De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Departement Recreatie, Sport en Toerisme

Verwante presentaties


Presentatie over: "Departement Recreatie, Sport en Toerisme"— Transcript van de presentatie:

1 Departement Recreatie, Sport en Toerisme
APB Sport

2 Inhoud Respons. Al dan niet gaan zwemmen? Situatie per graad.
Zwemfrequentie. Waar gaan de scholen zwemmen? Verplaatsing van de school naar het zwembad. De kostprijs: inkom & vervoer. Zwemlessen. Comfort in het zwembad. Aanbevelingen.

3 INLEIDING Bevraging naar scholen uit de sportregio Midden-Provincie in 2009. Kleuterscholen / lagere scholen / secundaire scholen. Rapport over de kenmerken en parameters die een invloed hebben op het schoolzwemmen in de Midden-Provincie.

4 1. Respons Edegem 5 op 7 scholen 71,4% Lint 3 op 3 scholen 100% Boechout 3 op 5 scholen 60% Wijnegem 4 op 5 scholen 80% Ranst 7 op 7 scholen Wommelgem 4 op 4 scholen Borsbeek Zoersel 4 op 6 scholen 66,7% Mortsel 10 op 17 scholen 58,9% Zandhoven 3 op 7 scholen 42,9% Hove 3 op 4 scholen 75% Schilde 4 op 11 scholen 36,6% Kontich 6 op 10 scholen Reactie van 59 van de 89 aangeschreven scholen = 66,3% respons. Van die 59 scholen ontvingen we 88 ingevulde vragenlijsten (basisscholen ontvingen zowel een vragenlijst kleuter- als lagere school).

5 2. Al dan niet gaan zwemmen?
JA 100% van de lagere- en secundaire scholen. 86,1% van de kleuterscholen. (≠ eindtermen!). Meest voorkomende reden om te gaan zwemmen: Zwemmen maakt deel uit van de eindtermen. De school vindt zwemonderricht belangrijk. NEE 13,9% van de kleuterscholen. Meest voorkomende reden om niet te gaan zwemmen: Kostprijs/duur van het vervoer.

6 3. Situatie per graad. In het kleuteronderwijs: vooral in de derde kleuterklas gezwommen (100%). In het lager onderwijs: evenredige verdeling. In het secundair onderwijs: vooral in de 1e graad (77,3%) = eindtermen.

7 4. Zwemfrequentie. 77,1% van de scholen: minstens 2-wekelijks zwemmen.
Wekelijks à 2-wekelijks zwemmen wordt door zwemdeskundigen beschouwd als de meest ideale frequentie voor succesvol zwemonderricht.

8 5. Waar gaan de scholen zwemmen?
De volgende zwembaden worden bezocht door de scholen uit de Midden-Provincie: Beerse (1), Brasschaat (1), Edegem (6), Kontich (15), Lille (1), Mortsel (15), Nijlen (2), Zandhoven (10) en Wijnegem (17) De zwembaden van Kontich, Wijnegem en Mortsel: top drie van de meest bezochte zwembaden. Ongeveer de helft van de scholen (49,4%) heeft een zwembad in hun vestingsplaats. De andere helft (50,6%) : verplaatsing naar een andere gemeente.

9 6. Verplaatsing van de school naar het zwembad.
De gemiddelde afstand enkele richting: 4,75km. (2,89km voor scholen met zwembad in de gemeente, 6,7km voor scholen zonder zwembad in de gemeente). Gemiddelde duur van de verplaatsing: 13 minuten. 76% van de scholen doet deze verplaatsing met de bus / 27,2% te voet / 10,8% de fiets. Voor scholen met een zwembad in de gemeente =13,2 minuten gemiddeld. Te voet (44,2%) en met de bus (34,6%) zijn de meest populaire verplaatsingsmiddelen. Scholen zonder zwembad in de gemeente = 16,3 minuten gemiddeld. Al deze scholen gaan met de bus.

10 7. De kostprijs: de inkomprijs.
De gemiddelde kostprijs inkom/zwemles/kind = 0,98€ MAAR: veel scholen geven aan gratis te gaan zwemmen, daarom beter de mediaan nemen: 1,50 € inkom/zwemles/kind = kritische grens Zwembaden van Mortsel & Wijnegem worden positief ervaren m.b.t. de kostprijs. Hoe komt dit? Mortsel: vooral scholen uit de gemeente zelf  betalen geen inkom. Wijnegem: deze scholen betalen 1,50€ = bevestiging kritische grens.

