De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Team: EMA | buddy: 14.09.2012.  landschappelijke setting  visiemogelijkheden  persoonlijke fascinatie  vervoersproblematiek  identiteit van de dorpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Team: EMA | buddy: 14.09.2012.  landschappelijke setting  visiemogelijkheden  persoonlijke fascinatie  vervoersproblematiek  identiteit van de dorpen."— Transcript van de presentatie:

1 team: EMA | buddy: 14.09.2012

2  landschappelijke setting  visiemogelijkheden  persoonlijke fascinatie  vervoersproblematiek  identiteit van de dorpen  huisvestingskwaliteit gekozen locatie: LOPPERSUM

3 traject 3 algemene scenario`s gebied analyse concept CLUSTERSCHOOL ↑↓ RIJDENDE SCHOOLDIGITALE SCHOOL ↑↓ + BESTAANDE SCHOLENOMLIGGENDE VOORZIENINGEN ↑↓ =

4 MOBIEL  verplaatsbaarheid  Mensen: leerlingen, docenten en personeel gaan naar school  Onderwijs: specifiek programma voor specifieke plek + een rijdende bibliotheek  Huisvesting: Verplaatsbare containers gekoppeld aan bestaande school en/of lokaal bestaande voorzieningen La scuola mobile

5 CLUSTER  programma`s koppelen  Bestaande school: modules van containers geplugged aan bestaande scholen om een basis programma te accomoderen  Flexibel en adaptief  Bestaande accomodaties/voorzieningen: cluster van containers naast bestaande voorzieningen om specifieke programma`s te accomoderen Resultaat: -IDENTITEIT van het onderwijs (specifiek programma)  sluit aan op en versterkt de IDENTITEIT van het dorp -De relatie met en kennis van kinderen over de omliggende omgeving wordt versterkt

6 DIGITAAL  onderwijs op maat differentiëren  virtueel: Digitaal onderwijsprogramma  individueel: onderwijsprogramma op maat  verbinden: In verbinding met leerlingen en docenten via intranet-systeem tussen clusters en vanaf thuis  verkleint afstanden en niet altijd reizen

7 DIGITAAL MOBIEL CLUSTER

8 # 8 Openbaar / # 552 leerlingen # 1 Gereformeerd vrijgemaakt / # 87 leerlingen # 4 Protestant Christelijk / # 374 leerlingen BESTAANDE SCHOLEN 5Km 10Km0Km Loppersum Middelstum Westeremden Zeerijp Oosterwijtwerd Stedum Garrelsweer Wirdum `t Zandt Zijldijk Garsthuizen Huizinge Westerwijtwerd Eenum Leermens

9 5Km 10Km0Km BESTAANDE VOORZIENINGEN Loppersum Middelstum Westeremden Zeerijp Oosterwijtwerd Stedum Garrelsweer Wirdum `t Zandt Zijldijk Garsthuizen Huizinge Westerwijtwerd Eenum Leermens BESTAANDE SCHOLEN

10 5Km 10Km0Km MOGELIJK SCENARIO Loppersum Middelstum Westeremden Zeerijp Oosterwijtwerd Stedum Garrelsweer Wirdum `t Zandt Zijldijk Garsthuizen Huizinge Westerwijtwerd Eenum Leermens BASISPROGRAMMA CULTUURONDERWIJS SPORTONDERWIJS NATUURONDERWIJS GODSDIENSTONDERWIJS

11 referenties

12 14.09.2012 team: EMA | buddy:

13

14 Bestaande scholen GBS prof. Holwerdaschool- MIDDELSTUM Monumentaal pand op eigen eiland vlakbij het hart van Middelstum. Door zijn voormgeving en ligging zijn de mogelijkheden tot herontwikkeling tot een moderne basischool/kindervooziening beperkt OBS De Wilster- MIDDELSTUM Voor de komende tien jaar is een gechikt gebouw maar het blijft te klein om openbaar en christelijk onderwijs samen in onder te brengen. De locatie biedt nog wel ruimte voor herontwikkeling. CBS Wicher Zitsema- MIDDELSTUM Het gebouw is niet best. Achter de school ligt een gymzaal die slecht is. Deze gehele locatie zou ruimte kunnen bieden aan een school die groot genoeg is ook voor alle drie de huidige scholen _______________________________________________________________________________________________________________________________ CBS De Roemte- LOPPERSUM Heeft inmiddels vele uitbreidingen en verbouwingen ondergaan en vult op dit moment de locatie maximaal. Hierdoor is de buitenruimte op dit moment al krap. Ontsluiting en parkeergelegenheid niet optimaal, zeker voor een school met streekfunctie. OBS Prinses- LOPPERSUM Nog vrij gaaf en goed herkenbaar. In 2004 uitgebreid met een gedeelte voor kinderopvang. De kwaliteit van de kinderopvanggedeelte is op dit moment goed. De eerste tien jaar kan het nog prima vooruit _______________________________________________________________________________________________________________________________ OBS De Bongerd- STEDUM Het gebouw is een van de drie vrijwel identieke catalogusscholen die op zich geen bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. De staat is matig. CBS De Crangeborg- STEDUM Het is fraai gedetailleerd en ondanks de latere aan- en verbouwing nog goed herkenbaar. Het is zeer de moeite waard dit gebouw te bewaren voor de toekomst. Als locatie voor een kindervoorziening die heel Stedum moet gaan bedienen is het echter ongeschikt. Het gebouw is duidelijk opgezet voor klassikaal onderwijs. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Boerderijschool- ZIJDIJK Particuliere school met streekfunctie. Het trekt kinderen tot uit Groningen. Samenhangend met de speciale onderwijsvisie maakt slechts een beperkt aantal kinderen uit het dorp gebruikt van deze school. _______________________________________________________________________________________________________________________________

