De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg ‘Samen voor goed vastgoedbeleid’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg ‘Samen voor goed vastgoedbeleid’"— Transcript van de presentatie:

1 minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg ‘Samen voor goed vastgoedbeleid’

2 Zorgverlening heeft in ons land over het algemeen een associatie met verzorgen en de “zuster” die wel of niet aardig is voor de cliënt. Het huidige beeld is dat we samen met alle betrokken partijen een kwaliteitsontwikkeling hebben opgestart die veel verder gaat dan bovenstaande. Het Zorgkantoor heeft een rol op het niveau van toetsing en controle van het zorgniveau, financiën en de huisvesting. Hierbij gaat het om goede doeltreffende en functionele huisvesting wat voldoet aan de normen van privacy en de kwaliteitswetgeving. In het huidige systeem krijgen we te maken met het regiem scheiden van wonen en zorg, terugtrekkende partijen die een rol hadden en hebben in het financieren van huisvesting, waaronder wooncorpora- ties en organisaties die langdurig huisvesting hebben geëxploiteerd in de zorg. Maatschappelijk ondernemerschap vraagt ons keuzes te maken en beslissingen te nemen om per saldo voor het cliëntsysteem goede huisvesting te borgen. Alle problemen lossen we “voorwaarts” op in de wereld van paarden. In de zorg lossen we huisvestingsknelpunten op door: 1. Keuzes te maken 2. Besluiten te nemen 3. Investeren 4. Besluiten uit te voeren 5. Betaalbaar bouwen. Alleen dan zal een inkopende partij geïnteresseerd blijven in de te leveren producten. Jitse Smid, Eno “Voorwaarts”

3 De actuele én toekomstige klantvraag staan centraal in het programma

4 De zorgsector kampt met een aantal vraagstukken die verband houden met bestaand en nieuw te realiseren vastgoed. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en bijpassende huisvesting toe. Door het ‘scheiden van wonen en zorg’ wordt nu duidelijk, dat veel van het bestaande vastgoed niet meer is afgestemd op de vraag. Daarbij komt ook de vraag hoe het energieverbruik beperkt kan worden door technische ingrepen en beïnvloeding van gedrag van de gebruikers. De optelsom maakt dat zorginstellingen belangrijke keuzes moeten gaan maken in hun vastgoedstrategie. Met dit minisymposium willen wij de deelnemende zorginstellingen antwoorden bieden op de vragen met betrekking tot duurzaam vastgoed(beheer). minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg ‘Samen voor goed vastgoedbeleid’

5 Duurzaam Vastgoed in de Zorg De betrokken organisaties zijn intensief werkzaam in de zorgsector. Zij willen het belang onderstrepen van een integrale aanpak van samenwerken en gezamenlijk kennis overdragen op basis van actuele vak- en proces-kennis. In het programma ligt de nadruk op de organisatie van het proces, met als doel passende huisvesting voor de cliënt. Daarmee is dit minisymposium interessant en nuttig voor alle betrokkenen bij de huisvestings- problematiek in de zorg, en richt zich vooral op bestuurders, vastgoed- en facilitair managers. Casus Humanitas Deventer Humanitas is actief bezig haar vastgoedvraagstuk binnen de huidige maatschappelijke veranderingen beantwoord te krijgen. Haar huisvesting in Deventer betreft een grotendeels typische jaren-60 gebouw- structuur en is daarmee referent voor veel verzorgings- huizen in Nederland. Voor het tastbaar maken van de vraagstukken is gekozen om deze locatie als casus te presenteren. De sprekers zullen elk vanuit de eigen discipline de locatie behandelen, de vraagpunten benoemen en alter- natieve oplossingsrichtingen aandragen om te komen tot een duurzame aanpak. Op donderdag 11 april 2013 organiseert Zorgverzekeraar Eno (voormalig coöperatie Salland) in samenwerking met een aantal externe adviseurs het minisymposium Het minisymposium biedt aan de deelnemers ant- woorden op de vragen met betrekking tot duurzaam vastgoed en duurzaam beheer ervan. Onderwerpen die hiertoe aan de orde komen zijn:  strategische huisvestingsvraag  investeringskosten, exploitatie en financiering  toekomstwaarde  beheer, onderhoud en energie De deelnemer gaat naar huis met (aanvullend) inzicht in de vastgoedproblematiek en kennis van de instrumenten die nodig zijn voor een integrale en duurzame aanpak.

