De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe wet mede-eigendom GUY BAELDE ADVOCATEN BAELDE & D’HONT www.bdlaw.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe wet mede-eigendom GUY BAELDE ADVOCATEN BAELDE & D’HONT www.bdlaw.be."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe wet mede-eigendom GUY BAELDE ADVOCATEN BAELDE & D’HONT www.bdlaw.be

2 Algemeen Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken

3 ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994 3 Algemeen  Bouwt voort op wet van 30.06.1994  Verfijning door aanpassingen uit de praktijk  Wet heeft voorrang op statuten (alle artikels zijn van dwingend recht)  Belangrijkste wijzigingen  deelverenigingen met afzonderlijk beheer  Transparantie in informatiestroom, boekhouding en syndicaal beheer (corporate governance)  Responsabilisering mede-eigenaar  Inwerkingtreding: 1 september 2010

4 Deelverenigingen – Ondersplitsing Artikel 577-3 BW

5 ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994 5 Deelverenigingen - ondersplitsing  Basis van Appartementsmede-eigendom  splitsing van eigendomsrecht = rechtshandeling, waarbij volle eigendomsrecht van een te bouwen of gebouwd gebouw getransformeerd wordt in meerdere juridisch zelfstandige eenheden, appartementen  Facultatieve splitsing in verschillende niveau’s: hoofdvereniging en deelvereniging (als gevolg van Cass. 3 juni 2004: geen deelverenigingen mogelijk)

6 Deelverenigingen - ondersplitsing  algemene gemene delen → beheerd door de hoofdvereninging  particuliere gemene delen → beheerd door de deelvereniging  Structuur:  DV met rechtspersoonlijkheid: constitutieve vereisten conform wet  DV zonder rechtspersoonlijkheid: mogelijk, maar zelf in te vullen, wel steeds bekrachtiging in AV. ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994 Hoofdvereniging Algemene gemene delen Deelvereniging 1 Vb. Gebouw 1 Deelvereniging 2 Vb. Gebouw 2 Deelvereniging 3 Vb. Garages

7 ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994 7 Deelverenigingen - ondersplitsing  Met rechtspersoonlijkheid: Art. 577-3 § 4 BW: 2 voorwaarden: 1. Verantwoorde substructuur  Verdeling van groep van gebouwen in deelvereniging per gebouw maar mogelijk indien min. 20 kavels  Kavel? Ruim : ook parkeervakken, bergingen,..., maar autonoom  Deelvereniging in gebouw: indien fysieke verdeling in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is, vb. Garages, winkels, handelszaken.  ≠ bedoeling dat elk verdiep een mini-mede-eigendom wordt => bouwkundig toetsen, vb. Onderscheiden trapzalen,... 2. Uitwerking structuur in basisakte  Regeling van deelvereniging in basisakte

8 Deelverenigingen - ondersplitsing  Gevolg rechtspersoonlijkheid:  DV kan autonoom oordelen en zelf naar rechtbank stappen  Enkel met betrekking tot zijn particuliere gemene delen die exclusief onder de bevoegheid van de deelverenigingen vallen  Kan handelen in rechte tegen HV of andere DV  Kan afzonderlijke syndicus nemen  Afstand van rechtspersoonlijkheid: beslissing met 4/5 de ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

9 9 Deelverenigingen - ondersplitsing  Zonder rechtspersoonlijkheid  Informele vergadering  Probleem opbod van deelvereniging om AV te overtuigen  Dikwijls moeilijkheden, tenzij onthouding voor alle gebouwen die niets te maken hebben met dat ene gebouw in de groep voor wie de beslissing belang heeft  Kan niet naar de rechtbank stappen ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

10 10 Deelverenigingen - ondersplitsing  Praktische uitwerking deelvereniging:  Splitsingsakte hoofdvereniging en annex met splitsingsakte deelvereniging  Inhoud hoofdsplitsingsakte = 577-4 BW + beschrijving principe ondersplitsing, uitwerking deelvereniging en bevoegdheden  Inhoud splitsingsakte deelvereniging  Onderverdeling van de particulier gemene delen en privatieve delen  Aanwijzing organen en bevoegdheden ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

