De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studeren in het buitenland? Mogelijkheden bij psychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studeren in het buitenland? Mogelijkheden bij psychologie"— Transcript van de presentatie:

1 Studeren in het buitenland? Mogelijkheden bij psychologie
Dr. Annet de Lange

2 Agenda Belang van internationalisering Visie Opleiding psychologie
Welke periode? Wat is de Procedure? Mogelijkheden in Europa? Een casus

3 Belang internationalisering
Toegevoegde waarde voor huidige studie Extra pluspunt op CV (internationale arbeidsmarkt) Cross-culturele vaardigheden Nieuwe mensen en gewoonten leren kennen Flexibiliteit

4 Visie Opleiding Planning moet het toelaten; geen vertraging opleveren
Motivatie moet helder zijn Theoretische onderbouwing Interessante aanvullende vakken of vergelijkbare vakken Met name in BA Psychologie realiseren MA is veel moeilijker (Sabine Otten)

5 Welke periode? Vaststellen in samenwerking met studieadviseurs
Beste periode: 3e jaar, 2e semester

6 Procedure? Stap 1: studieadviseur
Stap 2: Liesbeth Muda Stap 3: kort motivatie weergeven (maximaal 2 A4) en informatie uit relevante studiegidsen verzamelen Stap 4: Info inleveren bij Annet de Lange Eventueel nadere afspraak maken

7 Procedure Examen commissie
Vrijstelling aanvragen voor een vak: een formulier voor vrijstelling invullen waaraan je aanvullende informatie toevoegt over de inhoud en de literatuur van het elders te volgen vak. Dit stuur je tenminste 2 maanden voor vertrek naar de examencommissie. Voor de vakken waarvoor je keuzepunten of buitenpsychologiepunten wilt aanvragen, vul je de daarvoor bestaande formulieren in. Deze stuur je eveneens tenminste 2 maanden voor vertrek op Na terugkomst lever je de gewaarmerkte uitslagdocumenten in bij het onderwijsbureau.

8

9

10 Contracten en Beurzen? Europa: Socrates Internationaal: Marco Polo
Specifiek Amerika: ISEP Elk semester aanmelden 1e semester in buitenland: alles voor half Mei inleveren 2e semester in buitenland: alles voor half November inleveren Beperkt hoeveelheid studenten per contract Aanmelden via Liesbeth Muda

11 Meer informatie over contracten etc.?
Kijk naar de website RUG:

12 Socrates contracten in Europa?
België Duitsland Spanje Frankrijk Italië Noorwegen Finland Turkije Engeland

13 Internationaal Via Bureau internationalisering: Canada Australië
Nieuw Zeeland Japan China/Taiwan

14 Een Casus Studente X wil graag vakken in buitenland (Spanje) volgen
Volgt procedure buitenland Ze kijkt naar de vakken bij Spaanse socrates contacten Universiteit Valencia spreekt het meeste aan

15

16 En dan? Ze meldt zich aan voor socrates beurs, schrijft zich in voor vakken en vraagt erkenning voor punten in buitenland

17 Conclusie Internationale mogelijkheden: overleg met Liesbeth Muda
Meer praktische info: kijk op RUG site, Nestor en andere relevante sites (zoals Denk er goed over na en zorg voor een goed uitgewerkt reisplan Veel succes en plezier!

18 Studeren in het buitenland
Hoe kan dat tijdens de masteropleiding? Interpersonal Behavior; INTERpersonal, thus focus on interaction, on SOCIAL behavior in social contexs Relevant disciplines subsumed under the label “Interpersonal Behavior”: Especially: Social Psychology (Basic and Applied) Organizational Psychology Also: Personality Psychology Cultural Psychology Sabine Otten, coordinator buitenland, Sociale Psychologie

19 Hoezo naar het buitenland? Toegevoegde waarde?
In principe geldt hier hetzelfde als voor de bachelor ... .... maar: de kosten (door studievertraging of anders super harde inzet voor vertrek na het buitenland) zijn met grote waarschijnlijkheid hoger! De extra-inzet is met name de moeite waard voor mensen die vervolgens ook winst kunnen halen uit dat in het buitenland opgebouwde (academisch) netwerk. Refer to the website – elaborate list of research topics

20 De mogelijkheiden naar de bachelor een hele masteropleiding in het buitenland volgen deelnemen aan een „joint master program“ (zo ver die al bestaan) masterthese in het buitenland doen onder samleijke supervisie van een Groningse docent en een collega in het buitenland (dus, het netwerk gebruiken dat de docenten hier hebben); misschien bovendien nog het een of ander keuzevak doen. This list is not complete! See websites of ReMa and of the Department

