De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een leefbare en zorgzame wijk Paul van Soomeren, DSP-groep Rotterdam, 16 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een leefbare en zorgzame wijk Paul van Soomeren, DSP-groep Rotterdam, 16 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een leefbare en zorgzame wijk Paul van Soomeren, DSP-groep Rotterdam, 16 april 2013

2 Twee werelden: van apart naar LAT ■ Wijk- buurtaanpak ■ fysiek ■ sociaal/leefbaar/participatie ■ Zorg ■ formeel ■ informeel ■ light ■ zwaar

3 ■ Van stadsvernieuwing naar stedelijke vernieuwing ■ Corporaties zouden het wel ff doen… ■ Nadruk op sloop/nieuwbouw ■ Het ministerie van aandachts… eh… kracht… eh… pracht wijken Vooral fysieke aanpak, geen link naar zorg Wijkaanpak 1: VromVrom VogelLaan aanpak

4 Wijkaanpak 2: leefbaar, sociaal, participatie ■ Na PCG-beleid kwam Sociale Vernieuwing (Lubbers/Kok en Ien Dales; begin jaren 90) ■ Schoon, heel & veilig (Rotterdam; meedoen: Opzoomeren) ■ Welzijnswerk (Nieuwe Stijl) ■ Prettig (samen) wonen, samen aan/in de wijk werken (sociale samenhang/cohesie): laat de bewoners het vooral zelf doen

5 Tezelfdertijd in Zorgland ■ Nadruk op formele zorg ■ Veel schaalvergroting (vgl. onderwijs, corporaties) ■ Maar eerstelijnszorg blijvend wijk/buurtgericht ■ Informele zorg beetje ‘vergeten gebied’ ■ Weinig integratie formele en informele zorg Help… de kosten lopen uit de hand; dus bijv. van AWBZ naar Wmo

6 Verschuiving in zorg nu ■ Van professionele zorg naar informele zorg ■ Meer accent op eigen kracht, eigen verantwoordelijk- heid en het inzetten van sociale netwerken en andere vormen van informele zorg ■ Meer - integrale - zorg in de buurt

7 Vier typen oplossingen: piramide

8 Zorg: donkere wolken Martin van Rijn van Leefbaarheid naar Zorg ■ Dubbele vergrijzing (iedereen ouder + geboortegolf met pensioen) ■ Dementie en eenzaamheid toenemende problemen ■ Stijging zorgkosten (o.a. AWBZ) ■ Oplossing: langer thuis blijven wonen ‘met naasten die je bijstaan in een betrokken samenleving’ en ‘gemeente die in kaart brengt wat nodig is’. Dus: informele zorg

9 Wat is informele zorg (wie zijn die ‘naasten’)? ■ Mantelzorg (veelal familie/bloedverwanten) ■ Vrijwillige inzet ■ Buren en buurthulp ■ Wederzijdse hulpdiensten  Informele zorg light: gezelschap, boodschap, signaleren Denk aan: Nabuurschap 2.0 ( DSP-groep/VWS 2012 )  Informele zorg zwaar: wassen, kleden, toilet, incontinentie, eten/drinken, sondevoeding, medicatie, persoonlijke zorg, protheses

10 Kortom: van leefbaarheid naar informele zorg (light & zwaar) ■ Eerst veegde je met de buren de straat ■ Later deed je voor de buren boodschappen… ■ …en natuurlijk hield je een oogje in het zeil (signaleren) ■ Maar het gaat nu nog verder; voordat je boodschappen doet met de buurman  : ■ moet je die buurman eerst wassen ■ en trekt hem dan z’n steunkousen aan ■ …en na afloop leg je hem ‘s avonds in bed (met luier) ■ …en ondertussen kalmeer je zijn verwarde dementerende vrouw

11 Naast leefbaar-vegen nu ook zorg-vegen

12 Beroep op eigen kracht en informele zorg: bezuinigen en knijpen (anders zorgkosten door dak) ■ Naar gemeenten: ■ Begeleiding (220.000 klanten): -25% ■ Persoonlijke Verzorging (250.000): -25% ■ Jeugdzorg: -15% ■ Hulp huishouden -75% (alleen meest kwetsbare armen) ■ Stop op aankloppen bij intramuraal (minimaal zzp 5) ■ Mantelzorg onder druk door meer alleenstaanden, gezinsverdunning, arbeidsparticipatie, geografische afstand, hogere pensioenleeftijd, arbeidsparticipatie, andere familie structuur (scheidingen), zwakkere bloedband, etc.