6 minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg ‘Samen voor goed vastgoedbeleid’ Het programma 9.30 – 9.50 Opening Jitse Smid, Eno 9.50 – 10.10 Vastgoedproblematiek in beeld gebracht Henk Sijsling, TNO Zorg en bouw 10.10 – 10.40 Kansen en modellen voor de nieuwe huisvestingsvraag Johan Huibers, Huibers & Jarring Architecten BNA 10.40 – 11.00pauze 10.00 – 11.20 Integrale verduurzaming van het gebouw Martijn Geurts, INNAX Installatieadviseurs 11.20 – 11.40 Welke financiering past bij uw organisatie Jan Meijer, S N H en partners 11.40 – 12.00 Discussieforum 12.00 – 13.00 Netwerklunch De gespreksleider tijdens deze ochtend is Wim Aalbers, managing consultant ‘BewegingInDeZaak’

7 De sprekers Henk Sijsling - TNO Zorg en bouw Ir Henk Sijsling is senior onderzoeker en architect bij TNO. Hij studeerde af aan de Technische Universiteit Delft in Architectuur en Bouwtechniek. Hij werkte als architect en adviseur voor maatschappelijk vast- goed en gebiedsontwikkelingen bij commerciële adviesbureaus. Het verbinden van de financiële exploitatie van vastgoed met het architectonische ontwerp is zijn specialiteit geworden. Voor TNO verricht Henk Sijsling onderzoek naar ren- dabele en duurzame vastgoed- en gebiedsontwik- kelingen en adviseert daarin. Hij geeft gastcolleges aan de Amsterdam School of Real Estate (onder- deel Universiteit van Amsterdam), verricht forensisch vastgoedonderzoek, is coauteur van Treindesign en loste een fileprobleem op bij het prins Clausplein. Johan Huibers - Huibers & Jarring Architecten BNA Ir Johan Huibers is architect en eigenaar van Huibers & Jarring Architecten BNA. Hij studeerde Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. Direct hierna was hij een aantal jaren als architect /projectmanager werkzaam bij bureau Jarring in Veenendaal, welk bureau voornamelijk in de gezondheidszorg (VV/GGZ) actief was. In 1984 nam hij dit bureau over onder de naam Huibers & Jarring Architecten BNA. Het werkveld werd uitgebreid met o.a. zeer uiteenlopende sociale woningbouw- projecten waarin duurzame oplossingen werden aangedragen voor wat betreft stedenbouwkun- dige oriëntatie, woningtypologieën, energiezuinige installaties en materiaaltoepassingen. Er is binnen het bureau veel aandacht voor initiatieven van duurzame buurt- en gebieds-ontwikkelingen. Martijn Geurts - INNAX Installatieadviseurs Martijn Geurts is directeur INNAX Installatieadviseurs en partner bij INNAX Gebouw & Omgeving. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in de installatie- techniek met energie- en duurzaamheidsvraag- stukken voor de gebouwde omgeving. Jan Meijer - S N H en partners Jan Meijer is ondernemer en eigenaar van S N H Partners. Na een carrière van 14 jaar als Register Accountant heeft hij gekozen voor het ondernemerschap. Jan is (mede)eigenaar van een aantal ondernemingen in verschillende branches. Binnen S N H adviseert hij zorginstellingen op het gebied van strategie en financiën. Hij beschikt over een verfrissende ondernemende visie. Momenteel is Jan bezig met de afrondende fase van zijn MBA Health studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij schrijft een thesis over nieuwe bekostigingsmodellen voor de WMO. Wim Aalbers - BewegingInDeZaak Wim Aalbers publiceert en spreekt over strategie en communicatie. Hij is dagvoorzitter en gespreksleider en coacht organisaties bij veranderingsprocessen.

