De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Vaststellen notulen van de ALV van zondag 13 maart 2011 en zondag 28 augustus.     Zie de verslagen daarvan in The Standard nummer op de bladzijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Vaststellen notulen van de ALV van zondag 13 maart 2011 en zondag 28 augustus.     Zie de verslagen daarvan in The Standard nummer op de bladzijden."— Transcript van de presentatie:

1

2 1. Vaststellen notulen van de ALV van zondag 13 maart 2011 en zondag 28 augustus.     Zie de verslagen daarvan in The Standard nummer op de bladzijden 17 t/m 19 en     The Standard nummer op de bladzijden 6 en 7.    2. Financieel. a.  Financieel jaarverslag.         b.  Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Bert Atsma, Ron Verbeek en Likele de Boer. c.  Aanstelling van de kascommissie voor de periode 2012 / 2013. d.  Contributies en lidmaatschappen voor 2013. e.  Vergoedingen aan het bestuur. f.   Donaties. g. Begroting Verslag van de secretaris, door Ferry Balk. 4. Verslag over de ledenadministratie, technische commissie, het clubblad en de samenwerking met de 4 Cadillac dealers in Nederland door Koen Ongkiehong. 5. Verslag van de evenementen-coördinator, door Hans Bommer.     Tevens toelichting op de komende evenementen in 2012 en de GE     Toekomstvisie op evenementen. Vergoedingen voor evenementen.     6. Presentatie kandidaten voor het bestuur (er zijn 2 vacatures, bij voorkeur voor penningmeester en ledenadministratie). Pauze en stemming bestuursleden. 7.  Installatie bestuursleden. 8. De website en het nieuwe Clublogo 9. Clubpassen 10. Wat verder ter tafel komt. 11. Rondvraag. 12. Afsluiting van de vergadering.

3 Exploitatie overzicht (euro)
Post 2011 2010 begroting 2012 prognose begroting 2013 a contributies 22.059 21.022 22.000 25.000 b advertenties 3.412 2.905 3.800 c diverse inkomsten 43 d rente 412 168 500 totaal inkomsten 25.926 24.095 26.300 29.300 1 clubblad en ledenlijst 15.478 18.257 14.100 16.000 2 website 1.819 1.331 1.400 400 3 evenementen 1.336 1.844 3.500 4 jaarevenement 8.945 1.000 5.000 5 algemene ledenvergadering 959 238 6 bestuurskosten 569 1.200 7 algemene kosten 1.868 2.122 2.000 8 nagekomen lasten vorig boekjaar 2.895 totaal uitgaven 24.924 33.737 23.700 28.600 resultaat 1.002 -9.642 2.600 700 Exploitatie overzicht (euro)

4 Balans (euro) ACTIVA Voorraad miniatuur auto's - 175 Voorraad CCN schildjes 1.127 1.302 Vorderingen Nog te ontvangen contributies 2011 / 2010 26 2.876 Nog te ontvangen advertentie opbrengsten 2011 / 2010 320 550 Nog te ontvangen rente 2011 312 658 3.426 Liquide Middelen ING postbank betalingsrekening 94 1.768 Rente Meer Rekening (spaarrekening) 26.087 15.685 26.181 17.453 TOTAAL ACTIVA 26.839 22.181 PASSIVA Eigen vermogen Verenigingsvermogen Resultaat 2011 1.002 23.183 Kortlopende schulden Crediteuren en nog te betalen kosten 3.489 Overlopende passiva 167 3.656 TOTAAL PASSIVA

5 Stand november 2011 Er zijn 399 leden Er zijn 18 donateurs Het totaal aantal geregistreerde Cadillacs bedraagt 512 Het meest populaire jaar is 1959, daarvan zijn er 45. Het meest populaire model is de 1976 Eldorado convertible, daarvan zijn er 19. De oudste Cadillac is een Type 51 7 persoons uit 1915 De jongste Cadillac is een CTS uit 2008 Aantal Cadillacs per decennium: : 2 : 2 : 3 : 13 : 139 : 120 : 160 : 40 : 24 : 9 82 % (419 stuks) is uit de jaren vijftig, zestig en zeventig.