15 Bestaande scholen OBS De Zandplaat en CBS De Wegwijzer- `T ZANDT Twee scholen naast elkaar geschieden door een gymzaal. Direct erachter liggen de overige sportvoorzieningen van `t Zandt. Het gebouw van de Wegwijzer is van de twee relatief het best maar niet meer als school in gebruik. Het is vorige zomer precies op haar eeuwfeest gesloten _______________________________________________________________________________________________________________________________ OBS De Wilgenstee- ZEERIJP Op dit moment is al enigszins te klein voor de huidige bezetting. _______________________________________________________________________________________________________________________________ OBS Dieftil- EENUM,LEERMENS,OOSTERWIJTWERD Het is cultuurhistorisch hoog te waarderen. Te klein en excentrisch om zich zinvol te kunnen ontwikkelen voor het oostelijk gebied _______________________________________________________________________________________________________________________________ Ten Post en Winneweer- GARRELSWEER, WIRDUM, WIRDUMERDRAAI CBS De Klimop- GARRELSWEER, WIRDUM, WIRDUMERDRAAI Het gebouw staat oorspronkelijk uit 1957 en heeft nog veel van de oude charme bewaard. Het bezit een aantal prachtige details die zeker de moeite van het bewaren waard zijn. OBS Wirdumerdraai- GARRELSWEER, WIRDUM, WIRDUMERDRAAI Het gebouw is evenals de Dieftil eind jaren `30 ontstaan als reactie op een oproep om tot samenvoeging van scholen te komen. Het is een eigenzinnig ontwerp dat nog in 2000 nog is aangepast aan de modernere onderwijsinzichten. Op dit moment wordt een deel van het pand verhuurd. _______________________________________________________________________________________________________________________________ OBS Abt Emo- WESTEREMDEN Het huidige gebouw voldoet voor de huidige bezetting. Er is relatief veel overcapaciteit in het pand waardoor ventilatieproblemen wat minder urgent zijn. Met een beperkte investering kan dat ook al verbeterd worden en die verdient zich binnen vijf jaar terug. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Geen school in GARSTHUIZEN

16 VOORZIENINGEN GARRELSWEERGARSTHUIZENHUIZINGELEERMENSLOPPERSUMMIDDELSTUMOOSTERWIJTWERDSTEDUM`t ZANDTWESTEREMDENWESTERWIJTWERDWIRDUMZEERIJPZIJDIJK kinder voorzieningen peuterspeelzaal x xx xx speeltuin x x xxx buitenschoolse opvang xx gymzaal x xx x recreatie dorpshuis x xx x xxxxxx ontmoetingscentrum x sport zwembad xx sporthal x tennispark xx x ijsbaan x xxxxx x xx sportvelden xx xx x honden training x paardensport x cultuur | geloof | info bibliotheek xx museum x x gemeentehuis x kerken x x x x x toeristisch informatiepunt (VVV) x x dorp voorzieningen zorg / hulpdiensten x huisarts xx x x x x tandarts xx politiebureau brandweer xx supermarkten x x x postkantoor xx xx bank xxx x x x x xx kapsalon xx x x x hotel xx x xxx x restaurant / cafetaria x x x x x x pizzeria bakkerij xx slagerij x x vishandel x babywinkel xx boekenwinkel x videotheek pomp station Bestaande voorzieningen


Download ppt "Team: EMA | buddy: 14.09.2012.  landschappelijke setting  visiemogelijkheden  persoonlijke fascinatie  vervoersproblematiek  identiteit van de dorpen."

Verwante presentaties


Ads door Google