De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg"— Transcript van de presentatie:

1 minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg
‘Samen voor goed vastgoedbeleid’

2 Zorgverlening heeft in ons land over het algemeen een associatie met verzorgen en de “zuster” die wel of niet aardig is voor de cliënt. Het huidige beeld is dat we samen met alle betrokken partijen een kwaliteitsontwikkeling hebben opgestart die veel verder gaat dan bovenstaande. Het Zorgkantoor heeft een rol op het niveau van toetsing en controle van het zorgniveau, financiën en de huisvesting. Hierbij gaat het om goede doeltreffende en functionele huisvesting wat voldoet aan de normen van privacy en de kwaliteitswetgeving. In het huidige systeem krijgen we te maken met het regiem scheiden van wonen en zorg, terugtrekkende partijen die een rol hadden en hebben in het financieren van huisvesting, waaronder wooncorpora-ties en organisaties die langdurig huisvesting hebben geëxploiteerd in de zorg. Maatschappelijk ondernemerschap vraagt ons keuzes te maken en beslissingen te nemen om per saldo voor het cliëntsysteem goede huisvesting te borgen. Alle problemen lossen we “voorwaarts” op in de wereld van paarden. In de zorg lossen we huisvestingsknelpunten op door: 1. Keuzes te maken 2. Besluiten te nemen 3. Investeren 4. Besluiten uit te voeren 5. Betaalbaar bouwen. Alleen dan zal een inkopende partij geïnteresseerd blijven in de te leveren producten. Jitse Smid, Eno “Voorwaarts”

3 De actuele én toekomstige klantvraag
staan centraal in het programma

4 minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg
‘Samen voor goed vastgoedbeleid’ De zorgsector kampt met een aantal vraagstukken die verband houden met bestaand en nieuw te realiseren vastgoed. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en bijpassende huisvesting toe. Door het ‘scheiden van wonen en zorg’ wordt nu duidelijk, dat veel van het bestaande vastgoed niet meer is afgestemd op de vraag. Daarbij komt ook de vraag hoe het energieverbruik beperkt kan worden door technische ingrepen en beïnvloeding van gedrag van de gebruikers. De optelsom maakt dat zorginstellingen belangrijke keuzes moeten gaan maken in hun vastgoedstrategie. Met dit minisymposium willen wij de deelnemende zorginstellingen antwoorden bieden op de vragen met betrekking tot duurzaam vastgoed(beheer).

5 Duurzaam Vastgoed in de Zorg
Op donderdag 11 april 2013 organiseert Zorgverzekeraar Eno (voormalig coöperatie Salland) in samenwerking met een aantal externe adviseurs het minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg De betrokken organisaties zijn intensief werkzaam in de zorgsector. Zij willen het belang onderstrepen van een integrale aanpak van samenwerken en gezamenlijk kennis overdragen op basis van actuele vak- en proces-kennis. In het programma ligt de nadruk op de organisatie van het proces, met als doel passende huisvesting voor de cliënt. Daarmee is dit minisymposium interessant en nuttig voor alle betrokkenen bij de huisvestings-problematiek in de zorg, en richt zich vooral op bestuurders, vastgoed- en facilitair managers. Het minisymposium biedt aan de deelnemers ant-woorden op de vragen met betrekking tot duurzaam vastgoed en duurzaam beheer ervan. Onderwerpen die hiertoe aan de orde komen zijn: strategische huisvestingsvraag investeringskosten, exploitatie en financiering toekomstwaarde beheer, onderhoud en energie De deelnemer gaat naar huis met (aanvullend) inzicht in de vastgoedproblematiek en kennis van de instrumenten die nodig zijn voor een integrale en duurzame aanpak. Casus Humanitas Deventer Humanitas is actief bezig haar vastgoedvraagstuk binnen de huidige maatschappelijke veranderingen beantwoord te krijgen. Haar huisvesting in Deventer betreft een grotendeels typische jaren-60 gebouw-structuur en is daarmee referent voor veel verzorgings-huizen in Nederland. Voor het tastbaar maken van de vraagstukken is gekozen om deze locatie als casus te presenteren. De sprekers zullen elk vanuit de eigen discipline de locatie behandelen, de vraagpunten benoemen en alter-natieve oplossingsrichtingen aandragen om te komen tot een duurzame aanpak.

