De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inzicht in je breinvoorkeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inzicht in je breinvoorkeur"— Transcript van de presentatie:

1 Inzicht in je breinvoorkeur
ECABO Verkiezing Leerbedrijf en Praktijkbegeleider van het Jaar 2013 Gonda Duivenvoorden

2 Mijn passie MENSEN Waarom doen ze wat ze doen? Wat geeft ze energie?

3 De regisseur: het brein
Weegt 1 tot 1,5 kilo Is gemiddeld 2% van ons totale lichaamsgewicht Gebruikt 20% van ons bloed en zuurstof Bestaat uit 100 miljard zenuwcellen die signalen doorgeven met een snelheid van meer dan 400 kilometer per uur Bepaalt de motoriek, zintuigelijke waarneming, het denken en de emoties

4 Wat hebben mensen met elkaar gemeen?
Autonomie (in enige mate zelf kunnen bepalen hoe werk in te richten) Competentie (het gevoel hebben er goed in te zijn ) Verwantschap (verbonden voelen met anderen) Onderzoek wijst uit dat respect hebben en krijgen in belangrijke mate bijdraagt tot goede prestaties in een team. Geen respect wakkert eigen belang aan.

5 Hoe werkt het brein? Spiegelneuronen en voorbeeldgedrag

6 Goed versus fout 95% van ons gedrag is onbewust
Het brein is liever lui dan moe (Daniel Kahneman) Emoties helpen bij het onthouden. Ze krijgen in ons brein altijd voorrang. Voel je je blij dan functioneer je beter Geef complimenten (zorg voor een basis) voordat je feedback geeft op wat beter kan Vertraag om aandacht te hebben of iets ook echt begrepen is Positieve paden ontwikkelen vraagt meer energie, maar het levert ook veel meer op

7 De verbinding

8 Wat zegt een breinvoorkeur?
Je voorkeur werkt als een bron van energie, passie en inspiratie. Het is geen competentie. Wat je voorkeur is voor het verwerken van informatie Hoe je graag communiceert Welk werk het beste bij je past Hoe je het liefst met iemand samenwerkt

9 (H)erkenning Wij willen graag (h)erkenning en waardering Ken je eigen breinvoorkeur en leer die van de ander kennen Stel vragen om meer te leren over waar iemand energie van krijgt (daar herken je iemands breinvoorkeur aan) Neem jezelf niet als uitgangspunt voor de begeleiding van een ander. Zet de ander centraal en kijk wat jij kunt doen om hem of haar te ontwikkelen.

10 Breinvoorkeuren in hoofdlijnen
Globaal / Abstract / Denken

11 Linkerhersenhelft Verbaal Logisch - realistisch Analytisch Lineair Georganiseerd Rechterhersenhelft Non-verbaal Metaforisch Holistisch Ruimtelijk Voelen

12 Wat? L1 analist/realist Nauwkeurig en precies Pakt vraagstuk grondig aan Analytisch ingesteld Feitelijk redeneren, no-nonsense benadering Objectief, kritisch, foutloos, doel- en prestatiegericht

13 L1 en LEREN Feiten hebben prioriteit (stelt Wat vragen) Nette en rustige omgeving om te kunnen leren Korte en niet al te gedetailleerde samenvattingen van onderwerpen die hij of zij moet leren Houdt van schema’s, grafieken, argumenten en conclusies Wil graag uitzoeken en verdiepen Bijvoorbeeld accountant, arts/chirurg, taxateur, systeemanalist, ingenieurs (wiskunde, chemie, techniek, natuurwetenschappen, economie)

14 HOE? L2 consoliderende/volbrenger
Planning en organisatie Stiptheid, discipline, orde en netheid Toewijding, traditioneel en orthodox Stap voor stap aanpak Procedures en regeling Structuur en uitvoering Details en volledigheid

15 L2 en leren Houdt van een nette en georganiseerde omgeving Veiligheid en stabiliteit Werkt graag met een tijdschema Werkt graag met oefenmateriaal en gedetailleerde samenvattingen Herhaling is onderdeel van het leerproces Bereidt alles goed voor en wil graag duidelijke instructies Bijvoorbeeld boekhouder, administratief werk, supervisor, politieagent, planner, controller, bepaalde medische loopbanen (gericht op structureren, controleren en plannen)

16 WAAROM? R1 Strateeg/scenariodenker/verbeelder
Zoeken naar alternatieven, combineren van ideeën Voorkeur voor het grote geheel Idee-intuïtie Strategie Risico nemen Houdt van experimenten, diversiteit, verrassingen en verbindingen leggen

17 R1 en leren Visuele ondersteuning (beeldmateriaal) erg belangrijk Regelmatig kort pauzeren Spelvorm Niet lineaire leerstijlen zoals bijvoorbeeld een mindmap Kan goed tegen chaos Kan makkelijk verveeld raken Bijvoorbeeld sales, marketing, ondernemers, psychiatrie, kinderarts, reclame en multidisciplinaire vakgebieden (gericht ontwerpen, genereren van ideeën en concepten)

18 WIE? R2 Socializer / empathizer
Georiënteerd op gevoel Sfeergevoelig / verzorgde omgeving Sociale verbindingen leggen Mensomgeving Interactie, aanraking, communicatie, passie Intuïtie Samenwerking zoeken

19 R2 en leren Tussen en van mensen Comfortabele omgeving en bewegingsruimte Uitwisseling van (persoonlijke) ervaringen Rollenspel en dramatiseren Regelmatig pauzes en visuele ondersteuning Bijvoorbeeld psycholoog, coach, journalistiek, beroepen met gastvrije inslag, verkoper detailhandel, sociaal werker, verpleger (mensgerichte functies, taal- en sociale wetenschap)

20 Wees nieuwsgierig Laat OMA thuis Vraag door en geniet van de nieuwe inzichten Neem de tijd en denk na over hoe het ook zou kunnen Geef elkaar de tijd om een mening te vormen Bevestig wat goed gaat Wordt een fijne herinnering

21 Boekentips en wetenswaardigheden
Ons feilbare denken van Daniel Kahneman (wetenschappelijke onderbouwing dat ons brein een luie en snelle kant heeft versus een trage en slimme kant) Brein in training van Ria van Dinteren (het breinboek voor trainers, opleiders en coaches) Het winnaareffect van Ian Robertson (over wat succes en macht met onze hersenen doen) Puberbrein van Huub Nelis & Yvonne van Sark Je werkt anders, dan je denkt van Naomi Ellemers en Dick de Gilder

22 Vragen? gduivenvoorden@brainworkcommunicatie.nl @gondad op twitter
Licentiehouder voor Breinvoorkeuren rapportages (online vragenlijst, voor persoonlijke profiel) Communicatiestrateeg, trainer en coach Vragen mag altijd, als ik het antwoord niet heb, dan zeg ik het ook.


Download ppt "Inzicht in je breinvoorkeur"

Verwante presentaties


Ads door Google