De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besturen die ertoe doen! Opbrengstgericht besturen Hans van Dael, partner BMC Selma Janssen, adviseur BMC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besturen die ertoe doen! Opbrengstgericht besturen Hans van Dael, partner BMC Selma Janssen, adviseur BMC."— Transcript van de presentatie:

1 Besturen die ertoe doen! Opbrengstgericht besturen Hans van Dael, partner BMC Selma Janssen, adviseur BMC

2 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!2 PROGRAMMA 1.De context: projecten in Opsterland, Amsterdam en Almere 2.Wat werkt in scholen? 3.Besturen die ertoe doen (opbrengstgericht besturen) •wat is OGB •strategisch beleid •Intern toezicht 4.Reflectie

3 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!3 1. De context: projecten in Opsterland, Amsterdam en Almere DE CONTEXT

4 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!4 Opsterland 2006: DE CONTEXT

5 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!5 DE CONTEXT

6 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!6 DE CONTEXT

7 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!7 DE CONTEXT AMSTERDAM 2008 ALMERE 2009

8 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!8 While schools rarely have the time and resources to ‘do it right the first time’, they seem to always have the time and money to go back and do it again and again. Anthony S. Bryk Organizing Schools for improvement; Lessons from Chicago DE CONTEXT

9 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!9 INTERVENTIEMODEL Integrale benadering schoolontwikkeling Gericht op kenmerken effectieve school: -Klassenmanagement -Effectieve instructie -Convergente differentiatie -Activerend onderwijzen Van buiten naar binnen WatEffect Bestuur: voorwaarden scheppen en sturen op kwaliteit Directie: instructiegericht leiderschap Leraren: effectieve didactiek; leren van kinderen is het uitgangspunt professionele ontwikkeling, BETKENISGEVINGBETKENISGEVING Leerlingen: ontwikkelen zich naar verwachting, Gefaseerd naar ontwikkeling scholen DE CONTEXT DUURZAAMHEID = DIEPGANG + DUUR

10 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!10 2. Wat werkt in scholen? WAT WERKT IN SCHOLEN?

11 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!11 WAT WERKT IN SCHOLEN?

12 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!12 WAT WERKT IN SCHOLEN? Is instructie hier een krachtige onderwijskundig structuur??

13 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!13 Een oorzaak van tegenvallende opbrengsten? WAT WERKT IN SCHOLEN?

14 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!14 Leiderschap in dienst van opbouw en onderhoud krachtig, breed en diep verankerd leraarsrepertoire INSTRUCTIEGERICHT LEIDERSCHAP WAT WERKT IN SCHOLEN?

15 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!15 WAT WERKT IN SCHOLEN? Ontwikkelen leraren (Vaardigheid) Herontwerp school (Organisatie) Management van didactische praktijk (Stabiliteit) Richting geven (Motivatie) •Visie •Doelen •Verwach- tingen •Communi- catie •Stimulans •Ondersteuning •Voorbeeld •Structuur •Samenwerking •Verbinding •Cultuur •Werven P//Eisen P •Constant monitoren •Bufferen •Aanboren bronnen •Langere tijd voor prioriteit

16 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!16 WAT WERKT IN SCHOLEN? LEIDERSCHAP IN INTERACTIE

17 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!17 WAT WERKT IN SCHOLEN? LEIDERSCHAP IN INTERACTIE

18 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!18 WaarEnigszins waarEnigszins onwaar Onwaar 123 4 Op onze school... 1.zijn leraren in staat leerlingen te motiveren. 2.zijn leraren in staat leerlingen tot leren uit te dagen. 3.zijn leraren in staat resultaat te bereiken met moeilijke leerlingen. 4.geloven leraren oprecht dat ieder kind kan leren. 5.Houden leraren vol als een kind niet wil leren. ‘BESEF DOELTREFFEND TE ZIJN’ WAT WERKT IN SCHOLEN?

19 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!19 WaarEnigszins waarEnigszins onwaar Onwaar 123 4 •Ik vertrouw mijn collega’s. 1.Zelfs in moeilijke situaties, kan ik vertrouwen op mijn collega’s. 1.Mijn collega’s zijn open ten opzichte van mij. 2.Ik deel persoonlijke informatie met mijn collega’s. 3.Mijn collega’s zijn eerlijk ten opzichte van mij. ‘ONDERLING VERTROUWEN’ WAT WERKT IN SCHOLEN?

20 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!20 •Relevant: kwazo voorziet in oplossing probleem. •Doelen in termen van gewenst leraargedrag. •Prestatie-indicatoren in termen van leeropbrengsten. •Systematische implementatie van doelen. •Systematische evaluaties. •Borging van resultaten. OPBRENGSTGERICHTE KWALITEITSZORG WAT WERKT IN SCHOLEN?

