De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een leefbare en zorgzame wijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een leefbare en zorgzame wijk"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een leefbare en zorgzame wijk
Paul van Soomeren, DSP-groep Rotterdam, 16 april 2013

2 Twee werelden: van apart naar LAT
Wijk- buurtaanpak fysiek sociaal/leefbaar/participatie Zorg formeel informeel light zwaar

3 Wijkaanpak 1: VromVrom VogelLaan aanpak
Van stadsvernieuwing naar stedelijke vernieuwing Corporaties zouden het wel ff doen… Nadruk op sloop/nieuwbouw Het ministerie van aandachts… eh… kracht… eh… pracht wijken Vooral fysieke aanpak, geen link naar zorg

4 Wijkaanpak 2: leefbaar, sociaal, participatie
Na PCG-beleid kwam Sociale Vernieuwing (Lubbers/Kok en Ien Dales; begin jaren 90) Schoon, heel & veilig (Rotterdam; meedoen: Opzoomeren) Welzijnswerk (Nieuwe Stijl) Prettig (samen) wonen, samen aan/in de wijk werken (sociale samenhang/cohesie): laat de bewoners het vooral zelf doen

5 Tezelfdertijd in Zorgland
Nadruk op formele zorg Veel schaalvergroting (vgl. onderwijs, corporaties) Maar eerstelijnszorg blijvend wijk/buurtgericht Informele zorg beetje ‘vergeten gebied’ Weinig integratie formele en informele zorg Help… de kosten lopen uit de hand; dus bijv. van AWBZ naar Wmo

6 Verschuiving in zorg nu
Van professionele zorg naar informele zorg Meer accent op eigen kracht, eigen verantwoordelijk-heid en het inzetten van sociale netwerken en andere vormen van informele zorg Meer - integrale - zorg in de buurt

7 Vier typen oplossingen: piramide

8 Zorg: donkere wolken Dubbele vergrijzing (iedereen ouder + geboortegolf met pensioen) Dementie en eenzaamheid toenemende problemen Stijging zorgkosten (o.a. AWBZ) Oplossing: langer thuis blijven wonen ‘met naasten die je bijstaan in een betrokken samenleving’ en ‘gemeente die in kaart brengt wat nodig is’. Dus: informele zorg Martin van Rijn van Leefbaarheid naar Zorg

9 Wat is informele zorg (wie zijn die ‘naasten’)?
Mantelzorg (veelal familie/bloedverwanten) Vrijwillige inzet Buren en buurthulp Wederzijdse hulpdiensten Informele zorg light: gezelschap, boodschap, signaleren Denk aan: Nabuurschap 2.0 (DSP-groep/VWS 2012) Informele zorg zwaar: wassen, kleden, toilet, incontinentie, eten/drinken, sondevoeding, medicatie, persoonlijke zorg, protheses

10 Kortom: van leefbaarheid naar informele zorg (light & zwaar)
Eerst veegde je met de buren de straat Later deed je voor de buren boodschappen… …en natuurlijk hield je een oogje in het zeil (signaleren) Maar het gaat nu nog verder; voordat je boodschappen doet met de buurman : moet je die buurman eerst wassen en trekt hem dan z’n steunkousen aan …en na afloop leg je hem ‘s avonds in bed (met luier) …en ondertussen kalmeer je zijn verwarde dementerende vrouw

11 Naast leefbaar-vegen nu ook zorg-vegen

12 Beroep op eigen kracht en informele zorg: bezuinigen en knijpen (anders zorgkosten door dak)
Naar gemeenten: Begeleiding ( klanten): -25% Persoonlijke Verzorging ( ): -25% Jeugdzorg: -15% Hulp huishouden -75% (alleen meest kwetsbare armen) Stop op aankloppen bij intramuraal (minimaal zzp 5) Mantelzorg onder druk door meer alleenstaanden, gezinsverdunning, arbeidsparticipatie, geografische afstand, hogere pensioenleeftijd, arbeidsparticipatie, andere familie structuur (scheidingen), zwakkere bloedband, etc.

13 Hoe gaan we dat organiseren?

14 Wijk/buurt als thuis Buurt handig organisatie kader (systeemwereld)
Maar vergeet leefwereld niet: thuis voelen in de wijk (thuis = controle hebben, je veilig weten) Dus: stuur geen brief, maar laat hetzelfde gezicht steeds langsgaan (ken elkaar) Zorg voor een veilige buurt Signalering goed regelen (met inzet vrijwilligers)

15 Startpunt keukentafelgesprek
Bespreek: wat de beperkingen van iemand zijn wat hij/zij zelf nog kan en wil (de eigen kracht) welke ondersteuning hij/zij vanuit persoonlijk informeel sociaal netwerk kan krijgen (bekend en onbekend!!!) en de vraag van de ‘man/vrouw op de keukenstoel’: welke oplossing wenst hij/zij?

16 Wie krijg je aan de keukentafel?
Alleen reageren op hulpvragen? (lukt niet: vraagverlegenheid, zorgmijders, vereenzaamd, etc.) Problemen signaleren (via bijv. buren) en doorverwijzen? Iedereen langs? Besef: vereist een frequente cyclus; vandaag nog prima in orde, maar dat kan morgen anders zijn. Inzet van eerste lijnszorg cruciaal: huisarts, praktijk begeleider, thuiszorg

17 Krijg zicht op capaciteit informele zorgers: wie, wat doen ze, waar, wanneer, hoe …?
Je ziet makkelijk iets over het hoofd. Bijvoorbeeld: zorgvragers kunnen iets doen naast bewoners zijn er werkers in een buurt omvallende mantelzorgers Krijg zicht op tijd die besteed wordt aan vrijwillige inzet, mantelzorg, leefbaarheidswerk, buurt en wijkinzet etc. (de rekeneenheid is naast geld dus ook TIJD!)

18 Wat wilde gedachten Veel jargon en bla bla: kanteling, eigen kracht, keukentafelgesprek, informele zorg… Natuurlijk is het bezuinigen, maar het is ook een gouden kans: naar een leefbare en zorgzame buurt. Elkaar ontmoeten en kennen leidt niet automatisch naar ‘elkaar helpen’ (of zelfs: elkaar verzorgen) Een ‘hulpvrager’ en ‘hulpvraag’ bestaat niet! Vraagverlegenheid. Trek de vrager z’n huis uit en maak hem aanbieder: deelnemer en deelgever Andere vrijwilligers nodig:

19 De nieuwe ‘Informele zorg vrijwilliger’
Minder ‘vrijheid blijheid vrijwilliger’ Binding en opleiding Vrijwillig, maar na het ja-woord niet vrijblijvend Einde aan de vrijblijvendheid, ook voor de gemeente: werven, opleiden, controleren, linken formeel-informeel… Ik ken geen gemeente die hier echt op stuurt en regie op voert!

20 Uitdaging komende jaren: van Wijk naar Wij
Werken aan een leefbare en aan een zorgzame wijk!

21 www.dsp-groep.nl www.wmowonen-nh.nl


Download ppt "Naar een leefbare en zorgzame wijk"

Verwante presentaties


Ads door Google