11 11 Deelverenigingen - ondersplitsing  Opdeling van bevoegdheden  DV met rechtspersoonlijkheid:  HV exclusief bevoegd voor algemene gemene delen + zaken die tot het gemeenschappelijk beheer behoren  DV exclusief bevoegd voor particuliere gemene delen  Bevoegdheidsconflict: DV kan naar rechtbank  DV zonder rechtspersoonlijkheid:  enkel voorbereidende vergadering op algemene vergadering  Indien misbruik van meerderheid kunnen mede-eigenaars van DV zich tot de rechtbank wenden 577-9 BW – DV zelf kan niet ageren ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

12 Deelverenigingen - ondersplitsing  Nieuwe splitsingen:  Promotor voorziet in akte ondersplitsing of niet  Statuten voorzien ondersplitsing in DV zonder rechtspersoonlijkheid: informele DV  Geen ondersplitsing voorzien in statuten:  via statutenwijziging te voorzien  Met RP: 4/5 de meerderheid (577-7 §1, 2°, f BW)  Zonder RP: 4/5 de meerderheid (577-7 §1, 2°, g BW)  Bestaande splitsing:  Indien reeds ondersplitsing geldig voorzien: geldig volgens nieuwe wet (niet in vorige wetgeving, daar slechts DV zonder RP ingevolge Cass. 03.06.04):  best wel bijzondere vergadering voorzien voor implicaties  Indien niet geldig voorzien: statutenwijziging 4/5 de  Indien niet voorzien: statutenwijziging 4/5 de ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

13 Wijzigingen in de statuten Artikel 577- 4 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

14 14 Statuten: Verdeling van de aandelen van gemene delen  Wet 1994: verdeling volgens waarde  Nieuwe wet: netto-vloeroppervlaktebestemmingligging  Bepaling van aandeel in gemeenschappelijke delen: rekening houden met respectieve waarde van die delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatief deel (= nuttigheidscriterium)  Bedenking: criterium zicht? wat indien een gebouw ernaast wordt gezet, waardoor zicht wijzigt?  Met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter- expert, een architect of een vastgoedmakelaar  Verslag wordt opgenomen in de basisakte  Voor alle gebouwen? Neen, enkel voor nieuwe gebouwen of wanneer er tot een wijziging van de aandelen wordt besloten.

15 Statuten : Reglement van mede-eigendom  het reglement van mede-eigendom moet thans ook bevatten:  Criteria berekeningswijze aandeel  Nadere regels voor hernieuwing mandaat of opzegging syndicus en verplichtingen einde mandaat  De jaarlijkse periode van 15 dagen waarbinnen de algemene vergadering plaatsvindt (vb. tussen 1 en 15 september)  Het reglement van mede-eigendom mag geen arbitragebeding bevatten ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

16 Ondernemingsnummer Artikel 577- 5 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

17 17 Ondernemingsnummer  Verplichte vermelding ondernemingsnummer op alle documenten van de VME  Hoe aanvragen?  Nieuwe gebouwen: via notaris bij overschrijving statuten  Bestaande gebouwen:  Ontstaan na 1995: automatisch, controle op http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl  Ontstaan vóór 1995: schriftelijke aanvraag aan hypotheekkantoor van de ligging van het gebouw  Bijlage: basisakte en identiteitsgegevens eigenaars die basisakte opstelden  Kosteloos

18 Algemene Vergadering Artikel 577-6 en 577-7 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

19 19 Algemene Vergadering Wie mag aan de vergadering deelnemen? (art. 577-6 §1 BW)  Principe: iedere eigenaar van een kavel = lid van AV  Uitz: verdeling eigendomsrecht:  aanwijzing van lasthebber door eigenaars + verplichte kennisgeving identiteit aan syndicus  → discussie/geen aanwijzing: deelname geschorst  lasthebber = aanspreekpunt: wordt opgeroepen, ontvangt documenten,...

20 ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994 20 Algemene Vergadering Samenroepen vergadering (art. 577-6§2)  Op verzoek van de syndicus  AVverplicht  AV: verplicht binnen periode van 15 dagen voorzien in basisakte  BAV  BAV: altijd mogelijk, indien dringende beslissingen noodzakelijk zijn  Op verzoek van de mede-eigenaars  op verzoek van 1/meer mede-eigenaars die 1/5 van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten:  Aanvraag via aangetekende brief aan syndicus  Geen oproeping binnen 30 d. : zelf oproepen  Kritiek: misbruik mgl. want geen motivatie nodig?

