De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor de NVAG Elektronisch patientendossier

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor de NVAG Elektronisch patientendossier"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor de NVAG Elektronisch patientendossier
René Héman

2 Agenda Het begrip EPD De selectie van een EPD-pakket Implementatie
Afbakening en trends De selectie van een EPD-pakket Implementatie Aandachtsgebieden Aanpak Wat is EPD’en? 7 gouden regels

3 Dit is wat …….. erbij denkt

4 Begripsafbakening EPD
Het begrip ‘EPD’ bevat meer percepties dan er ooit uit kunnen komen Onuitgesproken beelden en verwachtingen En dat leidt tot: Enorme spraak- en begripsverwarring

5 Begripsafbakening EPD
Instellingen: HIS: Huisarts Informatie Systeem huisartsen, 1e lijn EPD: Elektronisch Patiëntdossier m.n. medisch specialisten & verpleegkundigen, 2e lijn ECD: Elektronisch Cliëntendossier voor de cliënt/patiënt, ggz, vvt Landelijk: WDH: Waarneem Dossier Huisartsen virtueel, over 1e lijns dossiers heen EMD: Elektronisch Medicatiedossier virtueel, alleen medicatie: HA-APO-ZH WDH EMD-

6 Begripsafbakening EPD

7 Begripsafbakening EPD
foutreductie (%) Generatie 5 de Mentor 100 Generatie 4 de Partner 80 Generatie 3 de Helper Elke leverancier zegt hier te zijn! 60 Generatie 2 de Documentalist 40 Realiteit is dat ze maximaal dit bieden 20 Generatie 1 de Verzamelaar Ziekenhuizen zijn gereed voor dit… jaar 1993 1998 2003 2008 2013 Foutreductie per EPD-generatie (Gartner, Inc)

8 Begripsafbakening EPD “iets dat zorgt dat dit er niet meer is…”

9 Een goed doordachte (en doorgevoerde) architectuur ontbreekt
Waar staan we nu? Een goed doordachte (en doorgevoerde) architectuur ontbreekt Het ZIS is dikwijls verouderd en niet modulair Er zijn vele (>200?) applicaties onderling gekoppeld met ad hoc gemaakte koppelingen Slecht uitfaseerbaar en vervangbaar “Vendor lock-in” Onderhoudsintensief

10 Waar gaan we heen ? Integrale ondersteuning van het zorgproces zelf, met betere informatievoorziening Vastleggen, communiceren, archiveren Evidence based keuzes in het proces, dus: Patiëntinformatie Kennis-input Processturing

11 Trends

12 II. De selectie van een EPD-pakket
Het gaat niet primair om de keuze, maar om het keuzeproces .

13 Schema selectie en voorbereiding
Werkgroep vernieuwing zorgprocessen: Hoofdlijn herinrichting en prioritering. Nulmeting uitgangssituatie Werkgroep technologie: Bepalen impact op applicaties en infrastructuur EPD-Stuurgroep: Vaststellen resultaten per stakeholdergroep Werkgroep selectie en voorbereiding implementatie: Uitwerken bestek, selectie, implementatieplan. Opstellen businesscase en voorbereiden besluitvorming Contract team: Afstemming, onderhandeling en SLA met beoogde EPD/ZIS leverancier Een goede voorbereiding is de basis voor een snelle kick off en een succesvol project

14 De selectiecommissie communiceren! Continu Raad van Bestuur
Medische staf Zorgmanagement Verpleegkundigen Bedrijfsvoering Inkoop ICT Raad van Toezicht OR communiceren! Continu

15 Do’s en don’ts Selecteer niet op kosten, maar op de business case (dus én baten) Selecteer niet primair op functionaliteit maar ook op leverancier (aanpak, visie, architectuur, etc.) Proces cruciaal (dus artsen in de lead…..) Realistische inschatting migratie?

16 III. Implementeren van een EPD
Honderd procent controle is een utopie, voorspelbaarheid een must

17 EPD projecten zijn complex: Sturing
De verspreide macht in de ziekenhuisorganisatie Leidt tot trage besluitvorming Onderschatting van de veranderkundige weerbarstigheid van de materie Onvoldoende visie op organisatorische aanpak van de verandering Doel is vaak ambitieus en roept hoge verwachtingen op Onvoldoende besef dat EPD invoering geld kost Integrale sturing ICT & organisatie projecten niet gewaarborgd

18 EPD-projecten zijn complex: Projectorganisatie
Project onvoldoende zwaar neergezet Onvoldoende veranderkwaliteit aan boord Gebruiker onvoldoende aan boord Planning onvoldoende realistisch Verwachtingenmanagement onvoldoende gerealiseerd

19 EPD-projecten zijn complex: Gebruikers
De uiteenlopende gebruikers Verpleging, ondersteunende disciplines, vakgroepen, Wisselende beelden en ambities Onderzoek vs productie Processen vaak individueel ingericht Beschikbare tijd? De zelfstandigheid van de professionals Uitgangspunt: Proces mag niet veranderen Eigen eenheid staat vaak voorop

20 EPD-projecten zijn complex:Techniek
Beperkte kwaliteit van de software Sluit niet aan bij de behoefte Organisatie sluit niet aan bij veronderstellingen van de softwarebouwers Imago van de ICT-afdeling vaak belemmerend De Q van de ondersteuning (FAB) is vaak zwak

21 M&I-implementatie-aanpak

22 gouden regel 1/ EPD is een werkwoord ik epd jij epdt wij epd’en

23 gouden regel 2/ Begin te rijden, dan heeft sturen zin

24 gouden regel 3/ Halveer de ambitie, verdubbel de tijd

25 gouden regel 4/ Liever ambassadeurs dan mariniers

26 gouden regel 5/ Artsen zijn net mensen

27 gouden regel 6/ Eer het kleine

28 gouden regel 7/ Geen EPD zonder papier

29 Drive & sturing Raad van Bestuur
Ambitieuze en betrokken Medische Staf Realisatiekracht Externe druk (fusie/verhuizing)

30 Het ideale EPD duurt nog even……

31 De kost gaat voor de baat uit, maar de baat komt niet vanzelf
Tot slot… De kost gaat voor de baat uit, maar de baat komt niet vanzelf


Download ppt "Presentatie voor de NVAG Elektronisch patientendossier"

Verwante presentaties


Ads door Google