De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies"— Transcript van de presentatie:

1 Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies
Deze presentatie bevat onverantwoorde sekse-stereotyperingen Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies Platform onderwijsdirecteuren 14 december 2009

2 Mogelijke verklaringen
Doceren is in PO een vrouwenberoep ‘Taligheid’ van VO-didactiek (arbeidsmarkt/ samenleving) Ongelijke hersenontwikkeling; langere ‘puberteit’ jongens Genderverschillen in studiekeuze, leerstijlen, motivatie en studiegedrag Socialisatie en voortgaande emancipatie.

3 V M Taligheid eerder ontwikkeld Abstractievermogen eerder ontwikkeld Leren al doende, onderzoekend Impulsief, overschatten zichzelf Onderschatten zichzelf Ongelijke hersenontwikkeling: jongens in WO-leeftijd langer in ‘puberteit’ (tot ong. 24 jaar)

4 V M Studiekeuze: alpha, gamma, medisch Studiekeuze: Bèta, ‘harde’ alpha & gamma Vaker ongerichte leerstijl & extrinsieke motivatie Vaker reproductieve leerstijl & intrinsieke motivatie Academische houding: discussie/ competitie/ abstractie Academische houding: dialoog/ samenwerkend/ schrijvend/ reflecterend Besteden 2 uur per week minder aan studie (RU-studentonderzoek) Genderverschillen & studie: keuze, leerstijl, motivatie en studiegedrag

5 V M Socialisatie & emancipatie: jongens in identiteitscrisis?
Besef van mogelijke gelijke kansen én van bewijslast Vertrouwen nog op (voormalige) bevoorrechte positie Wijten falen aan anderen Wijten succes aan anderen; falen aan zichzelf Jeugdcultuur: internet, games, drugs Weinig rolmodellen Socialisatie & emancipatie: jongens in identiteitscrisis? Hard studeren is niet-cool, vrouwelijk

6 Drie (te combineren) interventie-strategieën
Diversiteit in academische ontwikkeling Later is allang begonnen Meer uitdaging en exploratieve ruimte.

7 Diversiteit & academische ontwikkeling
AV en mentoraat in B1 versterken & uitbouwen naar B2/3 Inspelen op aanvankelijke verschillen in academische houding. Voorbeelden: Hoge verwachtingen koesteren: competentie & commitment & confrontatie & competitie Oefenen van kritische denkvaardigheden Persoonsgerichte feedback op leerstrategieën, motivatie en studiegedrag; en op attributies van succes en falen Meerdere jongens samen in werkgroepen; ‘pamperen’ door meiden voorkomen Publieke presentaties en rollen.

8 “Later is allang begonnen”
Inspelen op verschillen in interne en externe motivatie ‘Later’ al vroeg inbouwen: in B2/3 Voorbeelden: Alumni, gastdocenten, excursies, stage, project Onvoorbereide actualiteitsdiscussies Onderzoek, advies, product in opdracht Externe (mede)beoordelaars.

9 Exploratief & competitief
In B2/3 Voorbeelden: Hoge verwachtingen koesteren Eigen leerdoelen stellen, eigen vragen onderzoeken Geen tussentijdse deadlines; wel voortgangsgesprek Eigen product ontwerpen (wiki, game, video…) Eigen toetsvorm bepalen Publieke presentatie en toetsing (mini-congres).

10 Pilot-opleidingen gezocht!
Wie doen er mee? -> Sekseverschillen niet onnodig uitvergroten -> Aansluitend bij andere rendementmaatregelen! -> Combinaties van pilots mogelijk, bijv. 1&2; 2&3.


Download ppt "Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies"

Verwante presentaties


Ads door Google