De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting ouders leerlingen 3e klas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting ouders leerlingen 3e klas"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting ouders leerlingen 3e klas
Goedenavond en welkom! Deze presentatie staat als PDF op website van Trevianum.

2 Voorlichting ouders leerlingen 3e klas
Even voorstellen.

3 De loopbaanbegeleiders van Trevianum
Paul Smit Loopbaancounselor Onderwijs & Topsport Bachelor of Human Resource Management Linda Levels Loopbaancounselor Onderwijs Bachelor of Education; PABO Bachelor of Social Work; Social Work

4 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
Ons schoolvak? LOB Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

5 Waarom gekozen voor deze stijl van voorlichting?
Leerling Centraal Ouders als coach Onderwijs Resultaten onderzoek VO – Raad december 2012 “LOB loont”

6 Schoolvakken in vier profielen en twee stromen
HAVO vakken in een profiel in klassen 4 en 5 Gymnasium vakken in een profiel in klassen 4, 5 en 6 Atheneum vakken in een stroom in klas 4 vakken in een profiel in klas 5 en 6 Twee maatschappijprofielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Twee natuurprofielen Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Twee stromen Maatschappijstroom Natuurstroom

7 Profielen en stromen op onze website
HAVO Gymnasium Atheneum

8 Beschrijvingen van schoolvakken op onze website
Profielkeuzegids Schoolvakbeschrijvingen HAVO en VWO

9 Loopbaanbegeleiding van onderbouw naar bovenbouw
 Werkboek Profielkiezer (plusminus 15 mentorlessen)  Werken in het digitale LOB portfolio  Ouderavond Stroom en Profielkeuze Objectief capaciteitenonderzoek Uitgevoerd door Profiel ASL; Loopbaanopbouw groep klas 1 – o.a. resultaten CITO onderzoeken Basisonderwijs

10 Loopbaanbegeleiding van onderbouw naar bovenbouw
Werkboek Profielkiezer

11 Loopbaanbegeleiding van onderbouw naar bovenbouw
Digitaal LOB Portfolio

12 www.beroepskeuzedagboek.nl ouders / verzorgers kunnen ook inloggen

13 Loopbaanbegeleiding van onderbouw naar bovenbouw
Leer- en loopbaanbelangstelling ILIAS Leerstijl / Studiehouding / Studietips SV Leervermogens DAT Schoolvakanalyse Vaardigheden / kwaliteiten Feedback ouders Studieoriëntatie Bachelor / Master Doorlopend LOB portfolio klas studiekeuzematch

14 Loopbaanbegeleiding van onderbouw naar bovenbouw
Loopbaanbelangstelling onderzoeken ILIAS (Inventarisatie Leer Interesse, Activiteiten & Sectoren)

15 Bladzijde 38 Profielkiezer en LIVE demonstratie

16 Schoolvakanalyse + interessante, leuke schoolvakken
Geschiedenis Natuurkunde Duits Wiskunde + interessante, leuke schoolvakken - niet interessante, minder leuke schoolvakken - onvoldoende aanleg schoolvakken + voldoende aanleg schoolvakken

17 Schoolvakanalyse bladzijde 21 Profielkiezer en in je portfolio www
Schoolvakanalyse bladzijde 21 Profielkiezer en in je portfolio + interessante, leuke schoolvakken - niet interessante, minder leuke schoolvakken - onvoldoende aanleg schoolvakken + voldoende aanleg schoolvakken

18 Studiecapaciteiten Theorie Kennis TAAL (T) EXACT-RUIMTELIJK (E)
(denker) Kennis (onthouden) TAAL (T) EXACT-RUIMTELIJK (E) Inzicht (begrijpen) Praktijk (doener) REKENEN-CIJFERS (R) Top 6 studiecapaciteiten 1. ……… 2. ……… 3. ……… 4. …….... 5. …...…. 6. ………. Vaardigheid (% €) (rekensommen) Inzicht (X en Y) (formules)