6 Het programma minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg
‘Samen voor goed vastgoedbeleid’ Het programma 9.30 – 9.50 Opening Jitse Smid, Eno 9.50 – Vastgoedproblematiek in beeld gebracht Henk Sijsling, TNO Zorg en bouw 10.10 – Kansen en modellen voor de nieuwe huisvestingsvraag Johan Huibers, Huibers & Jarring Architecten BNA 10.40 – pauze 10.00 – Integrale verduurzaming van het gebouw Martijn Geurts, INNAX Installatieadviseurs 11.20 – Welke financiering past bij uw organisatie Jan Meijer, S N H en partners 11.40 – Discussieforum 12.00 – Netwerklunch De gespreksleider tijdens deze ochtend is Wim Aalbers, managing consultant ‘BewegingInDeZaak’

7 De sprekers Henk Sijsling - TNO Zorg en bouw
Ir Henk Sijsling is senior onderzoeker en architect bij TNO. Hij studeerde af aan de Technische Universiteit Delft in Architectuur en Bouwtechniek. Hij werkte als architect en adviseur voor maatschappelijk vast- goed en gebiedsontwikkelingen bij commerciële adviesbureaus. Het verbinden van de financiële exploitatie van vastgoed met het architectonische ontwerp is zijn specialiteit geworden. Voor TNO verricht Henk Sijsling onderzoek naar ren-dabele en duurzame vastgoed- en gebiedsontwik-kelingen en adviseert daarin. Hij geeft gastcolleges aan de Amsterdam School of Real Estate (onder-deel Universiteit van Amsterdam), verricht forensisch vastgoedonderzoek, is coauteur van Treindesign en loste een fileprobleem op bij het prins Clausplein. Johan Huibers - Huibers & Jarring Architecten BNA Ir Johan Huibers is architect en eigenaar van Huibers & Jarring Architecten BNA. Hij studeerde Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. Direct hierna was hij een aantal jaren als architect /projectmanager werkzaam bij bureau Jarring in Veenendaal, welk bureau voornamelijk in de gezondheidszorg (VV/GGZ) actief was. In 1984 nam hij dit bureau over onder de naam Huibers & Jarring Architecten BNA. Het werkveld werd uitgebreid met o.a. zeer uiteenlopende sociale woningbouw- projecten waarin duurzame oplossingen werden aangedragen voor wat betreft stedenbouwkun- dige oriëntatie, woningtypologieën, energiezuinige installaties en materiaaltoepassingen. Er is binnen het bureau veel aandacht voor initiatieven van duurzame buurt- en gebieds-ontwikkelingen. Martijn Geurts - INNAX Installatieadviseurs Martijn Geurts is directeur INNAX Installatieadviseurs en partner bij INNAX Gebouw & Omgeving. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in de installatie-techniek met energie- en duurzaamheidsvraag-stukken voor de gebouwde omgeving. Jan Meijer - S N H en partners Jan Meijer is ondernemer en eigenaar van S N H Partners. Na een carrière van 14 jaar als Register Accountant heeft hij gekozen voor het ondernemerschap. Jan is (mede)eigenaar van een aantal ondernemingen in verschillende branches. Binnen S N H adviseert hij zorginstellingen op het gebied van strategie en financiën. Hij beschikt over een verfrissende ondernemende visie. Momenteel is Jan bezig met de afrondende fase van zijn MBA Health studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij schrijft een thesis over nieuwe bekostigingsmodellen voor de WMO. Wim Aalbers - BewegingInDeZaak Wim Aalbers publiceert en spreekt over strategie en communicatie. Hij is dagvoorzitter en gespreksleider en coacht organisaties bij veranderingsprocessen.

