De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzilting in de kustvlakte van Suriname Gepresenteerd door: • John Tammenga • Mickey Pocornie • Errol de Graven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzilting in de kustvlakte van Suriname Gepresenteerd door: • John Tammenga • Mickey Pocornie • Errol de Graven."— Transcript van de presentatie:

1 Verzilting in de kustvlakte van Suriname Gepresenteerd door: • John Tammenga • Mickey Pocornie • Errol de Graven

2 Doel: De gehele kustvlakte voorzien van voldoende drinkwater van een hoge kwaliteit tegen de beste prijs.

3 Hoe Het incorporeren van de beste ontzilitingstechnieken in het drinkwater productie proces

4 Aanpak • In kaart brengen van gebieden en daaruit voortvloeiend Bronnen • In kaart brengen van het totaal aantal SWM en NHDW bronnen • In kaart brengen van bruikbare Bronnen die verzilt zijn en Bronnen die in de komende 5 tot 10 jaren zullen verzilten. • Volledig analyseren van de kwaliteit van het bronwater • Achterhalen van Planologische en bestemmingsplannen

5 Mogelijke Ontzoutingstechnieken • Ionen wisseling • Multi effect Destilation • Multistage Flash • R.O. • Evaporation (verdamping) • Membrane distillation • Nucleair Ontzouten • Electrodyalische

6 Keuze Gekozen is voor de Membrane en distillation techniek het zgn. Memstill-proces

7 Het Memstil proces Dit proces is gebaseerd op het destilleren van vervuild en/of zoutwater. Langs compacte membranen stroomt licht verwarmd zout en/of vervuild water. Het vrijkomende waterdamp condenseert vervolgens op de condensor, waarna de afgestane waterdamp het zoute water in de condensor wederom opwarmt.

8 Principe Memstil

9 Verschil met andere soortgelijke processen De compactheid zorgt voor kleine temperatuurs- en energieverschillen. De afstanden zijn soms slechts 1 mm.

10 Vergelijkbare kosten

11 Indicatieve Kosten • Energie vraag is 3 – 4 Kw/m³ • Op basis van een bron van Blauwgrond van 60 m³/h, 3 Kw per m 3 x 24 uur = 4320 Kw/d x 0,13 srd = 561.6 Srd. Op maand basis zijn de kosten 16848 Srd. • Bronpomp vermogen is 11.9 Kw x 0.13 Srd x 24 x 30 = Srd 1113.84. de totale kosten aan dit systeem zijn 1113.84 + 16848 =Srd 17961,84 op maandbasis.

12 Bron terugverdiensten De watertarieven zijn rond de Srd 1.80/m 3 voor de bovengenoemde bron wordt dan 60 m 3 /h x 1.80 x 24 x 30 = Srd 77760

13 Indicatieve Winst De kosten op maandbasis zijn Srd 17961,84 terwijl de terugverdienkosten voor 1 bron van 60m 3 eveneens op maandbasis Srd 77760. winst = Srd 59798,16

14 inversteringskosten Inkoop memstill: srd 1.320.000 Afschrijving: 15 jaar (180 maanden) Kosten per maand srd 1.320.000/180= srd 7.333,33 Totale maandelijkse kosten: srd 25295,17

15 Winst van een bron op Blauwgrond op basis van Memstil is Srd 77760 – Srd 25295,17 = Srd 52464,83

16 Kosten-Opbrensten overzicht KostenPrijsOpbrengstenPrijs BronkostenSrd 16848BronopbrenstSrd 77760 EnergiekostenSrd 1113.84 InvesteringskostenSrd 7.333,33 Totale KostenSrd 25295,17 Srd 77760 Srd 25295,17 WinstSRD 52464.83

17 Memstill

18

19 Visie Uitgaande van een 10 Jarige visie, zou op basis van het bovenstaande de Memstill methode sterk overwogen moeten worden, te meer daar: • er geen bestemmingsplannen zijn • Bronvervanging en –uitbreiding slecht tot gering plaatsvindt • Lage tarieven

20 Financiering • Gekozen zou kunnen worden voor externe financieringsbronnen, op basis van het feit dat de watersector “hot” is. • Bij positieve en bevredigende resultaten eventuele leningen aangaan. • Stappenplan, waarbij de bronnen met hele hoge Chloride concentraties op de prioriteitenlijst voorkomen voor financiering


Download ppt "Verzilting in de kustvlakte van Suriname Gepresenteerd door: • John Tammenga • Mickey Pocornie • Errol de Graven."

Verwante presentaties


Ads door Google