De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frans L.Leeuw WODC & Universiteit Maastricht CBS Symposium ‘In cijfers gevangen’-criminaliteit en sociale veiligheid 20 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frans L.Leeuw WODC & Universiteit Maastricht CBS Symposium ‘In cijfers gevangen’-criminaliteit en sociale veiligheid 20 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Frans L.Leeuw WODC & Universiteit Maastricht CBS Symposium ‘In cijfers gevangen’-criminaliteit en sociale veiligheid 20 april 2010

2 Komende 20 – 25 minuten:  Belang van cijfers  Hoe worden cijfers gebruikt? Preciezer: hoe gebruikt het WODC CBS-cijfers?  Kanttekeningen bij het gebruik van cijfers  Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen  Wensen

3  Zijn trends wel trends en zijn problemen wel problemen?  Ethniciteit en criminaliteit  probleemgroepen  Onderbouwing van (nieuw) beleid  Monitor Criminaliteit en Bedrijfsleven  Effecten & doelmatigheid van beleid  Empirische kennis over veranderingen in afhankelijke variabelen noodzakelijk (maar niet voldoende) om effect uitspraken te doen  Neveneffecten van beleid, inclusief ‘revenge- effecten’  Kortom: cijferwerk ‘‘…. bespaart je de onzin’…[vrij naar Bnr]

4 Over (het belang van) feitenonderzoek bij de voorbereiding en evaluatie van wetgeving, F.L. Leeuw, F. Willemsen & W.M. de Jongste in: RegelMaat 2010 (25) 2

5  WODC/CBS publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ : ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving worden in kaart gebracht.  Trendvragen staan centraal zowel ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving als bij de strafrechtsketen.  Belangrijke publicatie voor Ministerie van Justitie. Wordt o.a. gebruikt ter ondersteuning bij voorbereidingen van de justitiebegroting

6  Voorbeeld 1: Speerpunt Veiligheid Balkenende IV: 25 % reductie criminaliteit tov 2002 ( en idem tav recidive reductie) Dankzij monitoren van lange termijn ontwikkeling indruk van trends: sinds 2002 scherpe daling van geregistreerde criminaliteit. In 2007 registreerde politie 1,2 miljoen misdrijven tov 1,4 misdrijven in 2002. Helaas………..ontbreken 2008, 2009 (nog) door politiecijfers-problematiek

7

8

9

10  Voorbeeld 3: gebruik van cijfers om tot verklaringen te komen van (opvallende) verschijnselen

11

12  Dit soort grote veranderingen roepen om verklaringen en daarbij worden theoretische inzichten en data gecombineerd: ◦ Komt het door de demografie? ◦ …..door veranderingen in de aard van de delicten? ◦ ….. door beelden over de effecten van behandelingen/ interventies in Justitiële Jeugdinrichtingen vs die in de (gesloten)jeugdzorg? ◦ ….. door handelen/besluiten van rechters ( niet meer plaatsen)… ◦ ….door……………?

13  Het monitoren van ontwikkelingen in criminaliteit er mee kan gebeuren;  prognoses inz de capaciteitsbehoefte in de stafrechts- (en ook andere) ketens er mee te maken zijn, ten behoeve van de begrotingsvoorbereiding van het Ministerie van Justitie en om tal van vragen van beleidsmakers te beantwoorden;  Ze van groot belang zijn voor onderzoek naar criminaliteit/oorzaken ervan ( zeker gezien de koppeling van justitie en politiegegevens met het SSB);  Je er evaluatieonderzoek mee kunt doen en…  Omdat beleidsmakers hun beleid kunnen onderbouwen….

14 Uitstapje: bevragingsapplicatie Veiligheid 14 gebruiksvriendelijke webapplicatie ontwikkeld door WODC & CBS in opdracht van VbbV • meer dan 1.000 onderwerpen op het gebied van veiligheid • afkomstig uit 25 verschillende bronnen (o.a. IVM, MCB) • gegroepeerd in 8 VbbV-thema’s cijfers op verschillende regionale niveaus: landelijk, provincies, politieregio’s, gemeentes

15 Bevragingsapplicatie Veiligheid 15 • 50-60 gebruikers bij ministeries Justitie & BZK • ook geïnstalleerd bij CBS/Taakgroep Veiligheid, belangstelling vanuit andere organisaties • toegang via (individuele) accounts • WODC & CBS organiseren introductiecursussen voor nieuwe gebruikers • Uitgebreide documentatie van metadata • Helpdesk

16 Screenshot applicatie 16

17 Kanttekening 1: Cijfers criminaliteit uit informatiesystemen van verschillende instanties zoals de politie en het OM zijn niet opgezet vanuit de bedoeling wetenschappelijke informatie te genereren. ◦ Gevaar trendbreuken: bijv tgv de invoering nieuwe bedrijfsvoeringssystemen zoals bij de Politie: dat momenteel te wensen over laat [workshop toelichting op politiecijfers] ◦ Data evolutie en development cracks: data veranderen over de tijd: bijv. randgemeenten die zijn samengevoegd met Den Haag in 2000. Vraag: wat is de ontwikkeling van criminaliteit in de gemeente Den Haag voor en na 2000?

18 Kanttekening 2:Onthullingsgevaar tgv online publiceren cijfers als mash-ups & tgv datamining De combinatie van data en bronnen is enerzijds verrijking van /voor onderzoek, anderzijds vergroting van onthullingsrisico. Stel dat elk jaar de gemiddelde leeftijd van zedendelinquenten wordt gepubliceerd en dat het mogelijk is om de gem. leeftijd in te delen naar geslacht in een gemeente. Als elke gemeente elk jaar ook de lokale crime cijfers publiceert, en er is 1 vrouwelijke zedendelinquent in een bepaald jaar, dan kan de leeftijd van deze persoon worden achterhaald dmv web 2.0 ontwikkelingen als de mash up. Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk gepresenteerd worden. Mash ups kunnen ook bijdragen aan criminaliteit, overigens. Het Vespavoorbeeld

19 Kanttekening 3: Problematische invloeden bij surveys van zaken als ◦ mode-effecten ( internet, telefoon, schriftelijk, face to face), ◦ De artefactenproblematiek (telescoping, vergeeteffecten, halo-gedrag en tal van andere biases); ◦ praatgedrag is niet gelijk aan doegedrag.

20

21  Broken windows benadering (met beelden enz)/combi van kwalitatief & kwantitatief);  ‘Research lab into society’ a la ‘ naturalistic driving’ …  Sociaal kapitaal metingen en social Utility sites/statistics;  Tal van andere bewegingen in cyber space;  Biomarkers bij onderzoek naar determinanten van persistent antisociaal gedrag (scores op EF’s, psychofysiologische kenmerken enz.)

22

23


Download ppt "Frans L.Leeuw WODC & Universiteit Maastricht CBS Symposium ‘In cijfers gevangen’-criminaliteit en sociale veiligheid 20 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google