8 Vastgoedproblematiek in de zorg
door Henk Sijsling, TNO Zorg en bouw

9 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Casus Humanitas Deventer Kansen en modellen nieuwe huisvestingsvraag DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING Integrale verduurzaming van het gebouw Welke financiering past bij uw organisatie

10 Kansen en modellen nieuwe huisvestingsvraag

11 Kwaliteit en uitstraling Duurzame en veilige
Kansen creëren Rendement locatie Exploitatie gebouw Kwaliteit en uitstraling Duurzame en veilige leefomgeving DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

12 Kansen voor Humanitas Humanitas DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Mogelijkheden locatie in context Differentiatie in scheiden wonen en zorg (door aanpassing gebouw) Toegankelijk karakter terrein / locatie Benutten zorgexpertise: “kenniscentrum voor zorg” Accent op welzijnsvraag: “Kloppend ouderenhart van de wijk” Deventer Landsherenkwartier Humanitas Winkelcentrum DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

13 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Humanitas De Kroon van Deventer Landsherenkwartier Deventer Bevolking (2010) aantal inwoners (2,1%) w.v. mannen % 49 46 vrouwen % 51 54 geboorte (2008) ‰ 13 12 sterfte (2008) ‰ 8 22 niet-westerse allochtonen % 12 32 bevolkingsdichtheid per km² Leeftijd (2010) % 0 – 14jr 18 14 15 – 24jr 12 22 25 – 44jr 30 28 45 – 64jr 16 26 +65jr 14 20 Samenstelling huishoudens (2010) % éénpersoonshuishoudens 38 47 huishoudens zonder kinderen 29 27 huishoudens met kinderen 33 26 grootte huishoudens (pers.) 2,2 1,9 Arbeid werkzame personen van bevolking 15 – 64jr (2008) % 73 58 bijstandsuitkeringen (2009) per huishoudens ‰ 54 98 Inkomen (2009) per inkomensontvanger gem. € lage inkomens % 40 63 hoge inkomens % 17 5 Wonen (2010) woningwaarde gem. WOZ € huur / koop % 46 / / 13 Bron: CBS < A’foort < Zwolle Almelo > Arnhem > Deventer Colmschate Oldenzaal > Raalte > Schalkhaar De Vijfhoek Steenenkamer Humanitas Borgele DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

14 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Rendement van de locatie Nabijheid van goede voorzieningen Locatie als ontmoetingsplek Veilige omgeving Gebouwtype / -grootte Uitstraling gebouw Resultaat Afwijzing van het gebouw / locatie door de klant Voorkomen sloop / leegstand Waardecreatie door goede visie en daaraan gekoppelde uitwerking bus gemotoriseerd verkeer langzaam verkeer Tool Quickscan ontwikkeld op basis van: ‘Prestatie-eisen voor nieuwbouw AWBZ-voorziening’ (CB, 2007) ‘Qind-analyse’ (evaluatie integrale gebouwkwaliteit) Transformatie Zorg Meter (STAGG, Zorg voor leegstand) DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

15 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Duurzame veilige leefomgeving Identiteit / herkenbare plek Bereikbaarheid voorzieningen Differentiatie woningaanbod Actieve leefomgeving Levensbestendigheid ‘eigen’ woonwijk DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

16 Exploitatie van het gebouw
Creëren van woonwaarde (scheiden wonen en zorg, januari 2014) Goede behandeling en verzorging Efficiënt voor het personeel Bepalen doelgroep (aanbod / concurrentie / vraagfluctuatie) - Bepalen vastgoedstrategie (exploitatietermijn 25-30jr?) model tot en met heden model model na 2045 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

17 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
situatie heden DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

18 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
begane grond bestaand DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

19 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
perspectief bestaand DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

20 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
situatie nieuw DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

21 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
begane grond nieuw DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

22 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
wooneenheid nieuw zorgappartement bestaand DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

23 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
bestaand casco Hoogwaardig geïsoleerde, lichte, recyclebare uitbreiding inventieve bouwprincipes voor aanpassingen DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

24 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
perspectief nieuw DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

25 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
begane grond kelder DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

26 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
1e verdieping 2e verdieping Modellen DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

27 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
schets 3e en 4e verdieping dak schets DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

28 Integrale verduurzaming van het gebouw

29 Noodzaak: Anders denken Casus Humanitas Economische effecten Resultaat
DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

30 1) NOODZAAK: ANDERS DENKEN
Paar trends (2030): 8,3 miljard mensen op de aarde Nieuwe economieën groeien 8x harder 2 miljard mensen “middle class” ICT -> 10x meer energieverbruik 1,5 miljard auto’s (50% E, 9% B) Energiebehoefte 2x zo groot Over 250 jaar zijn de fossiele brandstoffen op Nu 14% duurzame energie, > 15% DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