11 7. De kostprijs: de vervoerskost.
Vervoer wordt als grootste negatieve factor beschouwd van het schoolzwemmen. De gemiddelde kostprijs per zwemles/kind = 1,18 €. MAAR: veel scholen geven aan gratis vervoer te hebben, dus beter mediaan: 1,75 € vervoer/zwemles/kind = kritische grens Van de scholen die het vervoer negatief bestempelen maakt 53,8% de verplaatsing met een privé-bus. Hiervan betaalt 27,2% meer dan 1,75 € = bevestiging kritische grens.

12 8. Zwemlessen. Vooral de subfactoren m.b.t. infrastructuur bepalen de uitspraak over de zwemlessen. Subfactoren m.b.t. begeleiding zijn eerder secundaire items. 25,3% van de scholen: tekort aan zwemuren/zwembeurten in het zwembad dat ze bezoeken. 30,1% van de scholen: tekort aan ruimte/wateroppervlakte in het zwembad dat ze bezoeken. Dit is vooral het geval voor het zwembad van Zandhoven. Vooral het zwembad van Mortsel wordt als positief ervaren m.b.t. de zwemlessen. Al deze scholen geven aan beroep te doen op lesgevers verbonden aan het zwembad zelf.

13 9. Comfort in het zwembad. De top 4 van positieve comfortfactoren (+80%) hebben te maken met veiligheid (toegankelijkheid, hygiëne, veilig bereikbaar). 66,3% van de scholen ervaart de omkleedruimte als positief. 22,9% ervaart dit als negatief. 73,5% ervaart het didactisch materiaal als positief. 10,8% ervaart dit als negatief. Vooral de zwembaden van Mortsel (hygiëne, toegankelijkheid) en Wijnegem (omkleedruimte, veiligheid, hygiëne, toegankelijkheid, veilig bereikbaar) worden positief ervaren.

14 10. Aanbevelingen: kostprijs van het schoolzwemmen.
Kostprijs vervoer: Het kan een opportuniteit zijn om een gezamenlijke aanbesteding te doen naar privé- busmaatschappijen om zo een gunstige prijs te bekomen, rekening houdend met de kritische grens van 1,75 €. Kostprijs inkomgeld: Het kan een opportuniteit zijn voor de zwembaden die bezocht worden om te onderzoeken of de inkomprijs voor het schoolzwemmen richting de 1,5 € kan gebracht worden (kritische grens). Een mogelijkheid hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst/convenant tussen buurtgemeenten.

15 10. Aanbevelingen: extra behoefte aan schoolzwemmen.
Cijfers m.b.t. tekort aan zwemuren/zwembeurten (25,3%) & tekort aan ruimte/wateroppervlakte (30,1%) in het bezochte zwembad geven aan dat er nog extra behoefte is aan schoolzwemmen. Dit wordt bevestigd door het zwembadenonderzoek van het provinciebestuur uit 2005: de sportregio Midden-Provincie is de regio met de op 1 na laagste overdekte zwemwaterdensiteit, nl. 1m² per 137 inwoners. Een gerichte benadering door de sportregio van deze scholen in combinatie met het zwembad dat ze bezoeken lijkt aangewezen. Zo kan nagegaan worden of er geen betere spreiding en een efficiëntere invulling van het schoolzwemmen mogelijk is.

16 10. Aanbeveling: Comfort in het zwembad.
Veiligheid blijkt voor de scholen een zeer belangrijk item m.b.t. comfort. Blijvende aandacht is aangewezen. Een aantal maatregelen kunnen het comfort verhogen voor het schoolzwemmen: Aanpassen/uitbreiden van kleedkamerfaciliteiten: lange termijn maatregel. Voorzien van extra en/of meer kwalitatief didactisch materiaal: quick-win maatregel. Voorzien van extra en/of kwalitatieve recreatieve voorzieningen. Noodzakelijk voor zwemonderricht?

17 VRAGEN ?


Download ppt "Departement Recreatie, Sport en Toerisme"

Verwante presentaties


Ads door Google