19 Studiecapaciteiten Talen-Gs-Ma-Le-Li-Ka-Fil-CKV-Aardrk-ANW
TAAL (T) EXACT-RUIMTELIJK (E) Talen-Gs-Ma-Le-Li-Ka-Fil-CKV-Aardrk-ANW Nat-Sk-NLT-WiB/D-Biologie (Aardrk-ANW) CM / EM NG / NT REKENEN-CIJFERS (R) M&O-Eco Informatica WisC-WisA WisB-WisD

20 Studiecapaciteiten Kennis Theorie Vier taalonderzoeken
EXACT-RUIMTELIJK (E) Vier taalonderzoeken Drie figurenonderzoeken Inzicht Praktijk CM / EM NG / NT REKENEN-CIJFERS (R) Twee rekenonderzoeken Vaardigheid (% en €) rekensommen Inzicht (X en Y) formules

21 Capaciteitenonderzoek klas 3 Vergeleken met VWO 3

22 Casus Trevianum scholier Voorbeeld individuele loopbaanopbouw
Schoolloopbaan: geen doublures, momenteel Atheneum 5 scholier, gekozen voor NT profiel met Biologie als keuzevak in profieldeel en in het vrije deel Management & Organisatie CITO – score 546 advies : Atheneum Basisschool advies : Atheneum De rol van loopbaanbegeleiding! Een ‘blik in de keuken’ van de loopbaanbegeleider.

23 Instroom groep 8 – klas 1 Magister Trevianum

24 Samenvatting CITO onderzoeken basisschool
Taal procentscore 59 % Rekenen procentscore 100% Studievaardigheden procentscore 97 % Wereldoriëntatie procentscore 40 % (telt niet mee in de eindscore) Technisch lezen A-B-C-D-E score B Spelling A-B-C-D-E score B Begrijpend lezen A-B-C-D-E score B Rekenkundig inzicht A-B-C-D-E score A

25 Rapport juni klas A3 juni. 2011

26 ILIAS Loopbaanbelangstelling

27 Was EM misschien toch een geschikter profiel geweest dan NT?
Prestaties klas A5 dec. 2013 Was EM misschien toch een geschikter profiel geweest dan NT?

28 Capaciteitenonderzoek klas 3 Vergeleken met VWO 3

29 Capaciteiten onderzoeken klas 3 Verdeling standaardscores 1 - 9
Taal Standaardscore 6 Rekenen Standaardscore 9 Exact Ruimtelijk Standaardscore 2 Taalkundig inprenten (woordbeeld) 8 Taalkundig inzicht (denken met woorden) 6 Taalkundige regels toepassen (taalgebruik) 6 Taalkundig formuleren (woordenlijst) 2 Rekenvaardigheden 9 Rekenkundig inzicht Exact ruimtelijke testen scores 1 - 2

30 Twijfels over profiel- of stroomkeuze?
Zet alle gegevens over je loopbaan op een rijtje. Vele moment opnamen vormen een loopbaanfilm. Bekijk examens voorgaande jaren op Bestudeer lesboeken die je gaat krijgen in de bovenbouw. Praat met andere scholieren over de inhoud van vakken. Aardrijkskunde is een belangrijk switchvak als economie of natuurkunde TE moeilijk voor je is. Kun je twee vakken in het vrije deel aan? Atheneum scholieren kunnen de N-stroom overwegen met maatschappijvakken erin. Alle profielen zijn nog mogelijk?

31 Loopbaanbegeleiding van onderbouw naar bovenbouw
 Schoolprestaties  Adviezen vakdocenten  Loopbaanportfolio  Bevorderingsnormen

32 Agenda Methode profielkiezer in de mentorles 
December capaciteitenonderzoek Januari - Februari oudervoorlichting Januari - Februari ILIAS / SV invullen Maart 2014 invoeren voorlopige keuze Maart 2014 bespreken testonderzoek Mei invoeren definitieve keuze Maart en Juni adviezen vakdocenten

33 Tot ziens! Jongens en meisjes, veel succes en durf te vragen als je twijfelt. Beste ouders, bedankt voor uw aanwezigheid en betrokkenheid. Tot slot. De loopbaanbegeleiders zijn op de avonden aanwezig als u de 10-minutengesprekken voert met de mentor n.a.v. het paasrapport.


Download ppt "Voorlichting ouders leerlingen 3e klas"

Verwante presentaties


Ads door Google