21 Masterthese in het buitenland - voorwaarden
Thema moet aansluiten bij een onderwerp van docenten hier. Je moet een docent hier overtuigen dat je goed zal presteren en de begeleiding van je masterthese (met name voor de buitenlandse collega) de moeite waard is. Je moet, wil je studievertraging voorkomen, alle of bijna alle punten uit de gewone cursussen al in een semester binnenhalen. This list is not complete! See websites of ReMa and of the Department

22 Vragen??? nu of anders tijdens mijn spreekuur, maandags uur, kamer 478, Heymansgebouw

23 Hoe kan ik mijn verblijf in het buitenland financieren?
Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

24 Financieringsmogelijkheden
Student van de RuG studeren via een uitwisselingsprogramma stage Geen student van de RuG masteropleiding postdoctorale opleiding / onderzoek Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

25 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Studeren via een uitwisselingsprogramma Socrates/Erasmus of Marco Polo Fonds Studiefinanciering Groninger Universiteits Fonds (GUF) Particuliere fondsen Stage Marco Polo Fonds of Leonardo da Vinci Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

26 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Socrates/Erasmus Marco Polo Fonds Leonardo da Vinci Studiefinanciering Groninger Universiteits Fonds (GUF) Particuliere fondsen Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

27 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Socrates/Erasmus: Studeren aan een universiteit in Europa Drie maanden tot een academisch jaar Ca. 175 euro Eén of twee selectierondes per jaar Internationaliseringsmedewerker faculteit Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

28 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Marco Polo Fonds: Studeren buiten Europa of een stage Minimaal drie maanden (er zijn uitzonderingen) Ca. 112 euro Eén of twee selectierondes per jaar Internationaliseringsmedewerker faculteit Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

29 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Leonardo da Vinci: Stage bij een onderneming in Europa (strenge selectiecriteria) Dertien weken tot twaalf maanden Hoogte afhankelijk van eigen inkomsten Internationaliseringsmedewerker faculteit Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

30 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Studiefinanciering: Ingeschreven staan aan de RuG Vergoeding voor OV-jaarkaart: 78,35 euro Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

31 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Groninger Universiteitsfonds (GUF): Activiteit in kader van studie Tussen 140 en 320 euro Minimaal zes weken voor vertrek aanvragen Aanvraagformulier via internet downloaden: Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

32 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Particuliere Fondsen: Elsevier SubsidieTotaal (Infotheek voor Studie en Beroep) Fondsenboek (Infotheek voor Studie en Beroep) Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

33 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Andere mogelijkheden: Culturele verdragen (ook voor afgestudeerden) HSP Talentenprogramma (ook voor afgestudeerden) Meer informatie → Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

34 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student van de RuG Culturele Verdragen: Laatstejaars student of pas afgestudeerd In principe kostendekend Drie maanden tot een jaar Zelf erkenning studiepunten regelen International Service Desk (Academiegebouw) Meer informatie → ww.nuffic.nl/cultureleverdragen Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

35 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Student aan de RuG HSP Talentenprogramma: Laatste fase bacheloropleiding, masteropleiding of pas afgestudeerd Minimaal 8 gemiddeld Sluitingsdatum: 1 februari 2007 Meer informatie → Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

36 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Geen student van de RuG Masteropleiding Postdoctorale opleiding of onderzoek VSBfonds Beurzen Fulbright-beurzen Meer informatie → Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

37 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Geen student van de RuG Masteropleiding: Studiefinanciering (vanaf 1 september 2007) HSP Talentenprogramma Fulbright-beurzen (Verenigde Staten) Particuliere Fondsen Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

38 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Geen student van de RuG VSBfonds Beurzen: Na afronden van masteropleiding Toelating zelf regelen Minimaal drie tot maximaal 24 maanden Maximaal 7000 euro Sluitingsatum: 1 maart 2007 meer informatie → Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

39 Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10
Geen student van de RuG Fulbright-beurzen: Afgeronde bacheloropleiding Nederlandse nationaliteit Ca euro Sluitingsdatum: 1 maart 2007 Meer informatie → Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

40 Houd de sluitingsdata van de beurzen en fondsen in de gaten!
Aandachtspunt Houd de sluitingsdata van de beurzen en fondsen in de gaten! Infotheek voor Studie en Beroep, Uurwerkersgang 10

41 Waarom naar het buitenland
Het is leuk en nuttig Kennismaken met een andere taal en cultuur Vakken volgen die hier niet worden gegeven Het staat goed op je CV Persoonlijke ontwikkeling/vorming Van de ca afgestudeerden per jaar zijn er ca. 900 in het buitenland geweest