21 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!21 WAT WERKT IN SCHOLEN? OPBRENGSTGERICHTE KWALITEITSZORG: Zelfevaluatie centraal 1.Vastleggen van doelen en standaarden 2.Systematisch verzamelen van informatie 3.Registreren 4.Interpreteren 5.Reflecteren 6.Beslissingen nemen

22 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!22 3. OPBRENGSTGERICHT BESTUREN OPBRENGSTGERICHT BESTUREN •wat is OGB •strategisch beleid •intern toezicht

23 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!23 OPBRENGSTGERICHT BESTUREN Tot nu toe...... •OGB sterk gericht op risicobeheersing; ‘early warning’ •Instrumentele benadering: dash-boards, informatiesystemen •Intern toezicht weinig gericht op onderwijskundige proces en leeropbrengsten •OGB weinig specifiek bestuurlijk; valt samen met analyse op schoolniveau •Aandacht voor accountability/verantwoording •Opbrengsten steeds vaker onderwerp in dialoog met scholen •Gerichtheid op ‘evaluatieve cyclus’ en ‘professionele reflectie’ omgekeerd evenredig tot neiging attribueren

24 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!24 OPBRENGSTGERICHT BESTUREN PARALLEL MET OGW IN SCHOOL: OGB IS ‘PRAKTIJKDENKEN’ 1.Het denkproces is individualiserend: •open wijze van denken; •uitgaand van praktijkparadigma’s; •gevoed door data; •met oog voor de concrete situatie; •uitmondend in strategisch, facilitair of interveniërend handelen, gericht op concrete ontwikkeling van de onderwijspraktijk 2.Het denkproces is gericht op beslissingen en verloopt cyclisch: probleem-diagnose-plan-uitvoering-evaluatie 3.Normen zijn richtinggevend in elke fase van de cyclus (wat is goed onderwijs en wat zijn de beoogde resultaten?) 4.Ruime aandacht voor professionele reflectie (Van Strien 1986/Verbiest 2009)

25 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!25 OPBRENGSTGERICHT BESTUREN OGB IS PRAKTIJKDENKEN VANUIT EEN STRATEGISCH PERSPECTIEF 1.Operationaliseren van strategische ambities in pedagogisch-didactische processen, schoolcondities en beoogde leeropbrengsten 2.Analyseren van de strategische uitgangsituatie van scholen 3.Strategische scenario’s gericht op opbrengstambities, gebouwd met relevante sturingsinformatie (factoren en stuurgetallen) 4.Strategische positionering van organisatie en scholen 5.Strategische keuzes (focus) 6.Diep ingrijpend strategisch beleid •parallelle planning-uitvoering-monitoring- evaluatie op alle niveaus •gemeenschappelijk begrippenkader •convergentie in bestuurlijke omgeving

26 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!26 •Winst en verlies: permanent zicht op opbrengsten •Functionaliteit 1: ken- en stuurgetallen houden verband met probleem- en risicoanalyse •Functionaliteit 2: ken- en stuurgetallen houden verband met strategische doelen •Functionaliteit 3: ken- en stuurgetallen leiden tot beleid •Ambities relateren aan informatie over uitgangspositie •Kengetallen analyseren en interpreteren OPBRENGSTGERICHT BESTUREN Functionaliteit van geaggregeerde informatie:

27 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!27 OPBRENGSTGERICHT BESTUREN •Opbrengsten en pedagogisch-didactisch proces; •Opbrengsten en ontwikkeling lln-populatie(s)/demografische gegevens; •Opbrengsten en innovatie; •Opbrengsten en adequate facilitering •Kosten/lln en onderwijskundig leiderschap; •Verhouding preventief-curatief/overhead-uitvoering Bestuurlijke analyse van leeropbrengsten

28 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!28 OPBRENGSTGERICHT BESTUREN Een voorbeeld: passend onderwijs •Scherp zicht op zorgcapaciteit scholen •Strategische analyse van eigen positie in netwerken en ketens •Strategische analyse randvoorwaarden voor beheersbare en effectieve transitie •Uiteenlopende leeromgevingen •Organisatie van onderwijs •Organisatie van expertise •Verankering zorg in pedagogisch- didactisch handelen •Palet van beschikbare expertise •Leeropbrengsten gerelateerd aan gemiddelde OPP’s voor deelpopulaties •Onderscheiden vaardigheidsgroei voor deelpopulaties •Intern rendement scholen (duur loopbaan; effecten zij-instromers; tussentijdse uitval) •Uitstroomniveaus van onderscheiden deelpopulaties

29 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!29 INTERN TOEZICHT • Adequate informatie • Kaders • Tijdige en adequate interventies OPBRENGSTGERICHT BESTUREN

30 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!30 OPBRENGSTGERICHT BESTUREN De toezichtpiramide

31 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!31 •PRESTATIEMETING IS ARMOEDIG EN UNFAIR •PRESTATIEMETING IS DOODS •Strategisch gedrag (gaming the numbers) •Blokkade ambities (creaming; cherry picking) •Rem op innovatie •Bureaucratie •Kopiëren in plaats van leren •Ritualisering •Collectieve blindheid OPBRENGSTGERICHT BESTUREN Perverse effecten

32 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!32 OPBRENGSTGERICHT BESTUREN VAARDIGHEDEN: •Neus voor goede informatie •Juiste vragen stellen •Empathie •Betrokkenheid •Veiligheid bieden •Zorgen voor eigenaarschap CONDITIE OPBRENGSTGERICHT BESTUREN DIALOOG

33 PO-RAAD 18-04-12 Besturen die ertoe doen!33 4. REFLECTIE REFLECTIE


Download ppt "Besturen die ertoe doen! Opbrengstgericht besturen Hans van Dael, partner BMC Selma Janssen, adviseur BMC."

Verwante presentaties


Ads door Google