De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op een totaal van 8450 brievenbussen vulden 1606 gezinnen de enquête in, dit = 19% EEN GESLAAGDE ENQUÊTE De Zonhovenaar heeft een duidelijke mening en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op een totaal van 8450 brievenbussen vulden 1606 gezinnen de enquête in, dit = 19% EEN GESLAAGDE ENQUÊTE De Zonhovenaar heeft een duidelijke mening en."— Transcript van de presentatie:

1 Op een totaal van 8450 brievenbussen vulden 1606 gezinnen de enquête in, dit = 19% EEN GESLAAGDE ENQUÊTE De Zonhovenaar heeft een duidelijke mening en die telt! Dank u wel!

2 TER DONK 186 ingevulde enquêtes

3 Per wijk waren dit:

4 Mannen of vrouwen?

5 Met een leeftijd van?

6 Wat vind u, de Zonhovenaar, over Zonhoven? POSITIEF

7 Wat vind u, de Zonhovenaar, over Zonhoven? NEGATIEF

8 Via welke weg wil je het liefst geïnformeerd worden?

9 Via welke weg wil je het liefst geïnformeerd worden ? Hoe kan dit volgens u beter? Behalve de opgesomde suggesties: •medewerkers gemeente/OCMW •papieren documenten •gemeentelijk infoblad (Zonhovenaar) •sociale media: Facebook, Twitter, Netlog, Hyves, … •website www.zonhoven.bewww.zonhoven.be •andere websites (hbvl.be/zonhoven, zonhoven.nu, …) • waren de meest voorkomende andere suggesties: •het gebruik van e-mail •digitale nieuwsbrief •het inzetten van digitale infoborden •hoorzittingen, infosessies

10 Wat vind je van het verkeer en het vervoer in Zonhoven?

11 Wat vind je van het verkeer en het vervoer in Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Verkeersarm centrum •Snelheidsbeperkingen in woonstraten en het centrum •Fietspaden: overal en veiliger •Beter onderhouden wegen en fietspaden •Beter aanbod openbaar vervoer •Betere ontsluiting van de wijken •Betere verbinding naar Genk •Meer parkeerplaatsen maar ook meer controle op wildparkeren •Meer parkeerplaatsen voor gehandicapten

12 Hoe veilig is Zonhoven?

13 Hoe veilig is Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Meer aanwezigheid van politie •Inwoners kennen hun wijkagent niet. •Meer verkeersveiligheid, onder meer door gecontroleerde snelheidsbeperkingen •Betere openingsuren politiekantoor •Sneller optreden bij meldingen •Zwaar verkeer mijden in woonomgevingen •Een duidelijk preventiebeleid met aandacht voor burgerzin en betrokkenheid inwoners

14 Hoe proper, milieuvriendelijk en groen is Zonhoven?

15 Hoe proper, milieuvriendelijk en groen is Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Containerpark (geen beperking, te duur, gratis, sluikstorten) •Centrum (groener, veiligheid) •Extra ophaalrondes (glas, …) •Strooien in de winter: plan, niet altijd op dezelfde plaats •Onderhoud groen langs de straten •Overal riolering (open grachten stinken, ongedierte, …) •Inzet langdurig werklozen bij onderhoud straten •Groen karakter gemeente behouden, niet alles volbouwen

16 Hoe aangenaam is wonen in Zonhoven?

17 Hoe aangenaam is wonen in Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Weinig aanbod en te duur •Duidelijke procedure voor toewijzing sociale woningen •Graag een woonwagenpark

18 Wat vind je van het dienstverlenende aanbod van het OCMW in Zonhoven?

19 Wat vind je van het dienstverlenende aanbod van het OCMW in Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Meer ondersteuning voor Mantelzorgers •Nood aan informatie over rechten •Aanbod OCMW moet zich richten naar armen en niet naar iedereen.