42 De mogelijkheden Via een uitwisselingsprogramma:
de RUG heeft contacten met verschillende universiteiten, voordeel: geen collegegeld betalen, huisvesting vaak geregeld Via psychologie is dit met: Gent, Leuven (België); Bern (Zwitserland); Jena, Oldenburg, Potsdam (Duitsland); Elche, Madrid, Valencia (Spanje); Montpellier (Frankrijk); Florence, Milaan, Padova, Torino (Italië); Bergen, Oslo (Noorwegen); Jyvasky (Finland); Ankara (Turkije); Southampton (UK) Als freemover: Voordeel: grotere keuze en vrijheid qua steden en universiteiten Nadeel: meer zaken zelf aan de buitenlandse universiteit regelen en je moet collegegeld betalen

43 Wanneer en hoe lang De meeste studenten gaan in het derde jaar: in het eerste jaar je draai vinden, tweede jaar voorbereiden -> je hebt wel een jaar voorbereidingstijd nodig: o.a. voor het uitzoeken van vakken, verdiepen in de universiteit, bijv. welke taal gesproken etc. Houdt rekening met inschrijfdata voor de beurzen! De meeste studenten gaan 3 maanden tot een half jaar, afhankelijk van de beurs die ze hebben

44 Meer info International office Mevrouw Muda:
over uitwisselingsprogramma’s en beurzen Studieadviseurs S.Weide, A.J. Rooijers: advies over vakken Buitenlandcoördinatoren van de verschillende masters Studenten Service Centrum (voorheen STAG), infotheek voor studie en beroep Studiegidsen van universiteiten waar de RUG contact mee heeft, fondsendiskette, naslagwerken, info over testen, info over landen Talencentrum: voor het volgen van talen Medestudenten kostenplaatje berekenen

45 www.beursopener.nl overzicht van studiebeurzen&fondsen
info over studeren in Europa over studiefinanciering portal met links naar sites onderwijsmogelijkheden in Europa internationaal onderwijs infocentrum uniforme weergave vaardigheden&competenties voor in het buitenland gegevens van opleidingen in de hele wereld europa.eu.int/ploteus overzicht opleidingen in de Europese Unie & praktische info over het verblijf in die landen meer dan 5500 links naar hoger onderwijsinstellingen in 161 landen site van het Erasmus Studenten Netwerk over Europese studentenuitwisseling site van ministerie van Buitenlandse zaken, zie Reisadvies per land voor reisadviezen en landenoverzichten

46 www.eaie.nl/swing/preamble.asp stageovereenkomst die je kunt gebruiken
Stage info stageovereenkomst die je kunt gebruiken startpagina voor stages info over de voorbereiding van een stage landelijke stagedatabase Amerikaanse organisatie die ook bemiddelt voor stages stageplaatsen in de VS, Canada& Europa stages Nederlandse Antillen& Suriname direct reageren op stagemogelijkheden stageplaatsen in Europa; tips en info over onderwijssystemen stages bij de VN: via search zoeken op ‘internship’

47 www.go-europe.nl europese jongerensite
eco.ittralee.ie info over werken en stagelopen in Europa info en (beperkt) aanbod buitenlandse stages stageplaatsen in Frankrijk aanbod stages, vb sollicitaties en stageovereenkomsten stages in EU-landen, Zuid-Afrika en de VS stages in Europa infopunt voor jongeren met plannen in het buitenland adviezen over reizen&stages in het buitenland, ISIC-kaart verkoop over een stage, baan of studie in het buitenland info over het voorbereiden en vinden van een stageplaats& checklist

48 je kunt een vergoeding voor je OV aanvragen
Checklist geldig paspoort, visum/verblijfsvergunning, verklaring RUG dat je uitwisselingsstudent bent en dat je een beurs ontvangt controleer je ziektekosten-en WA-verzekering op geldigheid in het buitenland; ook de ongevallenverzekering bij stage je kunt een vergoeding voor je OV aanvragen financiën: o.a. een realistische begroting maken (m.b.v. erkenning van het onderwijs: onderwijssystemen en opleidingsniveau, toelatingseisen, studiepunten huisvesting

49 taal- en cultuurkennis uitwisselingsprogramma’s gezondheid
bevolkingsregister rijbewijs contact met het thuisfront overigen Zie voor de complete checklisten: (Onder: Heb ik alles geregeld?-checklist) en

50 Questions & Contact www.efpsa.org www.efpsa-travel.net


Download ppt "Studeren in het buitenland? Mogelijkheden bij psychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google