6 NIEUWE LEDEN Gepatineerde 1956 Coupe de Ville van Arnold Konig
Gerard Gaanderse eigenaar van een 1966 Fleetwood Begon met een nieuwe rubriek over de CLC NIEUWE LEDEN Cadillac wijn van donateur Dirk de Vries John Broekmeijer met zijn 3 Cadillacs

7 Hij gaf Ferry Balk en Koen Ongkiehong uitleg over de werking .
Daniel Treuren beter bekend als The Cap Man maakte de structuur voor de nieuwe website. Hij gaf Ferry Balk en Koen Ongkiehong uitleg over de werking . We zijn met Daniel in contact gekomen via de Bekledingexpress in Amsterdam die inmiddels al diverse banken, deurpanelen en dashboards heeft bekleed voor Cadillacs.

8 1941 Cadillac Series Sixty One Deluxe Sedan
Van Piet Waljaard

9 1940 Pick up Michael van der Zalm 1969 Coupe de Ville Martin Meijer
1968 Coupe de Ville Steven v.d. Beek 1976 Coupe de Ville Peter Wissekerke

10 Koen zet startmotor vast
Rinus Troost en Peter van Rijswijk zijn bezig met hun 1959 Coupe de Ville Koen zet startmotor vast Maersk Mercury bracht ons onderdelen Peter maakt de Canadese Coupe klaar voor de RDW-keuring

11 Uitboren afgebroken spruitstukbouten Draadtappen
1968 Sedan de Ville Ferry Balk Motor terug plaatsen

12 1974 Eldorado van Wilfried van Nuffel die grotendeels in Polen werd gerestaureerd

13 1978 Eldorado T-top uit Brooklyn van Koen Ongkiehong met wat werk

14 Hugo Spoor hield een open dag in zijn garage in Nijkerk waar een specialist van Gosliga uitleg gaf over antiroest behandelingen Ruben de Jong hield een technische dag in Alphen a/d Rijn en gaf ons uitleg over automaatrevisie Sander van der Voort van Classic Restoration Services in Vreeland nodigt de CCN uit voor een open dag op zondag 22 april

15 Pieter Betten wees ons op voorwaardes van verzekeraars

16 Jesse Vermeer en Wouter Hamelink van de organisatie van de Oranje Trophy zoeken een Cadillac die mee wil doen aan deze rally Peter Schuiten was op 1 maart te zien bij man bijt hond met zijn 1958 Sixty Special Gerrit Hillen komt op woensdag 21 maart op Omroep Max waar hij onder meer zal praten over zijn Amerikanen Festivals en het door hem georganiseerde Internationale Cadillac Festival op 15 april in Reuver Noord Limburg

17 Links Ed Boers en Jaco Smith van Pietersen Rotterdam
Midden Adriaan de Vries van Nefkens Amersfoort De CCN bezocht Cadillac dealers Pietersen, Nefkens en HAI en zal binnenkort ook Middelbeek in Alkmaar bezoeken. Rechts Max Laene van HAI Rijnsburg

18 Links een foto uit de verzameling van Paul Bedford uit Engeland waarop te zien is hoe pin striping werd aangebracht op een Eldorado en rechts de Cadillac assemblagelijn in 1976. We kwamen op het idee om een boek samen te stellen over de produktie van Cadillacs en gaan kijken of dat te realiseren is.

19 De nieuwe hobby van Koen Ongkiehong: Celbiologie!


Download ppt "1. Vaststellen notulen van de ALV van zondag 13 maart 2011 en zondag 28 augustus.     Zie de verslagen daarvan in The Standard nummer op de bladzijden."

Verwante presentaties


Ads door Google