferloos Slachtofferkosten en ontwikkelingspaden 15

16 1) Verticale besmetting van ouders naar kinderen • gedragsmodellering • opvoedingspraktijken • erfelijkheid • partnerkeuze (selectieve koppeling) 2) Horizontale besmetting via sociale contacten met broers/zussen en leeftijdgenoten: • gedragsmodellering • afwijzing • slachtofferrol, en • samen misdrijven plegen (co-offending) Trimbos-instituut 2007 16 Twee typen besmettingsprocessen

17 Behandeling en resocialisatie: Modellen binnen positieve psychologie • Positieve psychologie (Seligman) • Strengths based benadering • Good Lives model (Ward) • Kwaliteit van leven • Solution-focussed therapy (Berg) 17

18 Gemeenschappelijke kenmerken • Balans tussen risico en groei en ontwikkeling. • Versterken coping strategieën in risicovolle situaties. • Zorgvuldig inventariseren van talenten en sterke punten. • Ruimte geven aan de ontwikkeling van die talenten. • Betrekken van de omgeving. • Creëren van hoop en perspectief gericht op het versterken van de motivatie om een betekenisvol leven te leiden zonder delicten. 18

19 Positieve psychologie: toegevoegde waarde? • Naast aandacht voor problemen, risico's en criminogene factoren een focus op positieve kanten van individu > holistische benadering. Minder eenzijdig beeld van justitiabelen • Geen vervangend maar aanvullend perspectief • Door aansluiting bij kwaliteiten meer motivatie voor behandeling en gedragsverandering • Positiever taalgebruik en benadering > prettige manier van (samen)werken voor medewerkers in justitiële settings • Eerste effecten van interventies zijn positief. 19

20 Positieve psychologie in de praktijk • Community Reinforcement approach. • SAPROF beschermende factoren als positieve aanvulling voor een evenwichtige risicotaxatie. • Structured assessment of violence risk in youth:SAVRY en short term assessment of risk and treatability: START. • YOUTURN in alle JJI's. • Ondersteuningsgroepen in de samenleving: COSA. • Mensgerichte benadering DEMO organisaties: Exodus, DOOR, Moria en Humanitas. • Oplossingsgerichte technieken. • Talentcoaching jongeren. 20

21 • Basismethodiek voor alle JJI's in Nederland • In 2007 implementatie in fases gestart • Plan was landelijke implementatie in 2010 (niet gelukt) Grondslag YOUTURN • Operante leertheorie • Sociale leertheorie • Ontwikkelingstheorie van moreel besef • Sociaal-informatie-verwerkingsmodel 21 YOUTURN

22 Gefaseerd 1.Instroomprogramma (7-10 dagen): intakegesprekken, introductiegesprekken met mentor, instroomprofiel, screenings- en meetinstrumenten, portfolio, schrijven van levensverhaal en eerste Prestatieplan; 2.Stabilisatie en motivatie (ongeveer 10 weken): basisprofielen, EQUIP- en TIP-bijeenkomsten, levensverhaal vertellen, screenings- en meetinstrumenten, opstellen eerste en tweede Perspectiefplan en tweede Prestatieplan; 3.Individueel traject: uitvoeren tweede Perspectiefplan, persoonlijke ontwikkelprofielen en specifieke gedragsinterventies; 4. Scholings- en trainingsprogramma, proefverlof; 5. Nazorg. 22 Wat is YOUTURN? (1)

23 Integratie van 2 bestaande methodes: • Sociaal competentiemodel • EQUIP + aanvullende elementen 23 Wat is YOUTURN? (2)

24 • Intensief mentorschap • Inzet gevalideerde screenings- en meetinstrumenten • Samenwerking met ketenpartners • Ouderparticipatie • Samenwerking met onderwijs • Positieve feedbacksysteem 24 Wat is YOUTURN? (3)

25 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Veel dank en Succes! jwalburg@trimbos.nl


Download ppt "Improving Mental Health by Sharing Knowledge Positieve psychologie en justitie Jan Walburg Symposium resocialisatie Utrecht 18 april 2013 Expertisecentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google