8 Vastgoedproblematiek in de zorg door Henk Sijsling, TNO Zorg en bouw

9 Integrale verduurzaming van het gebouw Casus Humanitas Deventer Kansen en modellen nieuwe huisvestingsvraag Welke financiering past bij uw organisatie DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

10 Kansen en modellen nieuwe huisvestingsvraag

11  Kansen creëren  Rendement locatie  Exploitatie gebouw  Kwaliteit en uitstraling  Duurzame en veilige  leefomgeving GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

12 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS Kansen voor Humanitas -Mogelijkheden locatie in context -Differentiatie in scheiden wonen en zorg (door aanpassing gebouw) -Toegankelijk karakter terrein / locatie -Benutten zorgexpertise: “kenniscentrum voor zorg” -Accent op welzijnsvraag: “Kloppend ouderenhart van de wijk” DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

13 Humanitas De Kroon van Deventer DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING Deventer Landsherenkwartier Bevolking (2010) aantal inwoners98.525 2.075(2,1%) w.v.mannen %4946 vrouwen %5154 geboorte (2008) ‰1312 sterfte (2008) ‰822 niet-westerse allochtonen %1232 bevolkingsdichtheid per km²7514.019 Leeftijd (2010) % 0 – 14jr1814 15 – 24jr1222 25 – 44jr3028 45 – 64jr1626 +65jr1420 Samenstelling huishoudens (2010) % éénpersoonshuishoudens3847 huishoudens zonder kinderen2927 huishoudens met kinderen3326 grootte huishoudens (pers.)2,21,9 Arbeid werkzame personen van bevolking 15 – 64jr (2008) %7358 bijstandsuitkeringen (2009) per huishoudens ‰5498 Inkomen (2009) per inkomensontvanger gem. €27.60018.300 lage inkomens %4063 hoge inkomens %175 Wonen (2010) woningwaarde gem. WOZ €212.000133.000 huur / koop %46 / 5487 / 13 Bron: CBS

14 Tool Quickscan ontwikkeld op basis van: -‘Prestatie-eisen voor nieuwbouw AWBZ-voorziening’ (CB, 2007) -‘Qind-analyse’ (evaluatie integrale gebouwkwaliteit) -Transformatie Zorg Meter (STAGG, Zorg voor leegstand) DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING Rendement van de locatie -Nabijheid van goede voorzieningen -Locatie als ontmoetingsplek -Veilige omgeving -Gebouwtype / -grootte -Uitstraling gebouw Resultaat -Afwijzing van het gebouw / locatie door de klant -Voorkomen sloop / leegstand -Waardecreatie door goede visie en daaraan gekoppelde uitwerking

15 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING Duurzame veilige leefomgeving -Identiteit / herkenbare plek -Bereikbaarheid voorzieningen -Differentiatie woningaanbod -Actieve leefomgeving -Levensbestendigheid ‘eigen’ woonwijk

16 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS Exploitatie van het gebouw -Creëren van woonwaarde (scheiden wonen en zorg, januari 2014) -Goede behandeling en verzorging -Efficiënt voor het personeel -Bepalen doelgroep (aanbod / concurrentie / vraagfluctuatie) - Bepalen vastgoedstrategie (exploitatietermijn 25-30jr?) DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING model 2015 - 2045model na 2045 model tot en met heden

17 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING situatie heden

18 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING begane grond bestaand

19 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING perspectief bestaand

20 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING situatie nieuw

21 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING begane grond nieuw

22 zorgappartement bestaand wooneenheid nieuw DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

23 inventieve bouwprincipes voor aanpassingen bestaand casco Hoogwaardig geïsoleerde, lichte, recyclebare uitbreiding DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

24 perspectief nieuw

25 begane grond kelder DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

26 Modellen 1 e verdieping 2 e verdieping DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

27 3 e en 4 e verdieping dak DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING schets

28 Integrale verduurzaming van het gebouw

29 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS  Noodzaak: Anders denken  Casus Humanitas  Economische effecten  Resultaat DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

30 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS Paar trends (2030): 8,3 miljard mensen op de aarde Nieuwe economieën groeien 8x harder 2 miljard mensen “middle class” ICT -> 10x meer energieverbruik 1,5 miljard auto’s (50% E, 9% B) Energiebehoefte 2x zo groot Over 250 jaar zijn de fossiele brandstoffen op Nu 14% duurzame energie, 2030 -> 15% 1) NOODZAAK: ANDERS DENKEN DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

31 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 1) NOODZAAK: ANDERS DENKEN Kunnen wij iets betekenen? Jaarlijks elektriciteitsverbruik aarde: 17.096 TWh Gebouwen (commercieel & ind.): 6.960 TWh Geschatte inefficiëntie (gebouwen): 1.392 TWh DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