20 Wat vind je van de kinderopvang in Zonhoven?

21 Wat vind je van de kinderopvang in Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Nood aan een gemeentelijk Zwembad •Onvoldoende kinderopvangplaatsen, ook in de wijken! •Onvoldoende naschoolse opvang, ook in de wijken! •Fietspaden onvoldoende veilig om kinderen met de fiets naar de school te laten gaan •Meer speeltuinen, ook in de wijken •Veiligere schoolomgevingen •Investeren in (sport)kampen voor kinderen •Meer inzetten op speelstraten •Drugsgebruik en vadalisme strenger aanpakken op openbare (speel)tereinen •Verkeersveiligheid, men rijdt veel te snel. Ook dit niet niet kindvriendelijk voor kinderen op de fiets •Meer nood aan initiatieven voor 12+

22 Wat vind je van het winkelaanbod in Zonhoven?

23 Wat vind je van het winkelaanbod in Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Leegstand in centrum aanpakken •Problematiek van parkeerplaatsen •Meningen verdeeld over aanbod: •Aanbod is voldoende •En aanbod mag uitgebreider! •volgens sommigen graag een aantal grotere (kleding)ketens in Zonhoven •en omgekeerd is er evenzeer de oproep om zeker geen grote ketens naar het centrum van Zonhoven te brengen. •Nood aan goedkopere winkels

24 Wat vind je van het toerisme en de recreatiemogelijkheden in Zonhoven?

25 Wat vind je van het toerisme en de recreatiemogelijkheden in Zonhoven? Waarvoor komt men naar Zonhoven? •Goede ligging •Om te wandelen en te fietsen •Zondagsmarkt •Hololool •De Teut •Zonhoven Trapt Door •Sportinfrastructuur •Carnaval •Aanbod scholen en winkels

26 Wat vind je van het toerisme en de recreatiemogelijkheden in Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Onderhoud fietspaden •Het park nog verder uitbouwen met zithoeken, optredens in de kiosk, … •Communicatie over het aanbod op vlak van vrije tijd •Meer speeltuinen voor kinderen •Nood aan groter cultureel aanbod

27 Wat vind je van de gezelligheid en sfeer in Zonhoven in het algemeen?

28 Wat vind je van de gezelligheid en sfeer in Zonhoven in het algemeen? Hoe kan dit volgens u beter? •Minder geluidsoverlast •Straatbeeld in het centrum verfraaien •Meer buurtwerking stimuleren, kleinere projecten financieel steunen. •Inzetten op wijkfeesten •Groter aanbod voor jongeren

29 Wat vind je van de gezelligheid en sfeer in TER DONK?

30 Wat vind je van de gezelligheid en sfeer in TER DONK? Hoe kan dit volgens u beter?

31 Wat vind je van de dienstverlening in Zonhoven?

32 Wat vind je van de dienstverlening in Zonhoven? Hoe kan dit volgens u beter? •Meer inspraak in het beleid. Burger betrekken bij (grote) projecten. •Einde aan vriendjespolitiek. Iedereen een gelijke behandeling. •Nood aan evenveel aandacht voor alle wijken. •Inzetten op professionalisering voor een betere dienstverlening en betere opvolging van klachten. •Prioriteit geven aan oplossing grotere problemen zoals wateroverlast en verkeersveiligheid. •Uitwerken van een toekomstvisie voor de gemeente. •Meer of betere openingsuren gemeentehuis. •Een betere organisatie van de adviesraden.

33 Waar heb je het meeste nood aan in Zonhoven?

34 Als je overlast hebt onder welke vorm is dat dan? •Zwerfvuil •Aanpak snelheidsovertredingen •Geluidsmuren aan de autostrade •Geluidsoverlast van het vliegveld in Kiewit •Uitwerpselen honden •Overvolle glascontainers zorgen voor overlast •Hangjongeren

35 Waar heeft TER DONK het meeste nood aan?

36 Waar heeft TER DONK het meeste nood aan? De meest opvallende antwoorden

37 Wat kwam er nog niet aan bod? In deze rubriek werden vaak de meest prangende problemen nog eens herhaald, concreet •Overstromingsproblematiek definitief oplossen door het openleggen van de Roosterbeek in het centrum •Concrete voorbeelden problematiek verkeersveiligheid. •Het centrum vlot bereikbaar houden vanuit de andere wijken: Halveweg, Eikenen-Kolveren en Ter Donk. •Meer aandacht voor de wijken, niet alle middelen naar het centrum. •Ook de problematiek van de fietspaden (onderhoud, veiligheid) wordt herhaald •Halt aan de appartementsbouw in het centrum + meer aandacht voor groen in het centrum •Meer oplossingen voor zieken en mensen met een handicap. Klusjesdienst uitbreiden in Zonhoven.