31 1) NOODZAAK: ANDERS DENKEN
Kunnen wij iets betekenen? Jaarlijks elektriciteitsverbruik aarde: TWh Gebouwen (commercieel & ind.): TWh Geschatte inefficiëntie (gebouwen): TWh DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

32 1) TRIAS ENERGETICA 1) Verspilling voorkomen 1) Energievraag beperken
DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

33 STAP 1) VERSPILLING VOORKOMEN
DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

34 STAP1) VERSPILLING VOORKOMEN
5-10 Watt → 50 kWh per jaar Naar schatting 200 miljoen deurbellen in EU In totaal kWh Continu 2 kolencentrales á 600 MW DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

35 STAP 1) ENERGIEVRAAG REDUCEREN
DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

36 STAP 2) GEBRUIK DUURZAME ENERGIE
DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

37 2) CASE HUMANITAS (bestaand gebouw)
UITGANGSPUNTEN Energiekosten € ,- Stadsverwarming(+ gas) € ,- Elektra € ,- Geen koeling Comfortproblemen (tocht, koud) DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

38 2) VERSPILLING VOORKOMEN (bestaand gebouw)
Korte termijn aanpak: Verspilling voorkomen QuickWin maatregelen: Optimaliseren stooklijnen Bedrijfstijden Energiemanagement Verlichting (aanwezigheid) Energiebeparing Gemiddeld 3-6 % € 5.000,- / € ,- per jaar DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

39 2) ENERGIEVRAAG REDUCEREN (renoveren)
TRIAS-energetica methodiek: Energievraag reduceren; Duurzame energieopwekking; Fossiele brandstoffen. Energievraag reduceren: Isoleren gebouwschil Triple-glas Warmteterugwinning Laagtemperatuur verwarmen LED-verlichting DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

40 2) ENERGIEVRAAG REDUCEREN (renoveren)
NA RENOVATIE Geschatte energiekosten € ,- (-17%) Stadsverwarming € ,- Elektra € ,- Koeling t.b.v. verpleging Comfortverbetering Energiebeparing Gemiddeld 17 % € ,- per jaar DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

41 2) DUURZAME ENERGIE TRIAS-energetica methodiek:
Energievraag reduceren; Duurzame energieopwekking; Fossiele brandstoffen. Duurzame energieopwekking : Warmte- en koude opslag Warmtepompen Zonne-energie Biomassa DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

42 2) DUURZAME ENERGIE NA RENOVATIE EN TOEPASSEN DUURZAME OPWEKKING
Geschatte energiekosten € ,- (-40%) Gas € ,- Elektra € ,- Koeling t.b.v. verpleging Comfortverbetering Onderhoudskosten hoger Energiebeparing Gemiddeld 40 % € ,- per jaar DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

43 2) TOTAL COST OF OWNERSHIP
Uitgangspunten Besparing energie Energiekosten Onderhoud TCO Voorkomen verspilling -6% Renovatie -17% Renovatie en duurzame opwekking -40% DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

44 Beschikbaar budget: € 3,2 mln Installaties nieuw: € 3,2 mln
2) INVESTERING Beschikbaar budget: € 3,2 mln Installaties nieuw: € 3,2 mln Duurzame opwekking: € 0,6 mln DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

45 3) ECONOMISCHE EFFECTEN
DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

46 4) RESULTAAT Nu (!) serieus schaarste vraagstuk
Realiseren dat energie overal is Er van uitgaan dat “duurzame energie” de standaard is Handelen vanuit “Total Cost of Ownership” Energiekosten toekomst bestendig Comfort verbetering DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

47 INNAX DE GEBOUWVERDUURZAMER (wat wij opleveren)
Kostenverlaging Waardestijging van het object CO2-reductie Comfortverbetering Financiering mogelijk Ontzorging naar wens via modules DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

48 Welke financiering past bij uw organisatie

49 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Risico en Prijs Businesscase Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Passende financiering Casus Humanitas DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