21 ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994 21 Algemene Vergadering Vormvoorschriften voor bijeenroeping (art. 577-6§3)  Inhoud:  plaats, dag en uur  Agenda van de punten  Punten syndicus  Punten mede-eigenaars, raad van mede-eigendom of deelvereniging: min. 3 weken voor periode toegestuurd, zoniet voor volgende vergadering  Regels over raadpleging documenten van geagendeerde punten (individueel controlerecht)  Wijze:  aangetekende brief of ander communicatiemiddel, op voorwaarde dat eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt (kosten voor VME)  Aan laatst gekende adres (verantwoordelijkheid eigenaar)  15 kalenderdagen op voorhand, tenzij dringend of langere termijn in RvM  Begrotingsramingen meesturen

22 ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994 22 Algemene Vergadering Organisatie (art. 577-6§5)  Voorzitter: mede-eigenaar, nooit de syndicus  Taak:  tijdens vergadering: ordelijk verloop AV, beraadslaging, ondertekening notulen bij einde,...  Einde mandaat syndicus: ontvangst beheersdossier binnen dertig dagen na einde indien niet aan de opvolgende syndicus werd overhandigd.  Secretaris :  Wordt aangewezen bij begin vergadering, kan syndicus zelf zijn  Taak: notulering

23 Algemene vergadering aanwezigheidsquorum – stemquorum (art. 577-6§5 en 6)  Aanwezigheidsquorum  1 meting in het begin indien mede-eigenaars weglopen: blijft geldig  Dubbel quorum:  > ½ ME aanwezig of vertegenwoordigd  min. ½ van aandelen  Ook geldig indien: min. ¾ van aandelen vertegenw. zonder dat ½ aanwezig is.  Stemquorum  Bij elke beslissing stemquorum opnieuw bepalen ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

24 Algemene vergadering Volmachten (art. 577-6§7)  Volmachten: voorwaarden:  Op naam – niet meer blanco  Algemeen of specifiek  Slechts voor 1 vergadering (tenzij notarieel)  Stemkrachtbeperking: Max. ½ van de stemmen van de aanwezige eigenaars, dus niet groter dan andere aanwezige eigenaars.  Max. 3 volmachten, tenzij totaliteit van eigen stem en volmacht samen niet meer dan 10% van totaal aantal stemmen dat toekomt aan de kavels van de mede- eigendom  Syndicus = nooit volmachtdrager, zelfs niet als hij mede-eigenaar is ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

25 Algemene vergadering stemquorum en recht (art. 577-6§8)  Stemquorum: bij elke stemming opnieuw  Onthouding en blancostemmen worden niet meegerekend  Geen tegenstrijdig belang mogelijk, vb. Aannemer- eigenaar  Principe: volstrekte meerderheid = ½ + 1, tenzij in wet gekwalificeerde meerderheid voorzien is (statutair voorziene andere meerderheid geldt niet) ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

26 Algemene vergadering stemquota (art. 577-7)  3/4den meerderheid: artikel 577-7§1, 1° BW  Over oprichting Raad van mede-eigendom, onder de 20 kavels, met uitz. kelders, garages, parkeerplaatsen (voor kleine gebouwen dus niet verplicht)  Taak: controle syndicus, inzage documenten, halfjaarlijks verslag  Duur: 1 jaar  Let op: wie erin zit = gewone meerderheid, welke opdracht/delegatie = 3/4 de  Bedrag voor contracten/opdrachten waarvoor mededinging verplicht is  Werken aan privatieven: bijzondere motivering vereist en om economische en technische redenen (>< Cass.1 april 2004). ≠ wijziging verdeling kosten.: apparte offertes vragen voor die privatieven. Het is niet omdat de VME beslist die werken uit te voeren, dat de privatieven ze niet zullen moeten dragen. Let op: beslissing uitvoering werken ≠ vrijgeleide voor toegang tot het appartement (Rechtbank vereist) ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

27 Algemene vergadering stemquota (art. 577-7)  4/5 de meerderheid  Deelverenigingen met of zonder rechtspersoonlijkheid  Unanimiteit: niet vereist voor:  Werken of daden van verwerving of beschikking: indien hoofdbeslissing ook rectificatie van aandelen noodzakelijk maakt, zal de wijziging aandelen niet unaniem moeten genomen worden, maar de hoofdbeslissing volgen (vb. Verkoop woning huisbewaarder = 4/5den)  Wijziging aandelen ingevolge oprichting deelverenigingen van mede-eigenaars, gezien oprichting deelvereniging 4/5den vereist. ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