38 Wat kwam er nog niet aan bod? •Aandacht voor armoede in onze gemeente •Nood aan een zwembad wordt hier regelmatig herhaald. •Geschillen op vlak van Ruimtelijke Ordening moeten door onpartijdige mensen beslecht worden •Beter onderhoud van straten en pleinen, zowel in het centrum als in de wijken. •Streven naar wonen en werken in dezelfde gemeente. Bedrijven hierin ondersteunen. (Diensverlenende) bedrijven aantrekken. •Er voor de mensen zijn. Ze niet aan hun lot over laten. Beloven en niks doen => wel beloven en het doen! •Meer aandacht voor participatie door het betrekken van de burgers •Minder belastingen •Stop de vriendjespolitiek !

39 En nog enkele leuke uitsmijters!!! •Speelstraten tijdens de zomermaanden •Veldrit gratis voor iedere Zonhovenaar •Live muziek op de markt tijdens de zomermaanden En… •Nood aan goede politici

40 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … Met deze enquête streefden we twee belangrijke doelstellingen na met betrekking tot het programma dat we op 14 oktober ter stemming aan de Zonhovenaar willen voorleggen. A.Wat denkt de Zonhovenaar over een aantal punten die sp.a- groen zelf al naar voor had geschoven als belangrijke aandachtpunten ? Welk draagvlak is hiervoor bij de Zonhovenaar ? B.Welke andere punten vindt de Zonhovenaar erg belangrijk voor zijn/haar gemeente ? Hoe staan we hier zelf tegenover ?

41 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 1.Verkeersveilig •rode draad doorheen de enquête !! •aangepaste snelheid in de woonwijken: overal 50km/u ! •de voetganger en fietser belangrijker en veiliger maken •vrachtvervoer in woonwijken ontmoedigen

42 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 2.Veiligheid •veel vraag naar meer politietoezicht ! •wijkagenten moeten een gezicht krijgen, veel Zonhovenaren (45%)kennen hen niet.

43 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 3.De overstromingsproblematiek in het centrum oplossen •stroomopwaarts Roosterbeek wachtbekkens aanleggen •Roosterbeek in het centrum terug openmaken om het debiet te vergroten

44 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 4.Een gezelliger en vooral groener centrum creëren •door het openmaken van de Roosterbeek (groener, terrassen, beleving) •verkeersdoorstroming in het centrum ontmoedigen

45 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 5.De Zonhovenaar wil (met zijn kinderen) kunnen zwemmen in Zonhoven ! •grote vraag in enquête (top 3 antwoord voor 37% respondenten !), voor sp.a onverwacht grote vraag. •de Zonhovenaar wil dat zijn kinderen in Zonhoven kunnen leren zwemmen (kleutergewenning). Ook de senioren vragen naar zwemmogelijkheden. •voldoende ontsluiting en parkeergelegenheid nodig •slechte periode voor prestigeprojecten, iedereen moet de riem aanhalen. Daarom moet de financiële impact op de gemeente tot een absoluut minimum beperkt worden.

46 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 6.Containerpark herbekijken •veel ongenoegen over kostprijs en de organisatie van het containerpark •zet aan tot sluikstorten

47 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 7.Een moderne gemeentelijke administratie •klantvriendelijkheid en toegankelijkheid vergroten •groepering gemeentelijke diensten waardoor de efficiëntie verhoogt en de werkingskosten dalen ! Te beginnen bij een samenwerking van de gemeente en het OCMW !

48 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 8.Meer inspraak in het beleid •betrokkenheid burgers vergroten bij ingrijpende projecten, laat hen meedenken •geen pro forma inspraak op het einde, maar de burgers van in het begin bij de projecten betrekken

49 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 9.Betaalbare woongelegenheid voor jonge Zonhovense gezinnen •betaalbare bouwkavels ontwikkelen •bijzondere aandacht voor jonge Zonhovense gezinnen, met voldoende speelruimte voor de kids in de wijken.

50 V AN ENQUÊTE NAAR EEN PARTIJPROGRAMMA … 10.Evenredige verdeling van de gemeentelijke inspanningen over de wijken •groenonderhoud moet overal goed gebeuren •voldoende ruimte voorzien om buurtcontacten te bevorderen (speelruimte, petanquebanen, zitbanken, …) •een autonoom te beheren budget voorzien voor de Zonhovense wijken

51 BEDANKT … … voor jullie deelname aan de enquête ! … voor jullie interesse en aanwezigheid vanavond !


Download ppt "Op een totaal van 8450 brievenbussen vulden 1606 gezinnen de enquête in, dit = 19% EEN GESLAAGDE ENQUÊTE De Zonhovenaar heeft een duidelijke mening en."

Verwante presentaties


Ads door Google