32 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 1) TRIAS ENERGETICA 1) Verspilling voorkomen1) Energievraag beperken DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

33 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS STAP 1) VERSPILLING VOORKOMEN DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

34 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS STAP1) VERSPILLING VOORKOMEN 5-10 Watt → 50 kWh per jaar Naar schatting 200 miljoen deurbellen in EU In totaal 10.000.000.000 kWh Continu 2 kolencentrales á 600 MW DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

35 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS STAP 1) ENERGIEVRAAG REDUCEREN DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

36 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS STAP 2) GEBRUIK DUURZAME ENERGIE DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

37 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 2) CASE HUMANITAS (bestaand gebouw) UITGANGSPUNTEN • Energiekosten 2012 € 194.000,- • Stadsverwarming(+ gas) € 130.700,- • Elektra € 63.300,- • Geen koeling • Comfortproblemen (tocht, koud) DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

38 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 2) VERSPILLING VOORKOMEN (bestaand gebouw) • Korte termijn aanpak: Verspilling voorkomen • QuickWin maatregelen: • Optimaliseren stooklijnen • Bedrijfstijden • Energiemanagement • Verlichting (aanwezigheid) Energiebeparing Gemiddeld 3-6 % € 5.000,- / € 10.000,- per jaar DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

39 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 2) ENERGIEVRAAG REDUCEREN (renoveren) • TRIAS-energetica methodiek: 1. Energievraag reduceren ; 2.Duurzame energieopwekking; 3.Fossiele brandstoffen. • Energievraag reduceren: • Isoleren gebouwschil • Triple-glas • Warmteterugwinning • Laagtemperatuur verwarmen • LED-verlichting DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

40 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 2) ENERGIEVRAAG REDUCEREN (renoveren) NA RENOVATIE • Geschatte energiekosten€ 161.000,- (-17%) • Stadsverwarming€ 101.700,- • Elektra€ 59.300,- • Koeling t.b.v. verpleging • Comfortverbetering Energiebeparing Gemiddeld 17 % € 33.000,- per jaar DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

41 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 2) DUURZAME ENERGIE • TRIAS-energetica methodiek: 1.Energievraag reduceren; 2. Duurzame energieopwekking ; 3.Fossiele brandstoffen. • Duurzame energieopwekking : • Warmte- en koude opslag • Warmtepompen • Zonne-energie • Biomassa DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

42 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 2) DUURZAME ENERGIE NA RENOVATIE EN TOEPASSEN DUURZAME OPWEKKING • Geschatte energiekosten€ 116.400,- (-40%) • Gas€ 20.000,- • Elektra€ 96.400,- • Koeling t.b.v. verpleging • Comfortverbetering • Onderhoudskosten hoger Energiebeparing Gemiddeld 40 % € 77.600,- per jaar DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

43 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 2) TOTAL COST OF OWNERSHIP UitgangspuntenBesparing energieEnergiekostenOnderhoudTCO Voorkomen verspilling-6% € 184.000 € 100.000 € 9.245.295 Renovatie-17% € 161.020 € 120.000 € 8.632.604 Renovatie en duurzame opwekking-40% € 116.400 € 130.000 € 8.138.902 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

44 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 2) INVESTERING Beschikbaar budget: € 3,2 mln Installaties nieuw:€ 3,2 mln Duurzame opwekking:€ 0,6 mln DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

45 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 3) ECONOMISCHE EFFECTEN DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

46 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS 4) RESULTAAT • Nu (!) serieus schaarste vraagstuk • Realiseren dat energie overal is • Er van uitgaan dat “duurzame energie” de standaard is • Handelen vanuit “Total Cost of Ownership” • Energiekosten toekomst bestendig • Comfort verbetering DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

47 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS INNAX DE GEBOUWVERDUURZAMER (wat wij opleveren)  Kostenverlaging  Waardestijging van het object  CO 2 -reductie  Comfortverbetering  Financiering mogelijk  Ontzorging naar wens via modules DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

48 Welke financiering past bij uw organisatie

49 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING  Risico en Prijs  Businesscase  Externe ontwikkelingen  Interne ontwikkelingen  Passende financiering  Casus Humanitas

