De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HPG Studiedag Kruidachtigen - Gent • donderdag 14 juni 2012 van versnippering tot synthese Evelyne Fiers & Martin Hermy KU.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HPG Studiedag Kruidachtigen - Gent • donderdag 14 juni 2012 van versnippering tot synthese Evelyne Fiers & Martin Hermy KU."— Transcript van de presentatie:

1 Martin.Hermy@ees.kuleuven.be HPG Studiedag Kruidachtigen - Gent • donderdag 14 juni 2012 van versnippering tot synthese Evelyne Fiers & Martin Hermy KU Leuven Deel 2

2

3 Deel III •doelstellingen en beheer van de verschillende toepassingen van beplantingen •met kruidachtigen in openbaar groen • •  de algemene richtlijnen uit I & II worden vertaald naar specifieke toepassingen van kruidachtigen •  toepassingen worden gegroepeerd per groenhabitat = 5 Voorstudie Voorontwerp BeplantingsplanAanleg Beheer

4 A Groenhabitat BOS B Groenhabitat BOSRAND C OPEN groenhabitat D Groenhabitat met STENIGE BODEM E NATTE groenhabitats 5 Geïnspireerd op: ‘Lebensbereiche’: Hansen & Stahl 1993, Sieber 1990

5 •Groenhabitat BOS  4 •Groenhabitat BOSRAND  3 •OPEN groenhabitat  9 •Groenhabitat met STENIGE BODEM  6 •NATTE groenhabitat  8 30 •Waar relevant, natuurlijke vegetaties als inspiratiebron •Meest geschikte uitgangsituatie •Welke planten •Hoe aanleg en beheer Voor elk groenhabitat : ≠ toepassingen

6 A Groenhabitat BOS 4 toepassingen

7 A Groenhabitat BOS •Loofbossen : natuurlijke eindstadium van de successie •Gelaagdheid •Lichtschaarste (‘stress’) •Bodemvochtigheid •Humus & strooisel •Getemperd microklimaat •Neerslaginterceptie •…•…

8 A Groenhabitat BOS •Strategieën van bosplanten Voorjaarsbloeiend bolgewasGrote, horizontale bladeren Winter (altijd)groene plantWitte bloemen Biologische nomaden  uitzaaiende plant Klimplanten – niet aan bod hier !

9 A Groenhabitat BOS •groenhabitat bos in openbaar groen  Belangrijk als structuurgevend (architecturaal element)  Kruidachtigen onder houtige soorten zorgen voor een extra sierwaarde  bv. stinzenplanten, ook cultuurhistorische waarde •Bosklimaat: de reële minimale plantvakoppervlakte minstens 25 m x 25 m of 625 m²  essentieel voor handhaving echte bosplanten (verdere indeling, zie VDK).

10 A Groenhabitat BOS •Algemene richtlijnen voor ontwikkeling soortenrijke kruidlaag in schaduwrijke omstandigheden  Houtige soorten met volgende eigenschappen laten de ontwikkeling van een soortenrijke, bodembedekkende kruidlaag toe: •Bomen/struiken met open kroon •Houtachtige soorten met snel verterend bladstrooisel •Diepwortelende boomspp.  Ontwerp & plantenkeuze •Structuurvariatie, variatie aanpassingstrategieën (o.m. seizoenale veranderingen), bodembedekkers (bv. klimop combineren met andere vaste planten), droge schaduw (tabel III.3) ….

11 A Groenhabitat BOS 4 toepassingen:  Kruidlaagontwikkeling in nieuwe loofhoutbeplantingen  Kruidlaag van loofbossen en heestermassieven  Kruidlaag onder naaldbomen  Stinzenbeplantingen

12 B Groenhabitat BOSRAND bos zoom mantel 3 toepassingen

13 B Groenhabitat BOSRAND bos Zoom Beplanting van boomspiegels Schaduwborder groenhabitat bosrand in openbaar groen

14 C OPEN groenhabitat  Grote variatie (sturing: bodem+verstoring) !  9 toepassingen Successie 

15 C OPEN groenhabitat Open habitats in openbaar groen Bol- en knolgewassen in (kort) grasland Gemengde, dynamische beplantingen met een natuurlijke uitstraling  Bloemenakker  Bloemenakker  pionierplanten op verstoorde bodems  Bloemenweide  Bloemenweide  graslandplanten op eerder voedselarme, weinigverstoorde bodems  Bloemrijke ruigtekruiden  Bloemrijke ruigtekruiden op eerder voedselrijke, weinig verstoorde bodems