50 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Risico en Prijs Welk lot heeft u liever? A of B Lot A B Kost € 25 € 25 Winst kans 50% 50% Prijs € 50 € 40 Welk lot heeft u liever? A of B Lot A B Kost € 25 € 50 Winst kans 50% 40% Prijs € 50 € 150 VERWACHTINGSWAARDE DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

51 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Het managen van verwachtingen met uw businesscase Uw businesscase Risico Financiering DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

52 Risico en Prijs Businesscase DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

53 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

54 Externe ontwikkelingen
Risico en Prijs Businesscase Externe ontwikkelingen DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING GEMEENSCHAPPELIJKE LEUS

55 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
AWBZ markt Risico marginaal Risico ↑ zorgmarkt DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

56 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Nieuwe toetreders AWBZ WMO/ Particulier Groeimarkt, 65+ van 15% nu naar 25% in 2040 zorgmarkt DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

57 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Economie > Crisis Schaarste van kapitaal Liquiditeitspremie in tarief Grote financiering > consortium van banken Kortere looptijd financieringen Basel III Toename eisen: solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

58 Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen
Risico en Prijs Businesscase Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING Duurzame reactivering leefomgeving

59 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
HUIS OP ORDE? DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

60 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Kwaliteit management Hoe anticipeert RvB/Rvt op externe ontwikkelingen. Is RvB betrokken bij financiën; is ze ‘in control’? Hoe is de relatie met de stakeholders? Hoe is de strategische positionering: Nieuwe zorgvraag concurrenten Juridische structuur: Één entiteit Holding structuur Juridische structuur? DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

61 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Vastgoed Vastgoedstrategie Impairment en verlieslatende contracten Alternatieve aanwendbaarheid Life cycle costs Flexibiliteit in de vastgoedportefeuille Inkomsten versus lasten Locatie, locatie, locatie DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

62 Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Passende financiering
Risico en Prijs Businesscase Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Passende financiering DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING Duurzame reactivering leefomgeving

63 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Waar staat u t.o.v. de branche? DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

64 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Welke financier? ? DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

65 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Financieringsmogelijkheden: Bank Pensioenfondsen Private investeerder Participatiemaatschappij Participatie door bouwers Fondsvorming met CV Huur DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

66 Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Passende financiering
Risico en Prijs Businesscase Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Passende financiering Casus Humanitas DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING Duurzame reactivering leefomgeving

67 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Casus Humanitas: Gedateerd gebouw Huurovereenkomst onbepaalde tijd Huur per jaar € Einde boekwaarde inzicht 15 Verpleegplaatsen, 165 Verzorgingsplaatsen Uitdaging: NHC SWZ/NHC (x € 1.000) (x € 1.000) Inkomsten €1.750 € 1.400 Huur € €1.600 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

68 Niet conform visie Humanitas
Meer massa is kassa Oplossing binnen kader: Aantal plaatsen verhogen Meerdere doelgroepen: LVG, lichte psychiatrie Specialistische zorg NAH Talenten van de ene doelgroep inzetten bij ondersteuning van de andere doelgroep Algemene ruimten inzetten voor meerdere doelen Werkervaringsplaatsen creëren voor personen uit de wijk Niet conform visie Humanitas DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

69 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Oplossing buiten kader: Wat kun je doen met € ? Hoeveel lenen? Aflossing: 3,3% (30 jaar) Rente 4,5% Totaal lening € Afkoop huurcontract + Renovatie Financieel duurzaam: 100% SWZ Inkomsten € Lasten € DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

70 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING
Kengetallen Solvabiliteit 48,7% 69,8% Weerstand 33,6% 33,9% Current Ratio 1,7 2,7 Rentabiliteit 4,2% 9,7% Financieel duurzaam: Wat kun je doen met € ? Hoeveel lenen? Aflossing in 30 jaar; 3,3% Rente 4,5% Totaal lening € Afkoop huurcontract Boekwaarde: € Beschikbaar voor Renovatie: € DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

71 DUURZAME REACTIVERING LEEFOMGEVING

72 DISCUSSIEFORUM minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg
‘Samen voor goed vastgoedbeleid’ DISCUSSIEFORUM


Download ppt "minisymposium Duurzaam Vastgoed in de Zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google