De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bonusafhandeling: korting in natura

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bonusafhandeling: korting in natura"— Transcript van de presentatie:

1 Bonusafhandeling: korting in natura
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
In dit scenario wordt de gehele procesvolgorde beschreven voor een standaardverkoopproces (productie op voorraad) aan een klant inclusief korting in natura. Het bedrijfsproces omvat alle stappen van het creëren van een order tot de vereffening van een debiteurrekening na ontvangst van de betaling. Voordelen Wanneer een order wordt ingevoerd, wordt er een beschikbaarheidscontrole uitgevoerd en wordt automatisch de verzendplaats bepaald Inclusieve korting in natura wordt automatisch berekend. Er wordt een facturatiedocument gemaakt en de transactie wordt geboekt in FI en CO. Belangrijke Processtappen Klantorder creëren Orderbevestiging Levering Picken Goederenafgifte verkoopfacturatie

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Magazijnmedewerker Facturatiebeheerder Medewerker debiteurenadministratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Bonusafhandeling: korting in natura Dit proces begint met het maken van een standaardklantorder. Voor het gebruikte artikel wordt een conditierecord voor korting in natura gecreëerd. De klant ontvangt zo op basis van de bestelde hoeveelheid een bepaalde korting in natura. Er wordt gecontroleerd of er voldoende artikelen zijn in het vereiste magazijn. Als dit niet het geval is, vindt er een voorraadbeweging plaats. Vervolgens worden de pickingbonnen gegenereerd voor de magazijnmedewerkers om het product gereed te maken voor verzending naar de klant. Na het picken moet de fysiek verzonden hoeveelheid worden geregistreerd in het systeem om ervoor te zorgen dat er geen verschillen zijn tussen de verkooporder en het leveringsdocument. Mochten er verschillen zijn, dan kunnen deze eveneens worden gedocumenteerd zodat de boekingen correct zijn. Na het voltooien van het picken moet de magazijnmedewerker systematisch de voorraad verminderen. Deze vermindering van voorraad is de feitelijke vastlegging van de fysieke hoeveelheid die naar de klant wordt verzonden. Dit leidt tot het vastleggen van de kosten van verkochte goederen in de financiële boekhouding. Zodra de voorraad is verminderd, kan de levering worden gefactureerd en worden de opbrengsten samen met de kosten van verkochte goederen vastgelegd in de interne financiële administratie. Deze stap betekent het einde van de zakelijke transactie in Verkoop. In de laatste stap van dit document wordt beschreven hoe facturen worden geboekt, klantendocumenten worden voorbereid en afgedrukt en de inkomende betalingen worden vastgelegd en vervolgens vereffend om ervoor te zorgen dat het openstaande klantrekeningsaldo wordt vereffend.

5 Bonusafhandeling: korting in natura
Procesflowdiagram Bonusafhandeling: korting in natura Gebeurtenis Klant moet product kopen Klant Order-bevestiging Afleverings -bewijs Facturatie-document Verkoop-beheerder Klantorder invoeren Magazijn-medewerker Levering creëren en picken Goederenaf-gifte boeken Voorraad COGS Picklijst Factura-tiebe-heerder Facturatie Debiteuren Bij AR binnenkomende betaling (157) Verkoop: periodeafslui-tingsactiviteiten (203) AR= Accounts Receivable, COGS = Cost of Goods Sold

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Bonusafhandeling: korting in natura"

Verwante presentaties


Ads door Google