13 Hoe gaan we dat organiseren?

14 Wijk/buurt als thuis ■ Buurt handig organisatie kader (systeemwereld) ■ Maar vergeet leefwereld niet: thuis voelen in de wijk (thuis = controle hebben, je veilig weten) ■ Dus: ■ stuur geen brief, maar laat hetzelfde gezicht steeds langsgaan (ken elkaar) ■ Zorg voor een veilige buurt ■ Signalering goed regelen (met inzet vrijwilligers)

15 Startpunt keukentafelgesprek Bespreek: ■ wat de beperkingen van iemand zijn ■ wat hij/zij zelf nog kan en wil (de eigen kracht) ■ welke ondersteuning hij/zij vanuit persoonlijk informeel sociaal netwerk kan krijgen (bekend en onbekend!!!) ■ en de vraag van de ‘man/vrouw op de keukenstoel’: welke oplossing wenst hij/zij?

16 Wie krijg je aan de keukentafel? ■ Alleen reageren op hulpvragen? (lukt niet: vraagverlegenheid, zorgmijders, vereenzaamd, etc.) ■ Problemen signaleren (via bijv. buren) en doorverwijzen? ■ Iedereen langs? Besef: vereist een frequente cyclus; vandaag nog prima in orde, maar dat kan morgen anders zijn. Inzet van eerste lijnszorg cruciaal: huisarts, praktijk begeleider, thuiszorg

17 Krijg zicht op capaciteit informele zorgers: wie, wat doen ze, waar, wanneer, hoe …? ■ Je ziet makkelijk iets over het hoofd. Bijvoorbeeld: ■ zorgvragers kunnen iets doen ■ naast bewoners zijn er werkers in een buurt ■ omvallende mantelzorgers ■ Krijg zicht op tijd die besteed wordt aan vrijwillige inzet, mantelzorg, leefbaarheidswerk, buurt en wijkinzet etc. (de rekeneenheid is naast geld dus ook TIJD!)

18 Wat wilde gedachten ■ Veel jargon en bla bla: kanteling, eigen kracht, keukentafelgesprek, informele zorg… ■ Natuurlijk is het bezuinigen, maar het is ook een gouden kans: naar een leefbare en zorgzame buurt. ■ Elkaar ontmoeten en kennen leidt niet automatisch naar ‘elkaar helpen’ (of zelfs: elkaar verzorgen) ■ Een ‘hulpvrager’ en ‘hulpvraag’ bestaat niet! Vraagverlegenheid. Trek de vrager z’n huis uit en maak hem aanbieder: deelnemer en deelgever ■ Andere vrijwilligers nodig:

19 De nieuwe ‘Informele zorg vrijwilliger’ ■ Minder ‘vrijheid blijheid vrijwilliger’ ■ Binding en opleiding ■ Vrijwillig, maar na het ja-woord niet vrijblijvend Einde aan de vrijblijvendheid, ook voor de gemeente: werven, opleiden, controleren, linken formeel-informeel… Ik ken geen gemeente die hier echt op stuurt en regie op voert!

20 Werken aan een leefbare en aan een zorgzame wijk! Uitdaging komende jaren: van Wijk naar Wij

21 www.dsp-groep.nlwww.wmowonen-nh.nl pvansoomeren@dsp-groep.nl www.wmoindebuurt.nl


Download ppt "Naar een leefbare en zorgzame wijk Paul van Soomeren, DSP-groep Rotterdam, 16 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google