De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat doet God in Nederland?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat doet God in Nederland?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat doet God in Nederland?

2 Er is een crisis in de kerk
Kerkverlating neemt toe (ook onder actieve christenen), ondanks de 5% ‘succesgemeenten’ Leiderschapscrisis (burn-out en gebrek aan visie en authenticiteit) Maatschappelijk niet echt relevant (10-15 jaar achter op de cultuur en onvoldoende een tegen-cultuur) Veel activisme, weinig genade en kracht van boven (‘Laodicea-complex’) Terwijl buiten de kerk een opwekking van spiritualiteit is (Mat. 22)

3 Wat zegt de Geest tegen de gemeente?

4 De focus is Jezus, niet de kerk

5 Wat betekent dit? Als wij discipelen maken, bouwt Jezus zijn gemeente
Als wij het Koninkrijk van God brengen, ontstaan er nieuwe groepen Structuur volgt het leven, niet andersom Het gaat om het volgen van Jezus (gehoorzaamheid), niet om kerkelijke programma’s en activiteiten

6 De kerk heeft een nieuwe reformatie nodig
Een herfundering van de gemeente op Christus en de boodschap van zijn Koninkrijk Een herontdekking van hoe Jezus wil dat zijn Lichaam functioneert en van God’s bestemming in deze wereld en de wereld die gaat komen

7 Sleutels voor reformatie (1)
Van afgoderij naar de erkenning dat Jezus Christus het hoofd van zijn gemeente is: - van programma’s naar wat God zelf heeft voorbereid - het opheffen van valse middelaarstructuren - van denominationalisme naar één lichaam

8 Sleutels voor reformatie (2)
Van religieuze kerksystemen naar vitale discipel-makende bewegingen - priesterschap van alle gelovigen - een basisbeweging van aanbidding, gemeenschap, zending en gerechtigheid - Jezus brengen waar de mensen zijn

9 Sleutels voor reformatie (3)
Van een op zichzelf gerichte kerk naar een holistische tegencultuur van het Koninkrijk - impact in steden en regio’s - de aanwezigheid van Jezus in elke levenssfeer: overheid, economie, media, onderwijs, sport, kunst, wetenschap, technologie, milieu

10 Sleutels voor reformatie (4)
Van ‘onderhouds-christendom’ naar het in overeenstemming brengen van onze (financiële) middelen met God’s hart en bestemming - Mammon onttronen - breken met onbijbelse tiendenschema’s - ontwikkelen van een vrijgevige levensstijl - ten behoeve van de armen, verdrukten, onbereikten, apostolisch werk, en de plaatselijke gemeenschap

11 Sleutels voor reformatie (5)
Van één-voorganger structuren naar meervoudige bedieningsteams - gezamenlijk van God horen - wederkerige rekenschap - handelen, gericht op het brengen van het Koninkrijk van God - vieren van eenheid in diversiteit

12 Ontwikkel een op Jezus gerichte levensstijl van reformatie
Opwekking van het hart Vernieuwing van denken Reformatie van structuren

13 De drie belangrijkste vernieuwingen in de kerk
Herontdekking en verdieping van het werk van de Heilige Geest Geestelijke opleving onder jongeren (SoSu, TtT, KJD, etc.) Groei van de gebedsbeweging (jongeren, steden, 24h)

14 De ‘missing-link’ Het trainen van (jonge) christenen in: - het horen van God’s stem - genezing en bevrijding - het maken van discipelen - het starten en vermenigvuldigen van kleine groepen - ‘poet-gardener’ leiderschap

15 Uitdaging voor Agape Kunnen/willen jullie weer een discipelmakende basisbeweging worden en durven jullie het aan om nieuwe groepen en gemeenten te starten? Bill Bright moedigt jullie vanuit de hemel aan

16 Tijd om de kom te verlaten
Kijk goed waar God aan het werk is, wat Hij heeft voorbereid Denk buiten de gevestigde kaders, ga nieuwe wegen Denk groter dan jezelf, werk toe naar vermenigvuldiging

17 Voorbeelden Kleine groepen / gemeenten in huizen, scholen, universiteiten, kantoren, cafés Incarnatie in ‘stamverbanden’ (rainbow people, buitensporters, Apple-freaks) Nieuwe evangelisatiemethoden (storytelling, servant evangelism, tarot, tabernakel-evangelisatie, podcasting)

18 De vier belangrijkste doelgroepen voor zending
Moslims Kinderen, jongeren, studenten (scholen, universiteiten) Achterstandswijken (relaties, opvoeding, gezondheid) Spirituele zoekers (wicca, neo-heidendom, esoterie, new age)

19 De kerk moet weer mobiel worden

20 Breng Jezus bij mensen (en vorm nieuwe groepen daar om heen = incarnatie-zending)

21 Literatuur Simson, Houses that change the world
Hirsch, The shape of things to come Garrison, Church planting movements Webber, The younger evangelicals Ward, Liquid Church Barna, Revolutionaries Barabasi, Linked


Download ppt "Wat doet God in Nederland?"

Verwante presentaties


Ads door Google