De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het sociaal werk Samenstelling: Maarten van der Linde College 2 500-1500 Sociale hulp in de middeleeuwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het sociaal werk Samenstelling: Maarten van der Linde College 2 500-1500 Sociale hulp in de middeleeuwen."— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het sociaal werk Samenstelling: Maarten van der Linde College 2 500-1500 Sociale hulp in de middeleeuwen

2 Vanouds bieden familie en buren hulp en bijstand in tijden van nood en ziekte.

3 3College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 3 Sinds 1e eeuw na Chr. in Middellandse Zeegebied en Europa invloed christelijke stroming ± 700 Willibrord gaat in de lage landen het christelijke geloof verspreiden

4 4College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 4 De christelijke gemeente (parochie) springt zonodig bij. Hulp en zorg zijn geïnspireerd door: de zeven werken van barmhartigheid. Het doen van deze werken is een opdracht van Jezus aan zijn volgelingen. Ubi caritas ibi deus est: Waar liefde is, daar is God.

5 5 Jezus van Nazareth, zoon van God, is alomtegenwoordig in de middeleeuwen. Hij is de verlosser, is voor onze zonden aan het kruis gestorven en inspireert tot sociale daden

6 6 Pas in de twintigste eeuw zijn er afbeeldingen van een vrolijk lachende Jezus.

7 7College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 7 De zeven werken van barmhartig- heid zijn een opdracht van Jezus, de zoon van God. “Als je deze doet voor de minste van je broeders – dan doe je dat voor mij. Talloos vaak uitgebeeld. Hieronder een Vlaamse meester:

8 Wat zien we hier?

9 9College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 9 Nu, stuk voor stuk, de Meester van Alkmaar, 1490: 1.De hongerigen voeden 2. Wie dorst heeft, te drinken geven

10 10College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 10 3. De vreemdeling onderdak geven 4. Wie geen kleren heeft, kleding geven

11 11College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 11 5. Wie ziek is, verzorgen en bezoeken 6. Wie in de gevangenis zit, bezoeken

12 12College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 12 7. De doden begraven

13 13College 1 Gesch. Sociaal Werk: Motieven ; Middeleeuwen 13 Wie goede werken doet, komt in de hemel…

14 14College 1 Gesch. Sociaal Werk: Motieven ; Middeleeuwen 14 Wie alleen aan zichzelf denkt, gaat naar de hel!

15 15 Zorg in stad en platteland ZIE CANON: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details.php?cps=0http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details.php?cps=0 Vanaf het jaar 1000 ontstaan in onze streken steden. Daar zijn – soms in, soms buiten de kerk – armentafels waar voedsel wordt uitgedeeld. Heilige Geesttafel, Gent, 1436.

16 16College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 16 Nieuwe sociale inspiratie •Als reactie op de grote kloof tussen rijk en arm ontstaan altijd weer nieuwe bewegingen die zich willen inzetten voor de armen. •Vernieuwingen komen niet uit het centrum van de macht (overheid, kerk). •Maar meestal vanuit de middenklasse. •Vanuit betrokkenheid. •Vanuit kritiek op het egoïsme van de rijken. Een inspirerend voorbeeld:

17 17College 1 Gesch. Sociaal Werk: Motieven ; Middeleeuwen 17 In Italië, in het schitterende Toscane, ontstaat in Assisi een religieus geïnspireerde beweging.

18 18College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 18 •Franciscus van Assisi (± 1100), drop-out from the top, kiest radicaal voor de armen. Hij gaat de uitgestoten lepra- lijders verzorgen.

19 19College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 19 Clara, ook opgegroeid in een aanzienlijke familie, volgt het voorbeeld van Franciscus. In Europa ontstaan vanaf 1150 honderden kloosters en gasthuizen: Franciscanen en Clarissen

20 20 Rolmodellen voor sociale hulp In alle tijden zijn er personen die rolmodel worden voor 100% inzet in de sociale hulp. In de middeleeuwen bijv. Elisabeth van Thüringen.

21 21 Vanaf 1100: Honderden gasthuizen ZIE CANON: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details.php?cps=1http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details.php?cps=1 In de Nederlanden vanaf het jaar 1000 opvallend veel stadjes met handel nijverheid. Het eerst in Vlaanderen, en wat later ook in de noordelijke Lage Landen, worden honderden gasthuizen gesticht. Gesticht door sociaal ingestelde burgers. Aan het Utrechtse Vreeburg stond het Sint Elisabeths Gasthuis, het oudste weeshuis van NL

22 22College 1 Gesch. Sociaal Werk: Motieven ; Middeleeuwen 22 Een gasthuis, onderdeel van een klooster

23 23College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 23 In die kloosters en gasthuizen begint de differentiatie naar doelgroepen. -Logies voor pelgrims en reizigers. -Verzorging van zieken. -Pest- en lepralijders naar aparte huizen. -Huisvesting ouderen. -Logies voor daklozen: max. 3 nachten. -Opvang van weeskinderen en vondelingen. -Dollen, idioten en onnozelen.

24 24 Het oudste dolhuis ZIE CANON: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/det ails.php?cps=3 http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/det ails.php?cps=3 In Den Bosch wordt in 1442 het eerste dolhuis gesticht door Reinier van Arkel. De Reinier van Arkel- groep bestaat nog steeds als psychiatrische Inrichting. Fragment gevelsteen toont opgesloten psychiatrisch patiënt.

25 25College 2 Gesch. Sociaal Werk: Middeleeuwen 25 Dakloosheid De Baayert of het passantenhuis was sinds 1400 de nachtopvang voor daklozen en zwervers.

26 26College 1 Gesch. Sociaal Werk: Motieven ; Middeleeuwen 26 Catharinagasthuis Zutphen: pesthuis links, dolhuis midden, gast- en kostkopershuis rechts

27 27College 1 Gesch. Sociaal Werk: Motieven ; Middeleeuwen 27 ‘Dollen’, ‘vuyle zieken’ en andere lijders vaak in hetzelfde gasthuis

28 28 Einde college 2


Download ppt "Geschiedenis van het sociaal werk Samenstelling: Maarten van der Linde College 2 500-1500 Sociale hulp in de middeleeuwen."

Verwante presentaties


Ads door Google