16 C OPEN groenhabitat Open habitats in openbaar groen Dwergstruikbeplantingen heidebeplanting  heidebeplanting  meest, op zure zandgronden submediterrane beplantingen  submediterrane beplantingen  op eerder kalkrijke bodems Bloemenmassieven (gemengde beplantingen met een eerder cultuurlijke uitstraling) Incl. prairiebeplantingen

17 C OPEN groenhabitat Open habitats in openbaar groen Seizoensbeplantingen wisselperken, bloembakken en hangmanden

18 D Groenhabitat met STENIGE BODEM 6 toepassingen

19 D Groenhabitat met STENIGE BODEM Tredplanten in en op verhardingen

20 D Groenhabitat met STENIGE BODEM Puin als alternatief voor teelaarde: beplanting in minerale bodem

21 D Groenhabitat met STENIGE BODEM (extensieve) groendaken Beplanting Substraat Filterdoek (Drainagelaag) (Wortelvastvlies & ) Dakdichting

22 D Groenhabitat met STENIGE BODEM Zie vademecum

23 E NATTE groenhabitats 8 toepassingen

24

25 Tot slot •Sterkte/Zwakte A. :  Breed & veelzijdig: voorstudie  onderhoud  noodzakelijkerwijze beknopt (al >430blz, maar verwijzingen )  “eerlijke” benadering  selectie van “vaste planten” behandeld  ‘habitat’benadering  geen index  verklarende woordenlijst + doorzichtige structuur  nog werk voor de boeg …

26 1.Ecologische grond van beplantingen versterken Strategietypen Plantensoorten & Groenhabitats (  o.m. Kühn N. 2011. Neue Staudenverwendung. Ulmer, Stuttgart ) 2.Meer kennis operationeel maken: o.m. vaste plantenliefhebbers  know-how versnipperd  bundelen & analyseren 3.Kennis toegankelijk maken: decision support systemen vaste planten 4.Demonstratiegroen: vaste planten in openbaar groen (parken, wegen, kerkhoven,…) 5.… the way to go: Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof http://www.sichtungsgarten-hermannshof.de/index.php http://www.bomenwijzer.be/ Parken ‘ANB’

27 Dank u voor de aandacht & succes ! Dank u voor de aandacht & veel succes !  Dank aan de stuurgroepleden: Emmanuel Ampe – Vereniging Voor Openbaar Groen vzw, Geertje Coremans – Velt vzw, Paul David – ANB Vlaams-Brabant, Ludo De Bosscher – ANB Antwerpen, Luc De Cleene – KAHO Sint-Lieven Hogeschool, Kim Dekeyser – ANB Vlaams-Brabant, Geert Flamand – ANB Oost-Vlaanderen, Jasper Goffin – ANB Limburg, Leen Heemers – Proefcentrum voor Sierteelt, Geert Heyneman – Stad Gent, Filip Lievens – ANB West-Vlaanderen, Geert Meysmans –Erasmushogeschool Brussel, Mieke Schauvliege – Stad Gent, Jan Spruyt – BVBA Vaste-plantenkwekerij Jan Spruyt – Van der Jeugd, Greet Tijskens – Velt vzw, Eva Troch – ANB Centrale Diensten, Jan Van den Bogaert – Gemeente Beveren, Kris Vande Capelle – Proefcentrum voor Sierteelt, Hans Van Gossum – ANB Centrale Diensten, Chris Vermander – Buro voor vrije ruimte, Nikè Verfaille – ALERT ECO  Dank aan experten: Tim Adriaens, Lieve Adriaensen, Antoinette De Wit, Rudi Geerardyn, Beate Hüttenmoser, Jean Lemaire, Cathy Portier, Cassian Schmidt, Heilien Tonckens, Herman van den Bossche, Paul Van den Bremt en Wouter Van Landuyt. Welgemeende dank aan: Evelyne Fiers Eva Troch – leidend ambtenaar Relinde Baeten “fotografen” …


Download ppt "HPG Studiedag Kruidachtigen - Gent • donderdag 14 juni 2012 van versnippering tot synthese Evelyne Fiers & Martin Hermy KU."

Verwante presentaties


Ads door Google