28 Algemene vergadering notulen (art. 577-6§10-11-12)  Geen verslag meer, wel “notulen”  Op te stellen door syndicus/secretaris  Inhoud: vermelding meerderheden en naam mede-eigenaars die tegenstemden of zich onthielden (belang voor ontvankelijkheid verzet) Vermelding wijziging aanwezigen aangeraden.  Opstellen op einde vergadering en na lezing, ondertekening door voorzitter, secretaris en aanwezige mede-eigenaars  Schriftelijke vergadering? Ja, 2 voorwaarden: geen beslissing waarvoor authentieke akte nodig is en unanimiteit van alle mede- eigenaars (geen ontbrekende eigenaars) – hoe? art. 2081 BW: ‘elke electronische kennisgeving, die kan worden overgezet naar een schriftelijke drager’  Binnen 30 dagen: opname in register en versturing ME’s en syndici. Indien geen ontvangst, dan syndicus ter orde roepen = geen vervaltermijn, om te vermijden dat de verslagen dan aangetekend zouden moeten verstuurd worden. ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

29 SYNDICUS Artikel 577-8 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

30 Syndicus Aanstelling – duur – contract – bekendmaking art. 577-8 § 1-2 B.W.  Aanstelling: ook door iedere belanghebbende (vb. schuldeisers)  Schriftelijke overeenkomst vereist  Duur: max 3 jaar, doch vernieuwbaar mits uitdrukkelijke beslissing van de AV  Geen verlenging ≠ recht op vergoeding, dus uitdrukkelijke verlenging vragen. Weigering hernieuwing kan nooit gesanctioneerd worden.  Ondernemingsnummer vereist (professionalisering) ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

31 Syndicus bevoegdheden art. 577-8 § 4 B.W.  Beslissingen AV uitvoeren en laten uitvoeren  Vermogenbeheer via afzonderlijke rekeningen werkkapitaal en reservekapitaal op naam van VME – ook voor deelverenigingen  Lijst schulden binnen 30 d. na verzoek notaris  Aanplakking datum vergadering ifv huurders,…  Overdracht beheersdossier en boekhouding binnen 30 dagen na einde mandaat, met boekhouding, bewijzen, historiek schades,...aan nieuwe syndicus of de voorzitter  Aansprakelijkheidsverzekering (BIV), maar niet professionele syndici moeten ook verzekerd worden. Indien het mandaat onbezoldigd is de verzekering te betalen door de VME  Informatie ME’s via internetsite: inzage doc’s/gegevens ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

32 Syndicus bevoegdheden art. 577-8 § 4 B.W.  Bewaring postinterventiedossier  Kostenramingen ingevolge mededinging  Evaluatierapport ivm leveringen  Tegenstrijdigheid van belang van syndicus bij leveringen – meldingsplicht  Lijst deelgerechtigden vergadering – naam – adres - kavel-referenties bezorgen  genormaliseerde boekhouding: vanaf 20 kavels (uitz. kelders, garages, parkeerplaatsen) – anders vereenvoudigde boekhouding.  Begrotingsraming beheer en begrotingsraming gebouw (inspectie bouw) – bijvoegen bij convocatie ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

33 Syndicus bevoegdheden art. 19 aanpassingswet  Specifieke bevoegdheid uit aanpassingswet:  Aanpassing statuten aan nieuwe wet  Tegen 1 september 2011  Ter goedkeuring voorleggen aan VME  Vergadering stemt in: ok  Vergadering stemt niet in: geen aansprakelijkheid syndicus – wetgeving zelf is dwingend en dient boven statuten toegepast  Wijziging reglement van mede-eigendom in dit kader: geen overschrijving nodig tenzij wijziging aan basisakte  Goedkeuring met 1/2 de  Formeel besluit voorzien ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

34 RAAD VAN MEDE-EIGENDOM EN COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN Artikel 577-8 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

35 35 Raad van Mede-eigendom bij grote gebouwen art. 577-8/1 BW  Verplicht vanaf 20 kavels met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen  Op eerste algemene vergadering  Taak:  toezicht syndicus  Kopie- en kennisname stukken en gegevens beheer  Opdracht/delegatie: 3/4 de  Halfjaarlijks verslag ivm taak  Duur: 1 jaar ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