50  Risico en Prijs  Welk lot heeft u liever? A of B Lot AB Kost€ 25 € 25 Winst kans 50%50% Prijs€ 50€ 40 Welk lot heeft u liever? A of B Lot AB Kost€ 25 € 50 Winst kans 50%40% Prijs€ 50€ 150 VERWACHTINGSWAARDE DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

51 Uw businesscase Risico Financiering Het managen van verwachtingen met uw businesscase DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

52 Duurzame reactivering leefomgeving DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING  Risico en Prijs  Businesscase

53 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

54 GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING  Risico en Prijs  Businesscase  Externe ontwikkelingen

55 zorgmarkt Risico marginaal AWBZ markt Risico ↑ DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

56 zorgmarkt AWBZ WMO/ Particulier Nieuwe toetreders Groeimarkt, 65+ van 15% nu naar 25% in 2040 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

57 Economie > Crisis -Schaarste van kapitaal -Liquiditeitspremie in tarief -Grote financiering > consortium van banken -Kortere looptijd financieringen -Basel III -Toename eisen: solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

58 Duurzame reactivering leefomgeving DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING  Risico en Prijs  Businesscase  Externe ontwikkelingen  Interne ontwikkelingen

59 HUIS OP ORDE? DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

60 Kwaliteit management -Hoe anticipeert RvB/Rvt op externe ontwikkelingen. -Is RvB betrokken bij financiën; is ze ‘in control’? -Hoe is de relatie met de stakeholders? -Hoe is de strategische positionering: -Nieuwe zorgvraag -concurrenten -Juridische structuur: -Één entiteit -Holding structuur Juridische structuur? DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

61 Vastgoed -Vastgoedstrategie -Impairment en verlieslatende contracten -Alternatieve aanwendbaarheid -Life cycle costs -Flexibiliteit in de vastgoedportefeuille -Inkomsten versus lasten -Locatie, locatie, locatie DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

62 Duurzame reactivering leefomgeving DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING  Risico en Prijs  Businesscase  Externe ontwikkelingen  Interne ontwikkelingen  Passende financiering

63 Waar staat u t.o.v. de branche? DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

64 Welke financier? ? DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

65 Financieringsmogelijkheden: -Bank -Pensioenfondsen -Private investeerder -Participatiemaatschappij -Participatie door bouwers -Fondsvorming met CV -Huur DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

66 Duurzame reactivering leefomgeving DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING  Risico en Prijs  Businesscase  Externe ontwikkelingen  Interne ontwikkelingen  Passende financiering  Casus Humanitas

67 Casus Humanitas: -Gedateerd gebouw -Huurovereenkomst onbepaalde tijd -Huur per jaar € 1.600.000 -Einde boekwaarde inzicht -15 Verpleegplaatsen, 165 Verzorgingsplaatsen Uitdaging: NHCSWZ/NHC (x € 1.000)(x € 1.000) Inkomsten €1.750€ 1.400 Huur €1.600 €1.600 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

68 Oplossing binnen kader: -Aantal plaatsen verhogen -Meerdere doelgroepen: -LVG, lichte psychiatrie -Specialistische zorg NAH -Talenten van de ene doelgroep inzetten bij ondersteuning van de andere doelgroep -Algemene ruimten inzetten voor meerdere doelen -Werkervaringsplaatsen creëren voor personen uit de wijk DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

69 Oplossing buiten kader: -Wat kun je doen met € 1.600.000? -Hoeveel lenen? -Aflossing: 3,3% (30 jaar) -Rente 4,5% -Totaal lening € 20.000.000 -Afkoop huurcontract + -Renovatie Financieel duurzaam: 100% SWZ Inkomsten €1.300.000 Lasten €1.600.000 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

70 Financieel duurzaam: -Wat kun je doen met € 1.300.000? -Hoeveel lenen? -Aflossing in 30 jaar; 3,3% -Rente 4,5% -Totaal lening € 16.600.000 -Afkoop huurcontract Boekwaarde: € 3.500.000 -Beschikbaar voor Renovatie: € 13.100.000 Kengetallen20112010 Solvabiliteit48,7%69,8% Weerstand33,6%33,9% Current Ratio1,72,7 Rentabiliteit4,2%9,7% DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

71

72 minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg ‘Samen voor goed vastgoedbeleid’ DISCUSSIEFORUM


Download ppt "Minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg ‘Samen voor goed vastgoedbeleid’"

Verwante presentaties


Ads door Google