De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evangelist Arjan Baan. 5 augustus – 13 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evangelist Arjan Baan. 5 augustus – 13 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Evangelist Arjan Baan

2 5 augustus – 13 oktober 2010

3 San Jose Koper- en goudmijn  33 Chileense mijnwerkers komen vast te zitten in Noord-Chili  Diepte van 688 meter!

4 Na 17 dagen blijkt… iedereen is nog in leven!  Leven op blikjes tonijn, houdbare melk en koekjes  Noodrantsoen voor 2-3 dagen hield hen 17 dagen op de been.

5 Wanhopige oproep vanuit de diepte!  Mijnwerker Luis Urzua: “We wachten op Chili om ons uit deze hel te bevrijden. Meneer, de president, u moet sterk zijn en ons zo snel mogelijk redden. Laat ons niet in de steek”.

6 Van voedsel voorzien d.m.v. boorgat van 8 cm.  President: “Jullie zullen niet alleen gelaten worden, jullie zijn tot nu toe geen moment alleen geweest.”  Plastic capsules: voedsel, drinken en…33 mini-Bijbels.

7 Er wordt een reddingsplan uitgedacht…  Plan reddingswerkers; ‘sleuf boren van 66 cm’.  We gaan de mannen één voor één naar boven halen.  Het tentenkamp wordt genoemd La Esperanza (De Hoop).  Er komt vast telefoon- verbinding; bovengronds is een telefooncel geplaatst.

8 Start boren reddingssleuf  Eerdere reddings- pogingen mislukt.  Gat boren van boven naar beneden!  Het mag alles kosten om deze mensen te redden!

9 Er komt een NASA-team met belangrijke boodschap  James Duncan: “Het is belangrijk om geen valse hoop op te bouwen en het is ook belangrijk om volledig open en eerlijk te zijn tegen de mijnwerkers”.

10 Reddingskooi Phoenix gepresenteerd!  Sigaarvormige kooi (kleuren Chilense vlag)  3,55 breed – 54 cm ⊕  Chileense minister van Mijnbouw over Phoenix: “de mijnwerkers moeten op de weg naar boven een soort wedergeboorte meemaken”.

11 Voorwaarde naar boven (VRIJHEID): gebruik maken van de Phoenix: INSTAPPEN!  Voorbereiding in gang.  6 Reddingswerkers gingen eerst zelf naar beneden om te helpen en naar de Phoenix toe te leiden.  De redding is overal ter wereld live te zien.

12 Reddingsactie gestart!  Florencio Avalos komt als eerste boven uit de schacht.  Elke rit: 15 minuten.  Allen die van de Phoenix gebruik maakten kwamen veilig boven…  Geen enkele arrogantie: wij hebben onszelf gered! Verwondering!

13 Missie geslaagd! Reddingsactie voltooid!  Met sirenes & luid applaus begroet.  President Sebastian Pinera omhelst iedere geredde mijnwerker.  Na 69 dagen zijn alle 33 mijnwerkers veilig bovengronds

14 Grote vreugde en blijdschap bij iedereen!  Met sirenes & luid applaus begroet.  President Sebastian Pinera: “Je bent niet meer dezelfde na deze gebeurtenis”.

15

16

17

18  “Want wij hebben niets in de wereld gebracht, en wij kunnen niets daaruit dragen”. (1Tim. 6:7)  “De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, voer mij uit mijn nood.” (Ps. 25:17)  “Jezus,Gij zone Davids,ontferm U over mij”. (Mk.10:47)  “Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden”. (Jer. 33:3)  “Maar ik riep de Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! Bevrijd mijn ziel. De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.” (Ps.116:4 )  “God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen” (2 Petr. 3:9)

19  “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Ps. 119:105)  “Onderzoekt de Schrift…die getuigen van Mij.” (Joh. 5:39)  “Ik verwacht de HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.” (Ps. 130:5)  “De Trooster (Parakletos= Helper )…de Geest der Waarheid zal u in al de Waarheid leiden.” (Joh. 16:13)  “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft.” (Joh. 3:16)  “Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem (Rom. 3:20)  “U moet wederomgeboren worden.” (Joh. 3:3)

20  “Gaat in door de enge poort.” (Matth. 7:13)  “Dan zal ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt!” (Matth. 7:23)  “Die van elders inklimt is een dief. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.” (Joh. 10:1c, 9)  “En gij zult Zijn naam heten JEZUS: want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mat. 1:21)  “Een iegelijk die in Hem gelooft, zal vergeving ontvangen door Zijn Naam.” (Hand. 10:43)  “Het is volbracht.” (Joh. 19:30)

21  “Komt, want alle dingen zijn nu gereed.” (Luk. 14:17)  “Wij smeken u van Christus wege; Laat u met God verzoenen.” (2 Kor. 5:20b)  “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.” (Joh. 6:47)  “Bekeert u en het gelooft het Evangelie.” (Mark. 1:35)  “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Joh. 1:12)  “Ook bent u navolgers geworden van ons en de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap vd Heilige Geest.” (1 Th.1:6)

22  “En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gang vastgemaakt.” (Ps. 40:3)  “Want uit genade zijt hij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme.” (Ef. 2:8-9)  “Alzo zeg Ik u, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.” (Luk. 15:10)  “Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden; en hij was verloren en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.” (Luk. 15:24)

23  “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden.” (2 Kor.5:17)  “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want aldaar zal geen nacht meer zijn, want de Heere God verlicht hen.” (Opb. 21:4; 22:5)  Kom! Die dorst heeft kome; en die wil neme het water des levens om niet! (Opb. 22:17) Ben jij al gekomen? Ben jij al gered? Stel niet uit…morgen kan het te laat zijn!


Download ppt "Evangelist Arjan Baan. 5 augustus – 13 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google