36 Commissaris van de rekeningen art. 577-8/2 B.W.  Onafhankelijke deskundige  Al dan niet mede-eigenaar  Bevoegdheden conform reglement van mede-eigendom  Grote VME’s: kan bedrijfsrevisor, accountant zijn ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

37 OPTREDEN IN RECHTE Artikel 577-9 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

38 Optreden in rechte artikel 577-9 BW  Doel nieuwe wet: procesbevoegdheid verduidelijken  VME: Belangrijke wijziging: VME kan optreden in rechte met betrekking tot het beheer, zakelijke en persoonlijke rechten, ook inzake de aandelen in de gemeenschappelijke zaken en lasten  Syndicus: twee vaste procesmogelijkheden, zonder bevestiging van AV: dringende reden of vordering in bewaring van de rechten van de VME (achterstallen, gebreken,...) Let op: snelle bekrachtiging proces. Ook kennisgave van rechtsvorderingen tegen VME  Mede-eigenaar: bezwaar besluiten in notulen  Termijn: Vier maanden vanaf datum vergadering  Gerechtskosten:  mede-eigenaar-eiser: vordering (gedeeltelijk) gegrond: vrijstelling van gerechtskosten  Mede-eigenaar-verweerder: vordering (gedeeltelijk) gegrond: meebetalen in de gerechtskosten  Probleem: pas teruggave na vonnis – soms in ander boekjaar... ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

39 Tegenstelbaarheid statuten, reglement van orde en besluiten van de algemene vergadering Artikel 577-10 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

40 Tegenstelbaarheid  Kennisgeving adreswijziging of wijziging zakelijk statuut van mede-eigenaar: verantwoordelijkheid mede-eigenaar – verzending door syndicus naar laatst gekend adres  Tegenwerpelijkheid aan huurders/gebruikers:  Aan houder van zakelijk of persoonlijk recht, vb. Vruchtgebruik of huur  Kennisgeving verhuring aan syndicus ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

41 Overdracht van een kavel Artikel 577-11 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

42 Overdracht van een kavel art. 577-11  Precontractuele informatie vóór ondertekening van de compromis/aankoopbelofte/bod door notaris, vastgoedmakelaar, verkoper:  Niet mogelijk via opschortende voorwaarde  Info te bekomen bij syndicus – antwoord binnen 15 dagen  Werkkapitaal – Reservekapitaal  Achterstallen  Opvragingen reservekapitaal  Gerechtelijke procedure  Notulen van vergaderingen van laatste 3 jaar + afrekeningen van laatste 2 jaar  Recentste goedgekeurde balans  Geen antwoord syndicus: meedeling aan partijen ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

43 Overdracht van een kavel art. 577-11  Informatieplicht vóór notariële akte  Te bekomen bij syndicus – antwoord bi 30 d.  Uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling vernieuwing beslist door AV voor overdracht  Oproepen kapitaalinbreng + dringende werkzaamheden goedgekeurd voor overdracht  Kosten verbonden aan verkrijging gemene delen  Staat van verschuldigde bedragen tgv geschillen  Geen antwoord: kennisgave aan partijen  Koper betaalt deze schulden, tenzij overeenkomst  Gewone lasten: pro rata  Buitengewone lasten en kapitaalinbreng tussen compromis en akte: te betalen door koper, indien volmacht om deel te nemen aan de algemene vergadering.  Notaris licht syndicus in van datum akte en adres koper – kosten voor verkoper ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

44 Achterstallen en authentieke akte Artikel 577-11/1 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

45 Achterstallen en notariële akte  Notaris moet achterstallen afhouden van de prijs van de overdracht, na betaling bevoorrechte schuldeisers  Indien betwisting: melding binnen de drie werkdagen na dag van de akte aan de syndicus via aangetekende brief  Syndicus kan binnen 12 werkdagen bewarend of uitvoerend beslag leggen: na dag van akte of aangetekende brief?  Geen beslag = uitbetaling aan de overdrager  Let op: inhouding door notaris creëert geen voorrecht ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

