De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ Afghaanse vertellingen”. Experientieel isomorfisme in de krijgsmacht J. Soeters NLDA/UvT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ Afghaanse vertellingen”. Experientieel isomorfisme in de krijgsmacht J. Soeters NLDA/UvT."— Transcript van de presentatie:

1 “ Afghaanse vertellingen”. Experientieel isomorfisme in de krijgsmacht J. Soeters NLDA/UvT

2 “We would never write “born to kill” on our helmets. Who “We would never write “born to kill” on our helmets. Who thinks he is born to kill, has been born in the Netherlands at the wrong place.... However, whether or not it is written on our helmets, things have changed...(...)” thinks he is born to kill, has been born in the Netherlands at the wrong place.... However, whether or not it is written on our helmets, things have changed...(...)” A. Grunberg (2007) A. Grunberg (2007) “So huge was the illusion (...in Washington...) that the pace and the quality of the victory won with weapons (...) would lead to a comparably magnificent and quick political and social success...” “So huge was the illusion (...in Washington...) that the pace and the quality of the victory won with weapons (...) would lead to a comparably magnificent and quick political and social success...” G. Kepel (2005) G. Kepel (2005)

3 Militair optreden in begin 21ste eeuw  Post 9/11 (= ook post-Nairobi/Dar Es Salaam, Bali, Madrid, London, Istanbul, Casablanca en meer…)  Focus op grensgebied zuidelijk Afghanistan/Pakistan als oorsprong terroristische activiteiten…  Door Angelsaksische landen en Nederland (in Uruzgan)…

4 De Nederlandse operationele stijl:  Krijgsmacht in Nl niet bijster populair (nooit echt geweest)…  Groot deel Nederlanders gelooft niet in militaire oplossingen (van oudsher al niet, qua nationale cultuur niet)  Ccc = communication, consultation and compromising…  Koloniaal verleden gebaseerd op meeregeren door inheemse partijen (Lammers, 2005)  Wel internationaal mee willen tellen (ook al van oudsher)  Uruzganmissie gaat door maar is omstreden: (te veel) gevechtsmissie…  Als compensatie nadruk door politiek/krijgsmacht op opbouw, “doing good” en samenwerking met lokale partijen…  “Dutch approach” (vgl aanpak treinkapingen in jaren zeventig)…

5 De Noord-Amerikaanse operationele stijl:  Nationaal geloof in militaire oplossingen (van oudsher “front-state”), militaire uitgaven (p.c.) bijna drie keer zo hoog als op Europese continent…. (en in Nl!)  Van oudsher geloof in technologische oplossingen (Nobelprijzen!)  Cultureel gesproken: orientatie op Mastery and can-do…  Geen koloniale ervaring, korte interventies…  Ccc = competition, cracking and conflict…  In opleidingen: status voor de warrior en niet voor de humanitarians and civils…  “a distaste for unheroic roles…”

6 Kenmerkende verschillen:  Aantal Amerikaanse gesneuvelden beduidend groter (gevaarlijke jacht op vijandelijke “elementen”)  Veel zwaardere werkcondities in V.S. leger (lengte uitzendduur met name)  Werken met tolken: in 2004 tolken- dichtheid in VS leger 1-75/150, in Nlse leger 1-10/15

7 Isomorfisme in “organisatievelden” (Neo-institutionalisme in organisatiesociologie)  Dwangmechanismen (m.n. wet- en regelgeving)  Normatieve diffusie (m.n. door opleidingen en beroepsgroepassociaties)  Mimetisch gedrag (o.a. benchmarking)  Zie ook policy convergence and diffusion in politicologische theorie…

8 Ontwikkelingen in Nederlands optreden:  Nu ook voor de eerste keer sinds… ? (Korea) echte gevechsthandelingen, herovering van gebied (Battle of Chora)  De krijgsmacht wil dit ook bekend hebben…  “Dutch approach” (omstreden geraakt) wordt geherformuleerd in 3D approach, wordt dus niet verlaten…

9 Ontwikkelingen in VS optreden  Nieuw soort commandant (soldier-scholar) op hoogste en subhoogste niveau (generaalsbenoemingen door Petraeus zelf)  Publicatie nieuwe doctrine in 2006 met nadruk op culturele, religieuze en talenkennis  Gebruik van antropologische kennis in het veld (zgn. Human Terrain Specialists)  Taaltraining wordt fors gestimuleerd  Nieuwe generaties, internationaler…?

10 Isomorfisme en convergentie door  Overleg, after action reviews  Studies, conferenties  Statuscompetitie door interdependentie  En vooral ervaringen inzake wat “het beste werkt” -> Experiential isomorphisme Experiential isomorphisme

11 Andere bepalende factoren:  Absorptive capacity…  Leren van eigen crises…(Somalie, Srebrenica)  “In the end this ismorphism is likely to lead to future operations that are more effective in achieving the mission’s goals, including establishing safer and better living conditions for the local population. Essentially, this is what military operations need to aim at.”


Download ppt "“ Afghaanse vertellingen”. Experientieel isomorfisme in de krijgsmacht J. Soeters NLDA/UvT."

Verwante presentaties


Ads door Google