De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoeding en onderwijs in een methodeschool. Naast het nastreven van algemene doelstellingen onderscheidt onze leefschool zich in het vormen van vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoeding en onderwijs in een methodeschool. Naast het nastreven van algemene doelstellingen onderscheidt onze leefschool zich in het vormen van vrije."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoeding en onderwijs in een methodeschool

2 Naast het nastreven van algemene doelstellingen onderscheidt onze leefschool zich in het vormen van vrije mensen, die  vertrouwen hebben in zichzelf en openstaan voor de opinie van iedereen  voldoende taalvaardig zijn om met hun medemensen van gedachten te wisselen  leergierig blijven  de nodige verantwoordelijkheidszin hebben  sociaalgericht zijn en openstaan voor de noden van hun medemensen

3 In onze school moet elk kind zich thuis voelen. Onze school is een kindvriendelijke school, waar kwalitatief onderwijs wordt verstrekt en waar elk kind de kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

4 Tijdens het onderwijs- en opvoedingsproces houden we rekening met de ontwikkelingsfactoren van de kinderen. We bieden de leerlingen de kans om uit te groeien tot harmonisch gevormde persoonlijkheden.

5 Huiselijke geborgenheid en gezelligheid Elke leefgroep beschikt over een leefruimte en een werkruimte:  In de leefruimte wordt een huiskamersfeer gecreëerd met een keuken, een zithoek, tapijten, planten, …  De werkruimte is functioneel ingericht met werkhoeken, instructietafels, open materiaalkasten,... Hoog welbevinden Goede groepssfeer Een thuis voor iedereen

6 Leefgroep I

7 Leefgroep II a

8 Leefgroep II b

9 Leefgroep III a – 1 ste leerjaar

10 Leefgroep III

11 Leefgroep IV

12 Leefgroep V

13 Wereldklas

14 Samenwerken in de leefgroep • met leerlingen van verschillende leeftijd • met leerlingen van verschillende origine Elk kind, een individu en elk kind, lid van de groep Ontwikkelen van een positief zelfbeeld Bevorderen van hun zelfmotivatie Sociale vaardigheden verhogen Praatrondes in de leefgroepen Forums Wat er leeft in elke leefgroep staat in de kijker tijdens een forum. Groepsgevoel Groepsdynamiek, leerkracht is begeleider van de leefgroep. Teamspirit De leerkrachten werken onderling samen als één team

15 Sociale vaardigheden verhogen Bespreken van de sociale vaardigheden met de axenroos Zoveel mogelijk belonen, zo weinig mogelijk straffen! Conflicten uitpraten Afspraken vastleggen in overleg met de kinderen Praatrondes

16 Samenwerken

17 Elk kind is lid van de groep

18 Samen met de kinderen afspraken vast leggen.

19 Tijdens het forum vernemen we wat er in elke leefgroep leeft.

20 Groepsdynamiek – leerkracht(en) en leerlingen vormen één groep.

21

22 Op onze school leren de kinderen zoveel mogelijk vanuit ervaringen. Leren door ervaren  door ontdekken en experimenteren  door zelf beleven  door zelf sturen  door zelf bepalen van keuzes en het aanvaarden van de consequenties ervan

23

24

25

26

27

28

29

30 Leerlingen • Forums • Leefgroepraden • Schoolparlement Ouders • Schoolraad • Activiteiten op school

31

32

33

34

35

36 Combinatie van twee leersystemen  Taal en wiskunde We volgen leermethodes.  Procesmatig bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen.  Leerstof wordt aangebracht tijdens het instructiemoment en wordt verwerkt tijdens de individueel zelfstandige werktijd, tijdens groepswerk en in hoekenwerk.  Wereldoriëntatie en muzische vorming De leefgroep kiest een project. We werken het uit.  Doelstellingen worden bepaald, activiteiten worden gepland.  We integreren ankerlessen.  Via checklijsten bewaken we het bereiken van de doelstellingen.

37

38

39

40

41

42

43 • Uiterst bekwame en gedreven leerkrachten • Kind- en leerlingvolgsysteem Het welbevinden, de betrokkenheid en de vorderingen van elk kind worden systematisch bijgehouden in een volgsysteem. Externe toetsen worden op vaste tijdstippen afgenomen. • Multidisciplinaire overlegmomenten Periodiek wordt er een MDO gehouden. Dit is een overlegmoment met de leerkracht, de zorgcoördinator, de directeur en de pedagoge van het CLB. Tijdens het MDO worden verslagen gemaakt, worden stappenplannen aangevuld en worden afspraken vastgelegd. • Zorgverbreding stap 1klastitularis stap 2gokleerkracht/zorgcoördinator stap 3externe hulpverleners

44 Leefgroep Ijongste kleuters Leefgroep II aoudste kleuters Leefgroep II boudste kleuters Leefgroep III aeerste leerjaar Leefgroep III btweede leerjaar Leefgroep IV aderde leerjaar Leefgroep IV bvierde leerjaar Leefgroep Vderde graad Wereldklasonthaalonderwijs

45 Juf Kristel-leefgroep I Juf Annick- leefgroep II a Juf Evi en juf Els-leefgroep II b Juf Amelie-zorg en gok kleuters Juf Sabine-kinderverzorgster Juf Caroline-leefgroep III a Juf Stefanie-leefgroep III b Juf Lies-leefgroep IV a Juf Patsy-leefgroep IV b + wereldklas Juf Kim-leefgroep V Juf Virginie-zorgcoördinator + wereldklas Meneer Joergen-lichamelijke opvoeding Meneer Donald-n.c. zedenleer Juf Eef-r.k. godsdienst Juf Mounia-islamitische godsdienst Juf Natasa-orthodoxe godsdienst Meneer Jean-Pierre-onthaal Juf Evelyne-administratief medewerker Carine Favoreel-directeur

46 Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! bijscholing van onze leerkrachten Clb centrum voor leerlingbegeleiding Som integratiecentrum en tolkendienst Stimulans schoolopbouwwerk, de babbeldoos, de katrol

47

48

49

50


Download ppt "Opvoeding en onderwijs in een methodeschool. Naast het nastreven van algemene doelstellingen onderscheidt onze leefschool zich in het vormen van vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google