46 Vertaling Artikel 577-11/2 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

47 Vertaling (art. 577-11/2)  Iedere eigenaar kan vertaling vragen van elk document dat uitgaat van de VME  Taal: enkel taal van ligging van goed.  ‘indien zulks dient te gebeuren’ = in kader van een gerechtelijke procedure??  Door syndicus binnen redelijke termijn  Is niet verplicht een beëdigde vertaling, tenzij vereist  Voor verleden: alleen basisakte en reglement van mede-eigendom, niet het huishoudelijk reglement

48 Varia Artikel 577-12 tem 14 BW ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

49 Varia  Vereffening VME: gedeeltelijk conform Wetboek Vennootschappen  Overschrijving op hypotheekkantoor: slechts op naam van VME (vroeger ook op eigenaars)  Inwerkingtreding: op 01.09.10 voor alles wat niet strookt met wetgeving, behoudens:  Berekening aandelen en lasten: niet voor oude gebouwen opgericht voor 01/09/10  Coördinatie statuten: vóór 01.09.11  Vertaling: enkel voor documenten na inwerkingtreding wet, behoudens statuten  Boekhoudregels: na vaststelling in KB

50 TO DO voor de SYNDICUS Specifiek ingevolge nieuwe wet ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

51 TO DO SYNDICUS 1. Toiletage statuten van bestaande gebouwen:  Via basisakte (en dus notarieel)  Niet verplicht: verslag berekeningswijze aandeel  Niet verplicht: creatie van deelvereniging  Via reglement van mede-eigendom  Zo nodig: regeling hernieuwing, opzeg, einde mandaat syndicus  Oproepingstermijn van 15 d. voor algemene Vergadering  Regeling aanstelling organen: raad van mede- eigenaars, secretaris, commissaris van de rekeningen  Onwettig geworden clausules wijzigen ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

52 TO DO SYNDICUS 2. Informatie mede-eigenaars - bewoners  Nieuwe wetgeving  Uitdrukkelijk verzoek indien mede-eigenaars een andere vorm dan aangetekende uitnodiging toestaan  Aanplakking datum vergadering  Lijst van de mede-eigenaars aan wie erom vraagt (beperkte info ingevolge schending privacy: naam, adres, kavel)  Naam van de lasthebber in verdeeld eigendomsrecht opvragen ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

53 TO DO SYNDICUS 3. Op eerste algemene vergadering  Voorstel getoileteerde versie statuten en goedkeuring  Uitnodiging met balans en begrotingsramingen  Nazicht volmachten  Benoeming voorzitter  Aanstelling commissaris van de rekeningen en bepaling bevoegdheden  Aanstelling secretaris  Oprichting raad van mede-eigendom verplicht vanaf 20 kavels, opdrachten bepalen en benoeming leden  Voorstel minimum bedrag mededinging  Evaluatie leveringscontracten  Goedkeuring balans en begrotingsramingen  Oprichten deelvereniging(en) ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

54 TO DO SYNDICUS  Vastleggen 15 dagen waarin jaarlijkse vergadering moet gehouden worden  Uitleg en kostprijs toiletage statuten  Wijze van raadpleging van documenten VME + lijst in te ziene documenten bepalen  Info schriftelijke bevestiging door eigenaar van wijziging adresgegevens en bewoners  Tarieven vastleggen voor kostprijs kopiename (raad van mede-eigendom)  Syndicuscontract laten bevestigen  Verslaggeving gerechtelijke procedures  Bepaling regeling kosten inlichtingen aan notaris, vastgoedmakelaar, verkoper  Voorlezing en ondertekening notulen AV met vermelding namen van blanco-stemmen en onthoudingen ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

55 TO DO SYNDICUS 4. Op tweede algemene vergadering (naast gebruikelijke zaken)  Aanstelling of verlenging benoeming syndicus  Herverkiezing raad van mede-eigenaars 5. Algemeen  Afzonderlijke kwaliteitsrekeningen werk- en reservekapitaal aanvragen en meedelen  Aanvragen ondernemingsnummer VME ADVOCATEN BAELDE & D'HONT - 0UDENBURG WWW.BDLAW.BE - 059/250.994

56 BVBA Advocaten Baelde & D’hont Brugsesteenweg 82-84 - 8460 Oudenburg T: 059/250994 F: 059/250995 info@bdlaw.beinfo@bdlaw.be www.bdlaw.bewww.bdlaw.be


Download ppt "Nieuwe wet mede-eigendom GUY BAELDE ADVOCATEN BAELDE & D’HONT www.bdlaw.be."

Verwante presentaties


Ads door Google