De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoede op het platteland en in de stad Seminarie 25/04/2013 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoede op het platteland en in de stad Seminarie 25/04/2013 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL."— Transcript van de presentatie:

1 Armoede op het platteland en in de stad Seminarie 25/04/2013 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Sarah Luyten www.observatbru.be

2 Armoede op het platteland en in de stad Seminarie 25/04/2013 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Sarah Luyten www.observatbru.be

3 • Gemeenschappelijk GemeenschapsCommissie • Verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie • Ondersteuning van het beleid • Armoede en gezondheid • Multidisciplinair team (10 VTE) H ET O BSERVATORIUM VOOR G EZONDHEID EN W ELZIJN

4 Actoren op het werk- veld Beleid Weten- schappers H ET O BSERVATORIUM VOOR G EZONDHEID EN W ELZIJN informatiedoorstroom bevolking - werkveld – wetenschappers - beleid

5 V ERTALING NAAR B ELEID ? T ERREIN ? • Complexe indicator • Synthese indicator: • voordeel = Armoede wordt met een multidimensionele bril bekeken = Armoedebestrijding wordt in het beste geval ieders verantwoordelijkheid • nadeel = Armoedebestrijding wordt in het slechtste geval niemand zijn verantwoordelijkheid Beleid is gefragmenteerd georganiseerd

6 G EBRUIK VAN DIVERSE DATABANKEN Alleenstaande: 973 € Alleenstaande ouder met twee kinderen: 1 557 € Koppel met twee kinderen: 2 044 € Bevolking onder de armoederisicogrens per gewest, inkomens 2009

7 G EBRUIK VAN DIVERSE DATABANKEN Alleenstaande: 973 € Alleenstaande ouder met twee kinderen: 1 557 € Koppel met twee kinderen: 2 044 € Bevolking onder de armoederisicogrens per gewest, inkomens 2009

8 G EBRUIK VAN DIVERSE DATABANKEN Categorie Aandeel gerechtigden en personen ten laste in de bevolking Leeftijd0-1718-2425-6465+Totaal WIGW2,3 %2,6 %2,4 %13,5 %3,9 % OCMW-steuntrekker8,6 % 5,1 %0,9 %5,6 % Inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag0,2 %0,5 %0,2 %8,8 %1,4 % Mensen met een handicap1,3 %1,4 %2,1 %4,2 %2,2 % Kinderen met verhoogde kinderbijslag0,7 %0,3 %0,1 %0,0 %0,2 % Langdurig werklozen3,7 %3,6 %3,5 %0,7 %3,2 % Alleenstaande ouder0,8 %0,4 %0,2 %0,0 %0,3 % OMNIO-statuut11,1 %4,3 %4,7 %0,3 %5,5 % Behorende tot meerder categorieën2,7 %3,6 %1,5 % 2,0 % Totaal31,4 %25,3 %19,7 %29,9 %24,2 % Aantal en aandeel rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (RVV of OMNIO) en hun personen ten laste, Brussels Gewest, 1 januari 2012 Bron: Kruispuntbank sociale zekerheid 2012, Rijksregister 2011

9 G EBRUIK VAN DIVERSE DATABANKEN

10 C ONTINUUM STAD - PLATTELAND

11 G ELIJKENISSEN ARMOEDE STAD - PLATTELAND Woningmarkt Transport en mobiliteit Risicogroepen: jongeren Toegankelijkheid diensten Kenmerken armoede op het platteland

12 W ONINGMARKT Huishoudens- type LeefloonKenmerken huurwoningAandeel van de huur in het budget Budget na de betaling van de huur Aantal slaapkamers Comfort- peil Gemiddel de huurprijs Alleenstaande770,18 €0C2418 €54,3 %352,18 € 1C1460 €59,7 %310,18 € 1C2485 €63,0 %285,18 € Gezin: alleenstaande met kind(eren) of koppel met of zonder kind(eren) 1026,91 €1C1460 €44,8 %566,91 € 1C2485 €47,2 %541,91 € 2C2575 €56,0 %451,91 € Aandeel van de huurprijs in het leefloon, Brussels Gewest, 2010 Bron: De Keersmaecker, 2011

13 T RANSPORT - M OBILITEIT Bron: Samarcande association, Inter-Environnement Bruxelles, SOS Jeunes-Quartier libre asbl (2008) Jeunes en ville, Bruxelles à dos ? L’appropriation de l’espace urbain bruxellois par des jeunes de différents quartiers, Inter-Environnement Bruxelles, Bruxelles, p.54

14 T RANSPORT - M OBILITEIT Bron: Samarcande association, Inter-Environnement Bruxelles, SOS Jeunes-Quartier libre asbl (2008) Jeunes en ville, Bruxelles à dos ? L’appropriation de l’espace urbain bruxellois par des jeunes de différents quartiers, Inter-Environnement Bruxelles, Bruxelles, p.56

15 T RANSPORT - M OBILITEIT « Ik breek mijn hoofd er niet meer over, ik heb geen abonnement, ik heb vrienden in Peterbos, maar ook vrienden in andere buurten en om uit deze buurt te geraken om gewoon maar naar Rogier te gaan, er is geen metro, je moet op de bus wachten, ik heb geen abonnement, ik ga dus een boete krijgen, beter om in Peterbos te blijven. Voor mij is dat een beperking »

16 J ONGVOLWASSENEN IN ARMOEDE Aandeel gerechtigden op het leefloon en equivalent leefloon, 2012

17 T OEGANKELIJKHEID DIENSTEN

18 P OCICO PLUS • Uitdiepen kennis databanken, gebruik databanken, statistische methodes • Interactie stad- platteland • Gelijkenissen van de armoedeproblematiek: • Zelfde levensdomeinen, prioriteiten, risicogroepen • Andere vorm • Aangepaste oplossingen


Download ppt "Armoede op het platteland en in de stad Seminarie 25/04/2013 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL."

Verwante presentaties


Ads door Google