De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies Platform onderwijsdirecteuren 14 december 2009 Deze presentatie bevat onverantwoorde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies Platform onderwijsdirecteuren 14 december 2009 Deze presentatie bevat onverantwoorde."— Transcript van de presentatie:

1 Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies Platform onderwijsdirecteuren 14 december 2009 Deze presentatie bevat onverantwoorde sekse- stereotyperingen

2 Mogelijke verklaringen 1.Doceren is in PO een vrouwenberoep 2.‘Taligheid’ van VO-didactiek (arbeidsmarkt/ samenleving) 3.Ongelijke hersenontwikkeling; langere ‘puberteit’ jongens 4.Genderverschillen in studiekeuze, leerstijlen, motivatie en studiegedrag 5.Socialisatie en voortgaande emancipatie.

3 Abstractievermogen eerder ontwikkeld Onderschatten zichzelf Leren al doende, onderzoekend Impulsief, overschatten zichzelf V M Ongelijke hersenontwikkeling : jongens in WO-leeftijd langer in ‘puberteit’ (tot ong. 24 jaar) Taligheid eerder ontwikkeld

4 Studiekeuze: Bèta, ‘harde’ alpha & gamma Vaker ongerichte leerstijl & extrinsieke motivatie Academische houding: discussie/ competitie/ abstractie V M Genderverschillen & studie : keuze, leerstijl, motivatie en studiegedrag Studiekeuze: alpha, gamma, medisch Vaker reproductieve leerstijl & intrinsieke motivatie Academische houding: dialoog/ samenwerkend/ schrijvend/ reflecterend Besteden 2 uur per week minder aan studie (RU-studentonderzoek )

5 Socialisatie & emancipatie : jongens in identiteitscrisis? Besef van mogelijke gelijke kansen én van bewijslast Vertrouwen nog op (voormalige) bevoorrechte positie V M Wijten succes aan anderen; falen aan zichzelf Wijten falen aan anderen Jeugdcultuur: internet, games, drugs Weinig rolmodellen Hard studeren is niet-cool, vrouwelijk

6 Drie (te combineren) interventie-strategieën 1.Diversiteit in academische ontwikkeling 2.Later is allang begonnen 3.Meer uitdaging en exploratieve ruimte.

7 Diversiteit & academische ontwikkeling •AV en mentoraat in B1 versterken & uitbouwen naar B2/3 •Inspelen op aanvankelijke verschillen in academische houding. Voorbeelden: •Hoge verwachtingen koesteren: competentie & commitment & confrontatie & competitie •Oefenen van kritische denkvaardigheden •Persoonsgerichte feedback op leerstrategieën, motivatie en studiegedrag; en op attributies van succes en falen •Meerdere jongens samen in werkgroepen; ‘pamperen’ door meiden voorkomen •Publieke presentaties en rollen.

8 “Later is allang begonnen” •Inspelen op verschillen in interne en externe motivatie •‘Later’ al vroeg inbouwen: in B2/3 Voorbeelden: •Alumni, gastdocenten, excursies, stage, project •Onvoorbereide actualiteitsdiscussies •Onderzoek, advies, product in opdracht •Externe (mede)beoordelaars.

9 Exploratief & competitief •In B2/3 Voorbeelden: •Hoge verwachtingen koesteren •Eigen leerdoelen stellen, eigen vragen onderzoeken •Geen tussentijdse deadlines; wel voortgangsgesprek •Eigen product ontwerpen (wiki, game, video…) •Eigen toetsvorm bepalen •Publieke presentatie en toetsing (mini-congres).

10 Pilot-opleidingen gezocht! Wie doen er mee? -> Sekseverschillen niet onnodig uitvergroten -> Aansluitend bij andere rendementmaatregelen! -> Combinaties van pilots mogelijk, bijv. 1&2; 2&3.


Download ppt "Sekseverschillen in studiesucces: mogelijke oorzaken en interventies Platform onderwijsdirecteuren 14 december 2009 Deze presentatie bevat onverantwoorde."

Verwante presentaties


Ads door Google